Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Kostel sv. Jakuba

Typická dominanta města Příbram kostel sv. Jakuba Většího (někdy uváděný jako kostel sv. Jakuba Staršího) je patrně nejstarší městskou architektonickou památkou.
Původně gotická stavba snad z první poloviny 13. století byla několikrát přestavována. Kostel plnil kromě svého duchovního poslání také obrannou funkci.
Okolo kostela se nacházel hřbitov, který byl zrušen v roce 1784. Ohradní zeď hřbitova (její zbytky se našly při nedávné rekonstrukci náměstí, zbořená v roce 1835) společně s kostelní věží s dřevěnou nebo hrázděnou nástavbou částečně nahrazovaly chybějící městský hradební systém. Kostel stál na výrazné výšině, která dnes není patrná vzhledem k pozdějším stavebním úpravám náměstí. Těsně kolem ohradní zdi stály nejstarší dřevěné i kamennné městské domy.

Ve věži kostela jsou dodnes částečně zazděné střílny z 15. - 16. století a "tajná kobka", ve které byly uloženy cennosti a důležité dokumenty města.
Původní středověký interiér byl zničen pravděpodobně za husitských válek.

Křížová klenba nad schodištěm věže pochází z období renesance. Věž byla značně poškozena v roce 1761 po zásahu bleskem. V 18. století byl kostel barokně přestavěn, plochý strop v lodi byl nahrazen valenou klenbou s výsečemi.

Hlavní mramorový oltář z roku 1750 od Josefa Lauermanna pochází ze zrušeného kláštera v Mariánské Týnici, do Příbrami byl přenesen v roce 1795. S ohledem na jeho výšku byl zapuštěn základem do původní gotické krypty. Vstup do podzemní krypty s rakvemi významných měšťanů je právě před hlavním oltářem.
Z Týnice pocházejí také dva další boční oltáře se sochami světců (sv. Jana Nepomuckého a 14 svatých pomocníků) a kazatelna.

K nejcennějším památkám patří dvě krásné polychromované dřevořezby na hlavním oltáři od význačného sochaře pozdního baroka Ignáce Františka Platzera. Dřevořezby představují rodiče Panny Marie.
Zvlášť hodnotná je původní a nedávno restaurovaná cínová křtitelnice z roku 1511. Z vnější strany zdobí kostelní věž raně barokní morový sloup se sochou sv. Jakuba (stával původně před vchodem na bývalý hřbitov) a socha sv. Jana Nepomuckého (stávala původně před starou městskou rychtou).

Současná podoba kostela je z roku 1869. Věž získala současnou podobu se čtyřmi postranními novogotickými věžičkami, původní šindelová krytina byla nahrazena břidlicí.

Věžní hodiny mají od roku 1842, kdy je opravoval pražský hodinář Balke, zajímavost: hodiny ukazuje velká ručička, minuty malá.

Kostel zaznamenal další úpravy v letech 1923, 1971 a 1997. V roce 2012 získal v souvislosti s rekonstrukcí náměstí nový nátěr, nové jižní schodiště a byly odstraněny okolní přerostlé lípy narušující statiku kostela.

Kostel sv. Jakuba Většího je svědkem historie města Příbram od jeho počátků až do současnosti a zasluhuje si mezi příbramskými památkami mimořádnou pozornost.

Autor textu: Mgr. Jiří Schmidt

 

 

Kostel sv. Jakuba - pohled z Milínské ulice Kostel sv. Jakuba - pohled z Plzeňské ulice

   

Kontakt

Farář: P. Mgr. Bc. Jan Primus

Adresa:
Římskokatolická farnost. sv. Jakuba
Jakubská 97
261 01, Příbram 1

telefon: 318 624 794
mobil: 604 356 268

e-mail: JanPrimus@seznam.cz

http://farapribram.czPočet zobrazení: 11798 | Aktualizováno: 27. 07. 2020