Budova knihovny

0 0 0

Uprostřed západní strany náměstí T. G. Masaryka je hlavní budova Knihovny Jana Drdy. Vznikla v místě, kde stával snad nejstarší příbramský měšťanský dům, datovaný k r. 1379, který údajně patřil rychtáři Janu z Michalovic. Tento původně gotický objekt byl v době 30leté války roku 1626 vypálen a později přestavěn barokně, s dvojicí štítů a podloubím.

Své místo zde měl známý zájezdní hostinec U Černého orla. V roce 1860 (dle některých pramenů v 70. letech 19. století) došlo k zásadní přestavbě, při které bylo zazděno podloubí a byly odstraněny charakteristické štíty. Po 1. světové válce pak byla budova do základů rozbořena. V roce 1922 ji vystřídal dům okresního zastupitelstva s architekturou, historizujícího ladění s výrazným portálem lemovaným sloupy, četnými římsami a štítem osázeným vázami.
Tato stavba se dochovala do současnosti. Od roku 1984 zde má sídlo Knihovna Jana Drdy.

www.kjd.pb.cz

 Počet zobrazení: 6554 | Aktualizováno: 06. 08. 2021