Ing. arch. Jaroslav Malý

0 0 0


vedoucí Oddělení rozvoje města

Telefon: 318 402 595, 778 735 748
e-mail: jaroslav.maly@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I
Patro: 3., dveře č. 409

QR vizitka

Architekt města
Zajišťuje konzultační služby pro občany, stavebníky a projektanty významných staveb na území města (katastrální území Brod, Bytíz, Březové Hory, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram, Zavržice, Zdaboř, Žežice a městské části Jerusalem, Jesenice) v rámci projektové přípravy a architektonické tvorby návrhů nových objektů a zařízení, stavebních úprav stávajících objektů (nástavba, přístavba) z pohledu architektonické kvality navrhovaného řešení a  urbanistických souvislostí ve vazbě na umístění stavby.

DOPORUČENÍ.
Pana architekta je možné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem před podáním žádosti na stavební úřad (ve fázi studie, návrhu projektu). Je vhodné si osobní konzultaci domluvit předem.
Žádosti o posouzení záměrů staveb je možné zaslat rovněž paní Libuši Hálové, která agendu administruje.

 Počet zobrazení: 8984 | Aktualizováno: 04. 05. 2015