Sociální věci a zdravotnictví

Právní ochrana dětí, týrání dětí, náhradní rodinná péče

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 | 2  
23.06.2020 23:31:25 - Vlasta
Dobrý den, zajímalo by mne bydlení pro důchodce, které je v zahradě v bývalé 8.ZS.Jake jsou podmínky? Děkuji VlastaB52E3
Odpověď - 29.06.2020 07:40:49
Vážená paní Vlasto, v areálu bývalé 8. ZŠ se nachází Komunitní dům seniorů města Příbram (dále jen „KoDuS“). Jedná se bydlení určené pro osoby starší 60 let s dotovaným nájemným, které je založené na principu komunitního soužití a sousedské výpomoci. Komunitní dům seniorů je jakýmsi mezičlánkem mezi samostatným bydlením a domem s pečovatelskou službou. Podmínkami pro přidělení jsou kromě dosažení výše uvedeného věku, trvalé bydliště v Příbrami v souhrnu déle než 20 let, příjmy nepřesahující 1 násobek v případě jednotlivce (či 1,2 násobek v případě dvoučlenné domácnosti) průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy, bezdlužnost vůči městu Příbram a dalším institucím (zdravotní pojišťovna, Finanční úřad, ČSSZ). Kritériem je i to, že žadatel v posledních třech letech nebydlel v bytu ve vlastnictví města nebo jiného vlastníka, ze kterého by dostal výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy. Nájemce ani další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet, neměli ke dni podpisu smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl. Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky. Pokud nájemce splní všechny podmínky pro podporované bydlení, tak bude automaticky obnovována. Žádost do „KoDuSu“ najdete na webu města Příbram pod tímto odkazem https://pribram.eu/files/post/100287/KoDuS%20-%20%C5%BE%C3%A1dost%20-%20hlavi%C4%8Dka%202019.pdf Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, kontaktujte prosím vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení, Bc. Bohumilu Mudrovou (email: bohumila.mudrova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 316), která Vám další případné dotazy ráda zodpoví.“
09.02.2020 18:21:25 - Anna Nováková
Dobrý den,
pracuji ve školství a pro výuku by mě zajímal postup svěření dítěte s mentálním postižením do ústavní péče. Je rodičům po diagnostice automaticky nabídnuta tato možnost, nebo o ní musí sami žádat? Kde se o takovou službu žádá?

Děkuji za odpověď.
Odpověď - 11.02.2020 10:24:00
Vážená paní Nováková, z takto obecně položeného dotazu nelze jednoznačně posoudit situaci dítěte s mentálním postižením (věk, specifikace hendikepu apod.), která je právě vždy řešena individuálně, podle potřeb dítěte a jeho rodiny. Z našich zkušeností vyplývá, že případné umístění dítěte s mentálním postižením do vhodné instituce/zařízení je řešeno diagnostikem (klinický psycholog, Speciálně pedagogické centrum), který (ve spolupráci s rodiči) řeší konkrétní situaci dítěte. Na základě potřeb dítěte a rodiny, je následně osloveno vytipované zařízení poskytující vhodnou péči pro dítě, kdy žádost (zpravidla) podávají rodiče (zákonní zástupci) dítěte. V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Z. Splítkovou (e-mail: zdena.splitkova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 232). Luděk Fára, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
17.11.2019 17:00:00 - Tomáš Tesařík
Dobrý den, jaké zdravotní postižení či omezení musí mít osoba jež je přiděleno parkovací stání s příslušnou spz. před jejím bydlištěm? Děkuji.
Odpověď - 18.11.2019 11:55:09
Vážený pane Tesaříku, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) řeší otázku přidělování parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním a tělesným postižením (ZTP, ZTP/P). Náš odbor parkovací průkaz vystaví pro osobu, která je držitelem průkazky osoby ZTP, ZTP/P (vydává příslušný Úřad práce). Tato parkovací karta následně přináší jejímu držiteli určité výhody, mezi které patří i možnost parkovat na vyhrazených místech pro tzv. invalidy. Pokud budete chtít něco konzultovat v této věci, tak se obracejte na kolegyni Mgr. T. Lukešovou (mail: tereza.lukesova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 236). Váš dotaz nejspíše však směřuje k posouzení žádosti o vyhrazené parkovací stání (místo), což na Městském úřadě Příbram řeší Samostatné oddělení silničního hospodářství (SOSH). Doporučuji kontaktovat paní Evu Palivcovou, referentku SOSH (mail: eva.palivcova@pribram.eu nebo telefon: 318 402 553). S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
11.11.2019 06:58:33 - Marie
Dobrý den, prosím odpověď na tyto 2otázky.
Jaký je rozdíl mezi Domy s pečovatelskou službou a Domy se zvláštním režimem? Proč se ruší Domy s pečovatelskou službou?
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď - 15.11.2019 14:03:44
Vážená paní Francová, Dům s pečovatelskou službou si můžete představit jako klasický dům s nájemními byty. Tyto byty jsou určené pro osoby se sníženou soběstačností a seniory s možností využívání pečovatelské služby (např. pomoc s hygienou, úklidem), která ale není dostupná stále. Služba funguje v režimu nastaveném dle dohody klienta a poskytovatele. Je určena pro ty seniory, kteří nepotřebují komplexní péči a jsou tedy ještě relativně soběstační. Žadatel obývá přidělený byt na základě nájemní smlouvy. V případě zájmu si může nasmlouvat i poskytování pečovatelské služby. Domov pro seniory je oproti tomu pobytová sociální služba pro seniory. Je ručena pro osoby, u kterých je soběstačnost snížena více a potřebují proto větší míru podpory, než jakou je schopna zajistit pečovatelská služba v domácím prostředí. Senior zde má dostupné všechny služby, které potřebuje a pomoc při všech denních úkonech či péči zdravotnického personálu. Služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální služby. Domov se zvláštním se od domova pro seniory liší pouze v tom, že je určen pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění syndromem demence, popř. jiné stabilizované duševní poruchy. Tato sociální služba má k tomu speciálně vyškolený personál a přizpůsobené prostředí. Ptáte se, proč dochází k rušení domů s pečovatelskou službou. K žádnému rušení ani snižování počtu bytů však nedošlo. V současné době pouze probíhá transformace Pečovatelské služby Centra zdravotních a sociálních služeb tak, aby odpovídala svému účelu, tj. poskytování pomoci osobám, které mají z různých důvodů sníženou soběstačnost. Možnost bydlení s dostupnou pečovatelskou službou je jedním z pilířů z širokého spektra služeb, které město Příbram osobám se sníženou soběstačností nabízí. Pokud máte zájem o více informací ohledně transformace PS tak se můžete obrátit na vedoucí této služby Bc. K. Brožíkovou, DiS. (e-mail: katerina.brozikova@centrumpribram.cz, telefon: 326 551 739). S pozdravem Bc. B. Mudrová, vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení
14.10.2019 11:59:47 - Jana
Dobry den prosim vas chtela bych se zeptat kdyz diteti 20.9.2019 bylo 5 let ma povinnou skolku letos ? DEKUJI MOC za odpoved
Odpověď - 22.10.2019 08:41:28
Dobrý den Jano, s Vaším dotazem se prosím obraťte na Odbor školství, kultury a sportu na Mgr. Věru Holou, telefon: 318 402 454, 734 416 277, email: vera. hola@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ
09.01.2019 10:32:58 - Dana Pavlova
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat na termín výplaty přídavku na dítě a příspěvku na bydlení ted v lednu 2019.Pobírám dávky sssp které podává v Kolíně.Bydliště mám v Pečkách.Jindy mi o termín nejde ale tento měsíc bych potřebovala vědět termín kdy bych dávku mohla mít na účtě,protože potřebuji se synem nutně oběhat vyšetření a mám určené termíny.Omlouvám se tedy předem.S pozdravem Dana Pavlová,Pečky
Odpověď - 14.01.2019 13:28:50
Vážená paní Dano, veškeré dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce. Kontaktujte proto, prosím, příslušný Úřad práce na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/pribram/kontakty. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ.
13.12.2018 23:53:18 - Vaclav Bina
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s placením parkovného u nemocnice (nově zřízené parkoviště). Mám kartu ZTP a předpokládám, že mám zde parkování zdarma. Pracovník TS, který obsluhuje závoru mi kdysi řekl,že musím platit parkovné protože zde mám rezervované místo jako invalida. Zdá se mi to nelogické a proto vás žádám o radu.
Odpověď - 20.12.2018 13:31:19
Vážený pane Bino, jako držitel parkovacího průkazu ZTP máte nárok na parkování na místech označených symbolem invalidního vozíku. Pravidla parkování pro osoby s uvedeným parkovacím průkazem jsou schvalována radou konkrétního města, takže se mohou v různých městech lišit. V našem městě došlo s platností nového Nařízení č.1/2018 ke změně pravidel s účinností od 31.05.2018. Celé znění Nařízení rady města naleznete zde: https://pribram.eu/mesto-pribram/dulezite-pravni-predpisy/narizeni.html). Držitelé parkovacího průkazu nejsou na těchto parkovištích oproštěni od placení parkovného, a to i přesto, že stojí místě označeném invalidním vozíkem. Na uvedených placených parkovištích tedy máte díky parkovacímu průkazu nárok na "vyhrazené" místo se symbolem invalidního vozíku, ale po úhradě parkovacího poplatku. Parkovací průkaz přináší také další výhody (např. na území ČR slouží místo dálniční známky). Pokud bude chtít další informace, kontaktujte prosím Mgr. Terezu Lukešovou (Telefon: 318 402 236, 775 431 658 email: tereza.lukesova@pribram.eu) na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. S pozdravem Bc. Bohumila Mudrová, vedoucí oddělení SZPaSB
12.11.2018 15:24:38 - Mína
Dobrý den jsem rok po rozvodu syn svěřen do střídavé péče, bývaly manžel po celou dobu neplatí výživné a domluva žádná, s kým se poradit co dělat nebo kontaktovat soc.pracovnika který byl přítomen soudu? Dík za odpověď

Odpověď - 13.11.2018 08:27:08
Dobrý den, s podrobnostmi o situaci se můžete s důvěrou obrátit na vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Z. Splítkovou (telefon: 318 402 232, e-mail: zdena.splitkova@pribram.eu). S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ
19.10.2018 10:56:19 - Iva
Mám 2kusy pérových dek. Nejsou nové,ale velmi zachovalé.Nabizim je.Nemam auto,takže bych uvítala,kdyby si pro ně ten,komu se hodí přijel.Mam na mysli nějaký útulek nebo tak něco.
Odpověď - 26.10.2018 12:40:46
Krásný dobrý den paní Ivo, v souvislosti s Vaší nabídkou jsem oslovila mnoho organizací, které by deky mohly využít. Bohužel jsem nebyla úspěšná a nabídka byla odmítnuta. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková, referent OSVZ
17.07.2018 14:33:51 - Lucie Vysinova
Dobry den jsem rozvedena s byvalym manzelem mame spolecny dluh be vysi 300 000 kc ktery exekucne strhavaji me manzel neplati je OSVC a jelikoz nema staly mesicni prijem nemaji mu z ceho dluh strhnout ja mam dcerku ve sve peci nevim zda se da tato sitituace resit Dekuji Vysinova
Odpověď - 18.07.2018 17:17:12
Dobrý den, paní Vysinová, ohledně řešení Vaší situace se prosím obraťte na Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Sociální poradna, vedoucí střediska: Mgr. Jana Benová, Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram I (budova bývalého soudu přízemí vpravo). Tel.: 318 498 281, mobil: 778 768 461, e-mail: poradna@centrumpribram.cz. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková
28.06.2018 09:56:59 - Zdeněk Týr
Dobrý den.Jsem 75letý důchodce a rád bych se přestěhoval do domu seniorů v Příbrami 8.Žádost mám podanou od Března 2017 jsem sám a jelikož neumím vařit,tak mi obědy vozí.Nyní jsem
dal pí Vackové novou lékařskou zprávu a chtěl bych vědět jestli mám vůbec šanci se tam dostat. Děkuji Zdeněk Týr
Odpověď - 02.07.2018 10:48:28
Vážený pane Týre, přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (DPS) se řídí Směrnicí č. 1/2018/MěÚ "Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram". Přijaté žádosti do DPS jsou vedeny v seznamu žadatelů, kde jsou seřazeny podle bodového ohodnocení vycházejícího ze stanovení zdravotní a sociální naléhavosti žadatele. Zdravotní naléhavost hodnotí lékař (zda je žadatel imobilní, má omezenou mobilitu, sníženou soběstačnost ze zdravotních důvodů apod.). Sociální naléhavost vychází ze sociálního šetření Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), kdy se šetří chybějící nebo nevhodné bytové podmínky (absence výtahu v domě, pouze lokální topení, je nutné donášet vodu, uhlí, dříví apod.). Pokud jste nyní dodal aktuální lékařskou zprávu, dojde na jejím základě k přehodnocení zdravotní naléhavosti a obodování Vaší žádosti v seznamu aktuálních žadatelů. Po uvolnění bytu v DPS OSVZ navrhuje přidělení žadateli dle aktuálního pořadí v seznamu žadatelů. Pokud Vás zajímá konkrétní bodové ohodnocení Vaší žádosti, pořadí v seznamu žadatelů a další postup týkající se Vaší žádosti, domluvte si termín osobní schůzky s vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení Bc. Bohumilou Mudrovou (telefon: 318 402 316, e-mail: bohumila.mudrova@pribram.eu). S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
28.05.2018 18:59:39 - Katerins
Mám bývalou kamarádku která pořád křičí na své děti a byla jsem svědkem jak malém hodila s miminkem do kočáru a sprosté ji nadávala. Nebylo to jednou i vícekrát.
Odpověď - 30.05.2018 08:43:21
Dobrý den, s podrobnostmi o situaci se můžete s důvěrou obrátit na vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Z. Splítkovou (telefon: 318 402 232, e-mail: zdena.splitkova@pribram.eu). S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
27.05.2018 19:49:01 - Antonín Kratochvíl
Je mi 77 let. Mé družce je 73 let. Žiju v Příbrami od r. 2010 . Jaké jsou možnosti a jakým způsobem se můžeme přihlásit do domova seniorů v Příbrami?
Děkuji za odpověď - Antonín Kratochvíl
Odpověď - 28.05.2018 13:07:01
Dobrý den, pane Antoníne, ohledně žádosti do Domova seniorů v Příbrami se prosím obraťte na Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Domov seniorů, vedoucí střediska: Mgr. Lenka Procházková, K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI - Březové Hory. Tel.: 318 660 288, e-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz. S pozdravem Mgr. Barbora Vacková
01.03.2018 12:20:16 - Vlasta
Dobrý den,můžete mi podat zprávu o bytech v bývalé 8.ZŠ.také by mne zajímaly podmínky.Předem děkuji Vlasta
Odpověď - 13.03.2018 12:33:57
Dobrý den Vlasto, v areálu bývalé 8. základní školy na adrese Sadová 538, Příbram VII se nachází Komunitní dům seniorů města Příbram (dále jen „KoDuS“) s 23 bytovými jednotkami. Tento typ bydlení je založen na principu kolektivního soužití a sousedské výpomoci a je určen pro soběstačné seniory starší 60-ti let. Žadatelé musí splnit několik podmínek, mezi něž patří například trvalý pobyt na území města Příbram v souhrnu za život delší než 20 let či to, že žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem žádného objektu určeného k trvalému bydlení (byt, dům, atd.). V případě zájmu o tento typ bydlení osobně kontaktujte Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na adrese Tyršova 107, Příbram I nebo Vám sdělíme bližší informace na telefonu 318 402 316. S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
17.02.2018 20:42:18 - Filip Burda
Dobrý den,
podniká město nějaké kroky k znovuzavedení ORL pohotovosti mimo pracovní dobu?
To se totiž třeba zánět ucha nedá vyléčit jinak nežli jízdou do Thomayerovy nemocnice jak nám poradila paní na recepci nemocnice příbramské.
Reálně i v pracovní době není služba žádná sláva.
(od 9:30 do 13:00 a od 15:00 do 16:30.
Tedy 5 hodin denně ve všední dny mimo středu, kdy přijímají pouze 1:30h.)

Děkuji, hezký den

Zdroj: http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/orl/472-ambulance

Ordinační hodiny:
Po 9:30 - 17:00
Út 9:30 - 17:00
St 9:30 - 11:00 předoperační příjmy 11:00 - 17:00
Čt dopoledne operace 14:00 - 17:00 (objednané kontroly + akutní stavy)
Pá 9:30 - 17:00
denně 13:00 - 15:00 vyhrazeno pro konzilia
13:00 - 13:30 pauza na oběd

Poslední pacient je přijímán 30 minut před koncem ordinační doby
Odpověď - 12.03.2018 12:18:45
Dobrý den, plně chápu složitost situace, ale město Příbram nemá možnost ovlivnit rozsah služeb poskytovaných ON Příbram. Uvedený podnět, dotaz je vhodnější případně směřovat na zřizovatele ON Příbram, tedy Krajský úřad Středočeského kraje. Děkuji za pochopení. S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
31.01.2018 17:46:42 - Romana Šulcová
Dobrý den, mám dotaz do jakého termínu od sociálního šetření u žadatele bude písemně odeslána odpověď ve vztahu k zařazení žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou? Je tento časový termín stanoven Zákonem nebo záleží na interních směrnicích pečovatelské služby nebo není termín omezen vůbec?
Předem děkuji za odpověď.


Odpověď - 01.03.2018 12:02:16
Dobrý den paní Šulcová, každá podaná žádost o přidělení bytu v DPS je zaevidována OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví). Po provedení sociálního šetření OSVZ je žádost zařazena do seznamu podaných žádostí a předložena se stanoviskem OSVZ k projednání v komisi, která vydává pro RM stanoviska k jednotlivým žádostem žadatelů. Žadatel o byt v DPS je písemně vyrozuměn o výsledku jednání komise jen v případě, pokud není žádost zařazena do seznamu podaných žádostí o byt v DPS. S případným doplňujícím dotazem se můžete obrátit na paní J. Vackovou, e-mail: jitka.vackova@pribram.eu. S pozdravem Luděk Fára, vedoucí OSVZ
05.12.2017 20:55:38 - Alena
Dobrý den, chci odejít se synem že společné domácnosti od jeho otce, kde máme také uvedeny trvalý pobyt. Počítám pouze rodičovský příspěvek. Jde mi o to, příspěvek na bydlení dostanu v případě nové adresy a pokud bych se dostala do městského bytu, dostala bych také příspěvek na bydlení? Nebo případně poradíte na koho přímo se obrátit? Děkuji za odpověď
Odpověď - 07.12.2017 15:13:01
Dobrý den, paní Aleno, a dotazem se, prosím, obraťte na Úřad práce Příbram, Mgr. Iveta Lamrová, tel. č. 950 156 588. S pozdravem Bc. Zdeňka Splítková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.
14.11.2017 14:06:19 - Jana
Dobý den,mam asi trochu jiný dotaz než ostatni,ale i přesto mě to vrtá hlavou a tak se optám: V roce 2013 se nam narodil syn,a tento rok bylo zrusene porodné..Nyní už je porodné opět v běhu,a mě zajímá,zdali nemáme nárok na porodné zpětně,přijde mi to velmi nefér,jiný ano jiný ne? je to dost nespravedlivý! taky jsme museli všechno kupovat,a bez statní financni pomoci. Asi žádost zpětně nepujde,ale i presto se ptám,kdyby nahodou. Děkuji za odpověd. Jana
Odpověď - 07.12.2017 15:09:48
Dobrý den, paní Jano, s dotazem se, prosím, obraťte na Úřad práce Příbrami, dávky státní sociální podpory, tel.č. 950 156 111. S pozdravem Bc. Zdeňka Splítková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
13.11.2017 14:23:57 - J.Pešírová
Dobrý den-
Špatně chodím a potřebovala bych občas udělat pedikůru.( U mě doma) Je to možné a na koho se mám obrátit? Děkuji za odpověď.

Jana Pešírová
Odpověď - 07.12.2017 15:04:02
Dobrý den, paní Pešírová, s Vaší žádostí se, prosím, obraťte na Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, Pečovatelská služba, vedoucí střediska: Bc. Kateřina Brožíková, DiS., Brodská 100, 261 01 Příbram VIII. Tel.:777 758 395, 326 551 738, E-mail: katerina.brozikova@centrumpribram.cz. S pozdravem Bc. Zdeňka Splítková
19.10.2017 20:47:03 - Klara
Dobry den potřebuju poradit mam dvě děti ve věku 8let a 3,5roku bydlime s pritelovo matkou a bratrem v jednom domě.už delši dobu tu jsou vztahy dost vyhrocene,chtěla bych z dětmy odejit jen ja a děti pritel snami nepujde,ale je problem v tom že nemame kam jit u nas ve ve vesnici kde bydlime nejsou obecni byty a na to abych sla do podnajmu bohuzel tolik penez nemam jelikoz musim kvuli zdravotnimu stavu 3,5lete dcery pracovat doma dekuji za radu
Odpověď - 23.10.2017 15:27:36
Dobrý den Kláro, s Vaším dotazem a žádostí se prosím obraťte na paní Ladu Kolářovou, DiS, která je specialistou prostupného bydlení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Tel: 318402350, lada.kolarova@pribram.eu. S pozdravem Mgr. Vacková, referent OSVZ.
1 | 2