Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra

0 0 0

Nejnovější církevní stavbou na Březových Horách, při jejíž realizaci došlo k aplikaci funkcionalistických a konstruktivistických architektonických prvků, je chrám Církve československé husitské na paměť Mistra Jakoubka ze Stříbra.

Položení základních kamenů se uskutečnilo 24. 5. 1936. Na vybudování sboru se podařilo získat příspěvky od stoupenců a příznivců církve, zvláště místních horníků, a to ve výši 300 tisíc korun. Byl vystavěn během šesti měsíců roku 1936 v Prokopské ulici podle návrhu architektů Vachaty a Bílka a slavnostně zpřístupněn 25. 10. 1936 za účasti mnoha významných osobností města a duchovních v čele s patriarchou Dr. G. A. Procházkou.

Objektu vévodí 30 metrů vysoká věž zakončena dvouramenným křížem. Na vrcholu věže je ochoz sloužící jako rozhledna. Do sboru se vstupuje mramorovým kolumbáriem, jež prosvětlují barevná okna s nápisy: "Pokoj Vám" a "Pravda vítěží". Autorem tohoto výtvarného řešení byl akademický sochař Václav Šára. Jeho dílem jsou i reliéfy u oltáře a sousoší s názvem Práce (horník a legionář), Láska (student a studentka z díla Jiráskova) a Svoboda (českoslovenští prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš) umístěná v rozích sboru. Reliéfy po stranách kněžiště představují Přijímání s kalichem Mistra Jakoubka ze Stříbra, kazatele v Betlémské kapli po Mistru Janu Husovi, a Večeře Páně s podobami prof. Františka Kalouse, tehdejšího faráře a hlavního iniciátora stavby sboru, a s podobami jeho blízkých z této církve.
Pod zmíněnými reliéfy jsou další dva od sochaře a malíře Václava Antoše, a to Pláč po Bílé hoře s Janem Ámosem Komenským a exulanty a Radost z osvobození roku 1918 s Tomášem Garrigue Masarykem. Níže čteme Komenského proroctví: "Věřím Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých se k tobě navrátí". V kněžišti za oltářem spočívá na kamenech z březohorského dolu Vojtěch a z města Stříbra svítící dvouramenný kříž.
Na bohoslužebném stole je svícen v podobě sepjatých rukou nad horou Řípem a nápis: "Modlitba za vlast". Pod kůrem je druhé kolumbárium, zasklené.
Do sboru byly získány tři zvony pojmenované Hus, Masaryk a Farský. Dva z nich hitlerovští okupanti násilně rekvírovali 19. 3. 1932 pro potřeby zbrojního průmyslu Třetí říše v době 2. světové války.

 

Zdroj: PaedDr. Josef Velfl: Památky Příbrami v obrazech

 

kostel M. Jakoubka

Adresa:
Církev československá husitská Příbram - Březové Hory
Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra
tel. 318 623 788

Bohoslužby:
neděle: 9:00 hod.

Více informací zdePočet zobrazení: 7918 | Aktualizováno: 06. 08. 2021