0 0 0

Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
15.09.2021 11:02:48 - Karel
Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat jestli nevíte něco o plánované stavbě řetězce fast food burger king u stop shopu v Brodské. :) :) Děkuji vám moc za informace.
Odpověď - 20.09.2021 09:02:33
Vážený pane Karle, tuto informaci nemohu potvrdit, neboť v současné době se na našem úřadě žádná stavba fast foodu neprojednává. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
09.09.2021 09:47:31 - Lucie K.
Dobrý den,
lze na parcele č. 4172/5 číslo LV: 5560, Příbram Brod, zvětšit přístavbou stávající chatu? Jsou nějaká omezení ohledně výšky? Myslím, jestli by se mohlo postavit plnohodnotné podkroví a zvětšení chaty o zastaveno plochu. Nebo to nelze s ohledem na elektrické vedení, které vede částečně přes pozemek?
Předem děkuji za odpověď. Lucie K.
Odpověď - 13.09.2021 13:48:39
Vážená Lucie K., z pohledu platného Územního plánu Příbram se jedná o zastavěné území, kde není stanovena prostorová regulace ve smyslu předepsané výškové hladiny zástavby, intenzity zástavby, apod. Tudíž u povolování přístavby se bude vycházet z obecně platných právních předpisů. s ohledem na blízké venkovní vedení vysokého napětí je třeba konkrétní záměr konzultovat se společností ČEZ Distribuce, a.s., protože ochranné pásmo pravděpodobně přesahuje hranici pozemku zastavěného zahradní chatou. Teprve na základě odpovědi od ČEZ Distribuce, a.s., bychom zvolili další postup - typ řízení, rozsah dokumentace, atd. S přáním hezkého dne Ing. Petr Nováček referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402470 E-mail: petr.novacek@pribram.eu
09.09.2021 00:54:44 - Lucie K.
Dobrý den,
lze na parcele č. 4172/5 číslo LV: 5560, Příbram Brod, zvětšit přístavbou stávající chatu? Jsou nějaká omezení ohledně výšky? Myslím, jestli by se mohlo postavit plnohodnotné podkroví a zvětšení chaty o zastaveno plochu. Nebo to nelze s ohledem na elektrické vedení, které vede částečně přes pozemek?
Předem děkuji za odpověď. Lucie K.
Odpověď - 13.09.2021 13:48:23
Vážená Lucie K., z pohledu platného Územního plánu Příbram se jedná o zastavěné území, kde není stanovena prostorová regulace ve smyslu předepsané výškové hladiny zástavby, intenzity zástavby, apod. Tudíž u povolování přístavby se bude vycházet z obecně platných právních předpisů. s ohledem na blízké venkovní vedení vysokého napětí je třeba konkrétní záměr konzultovat se společností ČEZ Distribuce, a.s., protože ochranné pásmo pravděpodobně přesahuje hranici pozemku zastavěného zahradní chatou. Teprve na základě odpovědi od ČEZ Distribuce, a.s., bychom zvolili další postup - typ řízení, rozsah dokumentace, atd. S přáním hezkého dne Ing. Petr Nováček referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402470 E-mail: petr.novacek@pribram.eu
06.07.2021 19:00:41 - Hana
Dobrý den, vážení, ráda bych se prosím dotázala, zda je nějaká promlčecí lhůta, pokud si soused postavil na hranici pozemku s mým pozemkem 5 zahradních domečků a nikdy mi předem nepřišel nic o stvbách oznámit. Jedna stavba měla do dnešního dne sklon na můj pozemek bez okapu.Stavby jsou pevně spjaté s plotem (ten patří sousedovi).Nejedná se ale jen o kůlny na nářadí, do staveb je zaveden odpad, voda a slouží k širšímu využití! Dnes jsme se dostali do menšího sporu, a když jsem zmínila, že existuje nějaký stavební zákon, který hovoří o 2m. od plotu, vysmál se mi do očí a řekl, že tam má stavbu už např. 10let, a když jsem nic nenamítala, je již dávno promlčeno! Nestojím o jakoukoli sosedskou rozepři,zamrzelo mne ale, když se podívám z horního patra, připadám si s 5ti domky nalepenými na stranu plotu, jako v zahrádkářské kolonii! Proto mne ironický argument, že je vše dávno promlčeno, dost překvapil! Mohu tedy, prosím, u Vás kompetentních zjistit, zda má pan soused pravdu, či ne? Předem velmi děkuji za Vaši odpověď, Hana Š.
Odpověď - 07.07.2021 16:58:00
Vážená paní Hano, stavební zákon žádnou promlčecí lhůtu nezná. Pokud byla stavba postavená bez územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného opatření stavebního zákona není možné tvrdit, že po nějaké lhůtě dojde k její legalizaci. V ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona jsou však také taxativně vyjmenované stavby, které nevyžadují umístění stavby ani územní souhlas a v ustanovení § 103 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Z vašeho dotazu nelze určit, zda se nejedná právě o tyto stavby. Ovšem i u staveb, které nevyžadují opatření stavebního úřadu, je stavebník povinen dbát mimo jiné na řádnou přípravu a provádění stavby a musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Pro řádné posouzení by bylo nutné znát parcelní číslo a katastrální území umístění staveb. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318 402 468 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
05.07.2021 15:12:36 - Dana
Dobrý den, pokud plánuji stavbu foliového bazénu (vystaveni ze ztraceného bednění) o rozměrech 7x3m hloubka 1,5m, musím mít povolení? Děkuji za odpověď
Odpověď - 07.07.2021 16:56:51
Vážená paní Dano, pokud bude bazén umístěn na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a bude umístěný (stejně tak i jeho související technické zařízení) nejméně 2 m od hranice pozemku, tak tato stavba (bazén o ploše 21 m2 a hloubky 1,5m) nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu. Ing. Jana Bártová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: jana.bartova@pribram.eu
02.07.2021 16:18:09 - Anna Marie Steinbach
Potřebuji oznámit nebo ohlásit realizaci oplocení pozemku?
Děkuji za odpověď. Anna S
Odpověď - 08.07.2021 06:38:21
Vážená paní Steinbach. Podle § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše. Pokud oplocení nesplní výše uvedené parametry, pak je nutné podat žádost buď na formuláři Oznámení záměru, ke kterému je třeba opatřit jednoduchý technický popis a nákres včetně situace, na které musí být podpisy (souhlasy) vlastníků sousedních pozemků. Dále je třeba vyjádření správců sítí, které se v místě nacházejí. V případě, že nebudete mít požadované souhlasy, stavební úřad vede o umístění stavby oplocení územní řízení (můžete podat žádost rovnou na formuláři Žádost o umístění stavby). V případě dalších dotazů kontaktujte referenta podle příslušného katastrálního území (k dispozici na webových stránkách Města Příbram), nebo volejte tel. 318402467. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
28.06.2021 11:07:19 - Václav
Dobrý den,
je možné na mém pozemku 4081/68 postavit rodinný dům. A jaké jsou podmínky.
Děkuji za odpověď
Odpověď - 08.07.2021 12:58:57
Vážený pane Václave, územní plán na p.p.č. 4081/68 v k.ú. Příbram uvádí rodinné domy jako podmíněně přípustné. S ohledem na stav komunikace, která neumožňuje svoz TKO a zimní údržbu, není stavba rodinného domu možná. Přístavba stávající stavby pro rodinnou rekreaci, nebo nová stavba pro rodinnou rekreaci při odstranění stávající stavby, je hlavním a přípustným využitím v území a je tedy možná. V souvislosti se zákonem o obcích je možné do stavby pro rodinnou rekreaci přihlásit trvalý pobyt. Jan Hříbal Tel.: 318402463, referent Stavebního úřadu a územního plánování,
14.04.2021 09:16:28 - Brajerová
Dotaz směřuje na nějaká budoucí usnesení města o reklamním smogu. Nechystají se nějaké regulace na omezování billboardů a reklamy ve městě Příbram? Regulace (vyhláška), které by byly ve schvalovacím řízení?
Odpověď - 20.04.2021 13:27:26
Vážená paní Blajerová, Město Příbram připravuje vyhlášku o regulaci reklamy. Na základě této vyhlášky budou vymezeny části města s omezeními jednotlivých druhů reklamy. Od této vyhlášky si město slibuje zlepšení vzhledu našeho města. S pozdravem, Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města
14.04.2021 09:08:35 - Brajerová
Dotaz směřuje na nějaká budoucí usnesení města o reklamním smogu. Nechystají se nějaké regulace na omezování billboardů a reklamy ve městě Příbram? Regulace (vyhláška), které by byly ve schvalovacím řízení?
Odpověď - 20.04.2021 13:26:05
Vážená paní Blajerová, Město Příbram připravuje vyhlášku o regulaci reklamy. Na základě této vyhlášky budou vymezeny části města s omezeními jednotlivých druhů reklamy. Od této vyhlášky si město slibuje zlepšení vzhledu našeho města. S pozdravem, Ing. arch. Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města
09.04.2021 08:55:57 - Lenka
Dobrý den. Chěla bych instalovat venkovní žaluzii na okně v PB3, Pruběžná 147, suterén, boční okno. je to dost nízko a této lokalitě nebezpečno a hlučno. Jsem vlastníkem bytu. Potřebuji povolení nebo ohlášení u vás nebo stačí bytové družstvo?? děkuji
Odpověď - 12.04.2021 09:16:00
Vážená paní Lenko, ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby a jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost jsou stavební úpravy, které nevyžadují ohlášení a ani stavební povolení. Venkovní žaluzie na okně, které budou uchyceny na konstrukci okna jsou stavebními úpravami, které tyto parametry splňují a je tedy možno tyto žaluzie osadit. Konzultaci se zástupcem společenství Vám doporučuji zejména z důvodů přehledu oprav společných částí bytového domu. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402463 E-mail: jan.hribal@pribram.eu
29.03.2021 13:27:44 - Vladimíra Ditzelová
Chtěla bych se zeptat , kdy bude dokončena výstavba Baumaxu a kdy bude zahájen prodej.
Odpověď - 29.03.2021 15:48:42
Vážená paní Ditzelová, stavba tohoto řetězce je místním stavební úřadem povolena, pokud by Vás zajímalo, kdy bude stavba dokončena a uvedena do provozu je to otázka na investora stavby. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
22.03.2021 10:44:08 - Jaroš
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli potřebuji povolení k stavbě pergoly, která bude stát na základech kde budou postaveny dvě zdi z betonových tvárnic do tvaru el 4.5m a 3m výška bude 2m a uvnitř bude krb, zbytek zůstane otevřen. Celková plocha pergoly bude 15m2 a výška střechy 2.5m Stavba by se prováděla na zahradě, která je na katastrálním území Příbram Lazec č.zahrady je 266 na zahradě již stojí domek 16m2 pod číslem 267. Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Jaroš
Odpověď - 22.03.2021 15:48:22
Vážený pane Jaroši pokud Vámi uvedená stavba přístřešku o půdorysných rozměrech 15 m2 bude umístěna na pozemku u stavby pro rodinnou rekreaci a bude vzdálená min. 2 m od hranice se sousedním pozemkem, lze ji postavit bez povolení či jiného opatření stavebního úřadu. Pokud chcete přístřešek umístit méně než 2 m od hranice se sousedním pozemkem, pak to vyžaduje vydání územního souhlasu. K tomu je nutné podat žádost „oznámení záměru“, kterou si můžete stáhnout na stránkách města (https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni). K žádosti je třeba doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlasy nemusí být úředně ověřeny a nemusí být všechny na jednom výkresu (lze udělat kopie výkresu situace a nechat podepsat různým vlastníkům). Další případné dotazy Vám ráda odpovím na e-mailu: dana.buchalova@pribram.eu. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318 402 468 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
15.02.2021 08:45:59 - Michal
Dobrý den , koupil jsem pozemek orná půda mezi Třebskem a Vysoká. Katastrálně spadá ještě do Třebska. Pozemek bych chtěl oplotit, je potřeba podat žádost? Popřípadě jakou, Nebo stačí technická zpráva ?
Odpověď - 16.02.2021 06:29:10
Vážený pane Michale, ve Vaší otázce chybí o jaký pozemek se konkrétně jedná, což je velmi důležité pro odpověď na Vaši otázku. S konkrétními dotazy kontaktujte přímo Ing. Řehákovou, která má dané území na starosti na t.č. 318 402 467, e-mail: petra.rehakova@pribram.eu
20.12.2020 10:21:43 - Hana pičmanova
Dobrý den.Jak je to v čr s mobilheimy?Ráda bych si koupila mobilheim na pozemek jako rekreační užíváni.Dle prodejce nepotřebuji žadné povolení stavebního uřadu jelikož je to prý vozidlo dle čsn 1647.Vím že jsou mobilheimy v čr hodně a hojně užívány at už jako chaty ,ubytovací zařízení v kempech,chaty v kempech a stavby na soukromích pozemku.
Proto se ptám jak tedy mám přesně postupovat pro umístění mobilheimu na svuj pozemek.Kamarádka má již také svuj mobilheim ale v kempu Trhovky celoročně pro svou rekreaci.a žadné povolení mit nemuseli .Děkuji předem
Pičmanová
Odpověď - 31.12.2020 06:30:16
Vážená paní Pičmanová. Umístění mobilního domu jako stavbu pro rekreaci posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona. Pro schválení navrženého záměru, tj. umístění mobilního domu je nezbytné, aby navrhovaný záměr: - byl v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; např. má-li být užíván k rekreaci, musí být umístěn v ploše určené pro rekreaci, - byl v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, - splňoval požadavky stavebního zákona (např. splnění požadavků § 156 stavebního zákona prokazuje výrobce atesty, certifikáty, prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), - splňoval obecné požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a dále technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména světlá výška obytných místností - nejméně 2500 mm, atd.). Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné posoudit přesný účel využití mobilního domu (zda je požadavek napojení na inženýrské sítě, či nikoliv, zda má být využit jako stavba k rekreaci s obytnou místností, pak zde je mimo jiné požadavek minimální světlé výšky 2,5 m) a konkrétní umístění – zda není v rozporu se záměry územního plánování. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
20.12.2020 09:59:52 - Hana pičmanova
Dobrý den.Jak je to v čr s mobilheimy?Ráda bych si koupila mobilheim na pozemek jako rekreační užíváni.Dle prodejce nepotřebuji žadné povolení stavebního uřadu jelikož je to prý vozidlo dle čsn 1647.Vím že jsou mobilheimy v čr hodně a hojně užívány at už jako chaty ,ubytovací zařízení v kempech,chaty v kempech a stavby na soukromích pozemku.
Proto se ptám jak tedy mám přesně postupovat pro umístění mobilheimu na svuj pozemek.Kamarádka má již také svuj mobilheim ale v kempu Trhovky celoročně pro svou rekreaci.a žadné povolení mit nemuseli .Děkuji předem
Pičmanová
Odpověď - 31.12.2020 06:29:49
Vážená paní Pičmanová. Umístění mobilního domu jako stavbu pro rekreaci posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona. Pro schválení navrženého záměru, tj. umístění mobilního domu je nezbytné, aby navrhovaný záměr: - byl v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; např. má-li být užíván k rekreaci, musí být umístěn v ploše určené pro rekreaci, - byl v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, - splňoval požadavky stavebního zákona (např. splnění požadavků § 156 stavebního zákona prokazuje výrobce atesty, certifikáty, prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), - splňoval obecné požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a dále technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména světlá výška obytných místností - nejméně 2500 mm, atd.). Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné posoudit přesný účel využití mobilního domu (zda je požadavek napojení na inženýrské sítě, či nikoliv, zda má být využit jako stavba k rekreaci s obytnou místností, pak zde je mimo jiné požadavek minimální světlé výšky 2,5 m) a konkrétní umístění – zda není v rozporu se záměry územního plánování. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
17.12.2020 17:13:20 - Lucie
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na pozemek parcelním č. 67/38 v katastrálním území Haje u Příbrami. Pozemek je veden jako orná půda s funkčním využitím ZE- plochy zemědělského půdního fondu. V ÚP je pozemek veden jako soukromá zeleň. Číslo LV:627, výměra: 1130m2. Moje otázka zní jestli se neuvažuje o změně na stavební pozemek a popřípadě kdy? Dekuji.
Odpověď - 04.01.2021 08:32:28
Vážená paní Karasová, o změnách územního plánu rozhoduje vždy obec, v jejímž správním území se pozemky nacházejí. Obec Háje pořizuje územní plán (ÚP), který je těsně před vydáním zastupitelstvem obce (24.09.2020 se konalo veřejné projednání návrhu ÚP). Pozemek č. 67/38 v kat. území Háje u Příbramě je i v novém ÚP určen k využití jako zeleň soukromá vyhrazená (ZS - Z51) - nezastavitelná část pozemků sousední lokality Z50 podél lesa. Plocha byla převzata z platného Územního plánu obce Háje. https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/oddeleni-uzemniho-planovani/obce-orp-pribram/haje.html https://pribram.eu/files/post/100876/02_HV_VP.pdf - Hlavní výkres S pozdravem Monika Škvor Filipová referent oddělení územního plánování Tel.: 318402200 E-mail: monika.filipova@pribram.eu
18.11.2020 10:27:35 - Jan Kohout
Dobrý den, prosím o informaci kde mohu získat technické/stavební vykresy domu Tylova 393, kde mám být. Lze tyto vykresy získat elektronicky abych nemusel na úřad?

Děkuji za odpověď
Jan Kohout
Odpověď - 18.11.2020 17:14:06
Vážený pane Kohout, obraťte se na paní Terezu Stachovou z centrální spisovny, telefon: 318 625 915, e-mail: tereza.stachova@pribram.eu, s níž se domluvíte. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba
11.11.2020 19:27:46 - Jana
Dobrý den, před několika dny nám byl vhozen do schránky dopis od fi VALUSTA s.r.o. ohledně protihlukových opatření silnice tř. I/66 – výměna oken. Odvolávají se na Vás, že nám to potvrdíte, že něco takového existuje. Můžete mi sdělit bližší informace o celé této akci. Jak se zachovat, zda okna si nechat vyměnit, když jsou plastová a stará pět let. Kdy prováděla hygiena měření a s jakým výsledkem během celého dne? Děkuji za informace. Jana Černá
Odpověď - 18.11.2020 17:02:25
Vážená paní Černá, stavební úřad dne 23.5.2019 vydal sdělení k opravě komunikace. Předmětem dotazu byl požadavek, zda-li oprava komunikace vyžaduje územní rozhodnutí. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že stavba nevyžaduje územní rozhodnutí z důvodů, že nedochází ke změně trasy komunikace. Projektová dokumentace předkládaná stavebnímu úřadu řešila pouze opravu stavby komunikace. Konkrétní úpravy bytových domů za účelem protihlukových opatření nebyly v předkládané dokumentaci řešeny. Investorem této plánované stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavební úřad nemá k dispozici měření hluku od akreditované laboratoře, z kterého vyplývá požadavek na nutnost výměny oken. Jak bylo uvedeno výše, investorem této stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR na kterou je možno se obrátit pro získání podrobnější informací. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování, Tel.: 318402463 E-mail: jan.hribal@pribram.eu
21.10.2020 10:23:56 - Tomáš Kuchař
Vážení
Nevím, zda je to ve vaší kompetenci, ale šlo by něco udělat s nočnímmi světly na domech v ulici ČS armády (tuším , že je to ČS armády 26)??
Ve večerních hodinách světlo oslňuje řidiče, kteří přijíždějí touto frekventovanou silnicí. Myslím, že městská policie by měla řešit daleko závažnější problémy, než je špatné parkování.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 26.10.2020 10:14:21
Vážený pane Kuchař, co se týče problematiky světelného znečištění stavební úřad uvádí, že byla původně řešena zákonem O ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., novelizovaným 01.05.2004 a řešení bylo plně v kompetenci orgánů ochrany životního prostředí. Ve zmíněném zákoně však nebyly definovány ani limity únosnosti ani nástroje jak tento problém řešit. Potažmo nebyly obsaženy ani sankce za provozování rušivých zdrojů světla. V nově vydaném zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012, ze dne 2.5.2012 již světelné znečištění není řešeno vůbec. Osvětlení nebylo povolováno současně se stavbou, kdy stavební úřad posuzuje všechny vlivy stavby na okolí komplexně a dodatečná instalace osvětlení na stavbu nepodléhá opatření stavebního zákona. Ale i přes výše uvedené na stavbě, dle mého názoru čp. 27 uděláme kontrolní prohlídku. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba
12.10.2020 15:45:53 - Věra Splítková
Prosím o informaci, zda se někdo- snad architekt města- vyjadřoval k betonové novostavbě v Žežicích vlevo od hlavní silnice ( parcela č.kat.341/7) a posoudil, zda se hodí do krajiny u lesa a vesnice s rodinnými domky.Bude to snad autosalón,či něco podobného?
Děkuji za odpověď.
Věra Splítková
Odpověď - 16.10.2020 10:46:12
Vážená paní Splítková, na Vámi uvedeném pozemku je řádně povolená stavba rodinného domu, která byla posouzena a to kladně Ing. Arch. Jaroslavem Malým. Neboť se, jak správně uvádíte jedná o území určené pro výstavbu rodinných domů. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba