Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
24.03.2020 14:28:04 - Karel
Dobrý den, chci se zeptat jestli došlo k nějakému posunu ohledně stavby KFC u OC Zdaboř..
(jestli řetězec má už vše připraveno na zahájení stavby)
Děkuji.
Odpověď - 26.03.2020 07:41:55
Vážený pane Karle, dle mých informací se vše připravuje na podání žádosti o vydání společného povolení na Vámi uváděnou stavbu, z čehož vyplývá, že ještě vše připraveno na zahájení stavby není. Bližší odpověď by Vám zajisté poskytl investor záměru. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
24.03.2020 10:48:04 - Frantisek Herman
Potrebuji na zaskleni lodzie stavebni povoleni?Bydlim Plzenska 77.Dekuji za odpoved.
Odpověď - 26.03.2020 08:51:42
Vážený pane Františku, zasklení lodžie podléhá územnímu souhlasu, je potřeba vyplnit žádost oznámení záměru a doložit souhlas společenství vlastníků jednotek. Ing. Milan Křivánek referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402466 E-mail: milan.krivanek@pribram.eu
Odpověď - 26.03.2020 12:55:32
Dobrý den, zasklení lodžie podléhá územnímu souhlasu, je potřeba vyplnit žádost oznámení záměru a doložit souhlas společenství vlastníků jednotek. S pozdravem Ing. Milan Křivánek referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402466 E-mail: milan.krivanek@pribram.eu MĚSTO PŘÍBRAM www.pribram.eu Městský úřad Příbram
12.03.2020 09:53:23 - Zdeněk
Dobrý den.
V některých plechových garážích za velkoobchodem Koruna v Březnické ulici přebývají bezdomovci. Já v této lokalitě vlastním zděnou garáž. Mám to štěstí, že ke garáži mám přístup takový, že s bezdomovci nepřijdu do styku. Dokážu pochopit, že musejí někde přebývat, a že k tomu využívají různých možností. A tak že garáže obývají neoprávněně, bez vědomí vlastníka. Co mě ale znepokojuje, že v garážích rozdělávají oheň. Téměř vždy se z nejbližší plechové garáže valí kouř. Mám obavy z toho, že kdyby se oheň nekontrolovatelně rozšířil, zasáhne to i zděné garáže včetně mojí, kde většina vlastníků parkuje automobily, má uskladněné i cenné věci, ap.
Chtěl bych se zeptat, co by se s touto skutečností dalo dělat, a jaký je budoucí záměr s prostorem a okolí plechových garáží. ?
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 13.03.2020 11:38:50
Vážený pane Zdeňku, neoprávněné užívání původních garáží bezdomovci je nutné řešit s Policií ČR, případně s Městskou policií Příbram. Lokalita za velkoobchodem Koruna v Březnické ulici je rozdělena na pozemky s řadovými garážemi, kde každá má jiného vlastníka. Stavební úřad jako orgán státní správy nemá ve své věcné příslušnosti prosazovat jakékoliv stavební záměry, může vykonávat pouze činnosti svěřené mu zákonem. Případné informace o stavebních záměrech města Příbram by Vám mohl sdělit architekt města Ing. arch. J. Malý tel. 318 402 595. S pozdravem Ing. D. Buchalová Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
12.03.2020 08:12:58 - Zdeněk
Dobrý den.
V některých plechových garážích za velkoobchodem Koruna v Březnické ulici přebývají bezdomovci. Já v této lokalitě vlastním zděnou garáž. Mám to štěstí, že ke garáži mám přístup takový, že s bezdomovci nepřijdu do styku. Dokážu pochopit, že musejí někde přebývat, a že k tomu využívají různých možností. A tak že garáže obývají neoprávněně, bez vědomí vlastníka. Co mě ale znepokojuje, že v garážích rozdělávají oheň. Téměř vždy se z nejbližší plechové garáže valí kouř. Mám obavy z toho, že kdyby se oheň nekontrolovatelně rozšířil, zasáhne to i zděné garáže včetně mojí, kde většina vlastníků parkuje automobily, má uskladněné i cenné věci, ap.
Chtěl bych se zeptat, co by se s touto skutečností dalo dělat, a jaký je budoucí záměr s prostorem a okolí plechových garáží. ?
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 13.03.2020 11:39:18
Vážený pane Zdeňku, neoprávněné užívání původních garáží bezdomovci je nutné řešit s Policií ČR, případně s Městskou policií Příbram. Lokalita za velkoobchodem Koruna v Březnické ulici je rozdělena na pozemky s řadovými garážemi, kde každá má jiného vlastníka. Stavební úřad jako orgán státní správy nemá ve své věcné příslušnosti prosazovat jakékoliv stavební záměry, může vykonávat pouze činnosti svěřené mu zákonem. Případné informace o stavebních záměrech města Příbram by Vám mohl sdělit architekt města Ing. arch. J. Malý tel. 318 402 595. S pozdravem Ing. D. Buchalová Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
15.02.2020 11:51:56 - Karel
Dobrý den, doslechl jsem se že by snad měl v Brodské ulici vyrůst další obchodní centrum.
Mohly by jste mi prosím k tomu říct nějaké podrobnosti o co půjde .. slyšel jsem že součástí by snad měl být i řetězec KFC. děkuji a zdravím.
Odpověď - 17.02.2020 09:27:48
Vážený pane Karle, tuto informaci nemohu potvrdit, neboť v současné době se na našem úřadě žádná stavba obchodního domu v lokalitě ulice Brodské neprojednává, ale co se týče fast food restaurace řetězce KFC, kterou uvádíte, měla by být umístěna v blízkosti obchodního centra OBI, ale ještě není ani požádáno o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
23.01.2020 14:49:58 - R. Lhotská
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli potřebuji kolaudaci stavby, když jsem dostala souhlas s provedením ohlášené stavby v roce 2008 a nebo jestli stačí jen ohlášení o užívání stavby a žádost o přidělení čísla popisného?
A v tom případě, jaké doklady potřebuji ještě doložit?
Děkuji.
Odpověď - 24.01.2020 10:44:13
Vážená paní Lhotská, pokud se jedná o stavbu, které má být přiděleno číslo popisné nebo evidenční, tak stačí podat žádost o přidělení č.p./č.ev. . K tomu je nutné doložit geometrický plán a prohlášení o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací, nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci. Další doklady, které má stavebník zajistit se odvíjí od typu stavby (zda se jedná o stavbu rodinného domu, stavby pro rekreaci, doplňkovou stavbu, ...), dále na jaké a jak je napojena na inženýrské sítě , jaké podmínky byly dány dotčenými orgány do povolení apod. Po podání žádosti Vám příslušný referent sdělí jaké konkrétní doklady máte doložit. Příklady dokladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku a následné zanesení stavby do systému RUIAN : Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Vytyčovací plán stavby před jejím zahájením. Dokumentaci skutečného provedení stavby včetně odchylek od ověřené projektové dokumentace Evidence odpadu / Doklad o naložení s odpady Protokol o předání a převzetí stavby Prohlášení o odborném vedení stavb Stavební deník Zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu. Zápis o tlakové zkoušce venkovní přípojky vodovodu. Doklad o kolaudaci – povoleném užívání studny. Zápis o zkoušce vnitřní kanalizace (vodotěsnost, plynotěsnost). Zápis o zkoušce venkovní kanalizace. Protokol o těsnosti žumpy. Protokol o těsnosti ČOV a AJ Zápis o zkoušce plynovodu. Doklad o provedení instalace zdroje vytápění. Zápis o zkoušce těsnosti ústředního vytápění. Zápis o provedení zkoušky dilatační a topné. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení, v rozsahu od vstupních svorek přes elektroměrový rozvaděč ke všem dalším rozvaděčům a pevné rozvody osvětlení, zásuvek a pevně připojených elektrických zařízení. Zpráva o revizi hromosvodů. Revizní zpráva spalinové cesty. Protokol o kontrolním měření radonové aktivity v objektu. Instalace požárního čidla, příp. hasicí přístroj, apod. (podle požárně bezpečnostního řešení). Zaměření vodovodní a kanalizační přípojky. (v listinné a digitální podobě) Doklad o provedení zápisu změny druhu pozemku v katastru nemovitostí Protokol o předání a převzetí pozemků, dotčených stavbou, vlastníky. Situační výkres o souladu se skutečným provedením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Vyjádření správců sítí o výsledku kontroly křížení stavby s jejich vedením, resp. s provedením stavby vůči jejich síti Stanovisko dotčených orgánů o splnění jejich podmínek S pozdravem Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
09.10.2019 10:54:47 - Iva
Zajímalo by mě jaký navrh zpoplatnění parkování na sídlišti radnice má? Ráda bych se o tom dověděla blíže. Děkuji Iva
Odpověď - 11.12.2019 15:23:12
Vážená paní Ivo, v současnosti nevíme o návrhu zpoplatnění parkování na sídlišti. Pouze si město nechalo zpracovat: "Analýzu a zásady rozvoje parkovacího systému v Příbrami - vybrané území Příbram VII". Ta je zveřejněna na web stránkách města: https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/oddeleni-silnicniho-hospodarstvi.html Za MěÚ Příbram, SOSH, Simona Žďánská
07.10.2019 12:03:38 - Veronika
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat co je potřeba pro stavební povolení?
Děkuji za odpověď
Odpověď - 10.12.2019 11:11:38
Vážená Veroniko, na takto obecně položený dotaz bez jakékoliv specifikace, nelze odpovědět jinak, než, "podle toho na co a kde".
25.08.2019 20:09:14 - Petr Matějů
Dobrý den,rád bych veděl co se staví na Svaté Hoře místo původních záchodků.Myslím si soudím podle stavby,že WC to nebude ačkoli by byli velmi potřebné,když zveme poutníky na Svatou Horu.Návštěvníci musí pokud chtějí na WC si dojít do muzea pokud mohou chodit,ale jezdí i vozíčkaři a ti nevím kam jdou.Děkuji S pozdravem Matějů
Odpověď - 28.08.2019 13:26:04
Vážený pane Matějů, předmětná stavba je již v soukromém vlastnictví a je především věcí jejího vlastníka, jaké má plány na její využití. Nicméně, budova bývalých WC na Svaté Hoře bude nově sloužit pro krátkodobé ubytování. Pro návštěvníky poutního areálu je k dispozici bezbariérové WC uvnitř areálu. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
01.07.2019 09:57:57 - Romana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není na pozemku 286/10 - ostatní komunikace - umístěno věcné břemeno? Je zde pěšina, která je využívána k turistice v části obce Zdaboř (Průhon), avšak majitelkou je procházejícím bráněno v průchodu, který je veden jinak po stejné komunikaci, která patří do vlastnictví města, jedná se o pozemek 286/2. Ten má ale v nejužším místě jen cca 30-40cm a navíc není nijak udržovaný. Majitelka operuje tím, že si pozemek koupila před 30 lety a nikdo jí po něm nemá co chodit, nicméně vede zde pěšina, která nemůže být občany města Příbram využívána. Podle paní majitelky jsou lidé, kteří chtějí pouze projít "komunicticky smýšlející občané, co si myslí, že i 30 let po revoluci si můžou chodit všude, jenom proto, že tudy chodili v minulosti". Nicméně ta cesta tudy opravdu vede a nemyslím, že by majitelům vznikla nějaká újma tím, že po ní někdo jen projde.
Taktéž jsou majiteli přilehlých pozemků často zahražovány pěšiny v okolí, po kterých se v minulosti dalo bez větších problémů projít (cesta od Drozďáku na Zdaboř apod.) Opět podotýkám, že cílem je pouze projít, nikoliv někomu ničit jeho majetek apod., jak mi včera sdělila paní majitelka.
Předem děkuji za reakci.
Romana D.
Odpověď - 15.07.2019 10:04:53
Vážená paní Romano, věcné břemene zde není z toho důvodu, že o něj nikdo nepožádal a není pro koho ho zřídit (věcného břemene právo chůze, jízdy je zřizováno vždy pouze pro konkrétní osoby, případně pozemek). Nicméně problémy spojené s tímto "průchodem" Městský úřad Příbram již řešil a nadále zde probíhá stavební řízení vedené na Stavebním úřadě - umístění oplocení. Na těchto pozemcích silniční správní úřad neeviduje žádnou komunikaci, kterou by měla ve vlastnictví případně ve správě. V případě Vašeho zájmu o další informace, volejte prosím přímo mě: 318 402 525, Simona Žďánská. Děkujeme za Váš zájem
28.05.2019 18:38:31 - Petra
Dobrý den,
mám pozemek v obci Višňová-Holanka. Pozemek je vedle čísla popisneho 168. Chtela bych si na pozemek pořídit mobilheym k celoročnímu bydlení. Obec s tím nemá problém. Odkázali mě na Stavební úřad co budu potřebovat, proto abych mohla mobilheim pořídit. Veškeré přípojky jsem pripravena uhadit. Děkuji za vstricnou odpověď. Kahounová
Odpověď - 03.06.2019 10:30:09
Vážená paní Kahounová, "mobilheim" je výrobek plnící funkci stavby, ale rozhodně nikoliv stavby pro bydlení, natož celoroční. Nesplňuje totiž spoustu parametrů předepsaných pro stavby k bydlení. Tento výrobek se na pozemek pouze "umísťuje", a to dle okolností územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Jeho využití je ale omezené. Např. jako sklad zahradního nářadí a místo pro poskytnutí zázemí pro odpočinek při práci na pozemku by mohl mobilheim posloužit, ale stejnou službu Vám udělá daleko levnější drobná stavba (ovšem co lze na daném pozemku zřídit vždy podléhá územnímu plánu obce). Ve Vašem případě by šlo realizovat drobnou stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na pozemku stavby pro bydlení. pokud byste se rozhodla pro takovou variantu, obraťte se na zdejší stavební úřad prokonzultovat svůj záměr a následně přikročit k jeho realizaci. Rozhodně Vám koupi mobilheimu nedoporučuji - ušetříte si spoustu peněz a zejména starostí. Žádný z výrobců mobilheimů , stejně tak jako jejich dovozců ze zahraničí není schopen splnit svou zákonnou povinnost a doložit pro legalizaci užití tohoto výrobku v našem prostředí "Prohlášení o shodě", které by umožňovalo užít mobilheim pro bydlení. Ing. Přemek Bartoš.
18.05.2019 14:32:47 - Staněk
Dobrý den chtěl bych se zeptat na stavební povolení pro dřevostavbu (Kanadský srub). 1. Je někde plán o místech, kde je možnost takovou stavbu realizovat? 2. Jaké jsou podmínky stavebního povolení a co je zapotřebí pro jeho získání.
Děkuji Staněk.
Odpověď - 20.05.2019 15:59:54
Vážený pane Staňku, dřevostavba / srub, je stavebním úřadem posuzována jako každá jiná stavba (např. zděná, montovaná, ...). Důležité je, zda stavba bude v souladu s platným územním plánem příslušné obce. Pokud by se umístění týkalo místně příslušného stavebního úřadu Příbram, doporučujeme žadateli, předem záměr konzultovat s architektem města Příbram (Ing. arch. J Malým tel. 318402595). Typ řízení ovlivňuje zejména to, zda je nutné řešit umístění speciálních staveb jako je např. studna, čistírna odpadních vod, příjezdová komunikace apod. Konkrétní postup bez dalších informací o způsobu napojení na veřejné inženýrské sítě nelze sdělit. Nejlepší variantou je kontaktovat příslušného referenta, který má danou lokalitu na starosti a sdělit mu parcelní číslo a katastrální území dotčeného pozemku, včetně bližších informací o stavebním záměru. Pak Vám budou sděleny konkrétní informace o požadovaných dokladech, včetně regulativů daných územním plánem příslušné obce. K žádosti na společné povolení , či společné oznámení záměru (ty je možné si vyzvednout na stavebním úřadě, případně stáhnout na internetu www.mmr.cz, www.pribram.eu) připojí žadatel projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem. Dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení, není-li obecní úřad obce, na jejímž území stavba bude, stavebním úřadem, předkládá se trojmo. K ohlášení se dále připojí vyjádření správců a vlastníků veřejných inženýrských sítí (např. 1.SčV., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o, ...) a souhlasná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Příbram odbor životního prostředí, oddělení silničního hospodářství, Báňský úřad, apod., záleží na lokalitě, kde bude stavba umístěna). Dále ke společnému ohlášení záměru musí být přiloženy souhlasy osob, které mají vlastnické práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkrese. Pokud nebudou souhlasy doloženy, stavební úřad překlopí věc do společného řízení. Informace ohledně územního plánu Vám sdělí jak příslušný stavební úřad tak obec. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
09.05.2019 21:12:35 - Martin Černý
Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak je to s reálnou výstavbou rodinných domů na těchto pozemcích. Tedy jestli bude (a popřípadě kdy bude) možnost stavby.

Informace o pozemku č. 1:
Parcelní číslo: 233/26
Obec: Příbram [539911]
Katastrální území: Orlov [712272]
Číslo LV: 43
Výměra [m2]: 6347
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku: orná půda

Informace o pozemku č. 2:
Parcelní číslo: 192/2
Obec: Příbram [539911]
Katastrální území: Orlov [712272]
Číslo LV: 188
Výměra [m2]: 6535
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku: trvalý travní porost

Děkuji za informace

Černý Martin
Odpověď - 10.05.2019 09:04:44
Vážený pane Černý, pozemek parc. č. 233/26 v kat. území Orlov je součástí plochy, která je platným Územním plánem Příbram určena k zástavbě rodinnými domy. Na toto území je pořízena urbanistická studie, viz http://pribram-city.cz/document.php?obrid=710 Pozemek parc. č. 192/2 v kat. území Orlov je plochou zemědělskou, bez možnosti zástavby. S pozdravem Vaverka, odd. územního plánování
06.05.2019 14:08:05 - Monika H.
Dobrý den. Chtěla jsem se pouze optat - na základě povolení jsme úspěšně odstranili stavby na našem pozemku. O tom, že tyto stavby se na místě již nenacházejí, mám informovat příslušná stavební úřad do 30 dnů, je to pravda? Příp. zda-li na toto existuje nějaký formulář či stačí volnou formou? Děkuji za odpověď.
Odpověď - 07.05.2019 14:13:29
Vážená paní Moniko, odstranění stavby je nutné ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu, který následně stavbu zruší v RUIANu (registru územní identifikace adres a nemovitostí). Oznámení o odstranění stavby stačí podat volnou formou, žádný formulář na to není. Do oznámení uveďte parcelní číslo, katastrální území a číslo jednací povolení odstranění stavby a kdy byla stavba odstraněna. S pozdravem Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
10.04.2019 09:35:27 - Josef
Prosím o informaci, jaká stavba bude zahájena v Žižkově ulici, vedle autosalonu KIA, naproti Dřevotypu. Bylo již vydáno stavební povolení?
Odpověď - 10.04.2019 15:37:53
Vážený pane Josefe, v současně době není podána žádná žádost o stavební povolení týkající se pozemků vedle autosalonu KIA. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
14.03.2019 07:21:16 - Alexandra
Dobrý den,koupili jsme rekreační objekt,ktrerý by jsme si chteli zvetšit.Cht?li by jsme si nechat ud?lat projekt.Bohužel jsme z Prahy a v uředních hodinách se namáme šanci k Vám na úřad dostat,poradíte mi prosím na koho se obrátit,abychom zjistili jak můžeme mít nejv?tší zastav?nou plochu na pozemku?
Rekreační chata se nachází v obci Dolní Hbity.Dekuji za informaci
Odpověď - 15.03.2019 08:51:58
Vážená paní Alexandro, pro obec Dolní Hbity je místně příslušným stavebním úřadem Stavební úřad Kamýk nad Vltavou. Veškerá jednání proto veďte s tamním Stavebním úřadem, p. Jiřím Žákem. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
11.03.2019 22:08:03 - Ptáčková
Dobrý den,
ráda bych se informovala, jak postupovat v případě, že chceme dát do sedlové střechy střešní okna. Půda je již částečně obyvatelná, ale stávající okna ve fasádě neposkytují dostatek světla. Jak máme postupovat? Stačí ohlášení o stavbě? Sousedé předběžně souhlasili. Musí být zhotoven projekt nebo stačí instalace odbornou firmou? Děkuji za informaci.
Odpověď - 12.03.2019 14:14:29
Vážená paní Ptáčková, provedení střešních oken do stávající střešní konstrukce je změna dokončené stavby pro bydlení. Je potřeba požádat stavební úřad o souhlas s ohlášeným záměrem tzv. “Ohlášení stavby“. Žádost si lze vyzvednout na příslušném stavebním úřadě, nebo ji lze stáhnout na: https://pribram.eu/potrebuji-vyridit/ohlaseni-stavby.html K ohlášení stavebník připojí zejména: - projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení, - souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Další případné dotazy Vám ráda odpovím na níže uvedeném tel.č.. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
07.03.2019 15:04:51 - Miroslav Mareš
Dobrý den,
chystám se u své provozovny na náměstí 17.listopadu vyměnit staré nevyhovující vstupní dveře za nové. Podléhá tato výměna ohlašovací povinnosti nebo je potřeba žádat o stavební povolení?
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 08.03.2019 12:00:49
Vážený pane Mareši, Výměna vstupních dveří za předpokladu zachování stejného rozměru, barvy i členění nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu. V opačném případě je nutné náš úřad kontaktovat. V takovém případě bude přesný postup možné stanovit až na základě předloženého návrhu. Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402464 E-mail: alena.vlasakova@pribram.eu
19.02.2019 16:35:05 - Nikola
Dobrý den,ráda bych se zeptala...koupili jsme baracek s ev.cislem,ale v minulosti měl číslo popisné.Puvodni majitele to změnili,jelikož to ze začátku měli jako rekreaci. Můj dotaz zní,jestli se dá vrátit zpět ev.cislo na popisne a tudíž změnit účel stavby,jelikož jsme to koupili k trvalému bydlení.Radi bychom začali i rekonstruovat,ale bohužel normy stropu,které jsou teď nedosáhneme z těch.hlediska.Je na to nějaká výjimka?děkuji a přeji hezký den
Odpověď - 25.02.2019 09:17:17
Vážená paní Nikolo, aby bylo možné ve stavbě bydlet, muselo by dojít ke změně účelu jejího užívání (§ 126 a § 127 stavebního zákona) z rekreace na rodinný dům. V takovém případě musí ovšem stavba vyhovovat po technické stránce (buď v současné podobě či po stavební úpravě) novému účelu jejího užívání, tzn. musela by nyní splňovat technické podmínky pro trvalé bydlení. Dle § 40 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, musí být světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Z těchto hodnot není možné udělit výjimku, jak vyplývá z § 54 vyhlášky o technických požadavcích na stavby. Ing. Lenka Vacínová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: lenka.vacinova@pribram.eu
15.01.2019 17:49:52 - Karel
Dobrý den , chci se zeptat co se staví prosím za velkou halu u Lidlu..
Případně jestli to bude další obchodní centrum tak jaké obchody se zde budou nacházet . A jestli se zároveň s tím chystá nějaká úprava zastávky na MHD .dekuji a zdravím
Odpověď - 21.01.2019 10:48:25
Vážený pane Karle, jedná se o stavbu „Obchodní centrum“, přízemní samostatně stojící budovu obdélníkového tvaru se samostatnými vstupy. Stavba bude rozdělena na 6 nájemních obchodních jednotek s nepotravinářským sortimentem zboží. Zastavěná plocha obchodního centra bude 4488 m2. Bude provedeno parkoviště se 126 parkovacími místy. Stavebník: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., IČO 25309561, Jasenická č.p. 296, 755 01 Vsetín 1, kterou zastupuje FABIONN, s.r.o., IČO 26148293, Jirsíkova č.p. 19/2, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86. Konkrétní nájemníci samozřejmě v této fázi ještě nejsou známi a tudíž ani zaměření a sortiment obchodů. Pokud se týká vazeb na úpravy připojení a případné změny ve veřejné hromadné dopravě, odpoví Vám pracovníci Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram, v jehož kompetenci tyto záležitosti jsou. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, vedoucí SÚÚP.