Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
25.08.2019 20:09:14 - Petr Matějů
Dobrý den,rád bych veděl co se staví na Svaté Hoře místo původních záchodků.Myslím si soudím podle stavby,že WC to nebude ačkoli by byli velmi potřebné,když zveme poutníky na Svatou Horu.Návštěvníci musí pokud chtějí na WC si dojít do muzea pokud mohou chodit,ale jezdí i vozíčkaři a ti nevím kam jdou.Děkuji S pozdravem Matějů
Odpověď - 28.08.2019 13:26:04
Vážený pane Matějů, předmětná stavba je již v soukromém vlastnictví a je především věcí jejího vlastníka, jaké má plány na její využití. Nicméně, budova bývalých WC na Svaté Hoře bude nově sloužit pro krátkodobé ubytování. Pro návštěvníky poutního areálu je k dispozici bezbariérové WC uvnitř areálu. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
01.07.2019 09:57:57 - Romana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není na pozemku 286/10 - ostatní komunikace - umístěno věcné břemeno? Je zde pěšina, která je využívána k turistice v části obce Zdaboř (Průhon), avšak majitelkou je procházejícím bráněno v průchodu, který je veden jinak po stejné komunikaci, která patří do vlastnictví města, jedná se o pozemek 286/2. Ten má ale v nejužším místě jen cca 30-40cm a navíc není nijak udržovaný. Majitelka operuje tím, že si pozemek koupila před 30 lety a nikdo jí po něm nemá co chodit, nicméně vede zde pěšina, která nemůže být občany města Příbram využívána. Podle paní majitelky jsou lidé, kteří chtějí pouze projít "komunicticky smýšlející občané, co si myslí, že i 30 let po revoluci si můžou chodit všude, jenom proto, že tudy chodili v minulosti". Nicméně ta cesta tudy opravdu vede a nemyslím, že by majitelům vznikla nějaká újma tím, že po ní někdo jen projde.
Taktéž jsou majiteli přilehlých pozemků často zahražovány pěšiny v okolí, po kterých se v minulosti dalo bez větších problémů projít (cesta od Drozďáku na Zdaboř apod.) Opět podotýkám, že cílem je pouze projít, nikoliv někomu ničit jeho majetek apod., jak mi včera sdělila paní majitelka.
Předem děkuji za reakci.
Romana D.
Odpověď - 15.07.2019 10:04:53
Vážená paní Romano, věcné břemene zde není z toho důvodu, že o něj nikdo nepožádal a není pro koho ho zřídit (věcného břemene právo chůze, jízdy je zřizováno vždy pouze pro konkrétní osoby, případně pozemek). Nicméně problémy spojené s tímto "průchodem" Městský úřad Příbram již řešil a nadále zde probíhá stavební řízení vedené na Stavebním úřadě - umístění oplocení. Na těchto pozemcích silniční správní úřad neeviduje žádnou komunikaci, kterou by měla ve vlastnictví případně ve správě. V případě Vašeho zájmu o další informace, volejte prosím přímo mě: 318 402 525, Simona Žďánská. Děkujeme za Váš zájem
28.05.2019 18:38:31 - Petra
Dobrý den,
mám pozemek v obci Višňová-Holanka. Pozemek je vedle čísla popisneho 168. Chtela bych si na pozemek pořídit mobilheym k celoročnímu bydlení. Obec s tím nemá problém. Odkázali mě na Stavební úřad co budu potřebovat, proto abych mohla mobilheim pořídit. Veškeré přípojky jsem pripravena uhadit. Děkuji za vstricnou odpověď. Kahounová
Odpověď - 03.06.2019 10:30:09
Vážená paní Kahounová, "mobilheim" je výrobek plnící funkci stavby, ale rozhodně nikoliv stavby pro bydlení, natož celoroční. Nesplňuje totiž spoustu parametrů předepsaných pro stavby k bydlení. Tento výrobek se na pozemek pouze "umísťuje", a to dle okolností územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Jeho využití je ale omezené. Např. jako sklad zahradního nářadí a místo pro poskytnutí zázemí pro odpočinek při práci na pozemku by mohl mobilheim posloužit, ale stejnou službu Vám udělá daleko levnější drobná stavba (ovšem co lze na daném pozemku zřídit vždy podléhá územnímu plánu obce). Ve Vašem případě by šlo realizovat drobnou stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na pozemku stavby pro bydlení. pokud byste se rozhodla pro takovou variantu, obraťte se na zdejší stavební úřad prokonzultovat svůj záměr a následně přikročit k jeho realizaci. Rozhodně Vám koupi mobilheimu nedoporučuji - ušetříte si spoustu peněz a zejména starostí. Žádný z výrobců mobilheimů , stejně tak jako jejich dovozců ze zahraničí není schopen splnit svou zákonnou povinnost a doložit pro legalizaci užití tohoto výrobku v našem prostředí "Prohlášení o shodě", které by umožňovalo užít mobilheim pro bydlení. Ing. Přemek Bartoš.
18.05.2019 14:32:47 - Staněk
Dobrý den chtěl bych se zeptat na stavební povolení pro dřevostavbu (Kanadský srub). 1. Je někde plán o místech, kde je možnost takovou stavbu realizovat? 2. Jaké jsou podmínky stavebního povolení a co je zapotřebí pro jeho získání.
Děkuji Staněk.
Odpověď - 20.05.2019 15:59:54
Vážený pane Staňku, dřevostavba / srub, je stavebním úřadem posuzována jako každá jiná stavba (např. zděná, montovaná, ...). Důležité je, zda stavba bude v souladu s platným územním plánem příslušné obce. Pokud by se umístění týkalo místně příslušného stavebního úřadu Příbram, doporučujeme žadateli, předem záměr konzultovat s architektem města Příbram (Ing. arch. J Malým tel. 318402595). Typ řízení ovlivňuje zejména to, zda je nutné řešit umístění speciálních staveb jako je např. studna, čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace apod. Konkrétní postup bez dalších informací o způsobu napojení na veřejné inženýrské sítě nelze sdělit. Nejlepší variantou je kontaktovat příslušného referenta, který má danou lokalitu na starosti a sdělit mu parcelní číslo a katastrální území dotčeného pozemku, včetně bližších informací o stavebním záměru. Pak Vám budou sděleny konkrétní informace o požadovaných dokladech, včetně regulativů daných územním plánem příslušné obce. K žádosti na společné povolení , či společné oznámení záměru (ty je možné si vyzvednout na stavebním úřadě, případně stáhnout na internetu www.mmr.cz, www.pribram.eu) připojí žadatel projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem. Dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení, není-li obecní úřad obce, na jejímž území stavba bude, stavebním úřadem, předkládá se trojmo. K ohlášení se dále připojí vyjádření správců a vlastníků veřejných inženýrských sítí (např. 1.SčV., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o, ...) a souhlasná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Příbram odbor životního prostředí, oddělení silničního hospodářství, Báňský úřad, apod., záleží na lokalitě, kde bude stavba umístěna). Dále ke společnému ohlášení záměru musí být přiloženy souhlasy osob, které mají vlastnické práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkrese. Pokud nebudou souhlasy doloženy, stavební úřad překlopí věc do společného řízení. Informace ohledně územního plánu Vám sdělí jak příslušný stavební úřad tak obec. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
09.05.2019 21:12:35 - Martin Černý
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak je to s reálnou výstavbou rodinných domů na těchto pozemcích. Tedy jestli bude (a popřípadě kdy bude) možnost stavby.

Informace o pozemku č. 1:
Parcelní číslo: 233/26
Obec: Příbram [539911]
Katastrální území: Orlov [712272]
Číslo LV: 43
Výměra [m2]: 6347
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku: orná půda

Informace o pozemku č. 2:
Parcelní číslo: 192/2
Obec: Příbram [539911]
Katastrální území: Orlov [712272]
Číslo LV: 188
Výměra [m2]: 6535
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku: trvalý travní porost

Děkuji za informace

Černý Martin
Odpověď - 10.05.2019 09:04:44
Vážený pane Černý, pozemek parc. č. 233/26 v kat. území Orlov je součástí plochy, která je platným Územním plánem Příbram určena k zástavbě rodinnými domy. Na toto území je pořízena urbanistická studie, viz http://pribram-city.cz/document.php?obrid=710 Pozemek parc. č. 192/2 v kat. území Orlov je plochou zemědělskou, bez možnosti zástavby. S pozdravem Vaverka, odd. územního plánování
06.05.2019 14:08:05 - Monika H.
Dobrý den. Chtěla jsem se pouze optat - na základě povolení jsme úspěšně odstranili stavby na našem pozemku. O tom, že tyto stavby se na místě již nenacházejí, mám informovat příslušná stavební úřad do 30 dnů, je to pravda? Příp. zda-li na toto existuje nějaký formulář či stačí volnou formou? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 07.05.2019 14:13:29
Vážená paní Moniko, odstranění stavby je nutné ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu, který následně stavbu zruší v RUIANu (registru územní identifikace adres a nemovitostí). Oznámení o odstranění stavby stačí podat volnou formou, žádný formulář na to není. Do oznámení uveďte parcelní číslo, katastrální území a číslo jednací povolení odstranění stavby a kdy byla stavba odstraněna. S pozdravem Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
10.04.2019 09:35:27 - Josef
Prosím o informaci, jaká stavba bude zahájena v Žižkově ulici, vedle autosalonu KIA, naproti Dřevotypu. Bylo již vydáno stavební povolení?
Odpověď - 10.04.2019 15:37:53
Vážený pane Josefe, v současně době není podána žádná žádost o stavební povolení týkající se pozemků vedle autosalonu KIA. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
14.03.2019 07:21:16 - Alexandra
Dobrý den,koupili jsme rekreační objekt,ktrerý by jsme si chteli zvetšit.Cht?li by jsme si nechat ud?lat projekt.Bohužel jsme z Prahy a v uředních hodinách se namáme šanci k Vám na úřad dostat,poradíte mi prosím na koho se obrátit,abychom zjistili jak můžeme mít nejv?tší zastav?nou plochu na pozemku?
Rekreační chata se nachází v obci Dolní Hbity.Dekuji za informaci
Odpověď - 15.03.2019 08:51:58
Vážená paní Alexandro, pro obec Dolní Hbity je místně příslušným stavebním úřadem Stavební úřad Kamýk nad Vltavou. Veškerá jednání proto veďte s tamním Stavebním úřadem, p. Jiřím Žákem. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
11.03.2019 22:08:03 - Ptáčková
Dobrý den,
ráda bych se informovala, jak postupovat v případě, že chceme dát do sedlové střechy střešní okna. Půda je již částečně obyvatelná, ale stávající okna ve fasádě neposkytují dostatek světla. Jak máme postupovat? Stačí ohlášení o stavbě? Sousedé předběžně souhlasili. Musí být zhotoven projekt nebo stačí instalace odbornou firmou? Děkuji za informaci.
Odpověď - 12.03.2019 14:14:29
Vážená paní Ptáčková, provedení střešních oken do stávající střešní konstrukce je změna dokončené stavby pro bydlení. Je potřeba požádat stavební úřad o souhlas s ohlášeným záměrem tzv. “Ohlášení stavby“. Žádost si lze vyzvednout na příslušném stavebním úřadě, nebo ji lze stáhnout na: https://pribram.eu/potrebuji-vyridit/ohlaseni-stavby.html K ohlášení stavebník připojí zejména: - projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení, - souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Další případné dotazy Vám ráda odpovím na níže uvedeném tel.č.. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
07.03.2019 15:04:51 - Miroslav Mareš
Dobrý den,
chystám se u své provozovny na náměstí 17.listopadu vyměnit staré nevyhovující vstupní dveře za nové. Podléhá tato výměna ohlašovací povinnosti nebo je potřeba žádat o stavební povolení?
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 08.03.2019 12:00:49
Vážený pane Mareši, Výměna vstupních dveří za předpokladu zachování stejného rozměru, barvy i členění nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu. V opačném případě je nutné náš úřad kontaktovat. V takovém případě bude přesný postup možné stanovit až na základě předloženého návrhu. Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402464 E-mail: alena.vlasakova@pribram.eu
19.02.2019 16:35:05 - Nikola
Dobrý den,ráda bych se zeptala...koupili jsme baracek s ev.cislem,ale v minulosti měl číslo popisné.Puvodni majitele to změnili,jelikož to ze začátku měli jako rekreaci. Můj dotaz zní,jestli se dá vrátit zpět ev.cislo na popisne a tudíž změnit účel stavby,jelikož jsme to koupili k trvalému bydlení.Radi bychom začali i rekonstruovat,ale bohužel normy stropu,které jsou teď nedosáhneme z těch.hlediska.Je na to nějaká výjimka?děkuji a přeji hezký den
Odpověď - 25.02.2019 09:17:17
Vážená paní Nikolo, aby bylo možné ve stavbě bydlet, muselo by dojít ke změně účelu jejího užívání (§ 126 a § 127 stavebního zákona) z rekreace na rodinný dům. V takovém případě musí ovšem stavba vyhovovat po technické stránce (buď v současné podobě či po stavební úpravě) novému účelu jejího užívání, tzn. musela by nyní splňovat technické podmínky pro trvalé bydlení. Dle § 40 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, musí být světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Z těchto hodnot není možné udělit výjimku, jak vyplývá z § 54 vyhlášky o technických požadavcích na stavby. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
15.01.2019 17:49:52 - Karel
Dobrý den , chci se zeptat co se staví prosím za velkou halu u Lidlu..
Případně jestli to bude další obchodní centrum tak jaké obchody se zde budou nacházet . A jestli se zároveň s tím chystá nějaká úprava zastávky na MHD .dekuji a zdravím
Odpověď - 21.01.2019 10:48:25
Vážený pane Karle, jedná se o stavbu „Obchodní centrum“, přízemní samostatně stojící budovu obdélníkového tvaru se samostatnými vstupy. Stavba bude rozdělena na 6 nájemních obchodních jednotek s nepotravinářským sortimentem zboží. Zastavěná plocha obchodního centra bude 4488 m2. Bude provedeno parkoviště se 126 parkovacími místy. Stavebník: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., IČO 25309561, Jasenická č.p. 296, 755 01 Vsetín 1, kterou zastupuje FABIONN, s.r.o., IČO 26148293, Jirsíkova č.p. 19/2, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86. Konkrétní nájemníci samozřejmě v této fázi ještě nejsou známi a tudíž ani zaměření a sortiment obchodů. Pokud se týká vazeb na úpravy připojení a případné změny ve veřejné hromadné dopravě, odpoví Vám pracovníci Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram, v jehož kompetenci tyto záležitosti jsou. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, vedoucí SÚÚP.
15.01.2019 17:49:46 - Karel
Dobrý den , chci se zeptat co se staví prosím za velkou halu u Lidlu..
Případně jestli to bude další obchodní centrum tak jaké obchody se zde budou nacházet . A jestli se zároveň s tím chystá nějaká úprava zastávky na MHD .dekuji a zdravím
Odpověď - 21.01.2019 10:50:23
Vážený pane Karle, jedná se o stavbu „Obchodní centrum“, přízemní samostatně stojící budovu obdélníkového tvaru se samostatnými vstupy. Stavba bude rozdělena na 6 nájemních obchodních jednotek s nepotravinářským sortimentem zboží. Zastavěná plocha obchodního centra bude 4488 m2. Bude provedeno parkoviště se 126 parkovacími místy. Stavebník: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., IČO 25309561, Jasenická č.p. 296, 755 01 Vsetín 1, kterou zastupuje FABIONN, s.r.o., IČO 26148293, Jirsíkova č.p. 19/2, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86. Konkrétní nájemníci samozřejmě v této fázi ještě nejsou známi a tudíž ani zaměření a sortiment obchodů. Pokud se týká vazeb na úpravy připojení a případné změny ve veřejné hromadné dopravě, odpoví Vám pracovníci Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram, v jehož kompetenci tyto záležitosti jsou. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, vedoucí SÚÚP.
03.12.2018 13:04:09 - Petr
Dobrý den, mohu se zeptat, proč se kope nově udělaný chodník a silnice u před pár měsíci otevřeného parkoviště u nemocnice? Jak se do toho sáhne, už ten povrch nikdy nebude jako dřív..začne se propadat atp. - to jistě víte. Něco nového vznikne a hned se to překopává a ničí. Nepochopitelné či někde někdo pochybil při plánování akce? Děkuji
Odpověď - 04.12.2018 18:20:39
Vážený pane Petře, ve Vámi uváděném chodníku probíhají výkopové práce pro nový parkovací systém pro parkoviště pod hřbitovem. O instalaci tohoto systému bylo rozhodnuto až po výstavbě nového parkoviště s chodníkem. S pozdravem Ing. Zuzana Štěrbová, SOSH
13.11.2018 11:15:53 - Petr
Dobrý den, mohu se zeptat, co se děje za rozsáhlou výkopovou činnost v ulici Na Leštině? A co nás kolem ní ještě čeká + časové termíny? Děkuji
Odpověď - 15.11.2018 08:38:49
Vážený pane Petře, v ulici Na Leštině v současné době probíhají výkopové práce pro uložení kabelového vedení NN, které by měly skončit 20.12.2018. Eva Palivcová, Samostatné oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram
31.10.2018 09:07:39 - Josef
Dobrý den, na stránkách MěÚ (územní plná Příbram) je pět let stará informace, že Příbram má v současnosti rezervu zastavitelných ploch v řádu desítek až stovek hektarů (přičemž většina těchto ploch je určena k zástavbě pro bydlení) a proto není v současnosti možné změnou územního plánu vymezovat další nové zastavitelné plochy. Mám několik otázek. 1) Jak se tento stav po pěti letech změnil? 2) Kde si mohu ověřit, že jsou zastavitelné plochy v řádech, které uvádíte? 3) V případě, že bych chtěl zažádat o změnu ÚP z důvodu výstavby RD, musím tedy počkat až budou výše uvedené plochy zastavěny? Co když na nich jejich majitelé nic nepostaví? To budeme/budete čekat než se tak uděje? Děkuji za odpovědi.
Odpověď - 14.11.2018 14:14:13
Vážený pane Josefe, k Vašim dotazům uvádím následující: 1) Uvedená informace vložená na web před 5 lety je stále aktuální, resp. uvedený stav se za tuto dobu řádově nezměnil. 2) Rozsah zastavitelných ploch si můžete ověřit přímo v Územního plánu Příbram. To, jaký podíl z těchto ploch je již zastavěn, si můžete rovněž ověřit v katastru nemovitostí, kde jsou již zrealizované stavby zapsány. 3) Návrh na změnu územního plánu, který by spočíval ve vymezení nové zastavitelné plochy, můžete z titulu např. vlastníka předmětného pozemku samozřejmě podat. Ovšem takováto změna by musela být kompenzována zrušením zastavitelnosti pozemku jiného o stejné výměře tak, aby ve výsledné bilanci nedošlo k navýšení zastavitelných ploch. Pro podrobnější informaci volejte 318 402 238, nebo se u nás můžete osobně zastavit. S pozdravem Vaverka, odd. územního plánování
25.10.2018 08:22:34 - Jana
Dobrý den, dva vlastníci bytu si odkoupili část půdy od ostatních vlastníků a udělali si podkrovní přístavbu bytu. Už je vydáno kolaudační rozhodnutí, jedno z roku 2008 a druhé v roce 2014. Do kdy tuto skutečnost musí nahlásit na katastrální úřad?
Odpověď - 25.10.2018 13:10:20
Dobrý den paní Jano. Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá (§ 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. Ohlášení změn se týká nejčastěji změn údajů o stavbě, způsobu využití stavby/pozemku, odstranění stavby apod. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402226 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
17.10.2018 18:51:54 - Josef
Dobrý den,
rád bych se optal na stav oznámené stavby údajného soukromého parkoviště na parcele 4233/116 dle katastru nemovitostí vlastněné Bytovým družstvem občanů Příbram, družstvo, Pod Anenskou 149, Příbram IV, 26101 Příbram s komerčním prodejem parkovacích míst, o kterém ostatní obyvatelé ulice Brodská nebyli seznámeni ani informování. V domě pouze visí výzva o stavbě od údajného vedoucího Bytového družstva občanů Příbram, družstvo, Pod Anenskou 149, Příbram IV, 26101 Příbram panem Faiglem. Dále se má údajně jednat o komerční prodej parkovacích míst přednostně obyvatelům stavby na parcele 4233/32, dle katastru nemovitostí vlastněná ytovým družstvem občanů Příbram, družstvo, Pod Anenskou 149, Příbram IV, 26101 Příbram a SJM Merta Miroslav Ing. a Mertová Jolana Ing., Brodská 106, Příbram VIII, 26101 Příbram. Děkuji Vám předem, pěkný den Josef
Odpověď - 19.10.2018 09:06:15
Vážený pane Josefe, obecný stavební úřad řešil v rámci územního řízení úpravy parkoviště na pozemku parc. č. 4233/116 v k.ú. Příbram spočívající v úpravách travnatých vjezdových oblouků s obrubníky a vznik 4 nových parkovacích míst. Žadatelem bylo Bytové družstvo občanů Příbram, Pod Anenskou č.p. 149, Příbram IV, které do řízení předložilo dokumenty potvrzující vlastnictví pozemku a parkoviště. S ohledem na rozsah změn byl dle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění stanoven okruh účastníků řízení, jimiž byli vlastnící všech sousedních pozemků a správce dotčené infrastruktury. Speciální stavební úřad následně vydal stavební povolení na úpravu parkoviště "Na Fialce" na pozemku p.č. 4233/116 k.ú. Příbram, a to na základě žádosti vlastníka, dne 07.08.2018 pod č.j.: MeUPB 63457/2018. Co se týká prodeje parkovacích míst - vzhledem k tomu, že samostatné oddělení silničního hospodářství evidovalo parkoviště v pasportu místních komunikací, probíhal dlouho spor a vlastnické právo k parkovišti. Nakonec bylo přiznáno Bytovému družstvu občanů Příbram, Pod Anenskou 149. Je to tedy soukromý majetek tohoto družstva a jako takovým s ním může být nakládáno dle jejich vůle. Není tedy povinností stavebního úřadu, obecného ani speciálního, informovat o prodeji nebo pronájmu soukromého vlastnictví, v tomto případě výše zmíněného parkoviště "Na Fialce". Mgr. Ondřej Klečka referent Speciálního stavebního úřadu Tel.: 318402555 Mobil: 731114300 E-mail: ondrej.klecka@pribram.eu MĚSTO PŘÍBRAM www.pribram.eu Městský úřad Příbram Tyršova 108 261 19 Příbram
07.10.2018 21:40:18 - Jan
Dobry den potřebuji přistavět kousek k baracku cca 9m2 potřebují projekt k povolení?
Odpověď - 09.10.2018 13:37:00
Dobrý den, přístavba rodinného domu vyžaduje zpracování projektové dokumentace oprávněnou osobou, a to bez ohledu na velikost přístavby i to zda bude povolována formou souhlasu či rozhodnutí. Projektová dokumentace musí být vždy zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402275 E-mail: alena.vlasakova@pribram.eu
24.09.2018 11:13:59 - Jana
Dobrý den,potřebuji stav.povolení na novou střechu na chatce cca 60m2?Děkuji za odpověď.
Odpověď - 26.09.2018 08:07:36
Vážená paní Jano, Výměna střešní krytiny je považována za udržovací práce, které nevyžadují žádné projednání stavebním úřadem, pokud není zasahováno do nosných konstrukcí stavby (např. úprava části krovu) a není měněn vzhled stavby (např. nová střešní okna). V případě upřesnění dotazu mne kontaktujte na tel.: 318402273, nebo e-mail: jaromir.pavlu@pribram.eu Jaromír Pavlů