Komise pro rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféru

0 0 0

 

Náplň činnosti Komise (kompetence)

1. Vyjadřuje se k strategické střednědobé a dlouhodobé koncepci územního rozvoje Příbrami
2. Posuzuje koordinaci realizovaných projektů
3. Iniciuje změny územně plánovací dokumentace
4. Navrhuje RM regulační opatření ve formě vyhlášek a nařízení
5. Posuzuje podněty občanů k územnímu rozvoji města
6. Posuzuje investiční akce zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Jak nás kontaktovat

Jsme si velmi dobře vědomi, že není reálné setkat se osobně s každým občanem města Příbram. Přesto je pro nás nejdůležitější otevřenost a přístupnost všem.

Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete jakýkoli podnět, který spadá do naší kompetence. Projednáme jeho relevantnost a po zvážení jej navrhneme k projednání radou města Příbram.

Kontaktní email: rozvoj-mesta@mesto-pribram.cz

 

Předseda: 
Členové: 

Koordinátor:

Docházka na zasedání komise

 

Jméno a příjmění 08.02.'17 17.05.'17 10.10.'17 29.11.'17 07.02.'18 16.05.'18 19.09.'18
Roman Mráz
Květa Štefanová
Martin Bartoš
Ing. Eva Kyseláková
Ing. Filip Ondřejek
Ing. Petr Kareš
František Sobotka
Jiří Paul
Ing. arch Miloslav Vorlíček

Legenda: Přítomen/přítomna Omluven/omluvena Neomluven/neomluvenaPočet zobrazení: 7339 | Aktualizováno: 28. 06. 2015