0 0 0

Otázky pro místostarosty

Otázky a odpovědi s místostarosty města Příbram

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 12  
07.12.2021 19:00:58 - Jana
Dobrý den, dnes jsem si přečetla, že žádná škola v Příbrami nemá prodloužené vánoční prázdniny. Ty jsou prodloužené pouze na ZŠ Jiráskovy sady, kde už od září vědí, že budou mít před vánoci ředitelské volno. Nová paní ředitelka to takto praktikuje již druhým rokem, kdy si pomocí ředitelského volna prodlužuje prázdniny a rodičům tak komplikuje život. Zřejmě si neuvědomuje, že máme pouhých 20 dní dovolené a mnozí z nám nemají prarodiče, kteří by hlídali. Bývalí pan ředitel Přibyl, žádná ředitelská volna nedával a vše bylo v pohodě. Myslela jsem, že ředitelské volno se dává jen v nejnutnějších případech. Děkuji za odpověď
Odpověď - 10.12.2021 07:46:12
Dobrý den, paní Jano. Nejprve si dovolím ujasnit pojmy uvedené ve vaší otázce. Vánoční prázdniny, stejně jako další prázdniny, např. velikonoční, letní, apod. jsou stanovené celostátně vyhláškou MŠMT. Začátek jejich trvání o několik dnů dříve, nebo ukončení později, může určit buď MŠMT, nebo MZdr., které může v době nouzového stavu omezit pobyt dětí ve školách. Na tyto způsoby jakoby "prodloužení" vánočních prázdnin nemá vliv ani zřizovatel škol, ani ředitel školy, jedná se o kompetenci uvedených ministerstev. Něco jiného je, když vyhlásí ředitel školy na dny navazující na vánoční prázdniny takzvané ředitelské volno. Podle § 24, odst. 2) školského zákona může ředitel školy takové volno vyhlásit ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, a to nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Protože víme, že vláda, ani žádné ministerstvo, tzv. "prodloužení" prázdnin nestanovila, směřuje váš dotaz k vyhlášenému ředitelskému volnu, a to na ZŠ Jiráskovy sady, Příbram. Z výše uvedeného je zřejmé, že k vyhlášení ředitelského volna má kompetence výhradně ředitel školy. Městu Příbram v roli zřizovatele tento úkon ředitel pouze oznamuje. Proto jsem požádala paní ředitelku Jendruščákovou o její vyjádření (oznamovací povinnost paní ředitelka splnila dnem 1.12.2021). Zde je jeho znění: "Ředitelské volno bylo zadáno do termínového kalendáře již v září a to z toho důvodu, že na dny, je naplánováno DVPP pedagogických pracovníků, které se objednává s předstihem někdy i 9 měsíců. V minulém roce bylo uzavření škol před Vánoci celoplošné. V letošním školním roce jsme naopak byly jedna z mála škol, která neprodlužovala podzimní prázdniny ředitelským volnem. Ředitelské volno neznamená, že pedagogický pracovník čerpá dovolenou. Školní prázdniny, ať už letní nebo vánoční, určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Ta je novelizována každých 6 let a vždy jsou stanoveny prázdniny pro šest školních roků dopředu. Na základě této vyhlášky jsou určeny školní prázdniny v každém školním roce, ty vyhlašuje ministerstvo. Mezi každoroční prázdniny patří: podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní. Dále pak má ředitel každé školy právo vypsat tzv. ředitelské volno. Celkem za školní rok může na základě vlastního uvážení a vlastní organizace zajištění výuky ve škole vypsat až pět dní ředitelského volna. Doposud s touto organizací neměl žádný z rodičů problém a nikdo mě v této záležitosti nekontaktoval." Přeji hezký den Mgr. Zorka Brožíková
01.10.2021 12:15:03 - Jitka
Dobrý den pane Buršíku,
v souvislosti s vybudováním cyklostezky byly mj. na Drkolnově umístěny ukazatele trasy - Bohutín 2,5 km a Nová Pec 1,5 km. Jsem rodilá Příbramačka, tuto oblast dobře znám, chodím tam pěšky i na kole, vždy jsem dojela na Vysokou Pec. . Můžete mi poradit jak se dostanu do Nové Pece?
S pozdravem Jitka

Odpověď - 04.10.2021 14:59:24
Vážená paní Jitko, děkujeme za upozornění. Samozřejmě zde má být uvedena Vysoká Pec. Už byl upozorněn dodavatel aby došlo k nápravě. Ještě jednou děkujeme za Váš zájem a s pozdravem, Ing. Martin Buršík, MBA
29.09.2021 21:42:19 - Daniel
Dobrý den pane Buršíku, prosím ve vaší odpovědi o zveřejnění zprávy Policie ČR, která se týkala jejího stanoviska ohledně napojení drkolnovské spojky na jihovýchodní obchvat (viz. vaše diskuze se zastupiteli na posledním zastupitelstvu). Děkuji.
Odpověď - 05.10.2021 11:39:56
Vážený pane Danieli, zveřejnění vyjádření policie k napojení Drkolnovské spojky bude součást odpovědi na interpelace a dotazy ze Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 2021. Zároveň Vám jej i zasílám na email, který byl uveden u Vaši otázky. S pozdravem, Ing. Martin Buršík, MBA
22.09.2021 16:15:16 - Karel
Dobrý den pane místostarosto .
Chtěl bych se zeptat jestli se už nějak řeší podnět pana Tesaře který upozornil na to že u zastávky školní III.poliklinika chybí ukazatele ( směrovky ) k nové Žel.zastávce Příbram -sídliště .

Dekuji za odpověď .
Odpověď - 30.09.2021 10:00:20
Dobrý den pane Karle, ano, tento podnět je v řešení. Odbor kancelář města ve spolupráci s městským architektem navrhují umístění standardního rozcestníku s ukazatelem směrem k zastávce a několika dalším cílům ve městě. Byla poptána výroba (dodání cca 12 týdnů od provedené objednávky) a řeší se grafické podklady pro zpracování směrovek. S pozdravem a přáním příjemného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
13.09.2021 01:16:23 - Tomáš Tesařík
Dobrý den, s potěšením kvituji, že se renovuje a modernizuje hřiště na Rynečeku. V souvislosti s tím mám prosbu zda není v možnostech města instalovat mobilní Wc. k místnímu koloniálu, tamní klientela koná zcela nepokrytě potřebu u tamní trafostanice.
A vzhledem k tomu,že se domnívám, že hřiště bude mít po úpravách zvýšenou návštěvnost dětí a mladistvých, bylo by záhodno tuto věc řešit, aby nedocházelo k zbytečnému pobuřování. Děkuji.
Odpověď - 15.09.2021 16:18:23
Dobrý den pane Tesaříku, jsme rádi, že Vás těší renovace hřiště Na Rynečku. K Vaší prosbě sděluji, že město neuvažuje o instalaci mobilního WC v této lokalitě. S pozdravem Mgr. Brožíková, místostarostka
01.09.2021 19:29:34 - Petr
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy proběhne integrace příbramské MHD do PID. Minulý rok jste říkal, že to proběhne v do konce roku. Chci zeptat, jestli máte nějaký nový termín. Děkuji.
Odpověď - 03.09.2021 13:41:55
Vážený pane Petře. po pandemií vynucené přestávce jednání pokračují a proces příprav integrace znovu probíhá. Protože od začátku příprav došlo ke změnám a objevily se nové skutečnosti, vzniká právě teď na straně organizátora integrace zcela nový návrh řešení. Ten bude nutno vzájemně projednat a stanovit si tak podmínky příští spolupráce. Vzhledem ke skutečnosti, že město má na základě řádného výběrového řízení uzavřenu smlouvu na provoz MHD a tato má zakotveny pevné podmínky, je třeba jakýmkoli chystaným změnám věnovat patřičnou pozornost, aby nedošlo k rozporu s podmínkami platné smlouvy. Co se týká samotných příprav integrace, zatím poslední vzájemné jednání mezi městem a IDSK proběhlo v srpnu. Na jeho základě IDSK připravuje konkrétní návrh propojení linek PID a MHD. Tento by měl být zpracován v měsíci říjnu. Po předložení návrhu bude městem provedena analýza jak z technického, tak z ekonomického hlediska. Připravovaný návrh bude nutno doladit také po právní stránce. Následně pak proběhnou jednání s vedením společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Vzniklé připomínky a návrhy budou předloženy na další schůzce zástupců města a IDSK s žádostí o jejich zapracování. Konečné znění návrhu bude nakonec předloženo k projednání a schválení v orgánech města. Teprve potom může být uzavřena smlouva o integraci linek MHD do pražské a středočeské dopravy Ze všech zde uvedených skutečností vyplývá, že konkrétní termín dokončení procesu integrace MHD zatím nelze určit. Jeho stanovení bude záležet na vzájemné dohodě a bude vycházet nejen z uvedených skutečností, ale také z harmonogramu IDSK, který je organizátorem celé integrace. pozdravem a přáním příjemného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
20.07.2021 09:45:27 - Jana
Dobrý den pane místostarosto, v poslední době se řeší potřeba parkovacích míst po městě. Neustále přibývá vyhrazených parkovacích míst (nemyslím tím pro postižené), která pak zejí prázdnotou. Kolik město utrží za tato místa za rok? Město s tím nemá prakticky žádné výdaje, protože všech se zřízením místa si platí žadatel, takže pro město akorát administrativa s tím spojená a to stejně za správní poplatek. A druhá otázka - jak velký zisk je z placených parkovišť. Jdou tyto peníze zpět do řešení parkování po městě? Děkuji
Odpověď - 04.08.2021 11:21:11
Vážená paní Jano, z důvodu nepřítomnosti pana místostarosty odpovídám na Váš dotaz já. Cena za vyhrazené parkování je dána schválenou Obecně závaznou vyhláškou č. 13/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zde je poplatek stanoven paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro fyzické a právnické osoby za jedno osobní vozidlo do 2 t hmotnosti 1 500,- Kč/měsíc. Finance vybrané za vyhrazená parkovací stání i za parkování celkově jsou součástí rozpočtu města. Peníze vybrané za parkování jsou tedy využívány i pro údržbu a budování nových parkovacích stání. Konkrétní částky můžete najít na webových stránkách města - rozpočet 2020. S pozdravem a přáním příjemného dne, Mgr. Jan Konvalinka, starosta
07.07.2021 11:41:23 - Tesař
Dobrý den,

jezdívám nejen mhd 3A,ale i "pražákem" a docela mě zarazila jedna věc, když přijedete jako cestující do Školní ulice zástavky, tak je namluvena zastávka Školní s přestupem na vlak. Všiml jsem si, ale že není vůbec značené směrové označení, kudy cestující by se případně nadále vydal k vlakové zastávce a pokračoval by "lokální"tratí na Březnici nebo Beroun. Místní občan ví, kudy se dostane, ale kdybych šel z pohledu "mimopříbramáka" a nebyl byl nikdo momentálně na zastávce, docela bych měl problém kudy jít na vlak. Šlo by zde umístit orientanční tabulky, tak jakto máte udělaný v centru města. Předem děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď - 14.07.2021 15:43:47
Vážený pane Tesaři, velice děkujeme za Váš podnět a musíme s tímto souhlasit. Zcela chybí navigační směrovky na nově vzniklou vlakovou zastávku. Necháme tedy tyto ukazatele v co nebližší době osadit. S pozdravem a přáním pěkného dne Ing. Martin Buršík, MBA
29.06.2021 05:01:56 - Tomáš Tesařík
Dobrý den,zajímalo by mne v souvislostí s rekonstrukcí a přestavbou areálu bývalé 8ZŠ.v Žižické ulici kde jsou v obou směrech podél komunikace umístěny cedule pozor nevidomí, je nějaké zázemí v tomto areálu pro tyto občany a zda zůstane zachováno? Děkuji.
Odpověď - 29.06.2021 11:49:38
Vážený pane Tesaříku k Vaší otázce sděluji, že v pavilonu Seniorpointu (bývalé 8. ZŠ) sídlí „Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, nezisková organizace“. Tato organizace bude fungovat nadále a bez omezení. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka.
24.06.2021 14:05:56 - Josef
Zdravím vás místostarosto, jak se vám jezdí po Milínské (od Kaňky až k Marjánce)? To by si člověk již od loňského podzimu ukroutil volant, aby ten slalom mezi výmoly ukočíroval, že ;-) Takže ještě do srpna a pak budeme osvobozeni? Popravdě je to ostuda a neschopnost vašeho úřadu jednu z nejvytíženějších silnic ve městě nechat dojít až do takového stavu. Budoucí rekonstrukce na tomto faktu nic nemění!
Odpověď - 09.07.2021 12:13:25
Vážený pane Josefe, plně s Vámi souhlasím, silnice je ve špatném stavu a jsem z toho rozčarovaný stejně jako Vy. Tento úsek silnice bohužel nepatří pod správu města, ale ŘSD. Několikrát ročně urgujeme ŘSD a na opravy jejich komunikací v Příbrami tlačíme, ale tady naše pravomoci končí. Nicméně v srpnu by konečně výsprava v Milínské ulici měla měla být provedena. S pozdravem a přáním příjemného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
27.05.2021 10:17:04 - matejov josef
Pro Ing.Martin Buršík jak je to tedy s nájemními smlouvami,vždy platilo,že původní nájemní smlouvu nahradila jen nová nájemní smlouva,tím stará smlouva pozbyla platnosti
Odpověď - 28.05.2021 09:16:12
Vážený pane Josefe, z důvodu ochrany osobních údajů Vás budu kontaktovat přímo na Váš email. Chci Vás požádat o smlouvu a adresu, tak abychom se bavili nad konkrétní věcí. S pozdravem a přáním příjemného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
25.05.2021 11:29:12 - matejov josef
Zdravím,nevím zda se obracím správně na Vás ale snad mi poradíte.Bydlím v nájemním domě,nájemní smlouvu mám stále s městem PŘÍBRAM,před 15 lety dům koupil soukr. majitel od té doby je dům ve stavbě,novou smlouvu s ním stále nemáme.Jde mi ale spíše o to,že dům je v Obecnické ul.a nikde v okolí není místo na zaparkování os.automobilů,proto parkujeme na dvoře tohoto domu,teď nám ale majitel domu zakazuje parkování u tohoto domu.Můžete mi poradit co se v této věci dá dělat?Děkuji za odpověď MATEJOV JOSEF
Odpověď - 27.05.2021 07:59:50
Vážený pane Matejove, v případě, že je vlastníkem soukromý majitel, pak nájemní smlouva s městem již pravděpodobně není platná. Pokud je vlastníkem nemovitosti někdo jiný, obraťte se na daného vlastníka. Pokud nemáte platnou nájemní smlouvu se současným vlastníkem domu, obraťte se na něj a požádejte jej kromě nájemní smlouvy na byt i o nájem parkovacího místa. S pozdravem a přáním pěkného dne Ing. Martin Buršík, MBA
18.05.2021 14:01:02 - Josef
Zdravím pane Buršíku,
před půl rokem jste nadšeně povídal o změnách na cyklostezce na trase Drkolnov - Seifertova ul. - Novák. Cyklostezka stojí, ale skutek jaksi utek a stále se nic neděje :-( Buďte příště konkrétnější a spolu s informacemi přidejte i jasný termín. Cyklistů je v Příbrami jako máku, ale podpora této volnočasové aktivity je ze strany města žalostná. Je sice hezké, že budeme mít po městě spoustu stojanů, ale k čemu nám tu budou? Proplétat se mezi čím dál tím hustší dopravou není nic příjemného. Místo stojanů by bylo užitečné dořešit cyklostezku směrem do Brd. Je škoda, že ta z Drkolnova končí ve Vysoké Peci. Přitom její protažení až do Kozičína se úplně nabízí. Od Pecováku po 302 a 302B jsou (lesní) cesty v majetku Města Příbram. Stačí vyasfaltovat a máme nádhernou "magistrálu" do Brd. Jasně že to bude něco stát, ale v městské kase vám leží přes 400 miliónů, tak pořád nečekejme (na dotace) a pro rozvoj Brd něco udělejme.
Odpověď - 25.05.2021 15:33:11
Vážený pane Josefe, děkuji za Váš dotaz. Víme, že cyklistika narůstá v oblíbenosti volnočasových aktivit a město ji chce určitě podporovat. Pracujeme na budování nových cyklostezek, tak aby cestování přes město, v jeho okolí i napojení do blízkých Brd bylo pohodlné a bezpečné. Cyklostezka propojující Drkolnov - Nový rybník je ve fázi příprava na výběrové řízení zhotovitele stavby. Až bude vybrán dodavatel, kdy při výběru musíme dodržet zákonné lhůty a postupy, tak ihned přistoupíme k realizaci, pravděpodobně v letních měsících tohoto roku. Co se týká propojení cyklotras do Kozičína s tímto také počítáme v další fázi. Na tomto spolupracujeme i s obcí Bohutín, tak aby došlo k souvislému propojení Příbrami, Bohutína až směrem do Brd. S pozdravem a přáním krásného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
26.03.2021 16:17:27 - Jaroslav
Za vaši odpověď děkuji, pak to ve videu Minutky z radnice vyznělo chybně. Dojde tedy ke zvelebení prostoru, ale co se týče parkování k posunu nedojde. Víte, k parkování něco vím, i k jeho historii v různých oblastech. Neříkejte, že by vám dopravní policie nepovolila úpravu dvorů v Mostecké. Nebo snad ve dvorech Jáchymovská, Kutnohorská, dalo by se jmenovat dál. Víte, dokola opakovat, že vybudujete, nestačí. Kde jsou změny Smetanova a okolí, Průběžná? Parkovací dům Ty nečekaně, nádraží? Opět spousty plánů, projektů. Co zóny - kdy a kde budou? Co není do léta, je pozdě.. Místo toho řešíte parkoviště Na Flusárně, dle mého nesmyslné kromě akcí na Novaku, ale prosím. Proč už tedy není? Mluví se o něm opět cca dva roky. Příjemný a krásný den budou lidé z Příbrami mít, až investice začnou šlapat.. Plácky nestačí, ale dokud nejsou velké akce, aspoň něco.
Odpověď - 08.04.2021 13:46:22
Vážený pane Jaroslave, děkuji za Váš dotaz. Odbor silničního hospodářství nechal vypracovat studii na navýšení parkovacích míst v ulicích Kladenská a Jáchymovská. Vzhledem k výjezdům z ulic Mostecká, Sokolovská a Kremnická by zde bohužel nedošlo k navýšení parkovacích míst. Z důvodů požadavku Policie ČR na rozhledové poměry u výjezdů z těchto ulic by nových parkovacích míst vzniklo velmi málo. Budeme tedy pokračovat v budování zpevněných ploch pro parkování na místech, kde to možné je - především ve vnitroblocích. V tomto roce by se mělo jednat hlavně o vnitroblok ulice Kremnická, kde vznikne 17 míst kolmého stání a ve vnitrobloku kolem MŠ Perníková chaloupka. V ulici Průběžná tento rok dojde k navýšení parkovacích míst, z důvodu přeznačení z podélných na šikmé parkovací stání. Co se týče parkovacího domu na nádraží, je zpracována dokumentace pro stavební povolení a právník připravuje podklady pro zhotovení stavby metodou Design & Build, parkovací dům by měl být postaven do roku 2023. Pro parkoviště na Flusárně je připravena projektová dokumentace (včetně dokumentace pro uzemní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení). Plánovaný harmonogram vybudování parkoviště na Flusárně: stavební povolení 05/2021, dokumentace prováděcí 05-06/2021, vysoutěžení zhotovitele stavby - veřejná zakázka 06-08/2021 a očekávaná realizace díla 09/21. Parkovací zóny by měly být zaváděny v průběhu tohoto roku. Jedná se o první etapu, která bude zahrnovat části Příbrami I, II, III a IX. S pozdravem a přáním krásného dne, 1.místostarosta, Ing. Martin Buršík, MBA
26.03.2021 16:17:18 - Jaroslav
Za vaši odpověď děkuji, pak to ve videu Minutky z radnice vyznělo chybně. Dojde tedy ke zvelebení prostoru, ale co se týče parkování k posunu nedojde. Víte, k parkování něco vím, i k jeho historii v různých oblastech. Neříkejte, že by vám dopravní policie nepovolila úpravu dvorů v Mostecké. Nebo snad ve dvorech Jáchymovská, Kutnohorská, dalo by se jmenovat dál. Víte, dokola opakovat, že vybudujete, nestačí. Kde jsou změny Smetanova a okolí, Průběžná? Parkovací dům Ty nečekaně, nádraží? Opět spousty plánů, projektů. Co zóny - kdy a kde budou? Co není do léta, je pozdě.. Místo toho řešíte parkoviště Na Flusárně, dle mého nesmyslné kromě akcí na Novaku, ale prosím. Proč už tedy není? Mluví se o něm opět cca dva roky. Příjemný a krásný den budou lidé z Příbrami mít, až investice začnou šlapat.. Plácky nestačí, ale dokud nejsou velké akce, aspoň něco.
26.03.2021 14:59:48 - Marie P.
Dobrý den, navazuji na vaši odpověď z 18.1.2021, jelikož jsem dnes četla nové číslo Kahanu. Nikde není ani zmínka o opravě nebo rozšíření parkovacích míst v Kremnické ulici, které jste, p. Buršík, slíbil. Co si o tom máme myslet, jsou to jen plytké řeči a nebo se to do Kahanu nevešlo. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 07.04.2021 10:06:08
Vážená paní Marie, děkuji za dotaz. Pokud jde o Kremnickou ulici a přilehlé vnitrobloky, tam budou přidávána nová parkovací místa přímo Technickými službami města Příbram - konkrétně je naplánováno 17 kolmých parkovacích stání a zpevněné místo pro kontejnery na odpad. Podobné práce jsou v tomto roce naplánovány také v ulicích Jáchymovská, Mírová, dvůr Hornických učňů a vnitrobloky Legionářů a Kutnohorská. S pozdravem a přáním krásného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
22.03.2021 18:49:01 - Jaroslav
Pane místostarosto, skutečně budou nově zbudovaná parkovací místa v okolí bývalé jídelny u 8.ZŠ - budoucí dům pro seniory, sloužit i pro obyvatele blízkého okolí (jmenovitě ulice Mostecká, Kladenská, Okružní..)? Nebude to po vybudování domu samotného tak, že zde bude dopravní značka P-Reservé pro personál, návštěvy, zásobování, prádelnu a kdoví, co ještě? Protože budování parkovišť ve městě, předně pak v lokalitě PV VII, VIII, přijde zatím pouze ve fázi zadávacích řízení, vypisování projektů, studií a jak jinak ještě nazvat to, co oddaluje konečné říznutí do toho nepříjemného problému. Překvapuje mě, že za starostování současného radního, se mi zdálo, že se buduje a mění více, minimálně rychleji. Což není výtka "jen" vám, ale i panu radnímu Vařekovi. Bezpochyby Rada řeší spoustu ožehavých problémů, nicméně tento je z těch, který se sám nevyřeší, ale spíše kypí pod povrchem. A ani pokuty od MP tomu nepomáhají. Ono totiž je něco jiného neplatit parkovné na náměstích nebo být líný parkovat kousek dál od domu, a něco jiného pak nemít jinou variantu, než po xx hodinové směně (např. zdravotníka, sestry v nemocnici??) to dát tam, kam se dá a jít se vyspat... Jsem nesmírně zvědavý, kolik se toho za letošní rok na poli parkovišť vybuduje.
Odpověď - 26.03.2021 11:05:21
Vážený pane Jaroslave, děkuji za Váš dotaz, parkoviště u domova seniorů na Žežické ulici bude sloužit primárně pro domov seniorů. Nicméně v tomto roce začneme realizovat rozšíření parkovacích ploch v ulici Gen. Kholla ze současných cca 70 míst na 200, a v příštím roce projde stejnou rekonstrukcí i ulice Jana Drdy. Pokud jde o lokality Kladenská, Mostecká a Okružní, tam nám jakékoliv větší úpravy nedovolila dopravní policie. Situaci s parkováním nelze do nekonečna řešit rychlým budováním míst na zelených/hnědých plochách, je nutné ji řešit i systémově a to bohužel trvá déle. Proto kromě budování malých parkovacích plácků na sídlišti projektujeme i velké akce jako rekonstrukci ul. Gen. Kholla s rozšiřováním parkovacích ploch. S pozdravem a přáním krásného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
29.12.2020 11:37:04 - Marie
Dobrý den, v posledním čísle Kahanu jsem četla, že byla v Kremnické ulici zřízena místa na parkování. Ale to nemyslíte vážně...?! Nebo do toho počítáte ta místa v rozbahněné louce?! Tam bylo dáno pár metrů nějakého profilu, který je naprosto k ničemu :-(. Za Špárem byla udělaná pro auta (!) zámková dlažby a tady jen tohle?! Zamyslete se...... , že to byla jen legrace?!? Těším se na vaši kvalifikovanou odpověď.
Odpověď - 18.01.2021 09:23:40
Vážená paní Marie, děkuji za podnět a omlouvám se za opožděnou odpověď. V Kremnické ulici došlo ke zpevnění malého plácku pro tři osobní vozidla a kvalita toho zpevnění opravdu není dobrá. Jsme si vědomi, že to není ideální stav a proto na jaře dojde ke kvalitnějšímu osazení dlažbou nebo jiným pevným povrchem. Zároveň dojde k dalšímu rozšíření parkovacích míst dle možností jak prostorových tak estetických. S pozdravem a přáním krásného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
16.12.2020 15:21:28 - Stoklasa František
Dobrý den pane místostarosto. Skoro 20 let se zaobírám cyklo problematikou v našem městě. Hlavně tím, jak zlepšit bezpečnost cyklistů, zejména dětí. Při projednávání zelené páteře a následovně již za vaší přítomnosti jsem označil za velmi nebezpečný sjezd z krásné cyklostezky na stezku pro cyklisty u hlavního vchodu Nového rybníka. Navrhoval jsem, oddělený souběžný nájezd na tuto stezku, opatřený zábranou, ochraňující případný vjezd cyklistu na velice frekventovanou pozemní komunikaci. Bylo přislíbeno, že s rekonstrukcí kanalizace se toto vybuduje. Ještě letos. Proč se tento bezpečný sjezd nevybudoval?? To budeme čekat, až se tam něco stane.? Stoklasa
Odpověď - 22.12.2020 09:27:23
Dobrý den pane Stoklaso, považujeme za nezbytné upravit vstup do areálu Nového rybníka a konáme v této věci všechny potřebné kroky. Aktuálně je zadáno vypracování projektu pro stavební povolení. Ten by měl být zpracován na jaře 2021, vysoutěženého zhotovitele bychom měli mít nejpozději na podzim 2021. Nový vstup považuji osobně za velmi důležitý, stejně jako Vy, z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů. Nečekáme, pokračujeme a nový vstup včetně všech bezpečnostních prvků pro cyklo a pěší dopravu vybudujeme v co nejrychlejším termínu, můj aktuální odhad je první polovina roku 2022. Děkuji. S pozdravem a přáním krásného dne, Ing. Martin Buršík, MBA
16.12.2020 10:12:43 - Josef
Dobrý den pane Buršíku, před pár dny jste na videu pro Zprávy Příbram nadšeně povídal o nové cyklostezce na trase Drkolnov - Seifertova ul. - Novák. Tak jsem se chtěl zeptat, kterou máte na mysli? Tu co už tam x-let stojí? Nebo bude nějaká nová? Děkuji
Odpověď - 22.12.2020 09:19:23
Dobrý den pane Josefe, cyklostezka z Drkolnova přes Seifertovu ulici až po vstup na Nový rybník neexistuje. V určitých částech jsou na chodnících pruhy pro cyklisty, ale nejsou propojeny, je nutné dopravně vyřešit více než 20 problematických bodů na komunikacích, ke kterým se závazným stanoviskem vyjadřovala i dopravní policie. V tuto chvíli není bezpečné cestovat na kole z Drkolnova k viaduktu a to právě řeší sada dopravních opatření v navrženém projektu. Tato cyklostezka má také potenciál nabírat cyklodopravu z okolních křižáků z jižní strany a ze sídliště od severu. Je proto nezbytné částečně vyznačené cyklopruhy bez začátku a konce smysluplně a bezpečně propojit do jedné souvislé cyklotrasy. Věřím, že se mnou budete souhlasit. Děkuji. S pozdravem a přáním příjemného dne Ing. Martin Buršík, MBA
1 |…| 12