Osadní výbory

0 0 0

Zastupitelstvo města Příbram na svém 2. zasedání  dne 7. 11. 2022 zřídilo osadní výbory

 

Výpis z usnesení:
usn. č. 45/2022/ZM

ZM I. zřizuje: Osadní výbor Brod, Osadní výbor Bytíz, Osadní výbor Jerusalem, Osadní výbor Jesenice, Osadní výbor Kozičín, Osadní výbor Lazec, Osadní výbor Orlov, Osadní výbor Zavržice, Osadní výbor Žežice, Osadní výbor Příbram III – Sázky, Osadní výbor Příbram V – Zdaboř, Osadní výbor Příbram VI – Březové Hory, Osadní výbor Příbram IX – Nová Hospoda. 

ZM II. stanoví počet členů: Osadního výboru Brod na 3, Osadního výboru Bytíz na 3, Osadního výboru Jerusalem na 5, Osadního výboru Jesenice na 3, Osadního výboru Kozičín na 5, Osadního výboru Lazec na 5, Osadního výboru Orlov na 5, Osadního výboru Zavržice na 3, Osadního výboru Žežice na 5, Osadního výboru Příbram III – Sázky na 5, Osadního výboru Příbram V – Zdaboř na 5, Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na 5, Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda na 5. 

ZM III. schvaluje:  Statut  Osadního  výboru Brod, Osadního   výboru  Bytíz, Osadního výboru Jerusalem, Osadního výboru  Jesenice, Osadního  výboru  Kozičín, Osadního  výboru  Lazec, Osadního  výboru  Orlov, Osadního   výboru Zavržice, Osadního  výboru   Žežice, Osadního  výboru   Příbram   III – Sázky, Osadního  výboru  Příbram V – Zdaboř, Osadního  výboru  Příbram VI – Březové Hory, Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda dle přílohy. 

ZM IV. pověřuje: jednáním s  místními svazky a občany v příslušné části obce, pro kterou se osadní výbor zřizuje, místostarostu Miroslava Peterku ve věci návrhu na členy (předsedy) zřízených osadních výborů.                                                                                             

 

Výpis z usnesení:

Usn. č. 134/2023/ZM
ZM volí členy osadního výboru:
Bytíz: Janu Kvapilovou, Zdeňka Kvapila, Olgu Berkovou.
Jerusalem: RNDr. Jitku Panochovou, Ing. Václava Plojhara, Ing. Zdeňku Barešovou,  Aleše Nováka, Václava Šemberu.
Jesenice: Danielu Dohnalovou, Rostislava Zsagara, Martinu Zsagarovou.
Lazec: Ing. Petra Pazderku, Bc. Jiřího Chloupka, Veroniku Ječnou, Pavla Mrkáčka, Roberta Štorkána.
Orlov: Soňu Ondračkovou, Janu Poduškovou. Karla Lukáše, Helenu Rousovou, Jiřího Vršeckého.
Zavržice: Stanislavu Hyspeckou, Mgr. Jolanu Hanusovou, Jaroslava Drobílka.
Žežice: Zdeňka Martinka, MUDr. Ivanu Hlaváčovou, Janu Čechovou, Bc. Josefa Sýbka, Pavla Neumanna.
Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou, Vlastu Soukupovou, Libuši Kolingerovou, Ivetu Krupovou, Janu Krupovou.
Příbram V – Zdaboř: Ing.  Tomáše Plechatého, Mgr. Helenu Kalátovou, Ing. Vladimíra Prunera, Ing. Jiřího Holého, MUDr. Ottu Langa, Ph.D.
Příbram VI – Březové Hory: Alenu   Smejkalovou, Jaroslavu   Soukupovou, Helenu   Brůčkovou, Jana Horáka, Hanu Chromou.
Příbram IX – Nová Hospoda: Ing. Evu Kyselákovou, Karla Nekolného, BBus (Hons), Janu Hrubou, Helenu Svádovou, Vlastimila Svádu.
Kozičín: Ing. Petra  Mageru, Tomáše  Bryndu, Romanu Plecitou, Zuzanu Kadlecovou, Pavla Hureckého,

 

 

ZM volí předsedy osadních výborů:

Usn. č. 135/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Bytíz: Janu Kvapilovou.

Usn. č. 136/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Jerusalem: RNDr. Jitku Panochovou.

Usn. č. 137/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Jesenice: Danielu Dohnalovou.

Usn. č. 138/2023/ZM
ZM volí předsedu Osadního výboru Lazec: Ing. Petra Pazderku.

Usn. č. 139/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Orlov: Soňu Ondračkovou.

Usn. č. 140/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Zavržice: Stanislavu Hyspeckou.

Usn. č. 141/2023/ZM
ZM volí předsedu Osadního výboru Žežice: Zdeňka Martinka.

Usn. č. 142/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou.

Usn. č. 143/2023/ZM
ZM volí předsedu Osadního výboru Příbram V – Zdaboř: Ing. Tomáše Plechatého.

Usn. č. 144/2023/ZM
ZM volí předsedkyni Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda: Ing. Evu Kyselákovou.

Usn. č. 145/2023/ZM
ZM volí předsedu Osadního výboru Kozičín: Ing. Petra Mageru.  

 

Výpis z usnesení:

Usn. č.353/2023/ZM
ZM I. bere na vědomí
rezignaci paní Martiny Zsagarové a pana Rostislava Zsagara z funkce členů Osadního výboru Jesenice.

ZM II. volí
paní Ivanu Kortánovou a pana Jiřího Husáka členy Osadního výboru Jesenice

 

Kontakt na osadní výbory

OV Bytíz – předsedkyně Jana: Kvapilová: cikolino@seznam.cz

OV Jerusalem – předsedkyně: RNDr. Jitka Panochová: ov.pribramjerusalem@gmail.com

OV Jesenice – předsedkyně: Daniela Dohnalová: ov.pribramjesenice@gmail.com

OV Kozičín – předseda: Ing. Petr Magera: ovkozicin@gmail.com

OV Lazec – předseda: Ing. Petr Pazderka: ppaz@centrum.cz

OV Orlov – předsedkyně: Soňa Ondračková: ov.pribramorlov@gmail.com

OV Zavržice – předsedkyně: Stanislava Hyspecká: hyspystana@seznam.cz

OV Žežice – předseda: Zdeněk Martinek: ov.pribramzezice@gmail.com

OV Příbram III – Sázky – předsedkyně: Irena Cibulková: ov.pribramsazky@gmail.com

OV Příbram V – Zdaboř – předseda: Ing. Tomáš Plechatý: ov.pribramzdabor@gmail.com

OV Příbram VI – Březové Hory – předsedkyně: Alena Šmejkalová: ov.pribrambrezovehory@gmail.com

OV Příbram IX – Nová Hospoda – předsedkyně: Ing. Eva Kyseláková: novahospodapb@seznam.cz

 Počet zobrazení: 11782 | Aktualizováno: 08. 01. 2024