Horské údolí Valle di Ledro

0 0 0

 

Horské údolí Valle di Ledro se nachází v severní Itálii v provincii Trento na území regionu Trentino-Alto Adige v Gardských horách, nad městem Riva del Garda. Jedná se o velmi oblíbenou turistickou destinaci v severní Itálii s nádhernou panenskou přírodou, která mimo jiné nabízí spoustu sportovního, turistického a kulturního vyžití.

V údolí Ledro leží jezero Lago di Ledro. Jeho hladina je v nadmořské výšce 655 m, obvod činí asi 10 km a největší hloubka dosahuje 48 m. Oblast v okolí jezera Ledro a nedalekého jezera Carera představuje součást místní biosférické rezervace, která byla v roce 2015 zapsána do seznamu UNESCO.

Valle di Ledro tvoří svazek obcí s přibližně 5 600 obyvateli. Obce se vinou podél jezera až vysoko do hor. První obec Valle di Ledra směrem od města Riva del Garda je Biacesa, následuje Prè, Barcesino, Molina di Ledro, Mezzolago, Pieve di Ledro, Bezzecca, Tiarno di Sotto a Tiarno di Sopra. Locca, Enguiso, Lenzumo jsou součástí bočního údolí Concei, které začíná v Bezzece.

Údolí obklopují horské výběžky, z nichž nejznámější je horský průsmyk Tremalzo nacházející se jihozápadně od Valle di Ledra v nadmořské výšce 1.665 m. V tomto průsmyku byla vybudovaná významná ornitologická stanice, která zkoumá a zachycuje migraci ptactva na jih. Nejvyšší místní bod představuje Monte Tremalzo v nadmořské výšce 1.975 m. V oblasti Tremalza a údolí Valle di Ledro se nachází velké množství endemických druhů rostlin a chráněných živočichů. Nad údolím Val di Concei se tyčí nejvyšší hora Monte Cadria se svými 2.250 metry.

Okolí jezera bylo osídleno již v době bronzové, v obci Molina di Ledro můžete vidět Palafitte, kůlové stavby z doby bronzové, a navštívit místní archeologické muzeum. K návštěvě zvou také další muzea, např. Přírodovědné muzeum, Muzeum lékárnictví Foletto, Muzeum války, Garibaldiho zákopy, biotopy, vodopády a mnoho dalšího.

 

 

The Mountain Valley of Valle di Ledro

The mountain valley of Valle di Ledro is located in northern Italy in the province of Trento, in the Trentino-Alto Adige region, in the Garda Mountains, above the town of Riva del Garda. It is a very popular tourist destination in northern Italy, with a beautiful unspoilt countryside that offers, among other things, many sporting, hiking and cultural activities.

In the valley of Ledro lies the lake Lago di Ledro. Its surface is 655 m above the sea level, its circumference is about 10 km, and its maximum depth is 48 m. The area around lake Ledro and nearby lake Carera forms part of the local biosphere reservation, which was listed by UNESCO in 2015.

Valle di Ledro consists of a group of municipalities with approximately 5,600 inhabitants. The villages wind along the lake up high into the mountains. The first municipality of the Valle di Ledro towards the town of Riva del Garda is Biacesa, followed by Prè, Barcesino, Molina di Ledro, Mezzolago, Pieve di Ledro, Bezzecca, Tiarno di Sotto and Tiarno di Sopra. 

Locca, Enguiso, Lenzumo are part of the valley Concei, which starts in Bezzeca.

The valley is surrounded by mountain foothills, the most famous of which is the Tremalzo mountain-pass located southwest of Valle di Ledro at the altitude of 1,665 m. An important ornithological station has been constructed in this pass to study and record the southward migration of birds. The highest point is Monte Tremalzo at the altitude of 1975 m. The Tremalzo area and the Valle di Ledro contain a large number of endemic plant species and protected animals. Above the Val di Concei valley rises the highest mountain, Monte Cadria, with its 2,250 meters.

The area around the lake was already inhabited in the Bronze Age, and in the village of Molina di Ledro you can see Palafitte, a Bronze Age stilt house, and visit the local archaeological museum. Other museums such as the Natural History Museum, the Foletto Apothecary Museum, the War Museum, Garibaldi's trenches, biotopes, waterfalls, and many more invite you to visit.

 

 

Valle di montagna - Valle di Ledro

La Valle di Ledro si trova nel nord Italia, in provincia di Trento, nella regione del Trentino-Alto Adige, nelle Prealpi ledrensi, sopra la città Riva del Garda. È una destinazione turistica molto popolare nel nord Italia, con una bellissima natura incontaminata che offre, tra le altre cose, molte attività sportive, turistiche e culturali.

Il Lago di Ledro si trova a un'altitudine di 655 m nella Valle di Ledro, la circonferenza è di circa 10 km e la profondità massima raggiunge i 48 m. L'area intorno al lago di Ledro e il lago di Carera, che sta nell’altopiano di Fiavè, fa parte della riserva locale della biosfera, che è stata inserita nella lista UNESCO nel 2015.

La Valle di Ledro è un comune unico di circa 5.600 abitanti, articolato in numerose frazioni. I paesi si snodano lungo il lago e nel fondovalle. Il primo paese della Valle di Ledro, che si incontra salendo dalla città Riva del Garda, è Biacesa; seguono Prè, Barcesino, Molina di Ledro, Mezzolago, Pieve di Ledro, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra. Locca, Enguiso, Lenzumo fanno parte di una valletta laterale, Concei, che parte da Bezzecca.

La valle è circondata da montagne, le Alpi ledrensi. Uno dei luoghi più noti è il passo di Tremalzo situato a sud-ovest della Valle di Ledro, a 1.665 m. In questo passo è stata realizzata un'importante stazione ornitologica che studia e registra la migrazione di uccelli provenienti da sud. Il punto più alto di questa zona è il Monte Tremalzo di 1.975 m. Tremalzo e la Valle di Ledro ospitano un gran numero di specie endemiche di piante e animali protetti. Dalla val di Concei si erge il monte più alto, il monte Cadria, con 2.250 m. di altezza.

La zona del lago era abitata già nell'epoca del bronzo, in località Molina di Ledro. Qui si  possono vedere le ricostruzioni delle Palafitte, capanne su pali nell’acqua e visitare il museo archeologico locale.

Vi invitano alla visita anche di altri musei, come il Museo della Natura, il Museo della Farmacia Foletto, il Museo della Guerra, le trincee garibaldine, i biotopi, le cascate e molto altro.

 

 Horské údolí

Plastigrafia Valle di Ledro Mauro Berlanda

 

Lago di Ledro 

Malebné okolí ledrenského jezera. Foto: Bruno Ferrari

 

 Počet zobrazení: 324 | Aktualizováno: 03. 05. 2023