Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
15.02.2021 08:45:59 - Michal
Dobrý den , koupil jsem pozemek orná půda mezi Třebskem a Vysoká. Katastrálně spadá ještě do Třebska. Pozemek bych chtěl oplotit, je potřeba podat žádost? Popřípadě jakou, Nebo stačí technická zpráva ?
Odpověď - 16.02.2021 06:29:10
Vážený pane Michale, ve Vaší otázce chybí o jaký pozemek se konkrétně jedná, což je velmi důležité pro odpověď na Vaši otázku. S konkrétními dotazy kontaktujte přímo Ing. Řehákovou, která má dané území na starosti na t.č. 318 402 467, e-mail: petra.rehakova@pribram.eu
20.12.2020 10:21:43 - Hana pičmanova
Dobrý den.Jak je to v čr s mobilheimy?Ráda bych si koupila mobilheim na pozemek jako rekreační užíváni.Dle prodejce nepotřebuji žadné povolení stavebního uřadu jelikož je to prý vozidlo dle čsn 1647.Vím že jsou mobilheimy v čr hodně a hojně užívány at už jako chaty ,ubytovací zařízení v kempech,chaty v kempech a stavby na soukromích pozemku.
Proto se ptám jak tedy mám přesně postupovat pro umístění mobilheimu na svuj pozemek.Kamarádka má již také svuj mobilheim ale v kempu Trhovky celoročně pro svou rekreaci.a žadné povolení mit nemuseli .Děkuji předem
Pičmanová
Odpověď - 31.12.2020 06:30:16
Vážená paní Pičmanová. Umístění mobilního domu jako stavbu pro rekreaci posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona. Pro schválení navrženého záměru, tj. umístění mobilního domu je nezbytné, aby navrhovaný záměr: - byl v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; např. má-li být užíván k rekreaci, musí být umístěn v ploše určené pro rekreaci, - byl v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, - splňoval požadavky stavebního zákona (např. splnění požadavků § 156 stavebního zákona prokazuje výrobce atesty, certifikáty, prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), - splňoval obecné požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a dále technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména světlá výška obytných místností - nejméně 2500 mm, atd.). Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné posoudit přesný účel využití mobilního domu (zda je požadavek napojení na inženýrské sítě, či nikoliv, zda má být využit jako stavba k rekreaci s obytnou místností, pak zde je mimo jiné požadavek minimální světlé výšky 2,5 m) a konkrétní umístění – zda není v rozporu se záměry územního plánování. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
20.12.2020 09:59:52 - Hana pičmanova
Dobrý den.Jak je to v čr s mobilheimy?Ráda bych si koupila mobilheim na pozemek jako rekreační užíváni.Dle prodejce nepotřebuji žadné povolení stavebního uřadu jelikož je to prý vozidlo dle čsn 1647.Vím že jsou mobilheimy v čr hodně a hojně užívány at už jako chaty ,ubytovací zařízení v kempech,chaty v kempech a stavby na soukromích pozemku.
Proto se ptám jak tedy mám přesně postupovat pro umístění mobilheimu na svuj pozemek.Kamarádka má již také svuj mobilheim ale v kempu Trhovky celoročně pro svou rekreaci.a žadné povolení mit nemuseli .Děkuji předem
Pičmanová
Odpověď - 31.12.2020 06:29:49
Vážená paní Pičmanová. Umístění mobilního domu jako stavbu pro rekreaci posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona. Pro schválení navrženého záměru, tj. umístění mobilního domu je nezbytné, aby navrhovaný záměr: - byl v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; např. má-li být užíván k rekreaci, musí být umístěn v ploše určené pro rekreaci, - byl v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, - splňoval požadavky stavebního zákona (např. splnění požadavků § 156 stavebního zákona prokazuje výrobce atesty, certifikáty, prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), - splňoval obecné požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a dále technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména světlá výška obytných místností - nejméně 2500 mm, atd.). Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné posoudit přesný účel využití mobilního domu (zda je požadavek napojení na inženýrské sítě, či nikoliv, zda má být využit jako stavba k rekreaci s obytnou místností, pak zde je mimo jiné požadavek minimální světlé výšky 2,5 m) a konkrétní umístění – zda není v rozporu se záměry územního plánování. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
17.12.2020 17:13:20 - Lucie
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na pozemek parcelním č. 67/38 v katastrálním území Haje u Příbrami. Pozemek je veden jako orná půda s funkčním využitím ZE- plochy zemědělského půdního fondu. V ÚP je pozemek veden jako soukromá zeleň. Číslo LV:627, výměra: 1130m2. Moje otázka zní jestli se neuvažuje o změně na stavební pozemek a popřípadě kdy? Dekuji.
Odpověď - 04.01.2021 08:32:28
Vážená paní Karasová, o změnách územního plánu rozhoduje vždy obec, v jejímž správním území se pozemky nacházejí. Obec Háje pořizuje územní plán (ÚP), který je těsně před vydáním zastupitelstvem obce (24.09.2020 se konalo veřejné projednání návrhu ÚP). Pozemek č. 67/38 v kat. území Háje u Příbramě je i v novém ÚP určen k využití jako zeleň soukromá vyhrazená (ZS - Z51) - nezastavitelná část pozemků sousední lokality Z50 podél lesa. Plocha byla převzata z platného Územního plánu obce Háje. https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/oddeleni-uzemniho-planovani/obce-orp-pribram/haje.html https://pribram.eu/files/post/100876/02_HV_VP.pdf - Hlavní výkres S pozdravem Monika Škvor Filipová referent oddělení územního plánování Tel.: 318402200 E-mail: monika.filipova@pribram.eu
18.11.2020 10:27:35 - Jan Kohout
Dobrý den, prosím o informaci kde mohu získat technické/stavební vykresy domu Tylova 393, kde mám být. Lze tyto vykresy získat elektronicky abych nemusel na úřad?

Děkuji za odpověď
Jan Kohout
Odpověď - 18.11.2020 17:14:06
Vážený pane Kohout, obraťte se na paní Terezu Stachovou z centrální spisovny, telefon: 318 625 915, e-mail: tereza.stachova@pribram.eu, s níž se domluvíte. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba
11.11.2020 19:27:46 - Jana
Dobrý den, před několika dny nám byl vhozen do schránky dopis od fi VALUSTA s.r.o. ohledně protihlukových opatření silnice tř. I/66 – výměna oken. Odvolávají se na Vás, že nám to potvrdíte, že něco takového existuje. Můžete mi sdělit bližší informace o celé této akci. Jak se zachovat, zda okna si nechat vyměnit, když jsou plastová a stará pět let. Kdy prováděla hygiena měření a s jakým výsledkem během celého dne? Děkuji za informace. Jana Černá
Odpověď - 18.11.2020 17:02:25
Vážená paní Černá, stavební úřad dne 23.5.2019 vydal sdělení k opravě komunikace. Předmětem dotazu byl požadavek, zda-li oprava komunikace vyžaduje územní rozhodnutí. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že stavba nevyžaduje územní rozhodnutí z důvodů, že nedochází ke změně trasy komunikace. Projektová dokumentace předkládaná stavebnímu úřadu řešila pouze opravu stavby komunikace. Konkrétní úpravy bytových domů za účelem protihlukových opatření nebyly v předkládané dokumentaci řešeny. Investorem této plánované stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavební úřad nemá k dispozici měření hluku od akreditované laboratoře, z kterého vyplývá požadavek na nutnost výměny oken. Jak bylo uvedeno výše, investorem této stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR na kterou je možno se obrátit pro získání podrobnější informací. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování, Tel.: 318402463 E-mail: jan.hribal@pribram.eu
21.10.2020 10:23:56 - Tomáš Kuchař
Vážení
Nevím, zda je to ve vaší kompetenci, ale šlo by něco udělat s nočnímmi světly na domech v ulici ČS armády (tuším , že je to ČS armády 26)??
Ve večerních hodinách světlo oslňuje řidiče, kteří přijíždějí touto frekventovanou silnicí. Myslím, že městská policie by měla řešit daleko závažnější problémy, než je špatné parkování.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 26.10.2020 10:14:21
Vážený pane Kuchař, co se týče problematiky světelného znečištění stavební úřad uvádí, že byla původně řešena zákonem O ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., novelizovaným 01.05.2004 a řešení bylo plně v kompetenci orgánů ochrany životního prostředí. Ve zmíněném zákoně však nebyly definovány ani limity únosnosti ani nástroje jak tento problém řešit. Potažmo nebyly obsaženy ani sankce za provozování rušivých zdrojů světla. V nově vydaném zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012, ze dne 2.5.2012 již světelné znečištění není řešeno vůbec. Osvětlení nebylo povolováno současně se stavbou, kdy stavební úřad posuzuje všechny vlivy stavby na okolí komplexně a dodatečná instalace osvětlení na stavbu nepodléhá opatření stavebního zákona. Ale i přes výše uvedené na stavbě, dle mého názoru čp. 27 uděláme kontrolní prohlídku. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba
12.10.2020 15:45:53 - Věra Splítková
Prosím o informaci, zda se někdo- snad architekt města- vyjadřoval k betonové novostavbě v Žežicích vlevo od hlavní silnice ( parcela č.kat.341/7) a posoudil, zda se hodí do krajiny u lesa a vesnice s rodinnými domky.Bude to snad autosalón,či něco podobného?
Děkuji za odpověď.
Věra Splítková
Odpověď - 16.10.2020 10:46:12
Vážená paní Splítková, na Vámi uvedeném pozemku je řádně povolená stavba rodinného domu, která byla posouzena a to kladně Ing. Arch. Jaroslavem Malým. Neboť se, jak správně uvádíte jedná o území určené pro výstavbu rodinných domů. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba
06.10.2020 10:49:30 - Zdeněk Krátký
Dobrý den,vlastním pozemek parc. č.3067,LV 407,obec Radíč,
trvalý travní porost.
Ptám se,jestli se neuvažuje se změnou, na př.na stavební nebo jinak.
Děkuji.


Odpověď - 08.10.2020 14:30:56
Vážený pane Krátký, obec Sedlčany patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany - proto svůj dotaz směřujte na MěÚ Sedlčany, příp. přímo na obec Radíč. S pozdravem, Vaverka, OÚP
25.09.2020 13:02:18 - Věra Splítková
Dobrý den, prosím o info, zda je na MěÚ nějaký architekt, který se vyjadřuje k povolením staveb. V Žežicích (vlevo od hl.silnice) se staví obrovská betonová stavba. Patrně to bude provozovna, nebo snad autosalón? Každopádně se do krajiny a prostředí malé vesnice s rodinnými domky naprosto nehodí.Dovoluji se tedy zeptat, zda toto někdo posuzoval.
Děkuji.
Věra Splítková, Žežice
Odpověď - 08.10.2020 14:31:56
Vážená paní Splítková, městským architektem, který posuzuje architekturu většiny staveb na území města Příbram, je Ing. arch. Jaroslav Malý. Jinak obecně každá stavba musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (územní plán, příp. regulační plán). Není zřejmé, jakou stavbu máte konkrétně na mysli, v případě Vašeho zájmu mi můžete zatelefonovat – 318 402 238. S pozdravem Vaverka, odd. územního plánování
22.09.2020 10:24:02 - Jan Falc
Dobrý den,
potřebuji stavební povolení nebo ohlášení v případě výměny staré střešní krytiny na sedlové střeše v obci Obecnice za novou plechovou Satjam ve stejné barvě. Bez zásahu do krovu nebo změny vzhledu,jedná se pouze o sundání staré zatékající krytiny a položení nové.
Děkuji
Odpověď - 13.10.2020 07:33:52
Vážený pane Falci, výměna střešní krytiny v případě, že původní krytina neobsahuje azbest (nejedná se např. o eternit), nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu. V případě, že by docházelo k výměně nosné konstrukce, např. krovu a nebo byl přítomen v původní střešní krytině azbest, je nutné podat žádost o ohlášení stavby s příslušnou dokumentací. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402463 E-mail: jan.hribal@pribram.eu
07.09.2020 14:33:32 - Vlnařová Martina
Dobrý den, potřebuji na novostavbu ve Velké Lečici
číslo popisné. Stavba ještě není zkolaudovaná. Prosím Vás o info co je k tomu potřeba. Děkuji Vlnařová xHT
Odpověď - 10.09.2020 13:58:43
Vážená paní Vlnařová, obraťte se na stavební úřad v Novém Kníně, který má toto území na starosti. Telefonní číslo na tento stavební úřad je 318 593 216. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
14.08.2020 08:29:22 - Radka Bodická
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výměny okna u bytového domu. Je možné okenní otvor zúžit o cca 20 cm.
Děkuji Bodická
Odpověď - 26.08.2020 13:12:44
Dobrý den. Pokud dochází ke změně vzhledu stavby, což ve Vašem případě dochází, je třeba ohlášení či povolení stavby stavebním úřadem. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
17.06.2020 20:22:07 - František
Dobrý den, měl bych na vás dotaz ohledně stavby řetězce KFC zde v Příbrami.Mužete mi prosím k tomu sdělit nějaké bližší informace? Moc děkuji a přeji pěkný den František.
Odpověď - 10.09.2020 14:01:31
Vážený pane Františku, stavba tohoto řetězce je místním stavební úřadem povolena, pokud by Vás zajímalo, kdy bude stavba zahájena je to otázka na investora stavby. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
09.06.2020 14:02:19 - Petr Stehlík
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se bude stavět naproti bývalému Nealku u kruhového objezdů na Jince?
Děkuji, s pozdravem Petr Stehlík
Odpověď - 10.06.2020 11:11:01
Dobrý den, jedná se o novostavbu obchodního centra Baumax se zbožím dlouhodobé spotřeby s parkovištěm, zpevněnými plochami a inženýrskými sítěmi. Ing. Jana Bártová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: jana.bartova@pribram.eu
26.05.2020 20:52:43 - Romana Mikovcová
Dobrý den. Chci si na své zahradě udělat podzemní nádrž na vodu, ale nevím, zda se v místě realizace nenachazí IS či jiné překážky. Mohu tyto informace získat na Vašem úřadě? Případně, nevíte kde jinde bych tyto informace mohla získat? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď - 27.05.2020 12:53:46
Vážená paní Mikovcová. Informace o existenci inženýrských sítí obdržíte u správců těchto sítí (poskytují je e-mailem, musíte podat elektronickou žádost na jejich webových stránkách - žádejte o "vyjádření k existenci sítí"). Běžně se vyskytují tyto sítě: CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Technické služby města Příbram (zde žádejte e-mailem), 1. SčV, a.s.. Konkrétně bych musela znát č.parcelní, kde budete nádrž umísťovat. S pozdravem Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
19.05.2020 20:06:17 - Jaroslava
Dobrý den, jaké doklady potřebuji, popřípadě jaký postup při záměru zasklení lodžie v Příbrami v Průběžné ulici. Byt je v osobním vlastnictví.Děkuji Jaroslav
Odpověď - 15.06.2020 07:29:45
Dobrý den pane Jaroslave. Zasklení lodžie vyžaduje územní souhlas. Formulář, který je nutný podat pro získání územního souhlasu se nazývá oznámení záměru. Tento formulář lze stáhnout na internetových stránkách města, nebo vyzvednout na stavebním úřadě. Vnější vzhled bytového domu by měl být jednotný. Zasklívání lodžií je prováděno buď bezrámovým, nebo rámovým systémem. Pokud v minulosti byl povolen bezrámový systém jinému vlastníku bytové jednotky ve Vašem bytovém domě, mělo by být zasklení opět bezrámové. Toto je možné zjistit buď na stavebním úřadě, nebo od předsedy společenství vlastníků jednotek. V ulici Průběžná je většina zasklení prováděna bezrámovým systémem, který preferuje i architekt města Příbram. K podané žádosti je nutné doložit popis zasklení. Tento popis lze opsat z cenové nabídky dodavatele. Dále je nutné k žádosti doložit souhlas předsedy společenství vlastníků bytového domu. Pokud budete požadovat rámový systém zasklení a budete první, kdo v bytovém domě o zasklení žádá, je nutné navíc doložit vyjádření architekta města Příbram, Ing. arch. J. Malý tel. 318 402 595. S pozdravem Jan Hříbal referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402463 E-mail: jan.hribal@pribram.eu
11.05.2020 16:07:31 - Eva Nerušilová
Dobrý den,kde najdu Cenovou mapu pozemků v k.ú. Příbram-Lazec. Děkuji.EN
Odpověď - 12.05.2020 06:54:23
Nenajdete, neexistuje, byly zrušeny. Přemek Bartoš, SÚÚP.
27.04.2020 15:35:49 - Johana
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je opravdu schváleno tak velké zabrání prostoru nyní budovanou předzahrádkou u restaurace Zlatý soudek? Domnívám se, že zde zbývá opravdu málo místa pro pěší a například dva kočárky vedle sebe se zde nemohou vejít. Navíc, tato trasa slouží poměrně frekventovaně jako spojnice části města okolo nemocnice s centrem města.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 28.04.2020 12:37:45
Vážená paní Johano, dle našeho šetření na místě, zde bude 1,6 m, tato šíře je i povolena. Jedná se o standartní šíři chodníků. Na základě požadavku správce komunikací bude v zimním období předzahrádka zmenšena, z důvodu zajištění zimní údržby. Prováděcí firmu byla upozorněna na nutnost zachování průchodu při stavebních pracích. Děkujeme za pochopení, za MěÚ Příbram, SOSH, Simona Žďánská
13.04.2020 21:33:46 - Petr
Dobrý den, jsem majitelem novostavby, která nebyla ještě zkolaudovaná. V projektu mám zakreslenou retenční nádrž na odchyt dešťové vody, kterou plánuji použít na zahradní účely. Rád bych se zeptal, zda mohu retenční nádrž přemístnit o proti původního projektu a jestli mi stavební zákon nestanovuje dodržení vzdálenosti, kterou musím dodržet. Myslím tím vzdálenost nádrže od plotu sousedního pozemku nebo vzdálenost od okolních staveb. Předem děkuji.


Nádrže na dešťovou vodu
Odpověď - 17.04.2020 14:40:58
Vážený pane Petře, dle mého názoru by se jednalo o změnu stavby před dokončením, kterou je potřeba v souladu se stavebním zákonem před změnou umístění projednat se stavebním úřadem, pro bližší informace o umístění tohoto výrobku plnícího funkci stavby je potřeba znát danou situaci a dané území. Proto doporučuji, se obrátit na referenta, který má danou lokalitu na starosti. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402469 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
Využívání sociálních služeb na Příbramsku