Bc. Veronika Řezáčová

0 0 0

odborná referentka oddělení správních činností

Telefon: 318 402 569
E-mail: veronika.rezacova@pribram.eu
Budova: Gen. R. Tesaříka 19
Patro: přízemí
Číslo dveří: 105

Odbor a oddělení: Dopravní úřad, oddělení správních činností
Činnost: projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

QR vizitkaPočet zobrazení: 633 | Aktualizováno: 07. 09. 2020