Účast na veletrzích v roce 2010

0 0 0
Město Příbram se pravidelně účastní těchto veletrhů cestovního ruchu v ČR:
Regiontour Brno (od r. 2002), Holiday World v Praze (od r. 2003), ITEP Plzeň (od r. 2006) a Region Ostrava (od r. 2009).
Expozice ve stylu hornické hospůdky vždy přitahuje velké množství návštěvníků. Pravidelnými spoluvystavovateli jsou Hornické muzeum Příbram a Svazek obcí Podbrdského regionu.
Dalším veletrhem s účastí města je veletrh URBIS INVEST (od r. 2001). Zde prezentujeme odborné veřejnosti investiční příležitosti v Příbrami.

Holiday World Praha

Regiontour Brno


Urbis Brno
ITEP Plzeň, říjen 2010

Počet zobrazení: 4929 | Aktualizováno: 24. 12. 2009