Hoorn

Dne 4. 7. 1992 byla podepsána smlouva mezi nizozemským městem Hoorn a českým městem Příbram.Od podepsání smlouvy byly zorganizovány komisí pro zahraniční styky při MěÚ Příbram a holandskou Nadací měst Hoorn - Příbram každoročně výměnné reciproční akce, tzv. Big Visit. Ubytování bylo většinou v rodinách, navázaná přátelství rodin se většinou udržují i nadále.

Vzájemná spolupráce se rozvíjí v oblasti školství (výměny studentů), kultury (společné výstavy, vystoupení sborů), zdravotnictví (stáže lékařů a zdravotních sester), sportu (sportovní utkání v Hoornu a v Příbrami, cyklisté z Hoornu jeli do Příbrami a naopak), knihovnictví, péče o seniory, mentálně postižené děti, radioamatérství a požární ochrany, integrovaného záchranného systému, cestovního ruchu.

Za zmínku stojí některé akce, které přispěly k prohloubení velmi dobrých partnerských vztahů: jsou to výstavy děl příbramských výtvarníků v Hoornu a umělců z Hoornu v Příbrami, koncerty smíšených pěveckých sborů v Příbrami a vystoupení Komorního smíšeného sboru z Příbrami v Hoornu, výstava „Holandsko - země vody“ v Q-klubu Příbram, výstava reklamního zboží příbramských podnikatelů a výstava fotografií věnovaných historii naší republiky a města Příbram, která se uskutečnila v Hoornu. Přínosem jsou rovněž stáže příbramských lékařů a zdravotních sester v nemocnicích v Hoornu. V roce 2010 se obnovily vztahy mezi ZUŠ. S městem Hoorn rozvíjí Příbram v porovnání s ostatními městy nejintenzivnější vztahy.

Informace o městě

Hoorn byl založen ve 14. století jako středisko obchodu a rybolovu. Leží v provincii Severního Holandska - Westfriesland 40 km severovýchodně od Amsterdamu na západním břehu největšího holandského jezera Ijsselmeer, má 70 tis. obyvatel.

Město má dochované historické jádro s celou řadou památek. S historií města je možné seznámit se v Západofriském muzeu, jež je vybaveno bohatými folklórními sbírkami.

http://www.hoorn.nl/

http://www.stedenbandhoorn.nl/

Návštěva z Hoornu - září 2012

20. výročí partnerství 1992 - 2012

The 20th jubilee of partnership 1992 - 2012

Výstava umělkyň z Hoornu

Návštěva z Hoornu 2008

Patnáct let partnerství 2007

Hoorn 2009Počet zobrazení: 3767 | Aktualizováno: 01. 10. 2013