Ing. Šárka Malchárková

0 0 0

Telefon: 318 402 574
e-mail: sarka.malcharkova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I.
Patro: přízemí
Číslo dveří: 211

Odbor: Odbor silničního hospodářství
Činnost: Silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy - v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram – povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, úprava připojení nebo jeho zrušení, povolení činnosti v silničním ochranném pásmu pozemních komunikací, vydávání koordinovaných závazných stanovisek, zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí, nadzemního a podzemního vedení na pozemních komunikacích, stavební práce, kulturní akce, vyhrazené parkování aj., uzavírky pozemních komunikací, vydávání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, přechodná úprava provozu.

 

QR vizitka

 Počet zobrazení: 5200 | Aktualizováno: 03. 03. 2020