Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Oddělení kontroly a vnitřního auditu

Vedoucí: Ing. Jiřina Dubcová

Sídlo: Příkopy 105, Příbram I - 1. patro

Pracovníci: Šárka Trčková

Výkon agendy dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2019Počet zobrazení: 7104 | Aktualizováno: 17. 02. 2020
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21