Kateřina Červinková

0 0 0

 

Tel. č.: 318 402 553
E-mail: katerina.cervinkova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I
Patro: 2. 
Číslo dveří: 306

Odbor: Odbor silničního hospodářství

Činnost: Silniční správní úřad pro místní komunikace

Povolení připojení sousední nemovitosti k místní  komunikaci, úprava připojení nebo jeho zrušení, povolení činnosti v silničním ochranném pásmu pozemních komunikací, vydávání koordinovaných závazných stanovisek, zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí, nadzemního a podzemního vedení na pozemních komunikacích, stavební práce, kulturní akce, vyhrazené parkování aj., uzavírky pozemních komunikací, vydávání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Zvláštní užívání: zábory veřejného prostranství, kontejnery, lešení, apod. Vydávání a změny parkovacích karet.

QR vizitkaPočet zobrazení: 973 | Aktualizováno: 02. 12. 2022