Osadní výbory

0 0 0


Zastupitelstvo města Příbram na svém 2. zasedání  dne 17. 12. 2018 zřídilo osadní výbory

 

Výpis z usnesení: 
Usn. č. 31/2018/ZM

ZM I. zřizuje: Osadní výbor Brod, Osadní výbor Bytíz, Osadní výbor Jerusalem, Osadní výbor Jesenice, Osadní výbor Kozičín, Osadní výbor Lazec, Osadní výbor Orlov, Osadní výbor Zavržice, Osadní výbor Žežice, Osadní výbor Příbram III – Sázky, Osadní výbor Příbram V – Zdaboř, Osadní výbor Příbram VI – Březové Hory, Osadní výbor Příbram IX – Nová Hospoda.

ZM II. stanoví počet členů: Osadního výboru Brod na 5, Osadního výboru Bytíz na 3, Osadního výboru Jerusalem na 5, Osadního výboru Jesenice na 3, Osadního výboru Kozičín na 5, Osadního výboru Lazec na 5, Osadního výboru Orlov na 5, Osadního výboru Zavržice na 3, Osadního výboru Žežice na 5, Osadního výboru Příbram III – Sázky na 5, Osadního výboru Příbram V – Zdaboř na 5, Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na 5, Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda
na 5.

ZM III. schvaluje: „Statut Osadního výboru Brod, Osadního výboru Bytíz, Osadního výboru Jerusalem, Osadního výboru Jesenice, Osadního výboru Kozičín, Osadního výboru Lazec, Osadního výboru Orlov, Osadního výboru Zavržice, Osadního výboru Žežice, Osadního výboru Příbram III – Sázky, Osadního výboru Příbram V – Zdaboř, Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory, Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda“, dle přílohy č. 1.

ZM IV. pověřuje: jednáním s místními svazky a občany v příslušné části obce, pro kterou se osadní výbor zřizuje, 1. místostarostu Ing. Martina Buršíka, MBA, a ve věci návrhu na členy (předsedy) zřízených osadních výborů 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Statut Osadního výboru Brod

Statut Osadního výboru Bytíz

Statut Osadního výboru Jerusalem

Statut Osadního výboru Jesenice

Statut Osadního výboru Kozičín

Statut Osadního výboru Lazec

Statut Osadního výboru Orlov

Statut Osadního výboru Zavržice

Statut Osadního výboru Žežice

Statut Osadního výboru Příbram III – Sázky

Statut Osadního výboru Příbram V – Zdaboř

Statut Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory

Statut Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda 

 

Výpis usnesení:

- Usn. č. 134/2019/ZM
Zastupitelstvo města Příbram na svém 6. zasedání dne 29.04.2019 zvolilo členy a předsedy osadních výborů

ZM volí členy osadního výboru:
Bytíz: Zdeňka Kvapila, Ivanu Kaiserovou, Lenku Thámovou.
Jerusalem: RNDr. Jitku Panochovou, Andreu Žižkovou, Václava Šemberu, Ing. Zdeňku Barešovou, Ing. Václava Plojhara.
Jesenice: Martina Svrčinu, Josefa Černého, Lucii Růžičkovou.
Kozičín: Miloše Bubeníčka, Ing. Petru Řehákovou, Mgr. Hanu Horákovou, Bc. Janu Novákovou, Ing. Víta Vejmelku.
Lazec: Ing. Petra Pazderku, Bc. Jiřího Chloupka, Veroniku Ječnou, Pavla Mrkáčka, Roberta Štorkána.
Orlov: Karla Lukáše, Helenu Rousovou, Pavla Nováčka, Jiřího Vršeckého ml., Soňu Ondračkovou.
Zavržice: Stanislavu Hyspeckou, Jaroslava Drobílka, Mgr. Jolanu Hanusovou.
Žežice: Bc. Josefa Sýbka, Janu Čechovou, Miroslava Macháčka, MUDr. Ivanu Hlaváčovou, Zdeňka Martinka.
Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou, Vlastu Soukupovou, Libuši Kolingerovou, Janu Krupovou, Ivetu Krupovou.
Příbram V – Zdaboř: Ing. Vladimíra Prunera, Ing. Jiřího Holého, Mgr. Helenu Kalátovou, MUDr. Ottu Langa, Ph.D., Ing. Tomáše Plechatého.
Příbram VI – Březové Hory: Mgr. Tomáše Moslera, Bronislava Šimka, Vladimíra Srnku, Jana Horáka, Markétu Škodovou.
Příbram IX – Nová Hospoda: Karla Nekolného, Ing. Evu Kyselákovou, Janu Hrubou, Helenu Svádovou, Vlastimila Svádu.

předsedu osadního výboru:
Bytíz: Ivanu Kaiserovou,
Jerusalem: RNDr. Jitku Panochovou,
Jesenice: Martina Svrčinu,
Kozičín: Mgr. Hanu Horákovou,
Lazec: Ing. Petra Pazderku,
Orlov: Helenu Rousovou,
Zavržice: Stanislavu Hyspeckou,
Žežice: Bc. Josefa Sýbka,
Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou,
Příbram V – Zdaboř: Ing.  Tomáše Plechatého,
Příbram VI – Březové Hory: Mgr. Tomáše Moslera,
Příbram IX – Nová Hospoda: Ing. Evu Kyselákovou.

 

 

 - Usn. č. 190/2019/ZM
Zastupitelstvo města Příbram na svém 9. zasedání dne 09.09.2019 zvolilo členy a předsedu Osadního výboru Brod

ZM voli
1) členy Osadního výboru Brod: Mgr. Josefa Hovorku, Kláru Šídovou, Soňu Měchurovou,
2) předsedu Osadního výboru Brod: Mgr. Josefa Hovorku.

 

- Usn. č. 338/2020/ZM
Zastupitelstvo města Příbram na svém 16. zasedání dne 18.05.2020 a 25.05.2020 zvolilo novou členku a předsedkyni Osadního výboru Bytíz.

ZM bere na vědomí rezignaci paní Ivany Kaiserové, DiS., na funkci předsedkyně a členky Osadního výboru Bytíz. 

ZM volí: 1) paní Olgu Berkovou členkou Osadního výboru Bytíz, 2) paní Olgu Berkovou předsedkyní Osadního výboru Bytíz.

 

- Usn. č. 597/2021/ZM
Zastupitelstvo města Příbram na svém 26. zasedání dne 24.05.2021 zvolilo nového člena Osadního výboru Kozičín. 

ZM bere na vědomí  rezignaci pana Ing. Víta Vejmelky z funkce člena Osadního výboru Kozičín. 

ZM volí pana Martina Šálka členem Osadního výboru Kozičín.

 

- Usn. č. 727/2022/ZM 
Zastupitelstvo města Příbram na svém 33. zasedání dne 17.01.2022 zvolilo novou členku Osadního výrobu Příbram VI – Březové Hory  

ZM bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Srnky na funkci člena Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory.  

ZM volí paní Bc. Barboru Synkovou, DiS., členkou Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory.

 

 

 

 

Kontakt na osadní výbory

OV Brod – předseda Mgr. Josef Hovorka: ov.pribrambrod@gmail.com

OV Bytíz – předsedkyně Olga Berková: ov.pribrambytiz@gmail.com

OV Jerusalem – předsedkyně RNDr. Jitka Panochová: ov.pribramjerusalem@gmail.com

OV Jesenice – předseda Martin Svrčina: ov.pribramjesenice@gmail.com

OV Kozičín – předsedkyně Mgr. Hana Horáková: ov.pribramkozicin@gmail.com

OV Lazec – předseda Ing. Petr Pazderka: ov.pribramlazec@gmail.com

OV Orlov – předsedkyně Helena Rousová: ov.pribramorlov@gmail.com

OV Zavržice – předsedkyně Stanislava Hyspecká: ov.pribramzavrzice@gmail.com

OV Žežice – předseda Bc. Josef Sýbek: ov.pribramzezice@gmail.com

OV Příbram III – Sázky – předsedkyně Irena Cibulková: ov.pribramsazky@gmail.com

OV Příbram V – Zdaboř – předseda Ing. Tomáš Plechatý: ov.pribramzdabor@gmail.com

OV Příbram VI – Březové Hory – předseda Mgr. Tomáš Mosler: ov.pribrambrezovehory@gmail.com

OV Příbram IX – Nová Hospoda – předsedkyně Ing. Eva Kyseláková: ov.pribramnovahospoda@gmail.comPočet zobrazení: 9464 | Aktualizováno: 04. 03. 2022