Životní prostředí

Povolování kácení dřevin, nakládání s vodami (odběr vody ze studní, vypouštění vod), odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských lístků, lesů, týrání zvířat, ovzduší a nakládání s odpady. Podněty týkající se údržby veřejné zeleně ve městě Příbram směřujte přímo na Technické služby Příbram.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
29.03.2020 20:00:44 - David
Dobrý večer,

vystaví mi zítra nový rybářský lístek?

Děkuji
Odpověď - 30.03.2020 09:06:35
Dobrý den, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, kdy je mj. omezen provoz Městského úřadu (budovy jsou pro veřejnost uzavřeny), je upřednostňována písemná komunikace e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím pošty. V úředních hodinách v pondělí od 8 do 11 a středu od 13 do 16 hodin můžete podat žádost o rybářský lístek osobně na podatelně Městského úřadu Příbram, Tyršova 108. Správní poplatek můžete uhradit bezhotovostně, údaje pro zaplacení Vám budou obratem sděleny, případně zaslána složenka. Po uhrazení poplatku Vám bude rybářský lístek vyhotoven a zaslán poštou na Vaši adresu. Toto je postup u vydání prvního rybářského lístku a rybářského lístku, jehož platnost skončila před 1.3.2020. Pokud již rybářský lístek vydaný máte, a jeho platnost skončila po 1.3.2020, můžete během nouzového stavu na území ČR vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat se i nadále tímto neplatným dokladem. Alena Vilímková, Odbor životního prostředí, tel. 318 402 480, e-mail: alena.vilimkova@pribram.eu.
02.03.2020 12:00:15 - Ondřej
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli se dají někde ještě sehnat popelnice do domácnosti na tříděný odpad (plast, papír). Děkuji
Odpověď - 02.03.2020 12:17:29
Pane Ondřeji, ptáte se již poněkolikáté. Opravdu je nutné kontaktovat OŽP, pana Marcela Strnada, 318 402 475, marcel.strnad@pribram.eu nebo osobně, abyste tuto záležitost mohli dát dohromady. Je důležité, aby se jednalo o vývoz plastů a papíru z domácnosti a to ve vymezených lokalitách v Příbrami, tak jak Vám bylo již sděleno 7. a 21. února. Děkuji nza pochopení. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
17.02.2020 18:23:01 - Pavel
Dobrý den,
potřeboval bych řešit vykácení suchých stromů na parcele v chatové oblasti Kamýk nad Vltavou.
Stromy ohrožují životy lidí a majetek.
Máte nějakou žádost/formulář který bych mohl podat k vyřízení.
P.Sokolovski
Odpověď - 19.02.2020 09:45:14
Položená otázka má několik variant řešení. Proto bude nejrychlejší nás telefonicky kontaktovat. Prosím, abyste si zjistil druh pozemku, druh dřeviny a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474.
02.02.2020 18:03:16 - Petr
Dobrý den,
funguje v Příbrami Re-Use centrum, nebo se chystá otevření?
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 11.02.2020 08:38:55
Petře, co vím, tak nefunguje a ani se nechystá. Díky za tip. Petr Walenka, vedoucí OŽP MěÚ Příbram
28.01.2020 09:26:48 - Helena
Dobrý den,
u budovy C polikliniky Ravak jsou 2 vzrosté smrky. Před nimi je umístěna dopravní značka Dej přednost v jízdě. Značku trochu zakrývaly větve jednoho ze smrků. Zajímá mne, proč došlo k ořezání větví smrku (dodnes jsou na trávníku) namísto přesunu dopravní značky tak, aby byla lépe viditelná.
Děkuji za odpověď.
Helena Vithová
Odpověď - 28.01.2020 09:37:14
Paní Heleno, nevím proč došlo k ořezání. Prosím kontaktujte nás osobně, pokusíme se na základě doplněných informací vás nasměrovat. Ořezávání větví stromu jde naprosto mimo kompetence Odboru životního prostředí. Pěkný den. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474.
Odpověď - 29.01.2020 06:24:31
Nepodařilo se nám dopátrat, že by ořezání provedl správce zeleně městských pozemků - TS Příbram. A protože vůbec nejde o strom ve vlastnictví města, bude dobré se obrátit přímo na vlastníka. Jednoduše zjistíte na: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Pro úplnost uvádím, že naším orgánem ochrany přírody nebylo v ořezání větví shledáno poškození dřeviny. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474.
26.01.2020 17:30:14 - Simona
Dobrý den,

co dělat, když jsme koupili RD s pozemkem, na kterém je vybudována domovní ČOV bez povolení. Rádi bychom to dali do pořádku, ale nevíme, jak postupovat a co je k legalizaci ČOV všechno zapotřebí.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 27.01.2020 07:54:00
Paní Simono, nejlepší bude, pokud navštívíte příslušný vodoprávní úřad a tuto věc s podrobnostmi prodiskutujete osobně. V případě ORP Příbram se můžete obrátit na jednotlivé pracovníky odd. vodního hospodářství. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
24.01.2020 12:14:20 - Lukáš
Dobrý den, na koho se mám prosím obrátit , když bych chtěl zavést lakovnu pro osobní automobily? Děkuji
Odpověď - 27.01.2020 07:51:51
Pane Lukáši, doporučuji návštěvu na příslušném stavebním úřadu. Předpokládám, že budete zpracovávat projektovou dokumentaci. K té bychom se jako dotčený správní orgán následně vyjádřili. Petr Walenka, vedoucí OŽP
07.01.2020 19:42:50 - Martina Rezková
Dobrý den,zajímalo by mne,jestli je bráno týrání psa,když je celý den a možná i celou noc přivázaný na řetězu u jakési boudy?Jedná se ještě o stěně. A v těchto mrazech je to hrozné.Děkuji za odpověď
Odpověď - 09.01.2020 07:33:01
Paní Martino, svůj dotaz a případný podnět směřujte příslušné krajské veterinární správě. V případě okresu Příbram KVS, pracoviště Příbram, Žižkova 489, tel. 318 626 692. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474.
31.12.2019 20:37:28 - Jana
Dobrý den,
kam je prosím možné odevzdávat hliníkový odpad (víčka od jogurtů, plechovky)?
Děkuji
Jana
Odpověď - 02.01.2020 09:45:15
Paní Jano, pokud se jedná o odpad občana z Příbrami, tak do šedých kontejnerů s nápisem Kovy, které jsou po městě rozmístěny. Pokud jste z jiné obce, svůj dotaz směřujte na konkrétní obecní úřad. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474
06.11.2019 19:42:32 - Michaela Š.
Dobrý den,

Prosím o informaci, jak postupovat při žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, kvůli stavbě RD. Popřípadě, jaké jsou s tím spojeny poplatky.
Odpověď - 08.11.2019 09:53:45
Žádost o souhlas k odnětí půdy lze najít na stránkách Odboru životního prostředí (https://pribram.eu/potrebuji-vyridit/odneti-pudy-ze-zemedelskeho-pudniho-fondu.html). K žádosti je nutné doložit předepsané přílohy (např. koordinační situaci stavby, výpočet odvodů za odnětí půdy, výsledky pedologického průzkumu, vyhodnocení důsledků záměru na ZPF, atd.). Správní poplatek za vyhotovení souhlasu k odnětí půdy se nestanovuje. Stavebník hradí pouze odvody za odnětí půdy, a to až po zahájení realizace stavby. Pro bližší informace kontaktujte referentky ochrany zemědělského půdního fondu. Marika Lachmanová, 318 402 479, 318 402 475.
18.09.2019 13:01:47 - Miloš N.
Dobrý den,
v zelené lokalitě mezi bytovým domem čp. 588 a čp. 578, ul. Fantova louka, Příbram 2 se nachází Javor klen, který má značně rozložitou korunu vzhledem ke své poloze. Značná část této koruny zasahuje do místní komunikace, kde se pohybují lidé, parkují vozidla, ale hrají si tu i malé děti. Při větrném počasí je slyšet mírné praskání. Doporučuji strom dendrologicky posoudit nezávislým arboristou a provedení bezpečnostních řezů, případně řezů odpovídajícího standardu řezů stromů.
V případě potřeby dalších informací jsem Vám k dispozici.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Odpověď - 18.09.2019 15:03:36
Pane Miloši, děkuji za zprávu. Doplnění informací bude vhodné. Prosím kontaktujte pracovnici OŽP Danielu Wagnerovou, tel. 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
02.08.2019 08:40:19 - Kollert
Dobrý den,
v minulosti jsem využil pro zachytávání dešťovky septiku o objemu 15 m3 a vodu využívám jen k zalévání zahrady a napouštění vody do bazenu.Do nádrže jsem svedl vodu ze střechy RD a dalších zastřešených malých objektů- celkem o ploše cca 200m2.Součástí systému zalévání jsou čerpadla,hadice , trysky apod.Můj dotaz je , zda dosáhnu na dotaci v rámci programu "Dešťovka" vzhledem k existenci seznamu "suchých obcí".
Děkuji předem za reakci na můj dotaz......Kollert Příbram)
Odpověď - 02.08.2019 11:38:00
Doporučuji se s konkrétním dotazem obrátit přímo na donátora - Státní fond životního prostředí - tel. 800 260 500, www.dotacedestovka.cz. Cca od října 2018 na nové realizace není rozhodující zda je obec v suché oblasti. Starší realizace doporučuji projednat na Státním fondu životního prostředí. Pro úplnost dodávám, že město Příbram není uvedeno v seznamu suchých obcí, ve městě nenastaly takové okolnosti, aby mohlo být vydáno souhlasné potvrzení městského úřadu. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474.
26.07.2019 12:37:02 - Alena Kubová
Dobrý den, prosím o informaci, jak mám postupovat ohledně žádosti o povolení kácení dřevin na veřejném pozemku z důvodu, že tyto dřeviny (dva stromy tzv. nálety) ohrožují bezpečnost chodců, přilehlého okolí i mého soukromého pozemku v ulici Pod Struhami na Březových Horách.

Děkuji za odpověď
Odpověď - 29.07.2019 08:37:26
S podrobnostmi, především stran lokalizace a zjištění vlastníka pozemku, se prosím obraťte na kolegyni Danielu Wagnerovou, tel. 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP
03.07.2019 12:17:44 - Blanka
Dobrý den, u domu máme studnu, kterou používáme jen v létě na zalévání. Když jsme včera načerpali vodu, je našedlá a trochu pění. Prosím o radu, kde a jak je možno zjistit, zda voda není závadná pro zalévání například okurek. Děkuji
Odpověď - 03.07.2019 14:25:57
Doporučujeme si nechat udělat rozbor u akreditované laboratoře (v Příbrami např. Státní zdravotní ústav (sídlí v budově bývalé hygienické stanice) nebo 1.SčV, a.s. (sídlí na Nové Hospodě), konkrétní ukazatele rozboru je nutno prokonzultovat přímo s laboratoří. Ladislav Průša, referent OŽP, 318 402 483
20.06.2019 18:27:52 - Zdeněk Velas
Dobrý den

rád bych se touto cestou zeptal, na stanovisko ohledně umístění stavby bližší než 50 m od hranice lesa. Chtěli bychom stavět v Orlově a při měření dle katastrálních map nám vychází hranice pozemku cca na 31m takže dům by reálně stál ve vzdálenosti 34m. Dle urbanistické studie je uvedeno, že nejbližší stavba může být 30m. Rád bych se touto cestou zeptal na postup při řešení této situace. Předem děkuji Velas
Odpověď - 21.06.2019 07:43:45
S konkrétním případem se obraťte na kolegu Petra Bílka, a to nejlépe osobně - tel. 318 402 481. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP
07.06.2019 13:20:14 - Petr Walenka
Vážený pane Josefe V., jelikož Váš dotaz týkající se manipulace s azbestovou krytinou při rekonstrukci rodinného domu obsahuje několik osobních údajů, nemůžeme jej v zaslané podobě zveřejnit. Proto využívám této formy.
Ohlášení práce s azbestem se neprovádí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, ale na krajské hygienické stanici. Výměna takové střešní krytiny se dále min. ohlašuje příslušnému stavebnímu úřadu. Doporučujeme tedy kontaktovat přímo stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky, při které lze zkontrolovat, zda stavba je prováděna v souladu s rozhodnutím nebo opatřením stavebního úřadu, dle projektové dokumentace, popř. zda není ohrožováno zdraví lidí, apod. s pozdravem. Petr Walenka,vedoucí OŽP 318 402 474
30.05.2019 08:41:08 - Radmila Šedivá
Dobrý den,
Pozoruji již dva roky v okolí našeho bydliště výskyt chráněné koroptve polní. Již vloni vyvedli mláďata a hejno letos v lednu čítalo 12-ti kusů. Chtěla jsem se zeptat jakým způsobem je chráněna a co se pro její ochranu může a naopak nesmí dělat. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 31.05.2019 13:37:38
Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. se jedná o zvláště chráněný, resp. ohrožený druh živočicha. V souladu s platnou právní úpravou je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Koroptev doplatila nejvíce ze všech polních ptáků vyskytujících se na našem území na intenzifikaci a chemizaci zemědělské výroby a s tím spojenou ztrátu hnízdních i potravních možností. Cesty ke zlepšení biotopu tohoto druhu v zemědělské krajině jsou popsány např. v článku "Možnosti podpory koroptve polní v zemědělských kulturách" na stránkách České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz). Na úmrtnost koroptví mají také značný vliv přemnožení predátoři (zejména lišky, krkavcovití ptáci a divoká prasata) - v souladu s platnou právní úpravou dochází k redukci těchto predátorů, velký význam však zde hraje i zajištění vyhovujícího prostředí s dostatkem úkrytových příležitostí a potravy, výsledkem je pak silná populace, která je schopna přežít i v přítomnosti predátorů. Tak můžete např. v zimním období zahlédnout na polích tzv. "koroptví boudy" vystavěné z trámků či kůlů ve tvaru jehlanu zakryté klestím. Toto myslivecké zařízení je určené k přikrmování koroptví v zimních měsících. Pokud se chcete aktivně zapojit do ochrany koroptví ve vašem okolí, doporučuji kontaktovat některého člena nejbližšího mysliveckého spolku, který vám poradí, jak se do této ochrany zapojit (informace: Okresní myslivecký spolek Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, 261 01 Příbram; e-mail: myslivci@pb.cz). Laický přístup pomoci (např. přikrmování koroptví v zimním období nevhodnou potravou) má mnohdy spíše negativní dopad. Ing. Lada Krnáčová, OŽP, tel. 318 402 478
14.05.2019 14:22:22 - Lenka Sammoudi
Dobrý den,

prosim o informaci, kam mohu odvazet spaleny potravinarsky tuk (olej). Slevam ho do plastovych nadob, ale nenasla jsem v Pribrami zadny specialni kontejner, do ktereho bych ho mohla vlozit. Pokud ve meste takovy kontejner neni, chysta mesto Pribram takovy kontejner poridit v ramci ochrany zivotniho prostredi? Podotykam, ze bydlim ve vesnici u Pribrami, kde nemame smlouvu se sbernym dvorem Pribram a nekolikrat do roka mame pristaveny kontejner na naklady obce, tam se mi vsak olej hazet opravdu nechce. Dekuji za odpoved.
Odpověď - 14.05.2019 18:46:00
Paní Lenko, nádoby rozmístěné po Příbrami jsou určené výhradně pro potřeby občanů města a nikoli občanům jiných obcí. Stejně tak tomu je u sběrného dvora v Příbrami. Systém nakládání s komunálními odpady dané obce je rozličný a je nutno kontaktovat představitele vaší obce. Ačkoli mají obce povinnost zabezpečit celoročně místa pro oddělení sbírání jedlých tuků až od ledna 2020, řada z nich běžně tyto odpady sbírá při pravidelných svozech nebezpečných složek komunálního odpadů nebo na svých sběrných dvorech. S pozdravem. Petr Walenka
09.05.2019 12:31:41 - Markéta
Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou o řádnou deratizaci potkanů na Dolejší Oboře v Příbrami. Chodí tam spousta maminek s malými dětmi a situace je již neúnosná. Děkuji za pochopení a odpověď.
Odpověď - 14.05.2019 18:33:37
Díky za informaci. Věc prověříme a zajistíme deratizaci. Petr Walenka, vedoucí OŽP
16.04.2019 16:20:54 - Filip
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na náležitosti ohledně zálivky trávníků na stadionu Spartak. Sucho sucho už kolik měsíců, a hřiště se denně zalévá jistě obrovským množstvím vody. Spartak má sice asi studnu, ale je to do očí bijící v kontrastu s velkým suchem všude okolo. Existují nějaká omezení? Nebo je možné prolívat vodu na hřiště neomezeně? Děkuji
Odpověď - 17.04.2019 06:31:03
Dobrý den, obecně - omezení existují v uzavřené smlouvě o odběru vody z vodovodního řadu a v povolení k odběru vody vydané vodoprávním úřadem. Vodu tedy nelze odebírat neomezeně. V případě potřeby se s přesnější specifikací problému, můžete obrátit na náš Odbor životního prostředí. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP