0 0 0

Školství

Školy a školská zařízení zřízená městem

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 | 2  
06.05.2021 12:34:04 - Jitka
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jaká spádová škola patří k bydlišti v Příbrami 7, Kladenská 134.
Děkuji za informaci.
Odpověď - 06.05.2021 13:23:06
Dobrý den, spádovými školami jsou pro děti s trvalým bydlištěm v Příbrami všechny základní školy zřizované městem na jeho území. Nejblíže Vašeho bydliště jsou ZŠ na Březových Horách v ulici Prokopská, ZŠ v ulici 28. října a ZŠ v ulici Bratří Čapků. Kontakty na ředitele jednotlivých škol najdete na webových stránkách města Příbram.
30.04.2021 10:48:20 - Jan
Dobrý den,

mám dotaz, zda je možné, aby školka zveřejňovala fotky dětí na internetu bez jakéhokoli omezení přístupu?

Vzhledem k bezpečnosti dětí bych čekal, že by toto mělo být nějakým způsobem ošetřeno.

S paní ředitelkou jsem toto probíral a dle jejího názoru je důležitější prezentace školky.

I přes všechny snahy nebyla vůle pochopit rizika, kterým děti vystavují tím, že prakticky z každého dne ve školce uveřejňují fotky na webu.

Nakonec jsme se dohodli na tom, že naše dítě nebudou fotit... ale i tak co ostatní?

S pozdravem,

Jan
Odpověď - 05.05.2021 09:43:04
Dobrý den, k Vašemu dotazu zasílám stanovisko pověřence pro ochranu osobních údajů Města Příbram Ing. Radka Vrňáka: "Informace o pořizování a prezentaci fotografií a audiovizuálních záznamů z akcí a činnosti mateřské školy: Mateřská škola v rámci své činnosti mimo jiné pořizuje fotografie a audiovizuální záznamy, na kterých mohou být zachyceny i děti navštěvující toto zařízení. Souhlas zákonných zástupců těchto dětí s pořízením a dalším zpracováním osobních údajů dětí zachycených na fotografiích a audiovizuálních záznamech se vyžaduje v případech, ve kterých dochází ke zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů na sociálních sítí, dále v tištěných médiích (vyjma školního časopisu), dále na letácích, plakátech a rovněž ve všech případech, ve kterých dochází k nepřiměřené identifikaci snímaných dětí (např. fotografie a záznamy jednotlivců, detailní fotografie a záznamy i více dětí, fotografie a záznamy opatřené jmény zachycených osob, popř. s označením konkrétní třídy, skupiny, i tam, kde dochází k profilování, apod.). Mateřská škola je dále oprávněna pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy, na kterých mohou být zachyceny i děti navštěvující toto zařízení, a to bez souhlasu zákonných zástupců těchto dětí v případech, ve kterých je dán oprávněný zájem této mateřské školy na prezentaci výsledků její činnosti, propagaci školy či hájení jejího dobrého jména a pověsti. Pro tento účel lze použít fotografie a audiovizuální záznamy i se zobrazením dětí pro zveřejnění na webových stránkách mateřské školy, na nástěnkách mateřské školy či ve školním časopisu, je-li nebo bude-li vydáván, avšak pouze za předpokladu, že jsou zpracovávány v rozumně očekávané míře a jedná se o snímky či záznamy z vybraných akcí a aktivit této mateřské školy zachycující dětí převážně hromadně, bez jejich bližší identifikace. Mateřská škola nenese odpovědnost za záznamy či fotografie pořízené a zveřejněné jiným subjektem." S pozdravem Bc. Marta Pávková, Odbor školství, kultury a sportu
26.03.2021 08:54:09 - Koudy07
Dobrý den,mohu se zeptat kdy otevřete skatepark? Ve všech okolních městech je otevřen nepřetržitě. Kdy k tomu dojde i v Příbrami?!
Děkuji za odpověď
Odpověď - 26.03.2021 13:00:01
Dobrý den, Děkujeme za otázku. Skatepark bude otevřen ihned po projednání a rozhodnutí Krizového štábu a Krajské hygienické stanice. K otevření tak dojde po konzultaci s těmito institucemi. Přesné datum otevření tak nelze určit. Nicméně předpokládám, že k tomu dojde v nejbližších dnech/týdnech. Vše bude dostatečně komunikováno pro veřejnost. S pozdravem Mgr. Jan Slaba Sportovní zařízení města Příbram, p.o
24.01.2021 18:05:34 - Eva
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,i když vím že je to dost dopředu ale potřebovala bych vědět ohledně plánování dovolené, na kdy asi tak vyjdou podzimní prázdniny ve školním roce 2021/2022. Vím, žeonito bylo vyvěšeno už hodně dopředu. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 25.01.2021 09:25:11
Dobrý den paní Evo, odkaz na organizaci školního roku 2021/2022 naleznete na stránkách města: https://pribram.eu/zivot-ve-meste/skoly-a-skolky.html. S přáním hezkého dne Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
17.01.2021 20:26:53 - Semen
Dobrý den. Máme otázky. přestěhoval se s rodinou z Ukrajiny, bydlíme na ulici Legionaiřů. máme dvě děti ve věku 10 a 6 let. Kde můžeme požádat o umístění dětí do školy a školky?
Odpověď - 18.01.2021 09:42:29
Dobrý den, mladší dítě by bylo možné umístit do MŠ Bratří Čapků (kontakt: reditel@msbc.cz, tel. 318 626 215). Co se týká školáka, doporučuji, s ohledem na Vaše bydliště, obrátit se na ZŠ 28. října (kontakt: info@5zs-pb.cz, tel.: 326 551 441) nebo ZŠ Bratří Čapků (kontakt: zsbc@zsbc.cz, tel.: 318 623 506). S přáním hezkého dne Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
27.09.2020 08:04:00 - Eva
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat ohledně ředitelského volná ve školách. Myslela jsem že je jen pro situace když se musí zavřít škola z nějakého důvodu, např. chřipkové epidemii a ne si tím prodlužovat prázdniny a způsobovat rodičům ještě více problémů se sháněním hlídání. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 29.09.2020 10:19:15
Vážená paní Evo, v souladu s ust. § 24, odst. 2 školského zákona „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Konkrétní podmínky a konkrétní termín, kdy se ředitel školy rozhodne vypsat volno, jsou tedy zcela v jeho kompetenci. S pozdravem Mgr. Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu
06.05.2020 19:09:05 - M
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyučování 9. Tříd od 11.5.2020. Ředitel ZŠ do školního rozvrhu zařadil i aj, fy,ch, př, z, d, TV. Informace z MŠMT omezuje výuku pouze k přijímací zkoušce. Je tedy takové jednání v pořádku? Děkuji za info
Odpověď - 07.05.2020 16:57:21
Vážená paní, k Vašemu dotazu sděluji, že je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém časovém rozsahu a organizaci budou v rámci přípravy žáků 9.ročníků na přijímací zkoušky realizovány. Zároveň je nutno konstatovat, že ředitel školy je povinen zohlednit a respektovat metodiku MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydanou dne 30.4.2020, která stanovuje, že obsahem vzdělávacích aktivit žáků 9.ročníků by měly být především předměty přijímací zkoušky. Zřizovatel školy nemá zákonnou pravomoc jakkoliv do rozhodnutí ředitele v oblasti vzdělávání zasahovat. V případě pochybností o správnosti jeho rozhodnutí doporučujeme se v první řadě obrátit s dotazem přímo na tohoto ředitele, případně na Českou školní inspekci nebo MŠMT. S pozdravem Mgr. Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu
28.04.2020 08:55:16 - Veronika
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda město plánuje otevření mateřských škol a případně od kdy. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 29.04.2020 09:04:58
Dobrý den paní Veroniko, k Vašemu dotazu týkajícího se otevírání příbramských mateřských škol Vám sděluji, že město plánuje otevření mateřských škol co nejdříve, ale v tuto chvíli čekáme na zadání podmínek ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, které by mělo být zveřejněno na přelomu dubna a května. V jakém rozsahu a od kdy se mateřské školy otevřou záleží také na zájmu rodičů o jejich znovuotevření a personálních možností jednotlivých mateřských škol. S pozdravem Bc. Marta Pávková, odbor školství, kultury a sportu
12.03.2020 12:27:56 - Jana
Dobrý den. Vnučka navštěvuje Mateřskou školu 28. Října v Příbrami. Chci se zeptat zda musí paní ředitelka, která i přes upozornění odjela tento týden na hory do Rakouska dodržet po návratu čtrnáctidenní karanténu, nebo může po návratu učit? Bojím se aby se má vnučka nenakazila koronavirem.
Dále se chci zeptat, kolik mají učitelé v mateřský školách takzvaného studijního volna za rok a zda v tomto studijním volnu mohou odjet lyžovat do zahraničí?
A na závěr bych se chtěla zeptat zda sekretářka této školky může vyučovat děti aniž by měla k tomuto vzdělání? Několikrát jsem ji viděla společně s dětmi na vycházce mimo školku.

Dekuji
Jana Nováková
Odpověď - 16.03.2020 14:50:42
Vážená paní Nováková, k Vašim dotazům sděluji následující: Paní ředitelka měla řádně naplánovanou a nahlášenou dovolenou v týdnu od 09.03. do 13.03.2020. Během dovolené pobývala v Rakousku, které nebylo v té době prohlášeno za rizikovou oblast. Vrátila se ve čtvrtek 12.03.2020. Při přejezdu hranice mezi mezi Rakouskem a ČR byla upozorněna, že při návratu z Itálie by musela do povinné karantény, ale že při návratu z Rakouska, které v té době nebylo prohlášeno za rizikovou oblast, povinná karanténa není. Situaci konzultovala ráno 13. 03. 2020 s hygienickou stanicí Příbram, která ji potvrdila, že povinná karanténa se jí netýká. V pátek 13.03.2020 ještě ředitelka MŠ dočerpala svoji dovolenou a o celé situaci informovala vedoucí OŠKS. Vzhledem k tomu, že v MŠ 28. října je od 13. 03. 2020 přerušený provoz a že ředitelka MŠ nepřišla po ukončení svojí dovolené do styku ani s dětmi ani s kolegyněmi, nemusíte mít obavy, že by se Vaše vnučka mohla nakazit. Dle sdělení ředitelky MŠ bude nastávající období využito pro desinfekci potřebných prostor, pečlivé úklidy apod. Provoz MŠ je nastaven tak, aby nemohlo dojít k případné nákaze mezi pedagogickým sborem. V mateřských školách mají učitelé 12 dní studijního volna za rok. Toto období samozřejmě není určeno pro jiné aktivity než pro samostudium. U ředitelky školy se jednalo o řádnou dovolenou a nejednalo se tedy v žádném případě o čerpání studijního volna.MŠ žádnou sekretářku nemá. Dle sdělení ředitelky školy by se mohlo jednat o vedoucí školní jídelny, která je v MŠ zaměstnaná na částečný úvazek. Část úvazku působí jako doplňující učitelka na tzv. překryv zástupkyně ředitelky, která v té době plní administrativní povinnosti s ředitelkou školy. Zároveň si tato pracovnice si doplňuje pedagogické vzdělání - asistent pedagoga. S pozdravem Bc. Marta Pávková, Odbor školství, kultury a sportu
05.03.2020 10:50:22 - Anna
Dobrý den,

měla bych ještě doplňující dotaz k přijímacímu řízení do 1. tříd. Jak v této problematice vystupuje spádovost škol? Je spádovost rozhodující a nadřazená nad kritéria, která si určí škola, resp. ředitel? Nebo může ředitel některá kriteria nadřadit spádovosti?

Např. ředitel školy stanoví několik kritérií, ze kterých lépe vyjde dítě, které nebydlí v Příbrami. Bude mít takové dítě přednost před Příbramákem, nebo musí ředitel přednostně přijmout dítě příbramské, i když v dalších kritériích získá horší hodnocení? Děkuji.
Odpověď - 16.03.2020 15:06:52
Vážená paní Anno, v souladu s ust. § 36 odst. 7 je ředitel školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Z toho vyplývá, že kritérium spádovosti je rozhodující a nelze mu nadřadit další kritéria stanovená školou. S pozdravem Mgr. Věra Holá
04.03.2020 12:52:24 - Anna
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda a v jaké výši město Příbram přispívá školám na povinný plavecký výcvik dětí, nebo je na rodičích, aby dětem plavecký výcvik zaplatili?
Druhý můj dotaz se týká kapacity škol. Kdo rozhoduje o tom, kolik dětí bude při zápisu do prvních tříd přijato? Stanovuje tyto počty město, kraj nebo si je určují ředitelé škol? Kritéria pro určení pořadí stanovuje zřizovatel školy, nebo je v kompetenci ředitele?
Děkuji za odpovědi.
Odpověď - 05.03.2020 07:53:46
Dobrý den, k první části Vašeho dotazu týkající se povinného plavání Vám sděluji, že věc je v řešení. K zápisům dětí do 1. tříd Vám sděluji, že v souladu s ust. § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s prováděcím předpisem vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb ředitel školy a školského zařízení. Mgr. Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu
20.02.2020 11:21:44 - Liběna
Dobrý den, chci se zeptat kdy konci ředitelům mateřských škol funkční období a zda se bude konat v nejbližší době následně výběrové řízení.
Děkuji Horáková
Odpověď - 28.02.2020 11:41:43
Vážená paní Horáková, k Vašemu dotazu, který se týká konce funkčního období ředitelů mateřských škol sděluji následující: Ze 13 mateřských škol zřizovaných městem Příbram končí funkční období v letošním roce 4 ředitelům. U zbývajících 9 mateřských škol končí funkční období ředitelů škol v roce 2024. Informace o případném vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů mateřských škol najdete na zveřejněných usneseních Rady města Příbram - viz:https://pribram.eu/mesto-pribram/dulezite-pravni-predpisy/usneseni-rady-mesta.html, popřípadě na úřední desce Městského úřadu v Příbrami. S pozdravem Bc. Marta Pávková, Odbor školství, kultury a sportu
26.01.2020 11:23:46 - Jaroslava Vltavská, Ev.list
Dobrý den,prosím o rekonstrukci evidenčního listu, u ČSSZ nemám doloženo období od 19.4.1993 do 30.9.1997, kdy jsem působila jako uč. MŠ v Rosovicích a v Nové Vsi pod Pleší a 15.3.1993 až 31.3.1993 v Rosovicích. Prosím o zpětnou informaci, kdy byly údaje odeslány na ČSSZ.
Kontaktní údaje: J.Vltavská, Březová 1642, Dobříš.
Děkuji J. Vltavská
Odpověď - 27.01.2020 12:19:47
Vážená paní Vltavská, s Vaší žádostí se nejprve obraťte na MŠ ve kterých jste působila. Poté lze případně požádat o informace a vyhledání dokumentů potvrzujících dobu Vašeho zaměstnání Centrální spisovnu MěÚ Příbram, a to ústně v úředních hodinách na adrese Kpt. Olesinského 41, 42, Příbram II, nebo písemně doručením žádosti na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí, Tyršova 108, 261 19 Příbram. Žádosti vyřizuje Ing. Věra Šťastná, vera.stastna@pribram.eu, tel: 318 402 258, 318 402 211. Formulář žádosti a další informace jak postupovat najdete na webových stránkách města Příbram – viz odkaz: https://pribram.eu/mestsky-urad/centralni-spisovna.html S pozdravem Mgr. Věra Holá, Odbor školství, kultury a sportu
17.06.2019 08:22:58 - Jiří Hlinka
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda v rámci tématických večeru by nebylo možno pozvat některou z příbramských country skupin. Myslím, že Novák je jako stvořený pro tuto muziku a v Příbrami a okolí je dostatek kapel, které se věnují tomuto žánru. Děkuji, Hlinka
Odpověď - 10.07.2019 11:03:53
Dobrý den, děkujeme za vaší otázku a podnět. Před několika dny proběhl Festival Muzika, kde měl tento žánr velký prostor a již nyní plánujeme program na rok 2020, kde bude mít i folk a country svůj prostor. Díky a Vlastimil Ševr
14.06.2019 08:42:54 - Dušan Pekárek
Vážení,
píši pod dojmem Vámi organizovaného včerejšího setkání k rozvoji sportu a odtržení dětí od PC. Určitě bychom Vaši nějakou koncepci moc rádi podporovali ale vidíme to ze strany těch lidí jenž jsme v terénu a opravdu s těmi dětmi pracujeme a mnohokrát spíš improvizujeme. Jsme velmi smutni když z odboru sportu a kultůry slyšíme že budete renovovat plácky kde se budeme moci chodit na děti podívat či je nějak usměrňovat poradit v pohybu,nebo že budete nabízet školení tatínků k různým sportům. To je dobré tak akorát k napsání do novin či pro nějakou futuristickou zábavnou šou. Rodiče v dnešní době chtějí pro své děti (když si vybírají nějaký sport)profesionalitu. Nás jako trenérů se prvně ptajínebo si zjišťují: kvalifikaci trenérů, zázemí klubu,kolik se platí příspěvky a kde se trénuje. Co můžeme ovlivnit jsou jedině kvalifikace trenérů a to všichni trenéři skoro splňují. Zázemí klubu, klub házená nemá žádné zázemí vše stále vozíme v autech. Příspěvky si nemůžeme dovolit mít ani vyšší jsou rodiče kteří to sotva dají když mají v klubu dvě nebo i tři děti.A poslední také neovlivníme kde se trénuje a hraje!Svaz házené dal podmínku že některé kategorie musí hrát na správném rozměrovém hřišti ! Takže Příbram je out. Jezdili jsme hrát domácí zápasy na Dobříš a to rodiče dětí co odvedeme od těch PC koukají na nás proč je taháme každý víkend mimo město !! Kolikrát hrajeme jako domácí zápasy Liberec :-( , Zruč nad Sázavou v lepším případě turnaj v Praze. Jediná vyhovující tělocvična je učiliště Dubno ale tam je zákaz !!
Prosíme nedělejte megalomanské projekty !! Na vesnicích kam jezdíme hrát a byla vůle pro sport něco opravdu dělat( Úvaly, Kynžvart, Šťáhlavy ) to jsou vesnice !! a haly pro většinu sportů tam mají naprosto dostačující. Vyjděte klubům vstříc a bez úvěru, zadlužení města na xy let získáte politické body ještě do konce Vašeho funkčního období. Všechny tyto haly jsou v ceně do 20 mil.Kč !! Plácky které máte v plánu nechte zrenovovat lidma z technických služeb a sportovní odbor ať sport v PB podporuje opravdově a ne jen na oko nebo nějakýma konferencema jak děti dostat od PC. Ty děti nemají kam se skrýt když je ošklivé počasí nebo zimní období. Vyzívali jste nás trenéry k reciprocitě a spolupráci, na to mohu jen říci že se ničemu nebráníme, ale chtěli bychom i z Vaší strany onu reciprocitu aby jste nám vytvořili aspoň skromné podmínky když už to trénování děláme v našem městě ve svém volném čase a většinou zcela zdarma a v té nejlepší víře s plnou zodpovědností za tuto generaci dětí. Opravdu zamýšlenou multifunkční halu za 150mil. s realizací za 20-30 let nepotřebujeme !Potřebujeme halu za 2roky s cenou do 20mil. a to je reálné. Rád Vám obstarám cenové nabídky a pomůžu s přípravami.
A ještě jeden bod na včerejším zasedání byl velmi zajímavý a to zřídit fond sportu do něhož by přispívaly firmy působící na území nebo katastru města např. 1%.
Děkuji
Odpověď - 01.07.2019 09:12:47
Vážený pane Pekárku, děkujeme za Vaše připomínky, které vnímáme ve smyslu Vašeho názoru. Nejprve pro upřesnění sdělujeme, že město Příbram nemá sportovní odbor, ale Odbor školství, kultury a sportu, který je ze zákona určen k plnění úkolů státní správy a samosprávy. Konferenci sportu neorganizuje tento odbor, ale jak jsme na setkání s kluby vysvětlili, garantem je pracovní skupina SPORT 2030, která pracuje pod patronací starosty města. Již na setkání s kluby jsme avizovali, že považujeme připravovanou Konferenci sportu za jeden z pilířů, které mohou začít ovlivňovat názor na sportování dětí a na směřování rozvoje sportu v Příbrami. Základním kamenem by pak měl být „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“, o jehož zpracování město rozhodlo dne 24. 6. 2019; ověření příslušného usnesení proběhne tento týden. Z dokumentu by mělo vyplynout, kterým směrem se má město ubírat v rozvíjení sportu, kam mají směřovat finance, jak nastavit dotační pravidla, které sporty a jak (podmínky, tradice, úspěchy apod.) preferovat. Zpracovatelem je agentura Local sport, nezávislá na lobby jednotlivých sportovních odvětví působících na území města Příbram, která zahájí sběr podkladů 15. 7., dokončení je plánováno na 31. 10. 2019. Cílem setkání s kluby byl především požadavek vstřícnosti ze strany Vás - klubů při oslovení zástupcem této agentury, a to právě proto, aby mohly být názory klubů podkladem při zpracování. Vaši vůli ke spolupráci můžete zahájit tím, že po oslovení agenturou všechny Vámi zaslané připomínky ze dne 14. 6. uvedete jako pro házenou podstatné. Snažíme se pochopit, že pro házenou může být konference sportu zbytečná, bez přímého vlivu na fungování sportu. Je však důležité si uvědomit, že pracovní skupina SPORT 2030 se zabývá problematikou koncepčně. Je skutečně třeba projít procesem komplexní analýzy s následnou implementací. Vybudování sportovní haly, tak jako konání konference, je vždy pouhý střípek z té pomyslné mozaiky, které říkáme „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“. Nelze na to pohlížet tak, že konferenci nepotřebuji, chci jen peníze a sportovní halu. Dokument „Plán rozvoje sportu…“ by měl zjistit a pojmenovat palčivé problémy a stanovit jejich možné odstranění. Uvedení výstupů do života bude následovat. Na druhé straně bez silné iniciativy a aktivity nás všech by to mohl být opravdový kus papíru do šuplíku. Domníváme se, že sportovní hala je a bude jeden ze základních pilířů celé koncepce. Má to však svá úskalí majetkoprávní, ekonomická, atd. Není to tedy tak, že se najdou nějaké projekty z jiných měst, vyčlení se peníze a staví se. Proces je mnohem složitější. Ano, město Příbram skutečně potřebuje sportovní halu. To je jeden z nejpalčivějších problémů sportovní oblasti ve městě a také to byl jeden z důvodů vzniku koncepce sportu, která slouží jako podklad při zadání zpracování „Plánu rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“. Otázku trénování na úkor Vašeho volného času a většinou zdarma můžeme těžko komentovat. Sport měl vždy určitý přesah, a je na každém z nás rozhodnout se jaký ten přesah bude. Také my, členové pracovní skupiny 2030, máme s takovým trénováním zkušenosti, někdo 22 let 5x týdně a se závody o víkendech, jiný 27 let …. Byla, či je to naše volba, naše poslání. Podmínky házené jsou nám známy. Pro následující zimní sezónu máte vy, házenkáři, naplánované cca 3 hodiny ve sportovní hale a bezúplatně využíváte hřiště pod Svatou Horou. Proč je užívání tělocvičny učiliště Dubno (zřizovatel Středočeský kraj) zakázáno, nám není známo. Je zakázáno jen házenkářům nebo i jiným sportům? Budeme se o to zajímat. Na závěr Vás chceme požádat: Nehledejte hned jen negativa, ale pojďme společně pracovat na zlepšení situace. Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka města
29.04.2019 07:50:23 - Jana
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, proč v Příbrami jsou velmi často dobré akce ve stejný termín? Konkrétně teď Korzo obora a Vinařství na TGM dne 25. května. Je to veliká škoda, protože jednak by se hodně lidí chtělo zúčastnit obou akcí a jednak to snižuje účast na jednotlivé akci. Děkuji. Jana K.
Odpověď - 29.04.2019 09:58:38
Vážená paní Jano, tato skutečnost vadí i nám. V minulosti jsme se opakovaně, ale bohužel neúspěšně, pokoušeli přimět organizátory různých společenských událostí k tomu, aby svoje akce plánovali a koordinovali tak, aby nedocházelo k Vámi uváděné shodě termínu a tím i k tomu, že si jednotlivé akce konkurují a lidé jsou postaveni před volbu, kterou akci mají upřednostnit. Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
19.03.2019 13:33:07 - Zuzana Čermáková
Dobrý den,

prosím informaci, zdali máte již nějaké předběžné informace ohledně zaplnění mateřských školek v následujícím školním roce 2019/2020. Zdali bude dostatek míst či nikoli.

Děkuji

Čermáková
Odpověď - 20.03.2019 12:38:34
Vážená paní Čermáková, předběžné informace o naplněnosti jednotlivých příbramských MŠ lze poskytnout až po skončení zápisů do MŠ. Termín konání zápisů do MŠ v Příbrami je 2.5.2019 od 10:00 do 16:00 hodin kromě Waldorfské MŠ, kde zápis proběhne 11.5.2019 od 10:00 do 16:00 hodin. S pozdravem Bc. Marta Pávková, referent OŠKS
19.03.2019 11:11:29 - Jirka75
Dobrý den.
Podle čeho se určuje pořadí při přijímání do mateřských škol?děkuji za odpověď.
Odpověď - 20.03.2019 12:30:50
Vážený pane, přijímání dětí do mateřských škol probíhá dle předem stanovených kritérií, která nesmějí být diskriminační (stanovuje MŠ). Obecně lze říci, že hlavním kritériem pro přijetí je spádovost školy, dále mají přednost děti předškolního věku. S pozdravem Bc. Marta Pávková, referent OŠKS
12.02.2019 11:45:44 - Eva
Dobrý den, na Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 proběhla kontrola ČŠI, která prokázala porušení školského zákona paní ředitelkou školy. Proč dosud ředitelka školy nezveřejnila tuto inspekční zprávu na www stránkách školy?
Děkuji za odpověď

Eva
Odpověď - 14.02.2019 09:44:09
Vážená paní Evo, výsledek Vámi zmíněné kontroly ČŠI není inspekční zprávou a nepodléhá povinnosti zveřejnění. Dle ust. § 174 odst. 11 školského zákona je veřejná pouze inspekční zpráva v případě inspekční činnosti dle ust. § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona. S pozdravem Mgr. Věra Holá, Oďbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram
04.02.2019 10:28:31 - Petra Novotná
Dobrý den,
chci se zeptat, zda bude zase letos na Nováku Family fest, a pokud ano, kdy...jestli zase přibližně toho 22.6. v sobotu, jako v loňském roce (to bylo 23.6.)
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 04.02.2019 11:11:43
Vážená paní Novotná, ano, město Příbram připravuje opět červnovou akci (nejen) pro rodiny s dětmi, a to s názvem Novák fest, v termínu 16.6. 2019 v areálu Nového rybníka a letního kina. Můžete se těšit opět na bohatý program! S pozdravem Bc. Dagmar Bětíková, OŠKS
1 | 2