0 0 0

Ostatní záležitosti

Pokud si nejste jisti kam zařadit svůj dotaz, můžete jej napsat sem.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 138  
29.12.2021 08:37:18 - HonzaK
Dobrý den, zajímal by mě stav a postup prací na kanalizaci na rozhraní Dlouhé a Milínské ul. Krátce po začátku prací se objevily nějaké problémy s podložím a dlouho se nic nedělo. Pak zde byla vidět těžká technika a nyní je opět klid. Chápu, počasí zemním pracím nepřeje, přesto bych uvítal informace o stavu a průběhu prací.
Děkuji
Odpověď - 04.01.2022 10:46:22
vážený pane Honzo, o započetí provádění výkopových prací a hloubení výkopu pro obnažení kanalizační stoky v ul. Dlouhá bylo zjištěno, že v hloubce od 2 m je podloží nestálé a dochází k sesuvu zeminy do výkopu. Projektantem bylo navrženo použít pažení, které v této situaci bylo nedostatečné a z důvodu zabezpečení ochrany zdraví pracovníků byly práce pozastaveny. Kromě toho bylo zjištěno, že kanalizační stoku kříží teplovodní kolektor zhotovený z vyzděných cihel. V době pracovní nečinnosti na stavbě bylo nutné provést následující úkony: - zorganizovat pracovní schůzku se zástupci Příbramské teplárny a domluvit postup při rozebírání kolektoru a zabezpečení teplovodního vedení tak, aby nedošlo k přerušení dodávky tepla ke koncovým zákazníkům - zorganizovat pracovní schůzku s projektantem, geologem, statikem, stavebním dozorem, zástupci investora a rozhodnout další postup zabezpečení pracovní rýhy - výkopu - navrhnout (nakreslit) a schválit miniprojekt pro zabezpečení rýhy - objednat prováděcí firmu - schválit vícepráce Radou města - zpracovat dodatek Smlouvy o dílo Až po podpisu dodatku ke Smlouvě o dílo se může pokračovat dál v provádění prací. Toto všechno se nám podařilo zprocesovat ve velmi krátké době a výkopové práce pokračovaly neprodleně dál. V období od 27.12.2021 - do 31.12.2021 pracovníci čerpali řádnou dovolenou. Další práce v ul. Dlouhá započaly dne 3.1.2022 s předpokládaným ukončením do konce února 2022. S ohledem na počasí se může doba výměny kanalizační stoky prodloužit. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
16.11.2021 20:21:38 - Jana
Zdravím, zajímalo by mě, po letech opět, kdypak se asi tak chystá nějaká změna v oblasti garáží nad Kauflandem? Kdysi se plánoval chodníček v Anenské? To už je dávno, možná se na to jaksi zapomnělo. Zkrátka... mezi garážemi vede taková hnusná cesta, která je co rok v horším stavu. A ne, nepomůže to tam vysypat kupou různě velkých kamínků, různého štěrku, písku, či čeho všeho. Ten povrch je hrbolatý a neosvětlený. Chodím tam tudy ráno, není tam jediná lampa a upozorňuji na to cca deset let.
Kdysi mi bylo řečeno, že pozemky garáží jsou různých vlastníků, město je bezradné s rukama svázanýma, pak zase že se úpravy plánují... a kdesi, cosi.
Dotaz: různí vlastníci si rozdělili i tu hlavní cestu??? A to jim nejde připomenout, že ji mají udržovat ve schůdném stavu? Případně proč tam nejde dát nějaký druh osvětlení? Podotýkám, město chodníček nezřídilo a jinudy se to obejít nedá. Silnice v té části je jedna divná zatáčka. Tak se ptám, to fakt myslíte vážně?
S pozdravem Jana Dvořáčková
Odpověď - 23.11.2021 13:17:14
Vážená paní Jano, město Příbram již nechalo zpracovat projektovou dokumentaci: Chodník Anenská – západní část. Jedná se o výstavbu chodníku s napojením na chodník v ulici Husova včetně veřejného osvětlení. Odbor silničního hospodářství speciální stavební úřad schválil uvedený stavební záměr, který nabyl právní moci dne 07. 04. 2021. Předpokládaná cena stavby je 1.000.000,00 Kč a jeho realizace je plánovaná na rok 2023. Pokud máte na mysli soukromou cestu, vlastníkem účelové komunikace jsou osoby fyzické či právnické osoby. Ovšem na účelovou komunikaci se nevztahuje odpovědnostní režim dle ZPK (zákona o pozemních komunikacích), jako je tomu u obcí, co by vlastníků místních komunikací. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
22.09.2021 06:30:49 - Matejov josef
Dobrý den,začala rekonstrukce obecnicke ulice.Vzhledem k tomu že v ní bydlím mám dotaz,jak chcete řešit,to když budu vyjíždět s autem ze dvora a jak jste psali o víkendech bude ulice zavřená obousměrně.Jezdim Pb den k lékaři a o sobotě a neděli každé ráno a vracím se k večeru,jak se dostanu k sobě domů? nejsem jediný kdo má parkování v této ulici.Dekuji za zprávu Matejov Josef
Odpověď - 22.09.2021 13:17:22
Vážený pane Matejov, z Vašeho dotazu není jasné o kterou nemovitost se jedná. Všichni vlastníci nemovitostí dotčených stavbou byli včas předem obeznámeni s probíhající rekonstrukcí ulice Obecnická. V případě provádění výkopových prací v blízkosti obytného domu je povinností "stavby" zabezpečit příjezd k RD přejezdovými deskami. Co se týče uzavírky v So a Ne, na nejnutnější dobu provedení příčných překopů pro zřízení VH přípojek prosím předem informujte stavby vedoucího p. Sedláčka o nutnosti výjezdu od nemovitosti. Je možné, že budete muset využít objízdnou trasu přes Lilku, tak počítejte se zdržením. Kontakt na stavbyvedoucího: 724133486. S pozdravem Ing. Vladimír Pobiš, referent investic a rozvoje města.
04.09.2021 19:51:13 - Tomáš
Dobrý den,
bylo by možné aktivovat online kameru v Jiráskových sadech? Bohužel několik dní již neběží. Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď - 08.09.2021 10:15:55
Vážený pane Tomáši, dle informace vlastníka kamery bude kamera do 12. 9. 2021 opravena. S pozdravem Jitka Buraltová
02.09.2021 12:02:16 - josef
Dobrý den.Jaká je možnost přistavení kontejneru na zelený odpad zahrádkářská kolonie Vysoká pec pod Skoupého mlýnem.Děkuji.
Odpověď - 25.10.2021 07:57:41
Dobrý den, kontejner je možné přistavit na základě písemné objednávky. Jedná se o placenou službu. S pozdravem Bc. Jiří Zrostlík, vedoucí stř. Svoz odpadu
Odpověď - 25.10.2021 07:57:41
Dobrý den, kontejner je možné přistavit na základě písemné objednávky. Jedná se o placenou službu. S pozdravem Bc. Jiří Zrostlík, vedoucí stř. Svoz odpadu
15.04.2021 16:02:21 - Štorkán
Dobrý den, můžete mi sdělit, podle jakého vládního nařízení máte omezené úřední hodiny. Nouzový stav skončil, tak jsem se domníval, že se úřední hodiny na MěÚ obnoví. Děkuji Štorkán
Odpověď - 19.04.2021 09:16:10
Vážený pane Štorkáne, úřední hodiny jsou v současné době stanoveny na pondělí a středu od 08:00 do 17:00. Pro územně samosprávné celky není platný žádný právní předpis, který by ukládal stanovit úřední hodiny v určitém rozsahu, stanovení úředních hodin je tedy v kompetenci každého jednotlivého subjektu, a to pro případ, že není vydáno Vládou ČR nebo příslušným ministerstvem opatření, které ukládá omezení rozsahu úředních hodin. Současný rozsah úředních hodin MěÚ Příbram je stanoven s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, kdy pandemie začala ustupovat, ovšem stále trvá. Nemůžete-li Vaši záležitost vyřídit v úředních hodinách, kontaktujte, prosím, příslušné zaměstnance a dohodněte si individuální termín návštěvy, úřad funguje i mimo stanovené úřední hodiny, avšak pouze po předchozím objednání. Bude-li současný příznivý vývoj pandemie pokračovat, úřední hodiny rozšíříme. Děkuji za pochopení. Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
07.04.2021 22:35:57 - Magda
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč někteří řidiči v MHD nutí cestující před zastavením mačkat tlačítko, aby autobus zastavil na zastávce. V této době, kdy máme dodržovat co nejvíce hygienické pravidla, se snažím dotýkat se zařízení v autobusu co nejméně. Mně pan řidič jenom vynadal, že jsem před plánovaným vystoupením nezmáčkla tlačítko, ale byla jsem svědkem situace, kdy jiný řidič pani dvěře neotevřel z důvodu, že nezmáčkla tlačítko.
Odpověď - 08.04.2021 09:05:36
Vážená paní Magdo, děkujeme za upozornění. Ve zcela nedávné době jsme obdrželi na stejné chování řidiče MHD stížnost, kterou řešilo vedení Arrivy. Stejně tak jsme předali k řešení i Váš podnět. Samozřejmě, cestující nemá povinnost před každou zastávkou zvonit pro výstup. Jízdní řády MHD nemají zastávky "na znamení" a linky by tedy měly do zastávek zajíždět automaticky a otevírat dveře jak pro nástup, tak pro výstup. Znamení řidiči jsou nutná jen ve vybraných případech, uvedených v přepravních podmínkách. Například je to při výstupu postižené osoby nebo cestujícího s dětským kočárkem, kdy znamení řidiče informuje o nutnosti prodloužení času pro výstup. Požádali jsme dopravce o důrazné upozornění všech řidičů na dodržování těchto pravidel, Vám i všem ostatním cestujícím se tímto omlouváme. S pozdravem Ilona Eberlová, Odbor silničního hospodářství
07.04.2021 14:20:26 - HonzaK
Dobrý den, prosím v čí kompetenci je portalobcana.pribram.eu? Jsem tam již x měsíců registrován, vše šlapalo bez problémů ale včera jsem si všiml, že při pokusu o přihlášení pomocí "mojeID" nedojde ke spojení s mou registrací a nabízí se registrace nová - tu jsem se pokusil dokončit, ale předpokládaný výsledek je "...objekt již existuje...."
Odpověď - 07.04.2021 14:45:11
Vážený pane, Portál občana spravuje Odbor informačních technologií, Ing. Jan Drozen, tel. 318 402 599, jan.drozen@pribram.eu. S pozdravem Jitka Buraltová, pracovnice OKM.
02.04.2021 12:24:47 - Hana Štěpková
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, který se týká matriky. Narodila jsem se v příbramské porodnici a potřebovala bych poradit, jakým způsobem bych se mohla dostat k údaji o své hodině narození.
Děkuji za odpověď.
Hana Štěpková
Odpověď - 07.04.2021 11:15:14
Vážená paní Štěpková, pokud jste se narodila do roku 1958, získáte údaj o hodině Vašeho narození u naší matriky, pokud jste se narodila po roce 1958, získáte tento údaj u Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze, Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. S pozdravem Helena Ziopulosová, vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností MěÚ Příbram, tel.: 318 402 580, e-mail: helena.ziopulosova@pribram.eu
24.03.2021 14:04:58 - Martin Červinka
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné vyvézt zeminu ze svého pozemku naproti přes silnici a vyrovnat tam terén, tak , aby se tam dalo parkovat s auty. Jedna se o nevyrovný terén před domem Slivickych bojovníků 443. Možno doložit fotkami, jedna se o místo bezprostředně u silnice, které, když by se vyrovnalo, tak by vypadalo mnohem vzhledem než teď. Predem dekuji za odpověď. Červinka.email. m.m.c@seznam.cz telefon 774685450
Odpověď - 26.03.2021 16:07:11
Vážený pane Červinko, děkujeme za Váš dotaz předem, než jste tyto práce provedl. V žádném případě nelze tímto způsobem vytvářet "parkovací stání". Parkovací plochu si prosím zajistěte na svém pozemku. S pozdravem, Simona Žďánská, MěÚ Příbram, OSH
23.03.2021 17:32:51 - Monika
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, proč nejdou zvony a hodiny na kostelní věži Svatého Jakuba na náměstí T.G.M ? Všimla jsem si, že nefungují asi měsíc. Děkuji Vám předem za odpověď.
Odpověď - 24.03.2021 08:06:47
Vážená paní Moniko, město Příbram není správcem kostela sv. Jakuba. Kostel patří Římskokatolické farnosti sv. Jakuba v Příbrami. Kontakty: telefon: 318 624 794, mobil: 604 356 268, e-mail: JanPrimus@seznam.cz. S pozdravem a přáním hezkého dne Jitka Buraltová, pracovnice Odboru kancelář města.
18.03.2021 14:50:41 - Luděk Raušer
Dobrý den. Lze prosím zjistit,v jakém roce byla odstraněna na náměstí v Příbrami Gagarinova Raketa? Děkuji,Raušer.
Odpověď - 19.03.2021 11:32:02
Vážený pane Raušere, zmiňovaná raketa byla odstraněna v roce 1979. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, starosta města.
17.03.2021 12:56:12 - Řehořek
Dobrý den , dotaz ohledně platby za komunální odpad. Syn již 7 let žije trvale zahraničí , každý rok za něj platíme svoz komunálního odpadu. Co s tím ?
Odpověď - 17.03.2021 13:06:30
Vážený pane Řehořku, v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 je mimo jiné uvedeno, že od úhrady poplatku je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona osvobozena fyzická osoba po dobu souvislého pobytu mimo území České republiky delšího než šest měsíců. Kontaktujte Odbor ekonomický, tel. 318 402 241 nebo 341, příp. napište na popelnice@pribram.eu a dohodněte si další postup. S pozdravem Jitka Buraltová, pracovnice Odboru kancelář města.
10.03.2021 06:33:37 - matejov josef
zdravím,když zaplatím svoz odpadů převodem,jak se dostanu ke známce na popelnice.děkuji za odpověď.matejov josef
Odpověď - 10.03.2021 09:00:34
Vážený pane, jakmile poplatek zaplatíte z účtu, kontaktujte pracovnice na adrese popelnice@pribram.eu. Pracovnice platbu ověří a poté Vám bude známka doručena domů. S pozdravem Jitka Buraltová, pracovnice OKM
25.02.2021 10:36:14 - Ivana
Ačkoliv to není dotaz,chtěla bych strašně poděkovat za rychlé upravení výmolu...děkuji moc
25.02.2021 10:30:36 - Josef
Dobrý den.Mám takový dotaz proč se neobnoví odpadkové koše v prostoru pb.8.od podchodu ulice Školní směr k závorám i okolo hřiště.Nýní je tam nepořádek a pejskaři nemají kam odkládat exrementy .děkuji předem za vyřešení.
Odpověď - 26.02.2021 10:32:24
Vážený pane Josefe, v této lokalitě jsme rozmístili 2 koše a oba byly zcizeny. V brzké době zkusíme další pokus a doplníme je. S pozdravem Ing. Pavel Mácha, ředitel TS Příbram
24.02.2021 18:48:21 - Ivana
Přeji hezký večer,prosím bylo by možné opravit výmol na silnici před domem v ulici Obránců Míru 75 ? Tento výmol se nachází u krajnice před popelnicemi. Děkuji moc
Odpověď - 25.02.2021 10:37:14
Vážená paní Ivano, děkuji za informaci. Výmol opravíme v nejbližší době. s pozdravem Ing. Pavel Mácha, ředitel TS Příbram
23.02.2021 16:27:51 - Ivana
Prosím kam se obrátit,aby byl opraven výmol na silnici,kde hrozí poškození auta.Děkuji za odpověď
Odpověď - 24.02.2021 08:55:43
Vážená paní Ivano, můžete výmol nahlásit prostřednictví otázek a odpovědí, případně správci komunikace (pokud se jedná o místní komunikaci jsou to Technické služby města Příbrami, p.o., dispečink: 777 705 600). S pozdravem za MěÚ Příbram, Odbor silničního hospodářství Simona Žďánská
15.02.2021 09:58:22 - Kateřina Červinková
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, na koho se mohu obrátit ohledně kanalizace na svém pozemku? Potřebuji vědět, jestli je na mém pozemku a kudy vede. Děkuji Červinková
Odpověď - 15.02.2021 10:20:53
Vážená paní Červinková, pokud máte svůj pozemek v Příbrami, kontaktujte 1. SčV, https://www.1scv.cz/sluzby/vyhledavani-trubnich-vedeni/. S pozdravem Jitka Buraltová, pracovnice OKM.
03.02.2021 10:21:07 - Olga
Dobrý den. Chtěla bych prvně zaplatit poplatek za psa bezhotovostně na účet městského úřadu. Ale při hotovostních platbách v minulosti jsem vždy obdržela barevnou známku a sadu sáčků na exkrementy. Jak jmenované obdržím v tomto případě? Děkuji za laskavou odpověď. Jiránková
Odpověď - 05.02.2021 14:35:46
Vážená paní Jiránková, po úhradě poplatku nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 318 402 341 a 318 402 241. Domluvíme individuální předání barevné nálepky na rok 2021. S pozdravem Alena Kolingerová, referent oddělení účetního a financování Odboru ekonomického.
1 |…| 138