Ing. Šárka Malchárková

0 0 0

Telefon: 318 402 574
e-mail: sarka.malcharkova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I.
Patro: přízemí
Číslo dveří: 211

Odbor: Odbor silničního hospodářství
Činnost: Silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy - povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení, povolení činnosti v silničním ochranném pásmu, zřízení a povolování reklam v silničním ochranném pásmu, zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů, stanovení dopravního značení, povolení uzavírky pozemní komunikace, vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení, zvláštní užívání komunikace - audiovizuální tvorba, zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení, zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí, zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK, zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení, stanovisko k územním plánům a regulačním plánům

 

QR vizitka

 Počet zobrazení: 4150 | Aktualizováno: 03. 03. 2020