Kostel sv. Vojtěcha

0 0 0

 

Chrám sv. Vojtěcha na hlavním březohorském náměstí Jana Antonína Alise je největší a nejkrásnější stavbou bývalého královského horního města Březové Hory.
Ve 2. polovině 19. století došlo v důsledku rychlého rozvoje hornické činnosti k výraznému vzrůstu počtu obyvatel města a malý kostelík sv. Prokopa na severním okraji města tak již kapacitně nestačil. Proto se již od roku 1836 počal horníkům při výplatě srážet příspěvek na zvláštní fond v rámci Bratrské pokladny na výstavbu hlavního kostela Březových Hor. Ředitelství dolů a březohorská obec poskytly pozemky a roku 1886 došlo na náměstí k zahájení výkopových prací. Brzy se však narazilo na dávná důlní díla Kovářské šachty a bylo nutno posunout staveniště severovýchodním směrem.

Do základů kostela byly vloženy památné mince, pamětní spisy a řada časopisů.
Chrám byl dostavěn roku 1889 podle plánů pražského architekta Bedřicha Münzbergera převážně ve slohu novorenesančním. Uplatňují se zde však také novorománské a novobarokní principy a prvky. Náklady na stavbu byly přes 100 000 zlatých. Podle v té době nejvýnosnějšího dolu byl chrám dne 21. 9. 1890 zasvěcen sv. Vojtěchovi.

Chrám svatého Vojtěcha je trojlodní stavba s převýšenou střední lodí. Je ukončen půlkruhovou absidou, k západní stěně presbyteria přiléhá sakristie a k východní bývala křestní kaple.
V čelním průčelí je umístěna hranolová věž opatřená hodinami. Boční stěny krajních lodí jsou prolomeny čtyřmi sdruženými podvojnými okny. Věž má střechu stanovou, střední loď sedlovou a apsida půlkuželovou. Střední přístupovou osu hlavního vchodu zdůrazňují dva novorenesanční litinové kandelábry s osvětlovacími lucernami. Kandelábry s profilovanými dříky a patkami, zdobenými rostlinnými a květinovými festony spočívají na vysokých hranolových žulových podstavcích. Kandelábry byly zhotoveny na sklonku 19. století železářskou hutí v Komárově.

V průčelí kostela se nachází polychromovaný reliéf od ak. sochaře Jindřicha Čapka znázorňující Matku Boží s Ježíškem, po stranách je sv. Vojtěch a sv. Václav.
Ježíšek drží v rukou březovou větvičku, symbol stříbrných dolů Březových Hor, vytepanou z čistého březohorského stříbra klenotníkem Mauderem z Prahy.
Pod reliéfem je původní starý znak Březových Hor používaný do roku 1896, kdy byly Březové Hory povýšeny na Královské horní město a byl jim udělen nový znak.
Na původním znaku jsou v červeném poli zkřížená hornická kladiva (hornický znak) a půlměsíc (symbol stříbra). V báni věže jsou uloženy fotografie ze stavby kostela, časopisy a listiny o vzniku kostela.
Na vnitřních bočních stěnách chrámu jsou umístěny tři pamětní desky hrdinům obětujícím svůj život při záchraně horníků při důlním požáru v roce 1892, březohorským obětem 1. světové války a konečně padlým a mučedníkům 2. světové války.

Na hlavním oltářním obrazu je sv. Vojtěch. V levé části interiéru se vyjímá oltář Panny Marie, v pravé oltář sv. Václava. Lavice s hornickým znakem jsou z dílny místního truhlářského mistra Václava Jonáka.
Malba na okně je od Jana Zachariáše Quasta a představuje Pannu Marii Bolestnou. Architekt Bedřich Münzberger navrhl rovněž většinu mobiliáře kostela - jde o harmonický a kvalitně vyvážený soubor, který je cenným dokladem uměleckořemeslné sakrální historizující tvorby sklonku 19. století.

Chrám sv. Vojtěcha je pohledovou dominantou náměstí, obzvláště významná je též slohová jednota stavby a mobiliárního vybavení. Pro své hodnoty byl prohlášen v roce 2006 Ministerstvem kultury za nemovitou kulturní památku.

Text: Mgr. Jiří Schmidt

Kostel sv. Vojtěcha na Březových Horách

Adresa:
Římskokatolická farnost Příbram - Březové Hory
Kostel sv. Vojtěcha
P. Robert Cieszkowski
tel. 318 622 203, e-mail: robert.cieszkowski@seznam.cz

Bohoslužby:
pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 18:00 hod.
neděle: 9:00 hod.

Z farnosti Příbram - Březové Hory je nyní spravována oblast spravovaná dosud z farnosti Slivice, příslušné do českobudějovické diecéze (kostely Slivice, Milín, Maková Hora, Pečice).

Více informací zdePočet zobrazení: 15659 | Aktualizováno: 06. 08. 2021