Tour Salon Poznaň 2011

0 0 0

Příbram poprvé na veletrhu Tour Salon 2011 v Poznani (Polsko)
Za účelem zvýšení přílivu turistů do příbramské oblasti město Příbram požádalo o dotaci z ROP, a to v rámci projektu „Propagace turistické destinace Příbramsko“.
Dotace byla přidělena, a tak se město bude prezentovat také na zahraničním veletrhu, a to na Tour Salon 2011 v Poznani.
Příbram se zde tedy představí ve dnech 19. – 22. 10., a to v expozici nazvané „Příbramsko“.
Aby byla zajištěna prezentace všech zajímavých možností našeho regionu, bude zde kromě samotného města Příbram zastoupeno Hornické muzeum Příbram (www.muzeum-pribram.cz), Svazek obcí Podbrdského regionu (www.podbrdsko.com) a Knihovna J. Drdy (www.kjd.pb.cz). Všechny tyto organizace přispějí k vytvoření zajímavé expozice představující region Příbramska se všemi jeho krásami a zajímavostmi. Všichni vystavující v naší expozici jsou zárukou kvalitní nabídky pro turisty a věříme, že přilákají do našeho regionu nové turisty.
A co návštěvníkům poznaňského veletrhu nabídneme? Budou se moci zastavit v naší tradiční hornické hospůdce, která odráží hornickou minulost našeho města.
Dále zde bude představena historická památka - bazilika Svatá Hora (www.svata-hora.cz), která je nejen nejvýznamnějším a nejstarším mariánským poutním místem v Čechách, ale také pravou pokladnicí umění. Kromě samotné velmi hodnotné raně barokní architektury jednoho z nejrozsáhlejších komplexů budov ze 17. století u nás s vzácnými vrcholně barokními portály a schodištěm, je zde několik set plastik a obrazů, a také mimořádně bohatá, rozsáhlá a vesměs kvalitní štuková výzdoba a četné vzácné práce uměleckých řemeslníků předchozích věků.
Exponáty Hornického muzea Příbram dokumentují hornickou minulost našeho města. Díky muzeu neupadlo hornické řemeslo v zapomnění, ale máme ho stále na očích právě díky zajímavým technickým památkám, díky stále udržovaným tradicím (např. Velikonoce a Vánoce v hornické chalupě, tematicky zaměřené výstavy v sále dolu Vojtěch, sestup do podzemí a jízda hornickým vláčkem apod.).
Příbramsko je obklopené nádhernou přírodou a právě život v malebné přírodě představí Svazek obcí Podbrdského regionu.
Díky tomu, že jsou Brdy vojenským prostorem, je zde příroda velice zdravá a uchráněna před civilizací. Pro turisty bylo zpřístupněno několik prohlídkových okruhů, které opravdu stojí za spatření. Do této lokality přichází stále více turistů.
Příbram žije také svůj kulturní život, a proto představíme všem návštěvníkům příbramskou hudební skupinu Ginevra. V expozici Příbramsko skupina zahraje své písně ve dnech 21. a 22. 10. 2011.
Akce je podporována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy
v rámci projektu „Propagace turistické destinace Příbramsko“.
Ing. Ota Hauptmann


Počet zobrazení: 4809 | Aktualizováno: 24. 12. 2009