0 0 0

Živnost a podnikání

Ohlášení živnosti, ukončení živnosti, tržní místa

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
21.02.2024 17:37:42 - Simona Šebestová
Dobrý den, ráda bych ve své ordinaci prodávala pomůcky dentální hygieny. Mám oprávnění k provozování činnosti, IČO 04629175. Ale bylo mi řečeno, že musím mít živnostenský list. Vyplňuji registrační formulář online, jakou mám vybrat možnost "obor živnosti". Hledala jsem prodej, ale nic se nehodilo. Děkuji, Simona Šebestová.
Odpověď - 22.02.2024 12:17:19
Vážená paní Šebestová, k nákupu a prodeji zboží je potřeba vybrat živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ obor činnosti 48. Velkoobchod a maloobchod. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky na číslo 318 402 530. Mgr. Andrea Stramová, vedoucí obecního živnostenského úřadu
01.01.2024 23:18:53 - Sabina
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Manžel je vyučený truhlář, má praxi v oboru a je živnostník (truhlářská živnost). Já jsem se toho od něj za tu dobu, co jsme spolu, spoustu naučila a chtěla bych si také založit truhlářskou živnost, ale nemám na to vzdělání ani nemohu doložit praxi. Chtěla jsem se zeptat, zda mi může být vlastní manžel garantem živnosti? Vzdělání si doplnit neplánuji. Mockrát děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď - 02.01.2024 13:27:33
Vážená paní Sabino, pokud má manžel výuční list v oboru truhlář, můžete jej při ohlášení živnosti ustanovit jako odpovědného zástupce pro živnost Truhlářství, podlahářství. Odpovědný zástupce může vykonávat funkci maximálně u 4 subjektů. Při ohlášení bude potřeba předložit originál výučního listu a čestné prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li OZ prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Bc. Vladimíra Makovičková, vedoucí registračního oddělení
19.12.2023 09:11:59 - Jitka Klimešová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat k odpovědnému zástupci - garantovi. Pokud bych chtěla získat živnostenské oprávnění na řemeslnou živnost, stačí jeho výuční list, smlouva a souhlas?Je podmínkou, aby garant podnikal - měl aktivní živnost v tomto oboru?Děkuji Klimešová
Odpověď - 20.12.2023 08:46:11
Vážená paní Klimešová, pro provozování řemeslné živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce (OZ) je potřeba doložit výuční list OZ v příslušném oboru vzdělání nebo potvrzení o vykonané šestileté praxi v oboru a čestné prohlášení OZ, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li OZ prohlášení osobně před živnostenským úřadem. OZ nemusí podnikat podle živnostenského zákona. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky na číslo 318 402 530. Mgr. Andrea Stramová, vedoucí obecního živnostenského úřadu
29.05.2023 07:47:58 - Věra
Prosím,kdy se konají trhy na Václavském náměstí?děkuji Jindrová
Odpověď - 29.05.2023 16:15:09
Vážená paní Jindrová, trhy na Václavském náměstí se konají ve středu a v sobotu od 7:00 do 13:00 hod. Mgr. Andrea Stramová
22.02.2023 06:18:11 - Josef
Dobrý den, mám pozastavenou živnost a chtěl bych živnost zrušit, je možno zrušit elektronicky nebo musím osobně na úřad? Děkuji
Odpověď - 23.02.2023 13:58:31
Vážený pane Josefe, žádost o zrušení živnostenského oprávnění můžete zaslat prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Samozřejmě můžete navštívit kterýkoliv živnostenský úřad i osobně v úředních hodinách. Bc. Vladimíra Makovičková, vedoucí registračního oddělení
20.01.2023 15:04:38 - Tomáš Marek
Dobrý den,
rád bych si rozšířil živnost o Nákup a prodej. Lze to provést elektronicky např. přes datovou schránku? Děkuji Tomáš Marek

Odpověď - 23.01.2023 09:22:00
Vážený pane Marku, ohlášení živnosti, stejně jako ohlášení změn je možné provést prostřednictvím datové schránky. Pokud dosud nemáte živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" , musíte tuto živnost ohlásit prostřednictvím datové schránky (https://www.rzp.cz/jrf/cs/nova-zivnost/fyzicka-osoba/-/podnikatel) nebo návštěvou kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Ohlášení živnosti je potřeba provést na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pokud již máte živnostenské oprávnění, stačí, když požádáte o přidání oboru č. 48 Velkoobchod, maloobchod (https://www.rzp.cz/jrf/cs/zmena-zivnosti/fyzicka-osoba/-/podnikatel). V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky na číslo 318 402 547. Bc. Vladimíra Makovičková, vedoucí registračního oddělení
11.01.2023 19:40:59 - Jakub Blaha
Zdravim pracuji u firmy v Praze jako Malir lakyrnik jaky vzor vyplnit pro potvrzeni praxe?Jejich asi tisic :D dekuji
Odpověď - 16.01.2023 07:46:33
Vážený pane Bláho, pro doložení praxe nemá živnostenský úřad vzor. Zaměstnavatel (dle § 313 zákoníku práce) je povinen při ukončení pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm: údaje o zaměstnání (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo provedení práce), dobu trvání, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu. Stejné údaje by mělo obsahovat potvrzení praxe i v době, kdy pracovní poměr trvá. K potvrzení je potřeba na živnostenském úřadu předložit současně originál smlouvy o pracovním poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo provedení práce). V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat telefonicky na číslo 318 402 547. Bc. Vladimíra Makovičková, vedoucí oddělení registračního
17.10.2022 13:07:19 - Andre
Dobrý den, manžel je živnostník. Pro nedostatek zakázek s živností končí a na přechodnou dobu, než si najde zaměstnání se chce obrátit na Úřad práce. Pokud Vám tuto skutečnost oznámí, musí ještě vše ohlásit i na OSSZ, ZP a ÚP nebo toto můžete provést Vy?
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 18.10.2022 07:08:42
Vážená paní, podnikatel má právo prostřednictvím živnostenského úřadu ohlásit přerušení provozování živnosti též na FÚ, OSSZ a ZP. S pozdravem Mgr. Andrea Stramová vedoucí oddělení registračního
01.06.2022 17:57:12 - Jakub B.
Dobry den,chtěl bych si založit zivnost na Malirske,lakýrnicke práce a mam Osvedceni na Malirske,Lakýrnicke a nateracske práce-Soukromá stredni odborná škola Milevsko rok 2004.Lze s tím to vzdělanim založit zivnost?Děkuji za odpoved
Odpověď - 03.06.2022 12:33:47
Vážený pane Jakube, jestliže se jedná o Osvědčení k řádnému ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost vydaným akreditovaným zařízením, je potřeba k ohlášení řemeslné živnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství ještě doklad prokazující jednoroční praxi v oboru. S dalšími dotazy se na nás můžete obrátit telefonicky na číslo 318 402 538. S pozdravem Mgr. Andrea Stramová vedoucí oddělení registračního
29.03.2022 14:52:34 - Lucie
Dobrý den, prosím co je potřeba k založení živnosti na úklidové práce pro paní z Ukrajiny s dlouhodobým pobytem na území ČR s volným přístupen na trh práce ( uvedeno na povolení k pobytu)?
Děkuji
Odpověď - 31.03.2022 10:01:26
Obecně platí že občan Ukrajiny s povoleným dlouhodobým pobytem od – do musí doložit výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Dále doloží doklad o pobytu, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístí sídlo. Správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání činí 1000,-Kč. S dalšími dotazy se na nás můžete obrátit telefonicky na číslo 318402538. S pozdravem Mgr. Andrea Stramová vedoucí oddělení registračního
19.08.2021 08:50:33 - Veronika A.
Dobrý den,
chtěla bych si založit živnost a prodávat na e-shopu mé keramické výrobky. Je třeba mít pro toto provozování živnosti provozovnu (keramickou dílnu)? Případně kde se dozvím potřebné informace o tom, jak by měla provozovna k tomuto účelu vypadat a co by měla splňovat?

Děkuji za odpověď.
Odpověď - 24.08.2021 11:07:25
Vážená paní Veroniko, podle živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Tedy i pro výrobu keramických výrobků musí být zřízena provozovna. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, v tomto případě podle stavebního zákona. Ve věci způsobilosti provozovny je nutné tuto otázku projednat s příslušným stavebním úřadem, který je oprávněn Vám sdělit, co je třeba zajistit ke „kolaudaci“ resp. ke „změně užívání prostor“ takovéto provozovny. Dále Vám sdělujeme, že zahájení a ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit předem živnostenskému úřadu. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena podnikatelem (u fyzické osoby – jménem a příjmením, u právnické osoby – jejím názvem včetně právní formy) a jeho IČO. Pokud budete kromě výroby zajišťovat v provozovně i prodej zboží nebo poskytovat služby spotřebitelům, musí být provozovna rovněž trvale a zvenčí označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Pokud budete výrobky nejen vyrábět, ale také nakupovat a poté prodávat, předpokládáme, že budete mít i sklad zboží. I tento sklad je provozovnou, na níž se vztahují výše uvedené podmínky. S pozdravem Bc. Libuše Handlová, ved. odd. kontrolního
08.02.2021 18:43:07 - Ondřej S.
Dobrý den , mám přerušenou živnost do konce tohoto roku,ale chtěl bych živnost zrušit... musím jít na úřad osobně nebo stačí ohlášení písemné??? Děkuji za odpověď
Odpověď - 09.02.2021 07:27:42
Vážený pane Ondřeji, oznámení všech změn, tj. i zrušení živnosti, je možné ohlásit písemně s uvedením identifikačních údajů ( možnosti viz odpovědi níže), na náš úřad osobně nemusíte. S pozdravem Ing. Růžena Sztachová, ved. odd. registračního
06.02.2021 22:50:04 - Jaroslav Hvižď
Dobrý den,
chtěl bych ohlásit provozovnu našeho podnikání v kovovýrobě naše ič: 02849844, v rámci Korona nechci absolutně nikam chodit vzhledem k rizikovým členům v mé rodině. Co pro ohlášení provozovny musím podniknout, co poslat atd.. Děkuji za vstřícnou odpověd. Hvižď Jaroslav
Odpověď - 08.02.2021 10:54:00
Vážený pane Hviždi, ohlášení provozovny je možné písemně, vyplněním Změnového listu JRF v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách města www. pribram.eu ( Obecní živnostenský úřad - oddělení registrační - návody a formuláře ke stažení).S pozdravem Ing. R.Sztachová, ved. odd. registračního
20.01.2021 08:57:32 - Marek Zauper
Dobrý den,
chtěl bych si ohlásit hostinskou činnost, jelikož nesplňuji odbornou způsobilost, budu mít odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce mi dal zmocnění k ustanovení do funkce odpovědného zástupce bez ověření, a půjčil mi originál výučního listu obor číšník. Budou mi tyto doklady stačit k ohlášení živnosti. Předem děkuji za vyřízení.
Odpověď - 20.01.2021 12:41:13
Vážený pane Zaupere, v případě provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je potřeba k ohlášení živnosti doložit originál dokladu o odborné způsobilosti ( např. výuční list) a prohlášení odpovědného zástupce, že s ustanovením do této funkce souhlasí, které musí být opatřeno ověřeným podpisem. Ohlásit živnost je možné na jakémkoliv živnostenském úřadě dle možností Vás i Vašeho odpovědného zástupce. S pozdravem Ing. R.Sztachová, ved. odd. registračního
15.01.2021 17:19:15 - Tomas Hubrt
Dobry den, chtel bych prodlouzit pozastaveni zivnosti, mel jsem pozastaveno do 22.12.2020. Je mozne pozadat o dalsi prodlouzeni pozastaveni postou nebo se musim dostavit osobne na Vas urad? Predem dekuji, Tomas Hubrt
Odpověď - 18.01.2021 09:23:11
Vážený pane Hubrte,přerušení živnosti je možné ohlásit písemně, vyplněním Změnového listu JRF s eletronickým podpisem, datovou stránkou, e-mailem s následným písemným oznámením s podpisem ( tj. dopisem, který musí být doručen na úřad do do 5ti dnů), osobně nebo osobou s plnou mocí. Přerušení nelze zapsat zpětně.Ohlásit přerušení živnosti můžete na jakémkoli živnostenském úřadě v celé republice, na našem úřadě jsou hodiny upraveny takto: pondělí 8.00-13.00 a středa 12.00-17.00. S pozdravem Ing. R.Sztachová, ved. odd. registračního
15.12.2020 16:10:45 - Michaela
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda je potřeba hlásit přechod z hlavní výdělečné činnosti na vedlejší? Když jsem si zakládala živnost, nebyla jsem zaměstnaná a byl to můj jediný příjem. Nyní jsem však nastoupil do zaměstnání na HPP a ráda bych byla pouze jako OSVČ vedlejší. Nikde jsem však nenašla, zda je potřeba takovouto skutečnost nahlásit. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.
Odpověď - 16.12.2020 10:36:47
Vážená paní Michaelo, živnostenský úřad tuto informaci nepotřebuje, nemusíte jí tedy u nás ohlašovat. Pro nahlášení kontaktujte Okresní správu sociálního zabezpečení v Příbrami a příslušnou zdravotní pojišťovnu. S pozdravem Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního živnostenského úřadu
25.11.2020 14:22:34 - Milan Drechsler
Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu.
Mohu vyřídit prodloužení přerušení živnosti zasláním žádosti poštou s přiložením vyplněného "Změnového listu" a "Oznámení o změně registračních údajů" případně e-mailem s naskenovanými výše uvedenými přílohami, nebo se musím dostavit osobně na živnostenský úřad? Živnost mám přerušenu do 31.12.2020.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 03.12.2020 14:15:00
Vážený pane Drechslere, přerušení živnostenského oprávnění můžete zaslat poštou s přiložením vyplněného „Změnového listu“. V souladu s § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné učinit podání také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud elektronický podpis nemáte, je možné jej učinit e-mailem i bez něj, avšak za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu, případně doplněno uznávaným elektronickým podpisem. Přerušení živnostenského oprávnění můžete učinit i osobně na živnostenském úřadě v upravených úředních hodinách: pondělí 8.00 - 13.00 středa 12.00 - 17.00. Mgr. Andrea Stramová referent oddělení registračního
19.10.2020 14:48:34 - Havrančík Zdeněk
Přeji hezký den, potřebuji rozšířit činnost podnikání ve volné živnosti . Prosím o informaci zda to mohu v dnešní době Covidu provést přes datovou schránku, anebo musím zajít s vyplněním formulářem k vám na úřad.
Odpověď - 19.10.2020 15:35:47
Vážený pane Havrančíku, náš úřad můžete navštívit v upravených úředních hodinách: pondělí 8.00 - 13.00 středa 12.00 - 17.00. Můžete využít i možnosti ohlásit změnu prostřednictvím datové schránky. S pozdravem Ing. R.Sztachová, ved. odd. registračního
25.08.2020 08:00:32 - Jaroslav Šprungl
Dobrý den,jsem registrován na úřadě práce a jelikož nemohu najít práci,chtěl bych si obnovit pozastavenou živnost.Co k tomu budu potřebovat? A jaké máte úřední hodiny, chodí se k Vám s rouškou? Díky za odpověď Šprungl
Odpověď - 25.08.2020 08:59:05
Vážený pane Šprungle, pokračování živnosti si můžete ohlásit s občanským průkazem v úředních hodinách pondělí a středa 8.00-17.00 a úterý a čtvrtek 8.00-15.00. Povinnost nošení roušek se mění dle aktuální situace, je třeba ji sledovat ve sdělovacích prostředcích. S pozdravem Ing. R.Sztachová, ved. odd. registračního
18.08.2020 13:00:40 - Alena Selmbacherova
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat. Jak to je když bych si chtěla udělat živnostenský list. Musím jako začínají podnikatelka 1 rok platit zdravotní, a sociální pojištění?
Slyšela jsem že ne. Ale chtěla bych to potvrdit. Abych se nedostala do průšvihu. Nic bych neprodavala, ani ne vyráběla Pouze na výplatu provize takzvaný MLM systém. Děkuji za odpověď Selmbacherova Alena
Odpověď - 24.08.2020 16:44:48
Vážená paní Selmbacherová, při ohlášení živnosti může být prostřednictvím živnostenského úřadu zasláno oznámení o začátku podnikatelské činnosti finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Neplatí, že "začínající" podnikatel nemusí platit 1 rok platby na zdravotní a sociální pojištění. Každý podnikatel má povinnost se u těchto orgánů zaregistrovat a platit povinné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Podrobnější informace obdržíte na příslušné zdravotní pojišťovně a na OSSZ. S pozdravem Ing. R.Sztachová, ved. odd. registračního