Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Trčková Marcela

Telefon: 318 402 364
e-mail: marcela.trckova@pribram.eu
Budova: hlavní budova MěÚ, Tyršova 108, 2.patro, č. dveří 21

Odbor: odbor ekonomický
Činnost: evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek mimo pohledávek evidovaných MěRK, vydávání potvrzení o zaplacení bytu a podklady pro MěRK k výmazu zástavního práva.

QR vizitkaPočet zobrazení: 4226 | Aktualizováno: 09. 01. 2014