Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Samospráva

Město Příbram je územním samosprávným celkem. Přehled orgánů, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován a které se samosprávou souvisí, naleznete níže.


Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

Místostarostové

Tajemnice MěÚ

Odbory MěÚ

Výbory, komise

Osadní výbory

Části územního obvodu města PříbramPočet zobrazení: 92657 | Aktualizováno: 01. 10. 2013