Kežmarok

Smlouva o partnerství mezi slovenským městem Kežmarok a českým městem Příbram byla podepsána 15. listopadu 1997.

Partnerské vztahy se od té doby neustále rozvíjejí, probíhají výměnné návštěvy mezi městy - zejména návštěvy oficiálních zástupců z Kežmarku v Příbrami a naopak. Zástupci města Příbram jsou každoročně zváni na festival řemesel "ELRO" (Európske ľudové remeslo), který se koná každý rok v červenci v Kežmarku.

Partnerství pomáhá překlenout propast československé vzájemnosti, výhodou je, že nejsou potřeba tlumočníci.

Informace o městě

Město leží v Podtatranské kotlině podél řeky Poprad. Je administrativním, dopravním a kulturním centrem regionu a křižovatkou cest Poprad - Levoča - Stará Ľubovňa - Polsko. Kežmarok vznikl z osad původního slovanského obyvatelstva a německých kolonistů. Kežmarok získal městská práva r. 1269, jako svobodné královské město dostal v 15. století právo dvou výročních trhů, právo meče, právo používat erb atd. Výhodná poloha města u obchodních cest, spojujících Orient se severní Evropou, umožnila rychlý hospodářský rozvoj - v 15. až 19. století pracovalo v Kežmarku 38 cechů. Kežmarok byl také centrem školského a kulturního života. První zpráva o škole je z r. 1383 - 1392. Z farní, později městské školy se vyvinulo známé evangelické lyceum, na kterém studovali literáti, vědci a výtvarníci. Kežmarok je od roku 1950 jednou z 16 slovenských městských památkových rezervací. Jedinečnou historickou cenností je dřevěný artikulární kostel zařazený do Seznamu světového dědictví UNESCO. V současné době má město Kežmarok 17 000 obyvatel.

http://www.kezmarok.sk/Počet zobrazení: 3392 | Aktualizováno: 25. 09. 2013