Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Ing. Radka Šnajdrová

0 0 0

odborná referentka oddělení správních činností

Telefon: 318 402 524
E-mail: radka.snajdrova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19
Patro: přízemí
Číslo dveří: 105

Odbor a oddělení: Dopravní úřad, oddělení správních činností
Činnost: projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

QR vizitkaPočet zobrazení: 4900 | Aktualizováno: 06. 10. 2017