Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Ing. Petr Nováček

0 0 0

odborný referent

Telefon: 318 402 470
e-mail: petr.novacek@pribram.eu
Budova: Na Příkopech 105, Příbram I (nad restaurací Švejk)
Patro: 1. poschodí
Číslo dveří: 11

Odbor: Stavební úřad a územní plánování
Činnost: Plní úkoly podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a právních předpisů souvisejících, jako oprávněná úřední osoba, resp. pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

QR vizitkaPočet zobrazení: 5340 | Aktualizováno: 06. 01. 2014