Ing. Iva Sirotková

0 0 0

referentka oddělení správních činností

Telefon: 318 402 507
E-mail: iva.sirotkova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19
Patro: přízemí
Číslo dveří: 106

Odbor a oddělení: Dopravní úřad, oddělení správních činností
Činnost: projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku měření rychlosti

QR vizitkaPočet zobrazení: 39 | Aktualizováno: 10. 03. 2023