Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky - Prostřední rybník

0 0 0

 

Název projektu Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky - Prostřední rybník
Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství ČR
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace Prostředního rybníka na obtoku Litavky v areálu lesoparku.
Bezpečnostní přeliv rybníku je v havarijním stavu a bude kompletně opraven se zachováním současných parametrů. Na skluzech od přelivů bude rovnanina z lomového kamene, která bude opřena o patku z lomového kamene ve dně rybníka následujícího. Přes přeliv bude uložena nová dřevěná lávka s průchozí šířkou 1,20 m se zábradlím. Po obvodu rybníka se provede prořezávka a odstraní se suché a padlé dřeviny.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 291.275,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z MZe 233.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 58.275,00 Kč
Termín realizace 04/2017 - 07/2017


Počet zobrazení: 2557 | Aktualizováno: 12. 12. 2017