Freiberg

S německým městem Freiberg byla podepsána smlouva o spolupráci dne 26. června 1999, ale již dříve existovaly vztahy mezi Technickou univerzitou ve Freibergu, Hornickým muzeem Příbram a Kovohutěmi Příbram.

Na počátku spolupráce byly výměny v oblasti kultury (účinkování příbramského sboru ve Freibergu a naopak), životního prostředí (stáž, týkající se odpadového hospodářství). Zástupci města jsou zváni na hornické slavnosti, zájem je o rozšíření spolupráce i do podnikatelské sféry.

Přátelství obou měst symbolizuje strom (jeřáb) zasazený v "Parku partnerství" v Příbrami a kámen s nápisem "Freiberg". Kámen pochází z města Freiberg a nápis byl zhotoven studenty hornické univerzity.

 

Informace o městě

Saské nejstarší a nejvýznamnější hornické město vděčí svému vzniku těžbě stříbra, které určovalo historii tohoto města přes 800 let. Sídlo technické univerzity, leží 40 km jihozápadně od Drážďan v podhůří Krušných hor, má více než 40 tis. obyvatel.

http://www.freiberg.de

 Počet zobrazení: 3922 | Aktualizováno: 25. 09. 2013