Kostel sv. Jakuba

0 0 0

Typická dominanta města Příbram kostel sv. Jakuba Většího (někdy uváděný jako kostel sv. Jakuba Staršího) je patrně nejstarší městskou architektonickou památkou.
Původně gotická stavba snad z první poloviny 13. století byla několikrát přestavována. Kostel plnil kromě svého duchovního poslání také obrannou funkci.
Okolo kostela se nacházel hřbitov, který byl zrušen v roce 1784. Ohradní zeď hřbitova (její zbytky se našly při nedávné rekonstrukci náměstí, zbořená v roce 1835) společně s kostelní věží s dřevěnou nebo hrázděnou nástavbou částečně nahrazovaly chybějící městský hradební systém. Kostel stál na výrazné výšině, která dnes není patrná vzhledem k pozdějším stavebním úpravám náměstí. Těsně kolem ohradní zdi stály nejstarší dřevěné i kamennné městské domy.

Ve věži kostela jsou dodnes částečně zazděné střílny z 15. - 16. století a "tajná kobka", ve které byly uloženy cennosti a důležité dokumenty města.
Původní středověký interiér byl zničen pravděpodobně za husitských válek.

Křížová klenba nad schodištěm věže pochází z období renesance. Věž byla značně poškozena v roce 1761 po zásahu bleskem. V 18. století byl kostel barokně přestavěn, plochý strop v lodi byl nahrazen valenou klenbou s výsečemi.

Hlavní mramorový oltář z roku 1750 od Josefa Lauermanna pochází ze zrušeného kláštera v Mariánské Týnici, do Příbrami byl přenesen v roce 1795. S ohledem na jeho výšku byl zapuštěn základem do původní gotické krypty. Vstup do podzemní krypty s rakvemi významných měšťanů je právě před hlavním oltářem.
Z Týnice pocházejí také dva další boční oltáře se sochami světců (sv. Jana Nepomuckého a 14 svatých pomocníků) a kazatelna.

K nejcennějším památkám patří dvě krásné polychromované dřevořezby na hlavním oltáři od význačného sochaře pozdního baroka Ignáce Františka Platzera. Dřevořezby představují rodiče Panny Marie.
Zvlášť hodnotná je původní a nedávno restaurovaná cínová křtitelnice z roku 1511. Z vnější strany zdobí kostelní věž raně barokní morový sloup se sochou sv. Jakuba (stával původně před vchodem na bývalý hřbitov) a socha sv. Jana Nepomuckého (stávala původně před starou městskou rychtou).

Současná podoba kostela je z roku 1869. Věž získala současnou podobu se čtyřmi postranními novogotickými věžičkami, původní šindelová krytina byla nahrazena břidlicí.

Věžní hodiny mají od roku 1842, kdy je opravoval pražský hodinář Balke, zajímavost: hodiny ukazuje velká ručička, minuty malá.

Kostel zaznamenal další úpravy v letech 1923, 1971 a 1997. V roce 2012 získal v souvislosti s rekonstrukcí náměstí nový nátěr, nové jižní schodiště a byly odstraněny okolní přerostlé lípy narušující statiku kostela.

Kostel sv. Jakuba Většího je svědkem historie města Příbram od jeho počátků až do současnosti a zasluhuje si mezi příbramskými památkami mimořádnou pozornost.

Autor textu: Mgr. Jiří Schmidt

 

 

Kostel sv. Jakuba - pohled z Milínské ulice Kostel sv. Jakuba - pohled z Plzeňské ulice

   

Kontakt

Farář: P. Mgr. Bc. Jan Primus

Adresa:
Římskokatolická farnost. sv. Jakuba
Jakubská 97
261 01, Příbram 1

telefon: 318 624 794
mobil: 604 356 268

e-mail: JanPrimus@seznam.cz

http://farapribram.czPočet zobrazení: 19102 | Aktualizováno: 06. 08. 2021