Otázky pro místostarosty

Otázky a odpovědi s místostarosty města Příbram

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
07.03.2019 09:20:32 - Petr Procházka
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat,kdy se uskuteční bezbariérový přístup do divadla.Díky s přáním hezkého dne P.P.
Odpověď - 08.03.2019 09:12:23
Vážený pane Procházko, díky za otázku, projekt bezbariérovosti Kulturního domu začne v červnu a měl by skončit do konce září tohoto roku. Více informací bude uvedeno v dubnovém Kahanu. S pozdravem Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta.
04.03.2019 22:22:12 - Josef
Dobrý den, v článcích o domu pro osoby bez domova na Rynečku neustále čtu, jak si bezdomovci mohou cenu noclehu odpracovat. Mohu se zeptat, co za práce dělají? Nikdy jsem si nevšiml, že by třeba uklízeli - např. okolí blízké zastávky MHD je mnoho týdnů plné bordelu z věcí, na kterých bezdomovci asi přespávali, to samé okolí bývalé prodejny Albert, její zadní rampa a hlavní vchod - skládka od popíjejících a postávajících bezdomovců, co čekají na otevření sociálního centra či ráno po jeho opuštění. Děkuji.
Odpověď - 05.03.2019 08:13:31
Vážený pane Josefe. Osoby bez přístřeší, které jsou klienty Nízkoprahového denního centra, si v rámci tzv. aktivizační činnosti mohou vydělat "kredity", které pak směňují za zpoplatněné služby. Práce, které provádějí, se ve většině týkají samotného areálu NDC - úklid vnitřních prostor, mytí koupelen a toalet, praní prádla, sezónní údržba pozemku kolem Centra. Klienti chodí též vypomáhat s úklidem do jiných středisek CSZS - např. do Azylového domu či Sociální poradny. Jsem rád za Vaše podněty, ty předám vedení CSZS ke zvážení. Bylo by přínosné, kdyby klienti NDC věnovali pozornost i okolí - prostoru zastávky, prostoru kolem bývalého Albertu, popř. břehům Příbramského potoka. Mgr. Jan Konvalinka, místostarosta
29.01.2019 13:19:05 - Josef
Dobrý den pane Buršíku, v akčním plánu zlepšování kvality ovzduší se píše o plné podpoře pěší a cyklistické dopravy. Mě by zajímalo, jak budete tuto podporu pěších a cyklistů řešit v oblasti průmyslové zóny. Kdysi se mluvilo o jakémsi narovnání Obecnické ulice - což je asi zbytečné. Důležitější v této oblasti je podle mě oddělení automobilové dopravy od chodců a cyklistů. Putuje tudy spousta lidí do práce v časech, kdy je malá viditelnost a nevlídné počasí. Další by rádi jeli na kole, ale ne po stávající komunikaci. Vím, že je silnice ve vlastnictví kraje, ale i investice do kvalitní infrastruktury by měl být jedním z kroků, který podpoří rozvoj zaměstnanosti v našem městě. Děkuji za reakci.
Odpověď - 05.02.2019 10:16:31
Vážený pane Josefe, město Příbram si uvědomuje aktuální stav dopravní situace ve městě, která již nevyhovuje potřebám 21. století. Zvyšuje se intenzita automobilové dopravy, mění se životní styl obyvatel a stávající dopravní infrastruktura nestačí s rychle se měnící dobou držet krok. Z toho důvodu bude v letošním roce 2019 zahájeno zpracování generelu dopravy renomovaným týmem odborníků, který detailně zmapuje dopravu v celém městě, identifikuje hlavní problémy a potřeby města a navrhne systém opatření k řešení těchto problémů. Jedná se o strategický dokument, jehož úkolem bude nastínit vhodná řešení do budoucna mimo jiné jak v oblasti automobilové, tak cyklistické dopravy. Kromě generelu dopravy se v roce 2019 bude zpracovávat rovněž generel parkování a generel bezbariérových tras ve městě. Tvorba generelů je velmi náročná a nákladná činnost, která bude z 95 % hrazena z dotace Operačního programu Zaměstnanost. Kromě všech výše uvedených generelů se bude v tomto roce zpracovávat i cyklistická koncepce města Příbram, která bude cyklistiku v Příbrami rozvíjet do většího detailu než generel dopravy. Co se Obecnické ulice týče, výhledově se uvažuje pouze o opravě stávajících chodníků, jelikož silnice není majetkem města Příbram, ale majetkem Středočeského kraje. V rámci případné rekonstrukce této komunikace bohužel ani nelze uvažovat o vybudování cyklostezky, protože je silnice prostorově omezena a vybudování cyklostezky by nesplnilo limity vyplývající ze zákona. Nicméně při tvorbě cyklistické koncepce se bude pravidelně scházet tým odborníků, kteří budou na základě Vašeho popudu upozorněni na nutnost návrhu řešení cyklistického zpřístupnění průmyslové zóny. S pozdravem Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta.
28.12.2018 08:31:28 - Jitka
Dobrý den,
při procházce lesíkem na Drkolnově - směrem od začátku nové cyklostezky směrem k Rožmitálské silnici jsem narazila na několik hrobů (minimálně 5) - předpokládám, že zvířecích. Na některých byla zapálená svíčka! Nemám nic proti majitelům zvířecích mazlíčků, ale NELEGÁLNÍ psí hřbitov a v lese zapalované svíčky to už hraničí s nenormálností. Prosím o sdělení jak tuto záležitost bude město Příbram řešit. Děkuji. Jitka
Odpověď - 28.12.2018 09:53:46
Vážená paní Jitko, děkuji za Váš podnět. Zároveň sděluji, že Váš dotaz byl okamžitě předán Městské policii a Technickým službám k prošetření. Po zjištění situace bude město Příbram dál postupovat podle platné legislativy. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, místostarosta
Odpověď - 04.01.2019 12:38:46
Vážená paní Jitko. Navazuji na předešlou odpověď. Z vyjádření Městské policie a Městských lesů. Pohřbívání na pozemcích města Příbram je nelegální a v rozporu s vyhláškou č. 82/2014 Sb., § 2. Městské lesy o tomto vyvěsí informaci a zákaz. Místo bude monitorováno ve spolupráci s Městskou policií. Ještě jednou děkuji za upozornění. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, místostarosta.
17.12.2018 14:57:18 - Karel
Dobrý den, mám jenom otázku jak to momentálně bude vypadat s naší MHD .. Viděl jsem už zahájen výběr nového provozovatele na veřejných zakázkach..budeme třeba vidět nějaké změny k lepšímu už během roku 2019.. nebo až na konci roku
děkuji za vyjádření
Odpověď - 18.12.2018 13:59:04
Vážený pane Karle, bude záležet na tom, kdo vyhraje výběrové řízení na nového provozovatele MHD v Příbrami. Pokud jím bude společnost Arriva, potom je možné očekávat, že změny k lepšímu budou průběžně již v roce 2019. S pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta.
14.12.2018 13:35:18 - Božek
šlo by zařídit, aby se kulturní vedoucí kina zamyslel a přizpůsoboval upoutávky na další filmy předpokládanému věku diváků, kteří přišli na hlavní film? Myslím, že se čtrnáctileté děti před Aquamanem nemusí dívat na upoutávku na Ve spárech ďábla.
Odpověď - 17.12.2018 13:44:23
Vážený pane Božku. Děkuji za Váš podnět. Prověřil jsem skutečnosti, o kterých píšete. Hovořil jsem i s ředitelem Divadla A. Dvořáka. Došlo k nedopatření, které se již nebude opakovat. Složení upoutávek na filmy je upravováno podle předpokládaného věkového složení diváků. Zde došlo skutečně k chybě, za kterou se omlouváme. Pevně věřím, že našemu kinu zachováte přízeň i v budoucnu. S pozdravem Mgr. Jan Konvalinka, místostarosta.
21.10.2018 23:28:38 - Petr
Dobry den , chci se zeptat jak to vypadá s tou ofiko appkou města Příbram a zdali bude přístupná i na operační systém iOS ,diky .
Odpověď - 22.10.2018 12:55:18
Vážený pane Petře, požádal jsem Odbor řízení projektů a dotací o vyjádření a přikládám jejich odpověď. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta. Dobrý den. Nyní se připravuje zasedání hodnotící komise k předmětné zakázce. Ke zprovoznění aplikace dojde, dle současného harmonogramu, na jaře příštího roku. Aplikace bude dostupná i pro platformu iOS, jedná se o jeden ze základních požadavků. S pozdravem Mgr. Jan Novotný, referent Odboru řízení projektů a dotací.
15.10.2018 14:09:49 - Tomáš Moldřík
Dobrý den, rád bych se zeptal, v jaké situaci se nachází ski areál Padák? Děje se s ním něco? Jaké jsou záměry? Existuje možnost jeho dlouhodobého pronájmu na zamýšlený projekt? Děkuji za reakci a jsem s pozdravem
Tomáš Moldřík
Odpověď - 23.10.2018 11:50:57
Vážený pane Moldříku, požádal jsem Odbor správy majetku o vyjádření a přikládám jejich stanovisko. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta. Vážený pane Moldříku, k Vašemu dotazu ve věci lyžařského svahu "Padák" v Příbrami Vám sděluji, že město Příbram jako nájemce uzavřelo dne 6.4.2004 s pronajímatelem Tělovýchovná jednota Baník Příbram, IČO: 00664502, Smlouvu o nájmu pozemku s vybavením pro provozování lyžařského sportu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem byl nájem jednoho z pozemků, na nichž se nachází Sportovně - turistický areál Padák Příbram, a to pozemku p. č. 135/2, o výměře 13.889 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Brod u Příbramě, s vybavením, s terénními úpravami pro zřízení lyžařského svahu s umělou skluznicí, s lyžařským vlekem, vodovodní, kanalizační a elektrickou přípojkou, s dvěma buňkami pro sociální příslušenství a oplocením areálu, a to za účelem provozování lyžařského areálu a ostatních sportovních aktivit, na dobu určitou od 1.6.2004 do 31.12.2013. Formou dodatku ke smlouvě sjednaly smluvní strany prodloužení doby trvání nájmu do 30.06.2014.Shora citovaná smlouva obsahuje ujednání, že TJ Baník Příbram se jako pronajímatel zavazuje po skončení nájmu prodat nájemci městu Příbram předmět smlouvy za symbolickou částku 1,- Kč. Tento závazek však pronajímatel dobrovolně nesplnil. Ze strany města je tento závazek vůči pronajímateli nevynutitelný, protože ve smlouvě není uvedeno, dokdy po skončení nájmu se tak má stát. Smlouva totiž neobsahuje jednu z podstatných náležitostí smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to závazek uzavřít vlastní kupní smlouvu "do dohodnuté doby". Rada města Příbram usnesením č. 835/2014 ze dne 13.10.2014 schválila další prodloužení doby trvání nájmu, a to do 30.06.2034 s účinností od 01.07.2014. TJ Baník Příbram však opakovaně s odvoláním na nepřijatelnou délku doby trvání smluvního vztahu, odmítl podepsat dodatek ke smlouvě. V letošním roce Rada města Příbram na svém jednání konaném dne 30.04.2018 usnesením č. 420/2018 neschválila záměr zprovoznění lyžařského svahu "Padák" v Příbrami a dále neschválila záměr uzavření nájemní smlouvy s TJ Baník Příbram, z.s., se sídlem Riegrova 54, Příbram I, IČO 00664502, na pronájem pozemku p.č. 135/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 13.889 m2, k.ú. Brod u Příbramě. Jen pro úplnost uvádím, že provozovatelem předmětného lyžařského areálu byla v minulosti společnost NOVADUS, spol. s r.o., IČO: 46349235, Příbram VIII, Čechovská 138. K tomuto kroku město dospělo tak, že na základě vyhlášeného záměru provozování předmětného lyžařského svahu bylo usnesením rady města ze dne 18.09.2006 schváleno provozování tohoto svahu touto společností. Podnájemní smlouvu uzavřelo město se společností NOVADUS na dobu určitou od 01.12.2006 do 31.12.2013. Postupně uzavíranými dodatky byl podnájemní vztah uzavřen do 30.06.2014. S pozdravem Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku.
02.10.2018 16:40:25 - Karel
Dobrý den , mám prosbu mate už nějaké bližší informace ohledně integrace Příbramska do PID? Dekuji
Odpověď - 04.10.2018 10:34:07
Vážený pane Karle, požádal jsem Samostatné oddělení silničního hospodářství o vyjádření a přikládám jejich stanovisko. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta. Vážený pane Karle, příprava integrace stále probíhá. Spuštění její první etapy je předběžně plánováno na 1. čtvrtletí 2019 a bude zahrnovat integraci příměstských linek na trase Příbram - Dobříš - Praha a Příbram - Hořovice. Do této chvíle proběhly tři schůzky zástupců organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) se zástupci dotčených obcí. Předmětem schůzek bylo seznámení s trasami linek a předložení návrhů jízdních řádů. S pozdravem Ilona Eberlová, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství.
09.09.2018 12:27:38 - Eva370
Dobry den můžete zveřejnit počty žákú prvních tříd na jednotlivzch školách?
Odpověď - 11.09.2018 08:27:57
Vážená paní Evo, počty žáků prvních tříd jednotlivých příbramských základních škol zřizovaných městem Příbram jsou zveřejněny na webových stránkách města Příbram: https://pribram.eu/zivot-ve-meste/skoly-a-skolky.html. Jedná se o aktuální údaje k 03.09.2018. Tato čísla budou upřesněna k datu 30.09.2018. S přáním pohodového dne Mgr. Václav Švenda, místostarosta
18.07.2018 20:45:03 - Karel
Dobrý den,mám prosbu dnes Ropid zveřejnil aktualizovaný plán integraci do PID..a opět integrace Pribramska se posunul..tentokrát na I.čtvrtletí 2019..mohu se zeptat co se děje?. .ze se to neustále protahuje..a případně jestli by jste s tím nemohli něco udělat. .aby už k integraci došlo. Děkuji vám za odpověď a zdravím
Odpověď - 24.07.2018 07:57:53
Vážený pane Karle, požádal jsem Samostatné oddělení silničního hospodářství o vyjádření a přikládám jejich stanovisko. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta. Vážený pane Karle, i my máme tuto informaci, a to ze stejného zdroje, tedy ze zpravodaje ROPIDu. Žádné další oficiální sdělení město neobdrželo, a tak nám nejsou známy ani důvody, proč došlo k posunutí termínu zahájení integrace dopravy na Příbramsku. Vzhledem k tomu, že se jedná o příměstskou středočeskou krajskou dopravu (linky Příbram - Dobříš- Praha a Příbram - Hořovice), město není součástí přípravného týmu integrace. Nejsme tedy schopni nijak ovlivnit její harmonogram. Pro získání podrobných informací Vám doporučujeme obrátit se přímo na organizátory dopravy IDSK a ROPID, což jsou společnosti, které celou integraci zastřešují. S pozdravem Ilona Trochová, referent Samostatného oddělení silničního hospodářství.
11.07.2018 08:35:52 - Radka Veselá
Dobrý den paní Ženíšková.
Předem bych Vás ráda pozdravila a povzbudila ve Vaší práci, protože po zběžném přečtení několika příspěvků smekám před Vaší asertivitou. V dnešním světě se totiž prvotně kritizuje a málo chválí což je dle mého názoru typicky český povahový rys. Obracím se Na Vás s prosbou na kontakt na stránky VŠ Svaté Alžběty, protože při zadání této školy do vyhledavače jsem se oklikou dostala k Vám. Předem děkuji, přeji hodně elánu ve Vaší práci a příjemně strávené léto. S pozdravem. Radka Veselá
Odpověď - 18.07.2018 15:12:53
Dobrý den paní Veselá, děkuji za slova uznání. Pro ženu působení v politice opravdu není snadné. Zde je adresa VŠ Svaté Alžběty: https://vszsp.cz/. S pozdravem 1. místostarostka města, Mgr. Alena Ženíšková
16.06.2018 15:41:15 - Petr Mrvík
Dobrý den,mám dotaz jestli tyto stránky fungují i na realitní kancelář. Poslal jsem dotaz a zatím bez odpovědi.Děkuji P.Mrvík.
Odpověď - 19.06.2018 09:48:48
Dobrý den pane Mrvíku, ověřila jsem, že Váš dotaz na pronájem restaurace v Žežicích není v kompetenci MěRK, nýbrž Odboru správy majetku. Pověřila jsem odpovědí na Váš dotaz vedoucí tohoto odboru, paní Bc. Vaverkovou. S pozdravem 1. místostarostka města, Mgr. Alena Ženíšková
05.06.2018 12:18:05 - ruzickova eva
To neni otz.,ale napad.,treba pro mistostarostu

Pokud by zaniklo letni kino, viz zverej.info,mohla by byt realiz.velka multifční tržnice. Otazkou je vhodne zázemí.

hezky den
Odpověď - 07.06.2018 13:37:48
Vážená paní Růžičková, děkuji Vám za podnět, který jsem předal 1. místostarostce, do jejíž gesce letní kino v rámci Sportovních zařízení města náleží. S přáním pěkného dne Mgr. Václav Švenda, místostarosta.
Odpověď - 07.06.2018 13:38:36
Vážená paní Růžičková, v tuto chvíli je předčasné o budoucnosti letního kina uvažovat. Čekají nás 3 krásné filmové večery a uvidíme, jaká bude návštěvnost. Poté do rozhodování o budoucnosti letního kina zapojíme i veřejnost. Děkuji za nápad a přeji pěkný den. Mgr. Ženíšková, 1. místostarostka.
09.05.2018 16:13:21 - Tomáš Tesařík
Dobrý den,
povšiml jsem si,že na novém rybníce je likvidováno zařízení minigolfu. Mám tomu rozomět tak,že je minigolf zrušen? Děkuji.
Odpověď - 10.05.2018 06:15:20
Dobrý den pane Tesaříku, starý minigolf se likviduje, protože bude nahrazen zcela novým a věřte, že je na co se těšit. Do konce června by měl být celý hotov a začátkem července otevřen. S přáním hezkého dne Mgr. Ženíšková, 1. místostarostka
08.05.2018 14:15:12 - Karel
Dobrý den,děkuji za odpověď ohledně novinek zapojeni do systému PID.
Ještě se zeptám připojí se do PID i naše MHD? Děkuji
Odpověď - 11.05.2018 08:25:53
Vážený pane Karle, v tuto chvíli bohužel nedisponujeme žádnými konkrétními informacemi o podmínkách vstupu MHD Příbram do integrace. Zatím ani nevíme, co všechno bude tento krok pro město znamenat. Odpověď na Vaši otázku tedy nelze předjímat. Vše bude záležet na předložených návrzích a vzájemných jednáních. S přáním příjemného dne Mgr. Václav Švenda, místostarosta
02.05.2018 15:01:34 - Karel
Dobrý den,chci se zeptat jestli se nějak posunulo dál jednání města Příbram s Ropidem a IDSK ohledně zapojení Příbrami do systému PID. Děkuji
Odpověď - 07.05.2018 13:28:18
Vážený pane Karle, dle sdělení Samostatného oddělení silničního hospodářství je nová informace k projektu integrace pouze ta, že původně plánované termíny jejího provedení se posouvají. Prodlení není způsobeno městem, posunutí termínů je ze strany IDSK a ROPID. Momentálně je to tak, že první návrhy by měly být projednávány v druhé polovině tohoto roku. S přáním příjemného dne Mgr. Václav Švenda, místostarosta.
21.04.2018 09:39:34 - Petr
Dobrý den. Plánuje se i pro letošní rok z mého pohledu v loňském roce mimořádně povedená a přínosná akce DEN SPORTU? Děkuji za odpoveď Petr N.
Odpověď - 23.04.2018 10:44:02
Vážený pane Petře, letos Den sportu nebude, ale máme připravenou velmi lákavou akci, kde si přijdou na své jak rodiny s dětmi, mládež, tak i babičky a dědečkové. Akce ponese název Family Fest a uskuteční se v sobotu 23. června 2018 v areálu Nového rybníka. Na své si přijdou i milovníci pohybu, i zde se bude sportovat. S přáním hezkého dne 1. místostarostka, Mgr. Alena Ženíšková.
13.04.2018 13:08:42 - Miroslav Balík
Děkuji, už došlo k nápravě. Poznámka: křižovatka ul. Táborská a Strakonická je lokalita Strakonická, čp.342.
Odpověď - 16.04.2018 09:46:30
Dobrý den pane Balíku, děkuji za pozitivní zpětnou vazbu. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta.
11.04.2018 16:52:24 - Miroslav Balík
Dobrý den,
chtěl bych ze zeptat, proč nebyly po zimě opět umístěny kontejnery na bioodpad v lokalitě Strakonická, čp.342, když podle vyhlášky 1/1917 by tam měly být. Lokalita je uprostřed rodinných domků se zahrádkami a nelze se domnívat, že lidé budou vozit bioodpad na vzdálená stanoviště, třeba k OBI, prostě jej spálí, čímž znečišťují ovzduší. Kontejnery na bioodpad v této lokalitě v minulém roce výrazně omezily pálení trávy. Protože kontejnery letos nejsou, opět se ve zvýšené míře tráva a odpady ze zahrádek pálí. Děkuji.
Odpověď - 13.04.2018 11:28:35
Vážený pane Balíku, požádal jsem o vyjádření pana ředitele Technických služeb, Ing. Máchu, který mne informoval, že Technické služby již rozvezly a umístily kontejnery na bioodpad v této lokalitě ve stejném množství jako v minulém roce. Konkrétně se jedné o křižovatku ul. Zdabořská a Strakonická v počtu 2 ks a křižovatku ul. Táborská a Strakonická v počtu 2 ks. Dále jsou také dvě nádoby umístěny v ul. Hanuše Jelínka. S přáním pohodového dne Mgr. Václav Švenda, místostarosta.