0 0 0

Sociální věci a zdravotnictví

Právní ochrana dětí, týrání dětí, náhradní rodinná péče

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 | 2  
05.01.2023 13:12:45 - Jiří
Dobrý den,chci se zeptat kolik peněz mi musí zůstat z důchodu,když pobírám 15800 a platím domově 15668.Dekuji
Odpověď - 09.01.2023 16:12:29
Vážený pane Jiří, maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb, např. v domově seniorů, musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Klientům „domovů“ tedy musí po úhradě vždy zůstat 15 % penze. Pokud na zaplacení pobytu a stravy jejich důchod nestačí, úhrada se jim automaticky snižuje. Pro správné posouzení Vaší individuální situace by bylo vhodné zkonzultovat další upřesňující informace (např. o jaký typ soc. služby se konkrétně jedná, jaká je Vaše celková finanční situace). Pokud budete mít zájem, kontaktujte terénní sociální pracovnici Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram Bc. Marii Přibylovou, tel: 318 402 351, mobil: 730 526 251 email: marie.pribylova@pribram.eu. Situaci můžete řešit též se sociální pracovnicí domova, jehož služeb využíváte." Bc. Bohumila Mudrová - vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
26.05.2021 11:50:47 - matejov josef
Dobrý den,před asi 15 lety koupil dům soukromý majitel,za tu dobu s námi neuzavřel novou nájemní smlouvu,náj.smlouvu máme tedy s městem na podnikový byt od býv. podniku PRAGA .S majitelem tedy nejsme v žádném právním vztahu a ted nám začíná dělat naschvály,jako zakaz parkování ve dvoře a pod.Co se s tím dá nebo nedá dělat?Děkuji za odpověď MATEJOV JOSEF
Odpověď - 01.06.2021 07:13:57
Vážený pane, vzhledem k tomu, že se dle níže uvedeného jedná o problematiku užívání soukromého nájemního bytu, doporučuji Vám se v této věci obrátit na Sociální poradnu Centra zdravotních a sociálních služeb města Příbram, která sídlí na Náměstí T.G.M. 1, Příbram I (budova bývalého soudu - vpravo v přízemí). Domluvte si prosím termín schůzky předem s vedoucí poradny Mgr. Janou Benovou na tel. 318 498 281 nebo 778 751 174. PhDr. Luděk Fára - vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
11.05.2021 07:33:54 - Ludmila Szabová
40let jsem žila v Příbrami, před 10lety jsem se odstěhovala za rodinou do Karlových Varů, vnučka se vrátila do PB.vnuk žije v Praze a dcera z titulu zaměstnání je velice často mimo domov.Chtěla bych se vrátit do PB.Chci se zeptat jaká je možnost získání ubytování v domově pro seniory jaké jsou podmínky, které je nutné splnit.Jo mi 79 let, ale jsem plně soběstačná.
Odpověď - 11.05.2021 10:54:21
Vážená paní Szabová, z vašeho dotazu vyplývá, že máte zájem o bydlení v Příbrami, které by bylo vhodné vzhledem k Vašemu věku. Dotaz konkrétně směřuje na ubytování v domově pro seniory, což je pobytová sociální služba, určená osobám s výrazně sníženou soběstačností. Píšete však také, že Vaše soběstačnost je plně zachována. Z toho si dovoluji usuzovat, že vhodnější formou bydlení by pro Vás mohl být byt v domě s pečovatelskou službou (DPS). Jedná se o typ bydlení dispozicemi vhodnými zejm. pro seniory s předpokladem využívání pečovatelské služby (i do budoucna). V případě zájmu kontaktujte paní Jitku Vackovou (tel. 318 402 251, mobil: 731 609 929, mail: jitka.vackova@pribram.eu), která Vám předá všechny potřebné informace týkající bydlení v DPS nebo případně doporučí jinou formu bydlení dle Vašich konkrétních potřeb. Bc. Bohumila Mudrová - vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
30.04.2021 18:05:39 - Magda
Dobrý den,

dozvěděla jsem se, že poskytujete lidem rady v sociální oblasti.

Prosím, na koho bych se mohla obrátit s prosbou o pomoc, jedná se o částečné zbavení svéprávnosti mého 18iletého syna.

Syn je od 6i let diagnostikován jako autista (Aspergerův syndrom) a bylo mi doporučeno, že do budoucích let obyčejná plná moc nestačí a měla bych si u soudu zažádat o opatrovnictví.

Vůbec se v této oblasti neorientuji.

Je možná osobní konzultace nebo bude stačit písemná odpověď?

Co všechno má žádost obsahovat, jak má být napsána, jaké např. lékařské zprávy mám doložit....


Předem moc děkuji za ochotu,

s pozdravem,
Magda
Odpověď - 04.05.2021 14:05:29
Vážená paní Magdo, k omezení svéprávnosti se přistupuje ze zákonných důvodů v nejlepším zájmu člověka jen tehdy, kdy není schopen sám hájit své zájmy v určitých oblastech života (např. finance, uzavírání smluvních vztahů) a hrozila by mu tak závažná újma. Jedná se o problematiku, kterou upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doporučujeme předem zkonzultovat vhodnost omezení svéprávnosti Vašeho syna s ošetřujícím lékařem a specialisty, kteří ho mají přímo v péči. A to zejm. s ohledem na jeho individuální schopnosti a jejich případná doporučená omezení. Rádi Vám během osobní konzultace předáme informace, které se týkají řízení o omezení svéprávnosti, tak i samotného výkonu opatrovnictví. Ohledně termínu společného jednání předem kontaktujte kolegyni Bc. Milenu Plecitou, tel: 318 402 349, mobil: 775 431 659, email: milena.plecita@pribram.eu. S pozdravem Bc. B. Mudrová - vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
05.02.2021 16:01:44 - Lenka
Dobrý den, jakou naději má na získání bytu v pečovatelském domě paní, které je 80 let, celý život bydlí vPříbrami, je docela samostatná . Děkuji.
Odpověď - 08.02.2021 15:20:11
Vážená paní Lenko, pokud žadatel o byt zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (dále jen "DPS") splňuje dané podmínky (trvalý pobyt v Příbrami, bezdlužnosti, starobní důchod, atd.) je po podání žádosti posouzena jeho sociální a zdravotní naléhavost, která je následně obodována. Dle počtu přidělených bodů je žadatel zařazen do seznamu žadatelů. Když se některý z bytů uvolní, je při přidělení postupováno vždy od žadatele s největším počtem bodů. Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se bydlení v DPS, kontaktujte prosím kolegyni Jitku Vackovou (tel. 318 402 251, mobil: 731 609 929, mail: jitka.vackova@pribram.eu), která se tuto agendu vede a ráda Vám vše zodpoví. Samotná žádost o přidělení je dostupná i online (https://pribram.eu/files/post/100287/%C5%BE%C3%A1dost%20DPS%20-%20hlavi%C4%8Dka%202019.pdf). S pozdravem Bc. Bohumila Mudrová vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
20.01.2021 09:53:24 - Hověžáková Miroslava
Dobrýden malá bych dotaz mám jako diabetik na dialyze nárok na příspěvek na stravu která je finančně dost náročná momentálně jsem na nemocenské a pobírá invalidní důchod 1 stupně za odpověď děkuji
Odpověď - 25.01.2021 16:21:34
"Vážená paní Hověžáková, konkrétní příspěvek na dietní stravování neexistuje. Pokud musíte ze zdravotních důvodů držet speciální dietu (a zároveň jste v hmotné nouzi) můžete zažádat o zvýšení příspěvku na živobytí na Úřadu práce se sídlem náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I, telefon 950 156 111. Příspěvek na dietní stravování poskytují též některé zdravotní pojišťovny ze svých preventivních fondů. Pro přesné podmínky čerpání tohoto příspěvku kontaktujte Vaší zdravotní pojišťovnu. V případě zájmu o další informace týkající se pomoci osobám se zdravotním postižením, si můžete domluvit se mnou osobní konzultaci. S pozdravem Bc. Bohumila Mudrová, vedoucí odd. sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení (telefon: 318 402 316, mobil: 603 876 800, e-mail: bohumila.mudrova@pribram.eu).
23.06.2020 23:31:25 - Vlasta
Dobrý den, zajímalo by mne bydlení pro důchodce, které je v zahradě v bývalé 8.ZS.Jake jsou podmínky? Děkuji VlastaB52E3
Odpověď - 29.06.2020 07:40:49
Vážená paní Vlasto, v areálu bývalé 8. ZŠ se nachází Komunitní dům seniorů města Příbram (dále jen „KoDuS“). Jedná se bydlení určené pro osoby starší 60 let s dotovaným nájemným, které je založené na principu komunitního soužití a sousedské výpomoci. Komunitní dům seniorů je jakýmsi mezičlánkem mezi samostatným bydlením a domem s pečovatelskou službou. Podmínkami pro přidělení jsou kromě dosažení výše uvedeného věku, trvalé bydliště v Příbrami v souhrnu déle než 20 let, příjmy nepřesahující 1 násobek v případě jednotlivce (či 1,2 násobek v případě dvoučlenné domácnosti) průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy, bezdlužnost vůči městu Příbram a dalším institucím (zdravotní pojišťovna, Finanční úřad, ČSSZ). Kritériem je i to, že žadatel v posledních třech letech nebydlel v bytu ve vlastnictví města nebo jiného vlastníka, ze kterého by dostal výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy. Nájemce ani další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet, neměli ke dni podpisu smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl. Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky. Pokud nájemce splní všechny podmínky pro podporované bydlení, tak bude automaticky obnovována. Žádost do „KoDuSu“ najdete na webu města Příbram pod tímto odkazem https://pribram.eu/files/post/100287/KoDuS%20-%20%C5%BE%C3%A1dost%20-%20hlavi%C4%8Dka%202019.pdf Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, kontaktujte prosím vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení, Bc. Bohumilu Mudrovou (email: bohumila.mudrova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 316), která Vám další případné dotazy ráda zodpoví.“
09.02.2020 18:21:25 - Anna Nováková
Dobrý den,
pracuji ve školství a pro výuku by mě zajímal postup svěření dítěte s mentálním postižením do ústavní péče. Je rodičům po diagnostice automaticky nabídnuta tato možnost, nebo o ní musí sami žádat? Kde se o takovou službu žádá?

Děkuji za odpověď.
Odpověď - 11.02.2020 10:24:00
Vážená paní Nováková, z takto obecně položeného dotazu nelze jednoznačně posoudit situaci dítěte s mentálním postižením (věk, specifikace hendikepu apod.), která je právě vždy řešena individuálně, podle potřeb dítěte a jeho rodiny. Z našich zkušeností vyplývá, že případné umístění dítěte s mentálním postižením do vhodné instituce/zařízení je řešeno diagnostikem (klinický psycholog, Speciálně pedagogické centrum), který (ve spolupráci s rodiči) řeší konkrétní situaci dítěte. Na základě potřeb dítěte a rodiny, je následně osloveno vytipované zařízení poskytující vhodnou péči pro dítě, kdy žádost (zpravidla) podávají rodiče (zákonní zástupci) dítěte. V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Z. Splítkovou (e-mail: zdena.splitkova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 232). Luděk Fára, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
17.11.2019 17:00:00 - Tomáš Tesařík
Dobrý den, jaké zdravotní postižení či omezení musí mít osoba jež je přiděleno parkovací stání s příslušnou spz. před jejím bydlištěm? Děkuji.
Odpověď - 18.11.2019 11:55:09
Vážený pane Tesaříku, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) řeší otázku přidělování parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním a tělesným postižením (ZTP, ZTP/P). Náš odbor parkovací průkaz vystaví pro osobu, která je držitelem průkazky osoby ZTP, ZTP/P (vydává příslušný Úřad práce). Tato parkovací karta následně přináší jejímu držiteli určité výhody, mezi které patří i možnost parkovat na vyhrazených místech pro tzv. invalidy. Pokud budete chtít něco konzultovat v této věci, tak se obracejte na kolegyni Mgr. T. Lukešovou (mail: tereza.lukesova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 236). Váš dotaz nejspíše však směřuje k posouzení žádosti o vyhrazené parkovací stání (místo), což na Městském úřadě Příbram řeší Samostatné oddělení silničního hospodářství (SOSH). Doporučuji kontaktovat paní Evu Palivcovou, referentku SOSH (mail: eva.palivcova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 553). S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
11.11.2019 06:58:33 - Marie
Dobrý den, prosím odpověď na tyto 2otázky.
Jaký je rozdíl mezi Domy s pečovatelskou službou a Domy se zvláštním režimem? Proč se ruší Domy s pečovatelskou službou?
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď - 15.11.2019 14:03:44
Vážená paní Francová, Dům s pečovatelskou službou si můžete představit jako klasický dům s nájemními byty. Tyto byty jsou určené pro osoby se sníženou soběstačností a seniory s možností využívání pečovatelské služby (např. pomoc s hygienou, úklidem), která ale není dostupná stále. Služba funguje v režimu nastaveném dle dohody klienta a poskytovatele. Je určena pro ty seniory, kteří nepotřebují komplexní péči a jsou tedy ještě relativně soběstační. Žadatel obývá přidělený byt na základě nájemní smlouvy. V případě zájmu si může nasmlouvat i poskytování pečovatelské služby. Domov pro seniory je oproti tomu pobytová sociální služba pro seniory. Je ručena pro osoby, u kterých je soběstačnost snížena více a potřebují proto větší míru podpory, než jakou je schopna zajistit pečovatelská služba v domácím prostředí. Senior zde má dostupné všechny služby, které potřebuje a pomoc při všech denních úkonech či péči zdravotnického personálu. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální služby. Domov se zvláštním se od domova pro seniory liší pouze v tom, že je určen pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění syndromem demence, popř. jiné stabilizované duševní poruchy. Tato sociální služba má k tomu speciálně vyškolený personál a přizpůsobené prostředí. Ptáte se, proč dochází k rušení domů s pečovatelskou službou. K žádnému rušení ani snižování počtu bytů však nedošlo. V současné době pouze probíhá transformace Pečovatelské služby Centra zdravotních a sociálních služeb tak, aby odpovídala svému účelu, tj. poskytování pomoci osobám, které mají z různých důvodů sníženou soběstačnost. Možnost bydlení s dostupnou pečovatelskou službou je jedním z pilířů z širokého spektra služeb, které město Příbram osobám se sníženou soběstačností nabízí. Pokud máte zájem o více informací ohledně transformace PS tak se můžete obrátit na vedoucí této služby Bc. K. Brožíkovou, DiS. (e-mail: katerina.brozikova@centrumpribram.cz, telefon: 326 551 739). S pozdravem Bc. B. Mudrová, vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
14.10.2019 11:59:47 - Jana
Dobry den prosim vas chtela bych se zeptat kdyz diteti 20.9.2019 bylo 5 let ma povinnou skolku letos ? DEKUJI MOC za odpoved
Odpověď - 22.10.2019 08:41:28
Dobrý den Jano, s Vaším dotazem se prosím obraťte na Odbor školství, kultury a sportu na Mgr. Věru Holou, telefon: 318 402 454, 734 416 277, email: vera. hola@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ
09.01.2019 10:32:58 - Dana Pavlova
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat na termín výplaty přídavku na dítě a příspěvku na bydlení ted v lednu 2019.Pobírám dávky sssp které podává v Kolíně.Bydliště mám v Pečkách.Jindy mi o termín nejde ale tento měsíc bych potřebovala vědět termín kdy bych dávku mohla mít na účtě,protože potřebuji se synem nutně oběhat vyšetření a mám určené termíny.Omlouvám se tedy předem.S pozdravem Dana Pavlová,Pečky
Odpověď - 14.01.2019 13:28:50
Vážená paní Dano, veškeré dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce. Kontaktujte proto, prosím, příslušný Úřad práce na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/pribram/kontakty. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ.
13.12.2018 23:53:18 - Vaclav Bina
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s placením parkovného u nemocnice (nově zřízené parkoviště). Mám kartu ZTP a předpokládám, že mám zde parkování zdarma. Pracovník TS, který obsluhuje závoru mi kdysi řekl,že musím platit parkovné protože zde mám rezervované místo jako invalida. Zdá se mi to nelogické a proto vás žádám o radu.
Odpověď - 20.12.2018 13:31:19
Vážený pane Bino, jako držitel parkovacího průkazu ZTP máte nárok na parkování na místech označených symbolem invalidního vozíku. Pravidla parkování pro osoby s uvedeným parkovacím průkazem jsou schvalována radou konkrétního města, takže se mohou v různých městech lišit. V našem městě došlo s platností nového Nařízení č.1/2018 ke změně pravidel s účinností od 31.05.2018. Celé znění Nařízení rady města naleznete zde: https://pribram.eu/mesto-pribram/dulezite-pravni-predpisy/narizeni.html). Držitelé parkovacího průkazu nejsou na těchto parkovištích oproštěni od placení parkovného, a to i přesto, že stojí místě označeném invalidním vozíkem. Na uvedených placených parkovištích tedy máte díky parkovacímu průkazu nárok na "vyhrazené" místo se symbolem invalidního vozíku, ale po úhradě parkovacího poplatku. Parkovací průkaz přináší také další výhody (např. na území ČR slouží místo dálniční známky). Pokud bude chtít další informace, kontaktujte prosím Mgr. Terezu Lukešovou (Telefon: 318 402 236, 775 431 658 email: tereza.lukesova@pribram.eu) na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. S pozdravem Bc. Bohumila Mudrová, vedoucí oddělení SZPaSB
12.11.2018 15:24:38 - Mína
Dobrý den jsem rok po rozvodu syn svěřen do střídavé péče, bývaly manžel po celou dobu neplatí výživné a domluva žádná, s kým se poradit co dělat nebo kontaktovat soc.pracovnika který byl přítomen soudu? Dík za odpověď

Odpověď - 13.11.2018 08:27:08
Dobrý den, s podrobnostmi o situaci se můžete s důvěrou obrátit na vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Z. Splítkovou (telefon: 318 402 232, e-mail: zdena.splitkova@pribram.eu). S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ
19.10.2018 10:56:19 - Iva
Mám 2kusy pérových dek. Nejsou nové,ale velmi zachovalé.Nabizim je.Nemam auto,takže bych uvítala,kdyby si pro ně ten,komu se hodí přijel.Mam na mysli nějaký útulek nebo tak něco.
Odpověď - 26.10.2018 12:40:46
Krásný dobrý den paní Ivo, v souvislosti s Vaší nabídkou jsem oslovila mnoho organizací, které by deky mohly využít. Bohužel jsem nebyla úspěšná a nabídka byla odmítnuta. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ
17.07.2018 14:33:51 - Lucie Vysinova
Dobry den jsem rozvedena s byvalym manzelem mame spolecny dluh be vysi 300 000 kc ktery exekucne strhavaji me manzel neplati je OSVC a jelikoz nema staly mesicni prijem nemaji mu z ceho dluh strhnout ja mam dcerku ve sve peci nevim zda se da tato sitituace resit Dekuji Vysinova
Odpověď - 18.07.2018 17:17:12
Dobrý den, paní Vysinová, ohledně řešení Vaší situace se prosím obraťte na Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Sociální poradna, vedoucí střediska: Mgr. Jana Benová, Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram I (budova bývalého soudu přízemí vpravo). Tel.: 318 498 281, mobil: 778 768 461, e-mail: poradna@centrumpribram.cz. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková
28.06.2018 09:56:59 - Zdeněk Týr
Dobrý den.Jsem 75letý důchodce a rád bych se přestěhoval do domu seniorů v Příbrami 8.Žádost mám podanou od Března 2017 jsem sám a jelikož neumím vařit,tak mi obědy vozí.Nyní jsem
dal pí Vackové novou lékařskou zprávu a chtěl bych vědět jestli mám vůbec šanci se tam dostat. Děkuji Zdeněk Týr
Odpověď - 02.07.2018 10:48:28
Vážený pane Týre, přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (DPS) se řídí Směrnicí č. 1/2018/MěÚ "Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram". Přijaté žádosti do DPS jsou vedeny v seznamu žadatelů, kde jsou seřazeny podle bodového ohodnocení vycházejícího ze stanovení zdravotní a sociální naléhavosti žadatele. Zdravotní naléhavost hodnotí lékař (zda je žadatel imobilní, má omezenou mobilitu, sníženou soběstačnost ze zdravotních důvodů apod.). Sociální naléhavost vychází ze sociálního šetření Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), kdy se šetří chybějící nebo nevhodné bytové podmínky (absence výtahu v domě, pouze lokální topení, je nutné donášet vodu, uhlí, dříví apod.). Pokud jste nyní dodal aktuální lékařskou zprávu, dojde na jejím základě k přehodnocení zdravotní naléhavosti a obodování Vaší žádosti v seznamu aktuálních žadatelů. Po uvolnění bytu v DPS OSVZ navrhuje přidělení žadateli dle aktuálního pořadí v seznamu žadatelů. Pokud Vás zajímá konkrétní bodové ohodnocení Vaší žádosti, pořadí v seznamu žadatelů a další postup týkající se Vaší žádosti, domluvte si termín osobní schůzky s vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení Bc. Bohumilou Mudrovou (telefon: 318 402 316, e-mail: bohumila.mudrova@pribram.eu). S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
28.05.2018 18:59:39 - Katerins
Mám bývalou kamarádku která pořád křičí na své děti a byla jsem svědkem jak malém hodila s miminkem do kočáru a sprosté ji nadávala. Nebylo to jednou i vícekrát.
Odpověď - 30.05.2018 08:43:21
Dobrý den, s podrobnostmi o situaci se můžete s důvěrou obrátit na vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Z. Splítkovou (telefon: 318 402 232, e-mail: zdena.splitkova@pribram.eu). S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
27.05.2018 19:49:01 - Antonín Kratochvíl
Je mi 77 let. Mé družce je 73 let. Žiju v Příbrami od r. 2010 . Jaké jsou možnosti a jakým způsobem se můžeme přihlásit do domova seniorů v Příbrami?
Děkuji za odpověď - Antonín Kratochvíl
Odpověď - 28.05.2018 13:07:01
Dobrý den, pane Antoníne, ohledně žádosti do Domova seniorů v Příbrami se prosím obraťte na Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Domov seniorů, vedoucí střediska: Mgr. Lenka Procházková, K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI - Březové Hory. Tel.: 318 660 288, e-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková
01.03.2018 12:20:16 - Vlasta
Dobrý den,můžete mi podat zprávu o bytech v bývalé 8.ZŠ.také by mne zajímaly podmínky.Předem děkuji Vlasta
Odpověď - 13.03.2018 12:33:57
Dobrý den Vlasto, v areálu bývalé 8. základní školy na adrese Sadová 538, Příbram VII se nachází Komunitní dům seniorů města Příbram (dále jen „KoDuS“) s 23 bytovými jednotkami. Tento typ bydlení je založen na principu kolektivního soužití a sousedské výpomoci a je určen pro soběstačné seniory starší 60-ti let. Žadatelé musí splnit několik podmínek, mezi něž patří například trvalý pobyt na území města Příbram v souhrnu za život delší než 20 let či to, že žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem žádného objektu určeného k trvalému bydlení (byt, dům, atd.). V případě zájmu o tento typ bydlení osobně kontaktujte Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na adrese Tyršova 107, Příbram I nebo Vám sdělíme bližší informace na telefonu 318 402 316. S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
1 | 2