Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Investice a rozvoj města

příprava a realizace investičních projektů, rozvoj města

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 17  
28.12.2020 13:05:54 - Václav
Dobrý den,
místo otázky mám spíše bod ke zlepšení. Týká se hřbitova Na Hvězdičce. Velmi by hřbitovu prospělo vydláždění (přírodním materiálem; či jiná vhodná úprava) alespoň hlavních cest po hřbitově. Kdykoli zaprší, všichni se brodí v blátě. A obdobný bod bych zmínil i pro příjezdovou cestu v areálu hřbitova (před obřadní síní).
Z vlastní zkušenosti mluvím o urnové části hřbitova.
Nechystáte něco takového?

Děkuji.

Odpověď - 05.01.2021 09:04:08
Vážený pane Václave, k Vašemu bodu, který se zabývá zlepšením městského hřbitova Na Hvězdičce, uvádím následující: město Příbram prostřednictvím Odboru investic a rozvoje města již začalo řešit projekt celkového zkapacitnění městského hřbitova, jednak z důvodu navýšení počtu hrobových míst, dále také k celkové revitalizaci prostoru hřbitova (vybudování nových pietních míst, kolumbárií atd.). Tento projekt je z důvodu náročnosti jednání a samotných souvisejících prací naplánován na polovinu roku 2022. Nyní je projekt zkapacitnění včetně revitalizace (která obsahuje mimo jiné i Vaše připomínky týkající se komunikací na hřbitově) v počáteční fázi zaměření, na které bude následně navazovat vytvoření studií a dalších prací ke zkapacitnění a revitalizace předmětného prostoru.S pozdravem Mgr. Daniel Poslušný, referent Odboru investic a rozvoje města
04.12.2020 07:56:33 - František
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co bude na zastávce v jiráskových sadech místo těch starých vitrín kam se dávaly různé plakáty o konání akcí
tato vitrína zmizela a je to tam ted ohraženo.Děkuji a přeji pěkný den
Odpověď - 04.12.2020 14:16:43
Vážený pane Františku, nové dva panely, které nahradí původní konstrukci, budou obsahovat mapu města s úvodním přehledem zajímavých míst (jeden panel) a informace o Jiráskových sadech (druhý panel). Jedná se o rozšíření orientačního systému města o informační panely v historickém centru. Panely budou osazeny včetně grafiky během prosince. Standardní výlepová plocha je opodál, hned vedle autobusové zastávky. Projekt má na starosti Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kancelář města (zuzana.kucerova@pribram.eu). S pozdravem Ing.Markéta Pavlištová Havlová, vedoucí Odboru investic a rozvoje města
23.11.2020 06:37:41 - Jiří
Dobrý den, jsem obyvatel Lazce, kde je plánována výstavba kanalizace v roce 2021. V Kahanu 11/2020 jsme se dočetl o aktuálně hraniční kapacitě čistírny odpadních vod v Příbrami. Chci se zeptat, zda je v této souvislosti plánováno (tzn. zda je ještě rezervována kapacita) napojení budoucí kanalizace Lazce na čistírnu OV. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 25.11.2020 12:35:13
Vážený pane Jiří, pro napojení kanalizace v Lazci v rozsahu projektu je kapacita ČOV rezervována. S pozdravem Ing. Dagmar Vlčková referentka Odboru investic a rozvoje města
24.09.2020 17:57:39 - Stanislava Šípková
Dobrý den, v Kahanu jsem se dočetla, že se nové domy již namohou připojovat na městskou kanalizaci, protože je překročená kapacita ČOV, že se chystá její modernizace, ale nebylo uvedeno kdy (info má být v příštím vydání). Bydlím v Lazci, kde je plánována,výstavba kanalizace, údajně již v příštím roce. Je již znám harmonogram modernizace ČOV a výstavby kanalizace v Lazci? Děkuji za odpověď. Šípková
Odpověď - 25.09.2020 13:49:29
Vážená paní Šípková, co se vybudování kanalizace v Lazci týče, bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládáme, že stavba kanalizace v rozsahu projektové dokumentace bude zahájena na jaře příštího roku. Ohledně modernizace ČOV bude co nejdříve vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. S přáním hezkého dne Ing. Dagmar Vlčková, referentka Odboru investic a rozvoje města
12.09.2020 02:43:05 - Lukešová
Dobrý den, mám takový podnět ohledně momentálně rekonstruující se oblasti křižák/Cíl. Jsou zde 2 budovy (č.p. 137 a 138), které mají "podloubí", než se vejde do obchodů. A právě zde mě napadlo, zda by na strop těchto podloubí nešly nainstalovat světelné body, jako byly nainstalovány například na náměstí 17. listopadu (č.p. 293 - 300). Tato místa bývají v noci tmavá, nachází se zde například bankomat, kde by právě lepší osvětlení bylo potřeba, nejen z důvodu bezpečnosti. U vietnamského obchodu se nad vchodem nachází zářivka, která ale svítí, jen když je obchod otevřený. Právě proto, že tato místa jsou tmavá, jsou často navštěvována nepřizpůsobivými občany a tak by tato podloubí měla být osvětlena v nočních hodinách stále. Pro přesnost zde přikládám snímky míst, o kterých mluvím - https://i.ibb.co/7bth3br/2.png a https://i.ibb.co/z2cgfPx/1.png Prosím, řekněte, co si o tom myslíte a zda by tento návrh šel realizovat. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 15.09.2020 07:23:23
Vážená paní Lukešová, velmi rádi bychom vyhověli Vašemu podnětu ohledně osvětlení podloubí domů kolem pěší zóny Cíl, ale podloubí domů přilehlých k pěší zóně není ve vlastnictví města. Město v rámci probíhající stavby provedlo instalaci nového podzemního vedení veřejného osvětlení a v ploše pěší zóny bude osazeno 10 nových lamp VO. S pozdravem Ing. Eva Černá, referent Odboru investic a rozvoje města
06.09.2020 08:05:32 - Jirka
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak město pokročilo s převzetím a rozsvícením veřejného osvětlení v obytné části Padák nad Drupolem? Již několik let tu nesvítí veřejné osvětlení. Domy se tu rozrůstají a je tu stále větší koncentrace lidí. Není zrovna příjemné chodit pěšky ve tmě a už vůbec ne po silnici díky absenci chodníků. Děkuji Vám za odpověď Jirka
Odpověď - 07.09.2020 11:20:39
Vážený pane Jirko, Odbor správy majetku dlouhodobě vyjednává s vlastníkem vybudovaného veřejného osvětlení v předmětné lokalitě o jeho odkoupení do majetku města se současným převodem vlastnického práva k pozemkům dotčených stavbou pozemní komunikace, jejímž příslušenství je předmětné veřejné osvětlení. S pozdravem Mgr. Ž. Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku
22.07.2020 16:33:22 - Filip
Dobrý den, pro stavební záměr na pozemku proluky v Dlouhé ulici v PB II potřebuji zadat vypracování studie zastínění okolních staveb dle ČSN 730580-1. Dle tabulky B.1 této normy se stanovují kategorie pro požadované nejnižší hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw. Zhotovitel může prostory sousedních domů zatřídit do kategorie 2 dle této tabulky. Aby ale mohl použít méně přísné kategorie 3, nebo 4 uvedené tabulky, tak dle poznámky pod tabulkou "O zařazení lokality do kategorie 3 a 4 podle tabulky B.1 rozhodují oprávněné instituce přístušné obce." K problematice se předpokládám vyjadřuje oddělení rozvoje města - městský architekt. Můžeme tedy pro výpočet činitele denní osvětlenosti použít méně přísnou kategorii 3 - "Prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé řadové zástavbě v centrech měst", nebo je nezbytné použít kategorii 2 - "Běžné prostory s trvalým pobytem lidí."? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 31.07.2020 09:54:46
Vážený pane Ondřejku, Dle specifikace jednotlivých kategorií typu posuzovaného prostoru a charakteru lokality pro určení nejnižší hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw roviny zasklení okna dle tabulky B1 příslušné ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, považuje oddělení rozvoje města ulici Dlouhou obecně za kategorii 3, tj. prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé řadové zástavbě v centrech měst (Dw=min. 29%). Možnost zařazení do kategorie 4 považujeme za velmi výjimečně možné, avšak je nezbytné posuzovat každou konkrétní parcelu individuálně. Z vašeho dotazu bohužel není zřejmé jakou parcelu máte na mysli. Oprávněnou institucí obce je však vždy pouze Rada města. Z tohoto důvodu, pokud chcete, aby byla některá lokalita resp. parcela oficiálně zařazena do kategorie pro určení činitele denní osvětlenosti Dw, je nutné si podat písemnou žádost , nikoliv vznést dotaz přes portál otázek a odpovědí. Na základě vaší žádosti pak Rada města v této věci rozhodne. S pozdravem Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města
08.07.2020 01:05:01 - katarzyna
Obrátíme se na celou Českou republiku, kdo hledáš upřímnou a velmi čestnou osobu, která ti pomůže spolehlivou půjčku v termínu 24 hodin bez obav a bez protokolu, jsem ti k dispozici Abych ti pomohl vyhovět, začít svou nabídku půjčky od 30.000 Kč do 30.000.000 Kč při úrokové sazbě 3%. Můžete ji splatit (12 - 300 měsíců). Představuji vám své oblasti pomoci.

- finanční pomoc,
- pronájemčka,
- Nebankovní půjčka,
- Půjčka na konsolidaci,
- Půjčka na vaše projekty,
- Půjčka na podporu rodiny,
- Půjčka na školení dětí.
- Půjčka pro vaše potřeby.

Dostanete úvěr ve vaší upřímnosti a rychle do 24 hodin, váš úvěr vám bude poskytnut bankovním převodem, který vám poskytne příjemce protokolu, vy, kdo to pomůže, naléhavě. Žádáme vás, kontaktujte nás, kontaktujte nás, tady jsou naše kontakty:

E-mail: katarzyna.kaykoloanfirm@gmail.com
Whatsapp: +1 (651) 333-6753
Čekáme na vaše požadavky, můžete vás uspokojili
22.06.2020 07:42:01 - Petr
Dobrý den, kdo dohlíží na činnost 1sčv. Odmítají opravy kanalizace pod silnicí, podle zákona Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. (§ 3 odst. 7 ZVK). Děkuji
Odpověď - 23.06.2020 07:52:48
Vážený pane Petře, 1. SčV, a. s., je provozovatelem vodohospodářského majetku města. Činnosti společnosti jsou dané provozovatelskou smlouvou. Opravy a údržby vodovodních přípojek, uložených v pozemcích veřejného prostranství, mezi ně patří. Jelikož neznám podrobnosti Vašeho případu, nemohu Vám sdělit nic bližšího. S pozdravem Ing. Dagmar Vlčková, MěÚ Příbram, OIRM
27.05.2020 11:31:57 - Ji
Dobrý den, ráda bych se optala na možnost výstavby nebo rekonstrukce dětského hřiště v ulici Jana Drdy ( hřiště hned vedle věžáku). Technické služby na toto hřiště sice před pár měsíci zavezli nový písek,ale na dalších úpravy či opravy dosud nedošlo. Plot kolem pískoviště je v dezolátním stavu a je jen otázkou času kdy se nějaké dítě zraní. Houpačka také v dezolátním stavu a je před spadnutím díky shnilé konstrukci a na klouzačku s dírou na dojezdu nemohou děti vylézt, vzhledem k tomu, že jí chybí žebřík nebo jiná plachá pro vylezení. Je zde hodně velký plac, který by se dal využít krásně pro dětské hřiště. Dětí je zde v okolí spousta a pořádné hřiště až za Tescem,kam jaksi dítě, které již chodí ven samo nechcete pustit z důvodu přehodí přes hlavní silnici. Byla by nějaká možnost se na tuto lokalitu zaměřit a zpříjemnit zde prostředí dětem i obyvatelům okolních domů? Děkuji předem za vyjádření a přeji příjemný den
Odpověď - 01.06.2020 10:56:33
Dobrý den, Váš požadavek na revitalizaci dětského hřiště v ulici J. Drdy bude projednán s vedením města. Odbor investic a rozvoje města poté zařadí realizaci do návrhu rozpočtu na rok 2021. S pozdravem Ing. Pavel Bureš MěÚ Příbram - OIRM
26.05.2020 22:50:33 - Egnerová
Ahoj všichni, viděl jsem komentáře od lidí, kteří již dostali kredit. Chtěl bych poděkovat panu Andreu Reynoldsovi za poskytnutí půjčky ve výši 35 000 EUR, o kterou jsem požádal. To je opravdu skvělá zpráva a radím každému, kdo dnes potřebuje naléhavou půjčku, aby laskavě kontaktoval Andre Credit Union IQ e-mailem: (1stms.creditunion@gmail.com). Jsem rád, že mohu získat půjčku, o kterou jsem požádal. Prosím, podělte se o pomoc se svými přáteli.
13.02.2020 10:26:31 - Miroslav Mareš
Dobrý den,
plánuji si pronajmout obchodní nebytové prostory v obchodním centru Cíl v okolí křížových domů.Letos by mělo město v těchto místech provádět několikaměsíční revitalizaci přilehlých prostor. Bude po dobu probíhající revitalizace znemožněn přístup zákazníkům do dané lokality nebo jen částečně omezen?

Děkuji Mareš
Odpověď - 13.02.2020 13:58:04
Vážený pane Mareši, očekáváme, že příští týden bude podepsaná smlouva se zhotovitelem díla "Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl". Stavba by měla být zahájena v březnu a očekáváme, že bude trvat max. 9 měsíců. Stavba se dotkne celého prostranství mezi křížovými domy a přilehlými provozovnami. Po dobu realizace díla bude pohyb osob v místě stavby velmi omezen, ale v součinnosti se zhotovitelem se budeme snažit zachovat provoz v přilehlých prostorách občanské vybavenosti. Přesto nemůžeme vyloučit, že po nezbytně nutnou dobu nebudou některé provozovny přístupné. Ing. Eva Černá, referent OIRM
06.02.2020 07:27:04 - Jana
Dobrý den,
ke konci minulého roku jsem reagovala na odpověď z tohoto mého dotazu:
"04.10.2019 17:45:58 - Jana"
Ale nezveřejnili jste ji.
Ne, enbyla sprostá, obsahovala otázky, asi nepříjemné.
Přijetí do systému jsem v mailu odklikla, takže vám to přišlo.
Takže mi prosím promiňte, že bych chtěla cestou do práce vidět na cestu. Omlouvám se, že mi záleží i na tom, abych si nezlámala nohy. A je mi hrozně líto, že plýtvám nejen vaším časem, ale hlavně svým.
Nyní doufám, že na tom nevzhledném tmavém místě utrpím minimálně smrtelný úraz. Možná si pak někdo všimne. Příjemný den.
Odpověď - 13.02.2020 14:26:34
Vážená paní Jano, město z podnětu osadního výboru Březových Hor zadalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku v Anenské ulici. Projekt pro vydání územního rozhodnutí a projekt pro vydání stavebního povolení bude zpracován v první polovině letošního roku. Potom bude probíhat stavební řízení, to odhadujeme na cca 3 měsíce. V rámci výběrového řízení bude vybrán zhotovitel díla a teprve potom bude možné zahájit stavbu - samozřejmě s ohledem na klimatické podmínky v souladu s technologickými postupy. Stavba chodníku je možná pouze na pozemcích ve vlastnictví města. Chodník povede podél silnice směrem k Husově ulici, nikoliv mezi garážemi, právě z důvodu vlastnických práv. Podél nového chodníku v Anenské ulici budou nové lampy veřejného osvětlení a chodník bude odvodněn. Ing. Eva Černá, referent OIRM
14.01.2020 06:17:09 - Patrik Kuchta
Dobry vecer. chci se zeptat, kdy konecne zacne vystavba zeleznicni zastavky Pribram sidliste ??
dekuji PK
Odpověď - 15.01.2020 09:10:06
Vážený pane Kuchta, v současné době probíhá stavební řízení, které patří do kompetencí Drážnímu úřadu v Plzni. Dle informací stavebníka ,,Správy železniční dopravní cesty, státní organizace", pokud v průběhu stavebního řízení nevzniknou komplikace, tak předpokládaný termín zahájení stavby železniční zastávky je na konci dubna tohoto roku. S pozdravem Ing. Vladimír Horek, referent Odboru investic a rozvoje města
06.01.2020 19:01:40 - Miloš
Dobrý den, již má KD v provozu výtah? Podle webu města byl výtah zkolaudován v polovině prosince a měl být zprovozněn koncem prosince. Je tomu tak? Případně kdy bude zprovozněn? Díky
Odpověď - 08.01.2020 11:23:17
Vážený pane Miloši, výtah u kulturního domu je již zkolaudován a předán do užívání Divadlu A. Dvořáka. S pozdravem Ing. Pavel Bureš
11.11.2019 21:56:20 - Věra Sobotková
Dobrý den, prosím Vás o informaci, kdy bude dokončena oprava
lávky přes potok u Kaňky. Na kdy je plánován oficiální termín dokončení? Není tam vidět čilý pracovní ruch, jak by se předpokládalo a lávka kolem bydlícím občanům opravdu hodně chybí.
Předem děkuji.
Odpověď - 15.11.2019 12:17:13
Vážená paní Sobotková, v současné době již probíhají práce na instalaci dřevěné lávky přes potok u Kaňky. Dřevěné konstrukce byly před tím ve výrobě. Celá stavba by měla být dokončena do konce listopadu a v prosinci zkolaudovaná a uvedena do provozu. S pozdravem Ing. Pavel Bureš, pověřen zastupováním vedoucího Odboru investic a rozvoje města
26.10.2019 19:06:16 - Miloš
Dobrý den, kdy bude zprovozněn výtah v KD, který umožní bezbariérový vstup? Díky
Odpověď - 01.11.2019 07:57:45
Stavba "Bezbariérový přístup do kulturního domu" zahrnuje výstavbu venkovního osobního výtahu, schodišťové plošiny ve foyeru kina a přestavbu sociálního zázemí u hlediště kina na bezbariérové. Sociální zázemí a plošina jsou dokončené. Stavební dokončení výtahu očekáváme, v závislosti na klimatických podmínkách, koncem listopadu. V prosinci proběhne kolaudační řízení a teprve poté bude výtah uveden do provozu. Ing. Eva Černá, referent Odboru investic a rozvoje města
07.10.2019 09:19:50 - Jana
Dobrý den, není to tak dávno, co se objevil návrh na zřízení chodníku v Anenské ulici.
Pokud tamtudy chce člověk projít, musí přes cestu mezi garážemi, která je rok od roku v horším stavu a navíc neosvětlená. Chodím tamtudy do práce a fakt každý rok si minimálně zvrknu nohu, nebo mi to tam v zimě uklouzne. V zimě je to vůbec výborné. Sníh sice zajistí, že je mezi garážemi na cestu vidět, ale hrboly a výmoly spestří cestu možností se tam natáhnout. Jak to zledovatí, je to v háji, vážně.
Nebo v případě deště máte možnost smočit si botku v kaluži, nebo do ní také zapadnout po kotník.
Bude se to nějak řešit?
Ono by stačilo cestu nějak vyrovnat, ne zasypávat výmol kupou kaménků (to letos někdo udělal a fakt to nevyřešil). Děkuji za odpověď
Odpověď - 07.10.2019 13:37:55
Vážená paní Jano, na zřízení chodníku v Anenské ulici se intenzivně pracuje. Sice to tak navenek nevypadá, ale řešíme tam mimo jiné i odvod dešťových vod, veřejné osvětlení, přechody pro chodce a v neposlední řadě i to, že pozemky vhodné pro výstavbu chodníku nejsou všechny ve vlastnictví města. Přeji hezký den Ing. Milan Štufka, vedoucí OIRM
27.09.2019 09:15:22 - Honza
Dobrý den,
dovolte dotaz k nešťastnému a snad dočasnému řešení na křižovatce Balbínova x Hrabákova x Na leštině. Štěrkový povrch je opět samá díra, vznikají tam velmi nebezpečné situace - auta brzdí na poslední chvíli, když vidí ty "pasti". Navíc dochází i k ohrožení chodců, neboť v místě je dopravní značkou označen přechod pro chodce. Bohužel, jak není na silnici zebra, řidiči jsou "slepí" a bezohlední.
Je tak velký problém uvedený úsek (10 - 15 metrů) zaasfaltovat?
Děkuji
Odpověď - 27.09.2019 11:47:28
Vážený pane Honzo, vzniklá situace nás velice mrzí. Vámi zmiňovaný úsek vozovky je dočasně řádně označen dopravními značkami A7a nerovnost vozovky a B20a omezená rychlost na 30 km/hod. V současné době hledáme zhotovitele opravy, který ji provede podle požadavků vlastníka vozovky, tj. KSÚS. Doufáme, že se problém odstraní v co možná nejkratším termínu. S pozdravem Ing. D. Vlčková, referent OIRM MěÚ Příbram
19.09.2019 08:16:21 - Honza K.
Dobrý den,
kdy dojde k zalepení toho cca 10m pásu v křižovatce ulic Balbínova x Hrabákova x Na Leštině? Každé ráno jsem zde svědkem mnoha krizových situací, kdy jedno auto brzdí, protože jsou tam opět pasti jak na mamuta a auto za ním má co dělat se před ním jedoucímu/brzdícímu nepodívat do zavazadlového prostoru. Odpoledne zde bývají další krizové situace, neboť absencí asfaltového povrchu došlo k vizuálnímu zrušení přechodu pro chodce. Ten je nyní označen pouze dopravní značkou a jak známo, řidiči po značkách nekoukají - ta zebra tam prostě chybí!

Děkuji za odpověď
Odpověď - 19.09.2019 12:52:49
Vážený pane Honzo K., jelikož se v dohledné době plánuje oprava povrchu Balbínovy ulice, bude neuspokojivý stav křižovatky vyřešen dočasně opravou výtluků recyklátem, který bude zhutněn. Oprava se uskuteční do konce tohoto týdne. S pozdravem Ing. D. Vlčková, OIRM MěÚ Příbram
1 |…| 17  
Využívání sociálních služeb na Příbramsku