Ing. arch. Josef Tlustý

0 0 0


Telefon: 318 402 595, 602 732 843
e-mail: josef.tlusty@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I
Patro: 3., dveře č. 409

 

Architekt města
Zajišťuje konzultační služby pro občany, stavebníky a projektanty významných staveb na území města (katastrální území Brod, Bytíz, Březové Hory, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram, Zavržice, Zdaboř, Žežice a městské části Jerusalem, Jesenice) v rámci projektové přípravy a architektonické tvorby návrhů nových objektů a zařízení, stavebních úprav stávajících objektů (nástavba, přístavba) z pohledu architektonické kvality navrhovaného řešení a  urbanistických souvislostí ve vazbě na umístění stavby.

DOPORUČENÍ.
Pana architekta je možné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem před podáním žádosti na stavební úřad (ve fázi studie, návrhu projektu). Je vhodné si osobní konzultaci domluvit předem.
Žádosti o posouzení záměrů staveb je možné zaslat rovněž paní Libuši Hálové, která agendu administruje.

 Počet zobrazení: 11626 | Aktualizováno: 05. 04. 2022