PŘÍBRAM CHALLENGE

0 0 0

 

V současné době město Příbram nijak strategičtěji nekomunikuje se středoškoláky. Zapojuje je sice do dílčích aktivit a projektů, nevede s nimi ovšem žádný dlouhodobější dialog. Ve výsledku je tak povědomí radnice o problémech a názorech mladé generace velmi nízké a spíše útržkovité. Město nemůže progresivní vize realizovat, protože je zkrátka nezná.

 

Studenti vnímají věci jinak než radnice. Nejsou ovlivněni byrokratickými rozhodovacími procesy, mohou si tedy dovolit přicházet s novými perspektivami a kreativnějšími řešeními. 

Řešením je studentům nabídnout platformu, ve které se budou řešit reálné problémy. Každý rok z jiné oblasti. Studenti mají možnost se díky projektu Příbram challenge přímo podílet na utváření místa, ve kterém budou později žít.

Pro pilotní ročník výzvy bylo vybráno téma životního prostředí.

 

PRŮBĚH PROJEKTU PŘÍBRAM CHALLENGE

Přihlaste projekt na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe84HjOgSL1Ev9pn-awPTg2Mk3N1fpXt1vCK540NvkPdtMH8Q/viewform  a přijďte ho krátce představit 26. 2. 2020 v 15 h do jednacího sálu zastupitelstva města (nám. T. G. Masaryka 121).

 

Pravidla projektu Příbram challenge jsou uvedena zde.

 

Harmonogram Příbram challenge

Únor                             Informační kampaň ve školách
26. 2.                           Kick off
11. 3.                           1. setkání s mentory
25. 3.                           2. setkání s mentory
8. 4.                             3. setkání s mentory
22. 4.                           Vyhodnocení projektů

Výhrou  bude zájezd do  Vídně pro celý vítězný tým s návštěvou nově vznikající „chytré“ čtvrti Seestadt Aspern.

 

 

 

 Počet zobrazení: 2415 | Aktualizováno: 11. 02. 2020