0 0 0

Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
12.07.2022 18:28:40 - Vojtěch
Dobrý den,

mám v plánu stavět dvě řadové garáže, které budou připojené k ostatním sousedním garážím. Každá garáž bude mít 20m2. Musím si podat ohlášení stavby či nikoliv, jelikož se jedná o dvě samostatné stavby do 25m2?

Děkuji
Odpověď - 13.07.2022 08:38:35
Vážený pane Vojtěchu Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují mimo jiné stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, ale musí být umístěné na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci minimálně 2 m od společných hranic pozemku. Tyto stavby nevyžadují dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dle Vašeho dotazu, ale předpokládám, že se nejedná o garáže umístěné na pozemku u rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Zde je nejprve nutné na příslušném stavebním úřadě zjistit, zda je záměr v souladu s platným územním plánem obce. Pokud by záměr byl v souladu s územním plánem a jednalo by se opravdu o dvě samostatné stavby, nepodsklepené, o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, pak by bylo možné podat žádost o oznámení záměru. Pokud by nebyly splněny podmínky pro vydání územního souhlasu stavební úřad by věc překlopil do územního řízení. K oznámení záměru je nutné doložit žádost „oznámení záměru“, kterou si můžete stáhnout na stránkách města (https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni). K žádosti je třeba doložit: a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, (v případě, že je jiný vlastník pozemku a stavebník) b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 ( tzn. výjimka z obecných požadavků na výstavbu), nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 ( tzn. pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska), c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu (souhlasy nemusí být úředně ověřeny a nemusí být všechny na jednom výkresu - lze udělat kopie výkresu situace a nechat podepsat různým vlastníkům); souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m, e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Pro přesnější určení nutných dokladů (například stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů) je vhodné kontaktovat příslušného referenta, který je obeznámen s podmínkami daného území pro navrhovanou stavbu. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
16.06.2022 13:02:10 - Jaroslav Kysilko
Dobrý den,
rád bych Vás touto cestou požádal o zaslání nebo odkaz na stažení formuláře Žádosti o potvrzení existence stavby.
Velice Vám děkuji a přeji pěkné dny.
S pozdravem
Jaroslav Kysilko
Odpověď - 20.06.2022 09:34:57
Vážený pane Kysilko, Vámi požadovanou žádost jsme Vám odeslali na e-mail. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
13.06.2022 11:25:07 - Lucie Hambálková
Dobrý den,

chtěla bych se prosím zeptat, jaké dokumenty jsou potřeba k povolení vybudování příjezdové cesty na stavební pozemek. V našem případě se jedná o navázání na stávájící komunikaci novým úsekem, který povede až k vjezdu na stavební pozemek. Budeme tedy budovat část místní komunikace.

S pozdravem
Lucie Hambálková
Odpověď - 20.06.2022 13:56:30
Vážená paní Hambálková, vaše otázka je velmi obecného rázu. Prosíme o zavolání paní Mgr. Svajčíkové nebo se prosím zastavte u nás na odboru . Budeme se Vám rádi věnovat nad Vaším konkrétním případem. S pozdravem Mgr. Ondřej Klečka, vedoucí Odboru silničního hospodářství
08.06.2022 07:39:04 - Yvonna
Dobrý den, můžete mi prosím sdělit termín realizace kanalizační přípojky v obci Kozičín?
Odpověď - 09.06.2022 07:18:45
Vážená paní Yvonno, dle mých informací jsou kanalizační přípojky povoleny a předpokládaný termín zahájení realizace splaškové kanalizace v této lokalitě bude v roce 2023. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
02.06.2022 18:16:27 - Pavlina
Dobry den, zajimalo by me, jestli maji v Podlesi 173 stavebni povoleni, kdyz meni strechu, vybourali ve stitu okno, postavili novy komin apod.

Dekuji P.
Odpověď - 03.06.2022 09:19:14
Vážená paní Pavlíno, stavební úřad nevydal na tyto stavební úpravy stavební povolení. Stavební úřad provede v místě stavby kontrolní prohlídku stavby. S pozdravem Ing. Milan Křivánek, referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402466 E-mail:milan.krivanek@pribram.eu
24.05.2022 20:48:52 - Pavlína
Dobrý den,

Ráda bych se vás zeptala jestli se na vašem stavebním úřadě projednává nějaká další stavba fastfoodu v našem městě .
Děkuji Pavlína.
Odpověď - 25.05.2022 09:43:21
Vážená paní Pavlíno, pokud je mi známo v současné době se na našem úřadě žádná stavba fast foodu neprojednává. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
17.05.2022 13:31:01 - Hana Alferiová
Dobrý den, chtěli bychom si nechat zasklít lodžii. Byt č.15 v ulici Drkolnovská 287, Příbram. Souhlas od SVJ máme. Mohli by jste mi prosím poradit jaké je nutné povolení od Vašeho úřadu.
Děkuji Alferiová Hana
tel.737833136
Odpověď - 25.05.2022 09:35:18
Vážená paní Hanko, zasklení lodžie je stavební úpravou stávající stavby, a to úpravou, kterou se může měnit vzhled stavby (rámová nebo bezrámová konstrukce). Záleží na tom, jakou konstrukcí a jak bude zasklení provedeno. Příslušný stavební úřad konkrétní záměr v dané lokalitě posoudí a sdělí Vám, zda bude požadovat podání žádosti o územní souhlas. Je také žádoucí, aby v jedné lokalitě bytových domů, byly provedeny stejné (rámové či bezrámové) konstrukce z důvodu jednotného vzhledu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
11.05.2022 14:26:32 - Jitka H.
Dobrý den, je potřeba k zasklení balkonu a jeho zakrytí stříškou stavební povolení v případě bytového domu? Děkuji
Odpověď - 13.05.2022 06:54:50
Vážená paní Jitko, zasklení lodžie nebo balkonu je stavební úpravou stávající stavby, a to úpravou, kterou se může měnit vzhled stavby (rámová nebo bezrámová konstrukce), a která může mít také vliv na požární bezpečnost stavby, vyloučit nelze ani zásah do nosných konstrukcí stavby. Záleží na tom, jakou konstrukcí a jak bude zasklení provedeno. Příslušný stavební úřad konkrétní záměr v dané lokalitě posoudí a sdělí Vám, zda bude požadovat podání žádosti na stavební povolení či pouze územní souhlas. Je také žádoucí, aby v jedné lokalitě bytových domů, byly provedeny stejné (rámové či bezrámové) konstrukce z důvodu jednotného vzhledu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.03.2022 19:01:49 - Milan
Dobrý den, zajímalo by mě co probíhá za stavbu ve vnitrobloku v ulici Boženy Němcové (naproti Color baru), popř. zda se dá někde nahlédnout do projektové dokumentace. Děkuji, pěkný den.
Odpověď - 07.04.2022 17:13:31
Vážený pane Milane, na našem úřadě se nenachází žádná žádost o jakékoliv úpravy tohoto vnitrobloku. Nicméně dle mého názoru a na základě kontrolní prohlídky na místě samém bylo zjištěno, že v místě jakém uvádíte provádějí Technické služby města Příbram, zpevněné plochy, které nevyžadují posouzení, ani jiné opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.03.2022 13:12:32 - Milan
Dobrý den, zajímalo by mě co probíhá za stavbu ve vnitrobloku v ulici Boženy Němcové (naproti Color baru), popř. zda se dá někde nahlédnout do projektové dokumentace. Děkuji, pěkný den.
Odpověď - 07.04.2022 17:13:21
Vážený pane Milane, na našem úřadě se nenachází žádná žádost o jakékoliv úpravy tohoto vnitrobloku. Nicméně dle mého názoru a na základě kontrolní prohlídky na místě samém bylo zjištěno, že v místě jakém uvádíte provádějí Technické služby města Příbram, zpevněné plochy, které nevyžadují posouzení, ani jiné opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
28.03.2022 10:46:35 - Milan
Dobrý den, zajímalo by mě co probíhá za stavbu ve vnitrobloku v ulici Boženy Němcové (naproti Color baru), popř. zda se dá někde nahlédnout do projektové dokumentace. Děkuji, pěkný den.
Odpověď - 07.04.2022 17:12:36
Vážený pane Milane, na našem úřadě se nenachází žádná žádost o jakékoliv úpravy tohoto vnitrobloku. Nicméně dle mého názoru a na základě kontrolní prohlídky na místě samém bylo zjištěno, že v místě jakém uvádíte provádějí Technické služby města Příbram, zpevněné plochy, které nevyžadují posouzení, ani jiné opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
21.02.2022 11:17:23 - Karel
Dobrý den přeji ,
Zajímalo by mě jestli máte nějaké nové informace ohledně plánované stavby řetězce Burger King v brodské.
Děkuji a pěkný den .
Odpověď - 23.02.2022 11:49:07
Vážený pane Karle, žádné nové informace nemám. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402460 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
17.12.2021 23:02:28 - Tereza
Dobrý den,
je (nebo bude) veřejně k dispozici přesný plán revitalizace vnitrobloku Legionářů/E?
Odpověď - 21.12.2021 08:48:28
Vážená paní Terezo, v současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele studie několika vnitrobloků i vnitrobloku ul.Legionářů. Časově počítáme v polovině roku 2022, že bude studie hotova. K nahlédnutí bude na Odboru investic a rozvoje města. S pozdravem Ing.Markéta Pavlištová Havlová, vedoucí Odboru investic a rozvoje města.
14.11.2021 23:26:48 - Jakub
Dobrý den.

Pozemek 4087/1 ku Příbram ,lze zde umístit rodinný dům ?Pokud ano jaké jsou podmínky,pokud ne prosím také odůvodnění z jakého důvodu.
Děkuji za odpověď
Odpověď - 18.11.2021 07:31:35
Vážený pane Jakube, tento dotaz, Vám byl již zodpovězen dne 29.09.2021, kolegou z územního plánování viz. níže. Z hlediska platného Územního plánu Příbram, je pozemek číslo parcelní 4087/1 k.ú. Příbram vymezen jako nezastavěné území, které je definováno jako Plochy veřejných prostranství - městské parky a lesoparky (MPL). V tomto území není stavba rodinného domu podle platného územního plánu Příbram přípustná a tedy ani možná. V případě bližších dotazů je mě možno kontaktovat na telefonním čísle 318 402 463, případně e-mailem: jan.hribal@pribram.eu. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování
08.11.2021 11:22:58 - Jaroslav
Dobrý den,
několik vlastníků bytových jednotek v našem bytovém domě provedlo stavební úpravy v tom smyslu, že si část společné chodby na daném patře stavební úpravou přistavělo (vybudovali nové zděné příčky) k bytu a navýšili si tak rozlohu bytu o cca 7 m2. Posunuli tak vstupní dveře do bytu a přemístili na daném patře požární hydrant. Zajímalo by mě, zda se k takové úpravě ve společných prostorách domu nějakým způsobem vyjadřuje stavební úřad (oznámení stavebníka, ohláška stavby, povolení stavby) a kdo posoudí, zda nedošlo k narušení únikových cest z pohledu požárně bezpečnostního řešení. K přemístění požárního hydrantu je nutný souhlas orgánu HZS a po přemístění se musí dělat tlakové zkoušky? Na zastavěný prostor existuje smlouva o pronájmu mezi výborem společenství vlastníků a vlastníky bytů, ale pronájem nebyl projednán na shromáždění vlastníků. Jaké musí být dodrženy zásady, pokud si vlastník bytu chce ke stávajícímu bytu přistavět část společné chodby?
Děkuji za odpověď či kontakt, kam se obrátit.

Odpověď - 18.11.2021 07:16:10
Vážený pane Jaroslave, o jaký konkrétní bytový dům se jedná? Obecně musím konstatovat, že v lokalitě Drkolnov bylo povoleno několik těchto stavebních úprav, kdy došlo k zvětšení bytové jednotky, vždy s kladným stanoviskem HZS a tito majitelé bytových jednotek v rámci kupních smluv měli tento prostor odkoupen. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
26.10.2021 21:18:29 - Jakub
pozemek 4087/1 ku Příbram lesoparkem =?
Veřejné prostranství vzniká zákonem a jak uvádíte správně
Lesoparky se rozumí zvnitřnělé části otevřené krajiny ve městě!Jak je pozemek 4087/1 otevřen prosím?
Otázka zněla je to lesopark a pokud ano platí město omezení vlastnického práva ?
Pokud ne jedná se o nedovolené obohacování bez právního důvodu!
Odpověď - 04.11.2021 09:17:51
Vážený pane Jakube, tento dotaz - byť částečně jinak formulován - byl již zodpovězen dne 29.09.2021, viz níže. V dané věci se nevyskytly žádné nové skutečnosti, proto z naší strany není co dodávat. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu
20.10.2021 22:45:40 - Patrik
Omlouvám se za chybu.Pozemek číslo
4081/56 ku Příbram ,lze zde postavit rodinný dům??Pokud ano jaké jsou požadavky, podmínky?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď - 10.11.2021 09:13:17
Vážený pane Patriku, uvedený pozemek číslo parcelní 4081/56 v k.ú. Příbram se nachází v území zahrádkářské kolonie Hatě 1. Zahrádkářská kolonie vznikla za účelem staveb zahrádkářských chat tedy staveb pro rodinnou rekreaci. Této skutečnosti odpovídá vybudovaná dopravní a technická infrastruktura (velikost pozemku, dopravní připojení a napojení na technickou infrastrukturu.) Územní plán dle výše uvedeného stanoví v tomto území využitím pro rodinné domy jako podmíněně přípustné. S ohledem na velikost pozemků a nemožnost napojení na technickou infrastrukturu je záměr stavby pro bydlení v daném území v rozporu s charakterem území a tedy i územním plánem. V případě bližších dotazů je mě možno kontaktovat na telefonním čísle 318 402 463, případně e-mailem: jan.hribal@pribram.eu. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování
19.10.2021 11:41:27 - Patrik
Dobrý den.
Je možné na pozemků číslo 4086/56
Ku.Příbram postavit rodinný dům?
Děkuji předem
Odpověď - 20.10.2021 07:53:38
Vážený pane Patriku, pozemek parc. č. 4086/56 v kat. území Příbram neexistuje. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu
14.10.2021 19:33:56 - Irena
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se v blízké době budou v Příbrami stavět nové byty nebo jestli je v jednání nějaký developerský projekt. A popřípadě kdy se začnou stavět (nebo být hotové) a kde. Děkuji.
Odpověď - 20.10.2021 08:07:04
Vážená paní Ireno, Vaše otázka by měla spíše směřovat na investory, ale obecně Vám mohu potvrdit, že stavební úřad vede několik správních řízení pro stavby bytových domů, ale to samo o sobě neznamená, že budou postaveny. Tyto projekty jsou umístěné, jak přímo ve městě, tak v jeho bezprostředním okolí. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
29.09.2021 16:43:29 - Jakub
Dobrý den.
Je pozemek 4087/1 ku Příbram lesoparkem = veřejným prostranstvím ?
V územním plánu je návrh na danou plochu právě jako plocha lesoparku .
Otázka tedy zní? Je to v tuto chvíli lesopark =Veřejné prostranství?
Děkuji za odpověď
Jakub
Odpověď - 30.09.2021 14:08:16
Vážený Jakube, Vámi takto vznesený a formulovaný dotaz ("Je to v tuto chvíli lesopark =Veřejné prostranství?") je do značné míry zavádějící, neboť v právním řádu ČR se pojem „veřejné prostranství“ objevuje v několika desítkách právních předpisů. Nicméně jednoznačnou odpověď lze poskytnout v tom smyslu, jak je předmětný pozemek vymezen z hlediska platného Územního plánu Příbram, tak tedy: Jde o nezastavěné území, které je definováno jako Plochy veřejných prostranství - městské parky a lesoparky (MPL) – návrh Plochami veřejných prostranství - městskými parky a lesoparky se rozumí intensivně ošetřované, udržované a upravované přírodně krajinné plochy uvnitř města. Lesoparky se rozumí zvnitřnělé části otevřené krajiny ve městě, umožňující intensivní sportovní a rekreační využití městským obyvatelstvem; tyto plochy nemusí být vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a z ploch určených k plnění funkcí lesa a nevyžadují intensivní ošetřování, udržování a úpravy, lze je však zároveň charakterizovat jako veřejně přístupné plochy veřejného zájmu. Plochy městských parků a lesoparků jsou plochy, z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit. Hlavní a přípustné funkční využití: záměrně založené, případně záměrně dotvořené plochy zeleně. Podmíněně přípustné funkční využití: zahradní stavby, stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy, zpevněné plochy. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem standard území. Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití. Prostorové uspořádání: -. Z dikce „…veřejně přístupné plochy veřejného zájmu, z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit…“ lze dle našeho názoru dovodit vazbu na § 34 zákona o obcích, který pojem veřejné prostranství chápe jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování Tel.: 318402238 E-mail: vojtech.vaverka@pribram.eu