Oddělení kontroly a vnitřního auditu

Vedoucí: Ing. Jiřina Dubcová

Sídlo: Příkopy 105, Příbram I - 1. patro

Pracovníci: Šárka Trčková

Výkon agendy dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2020Počet zobrazení: 7291 | Aktualizováno: 15. 02. 2021