0 0 0

Životní prostředí

Povolování kácení dřevin, nakládání s vodami (odběr vody ze studní, vypouštění vod), odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských lístků, lesů, týrání zvířat, ovzduší a nakládání s odpady. Podněty týkající se údržby veřejné zeleně ve městě Příbram směřujte přímo na Technické služby Příbram.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
28.09.2023 09:27:51 - Eva
Dobrý den, jak řešíte přemnožené potkany po celé Příbrami? Každý den někde nějakého vidíme, na sídlišti, na dětských hřištích, nádraží... Začíná to být poměrně velký problém, tak bych ráda věděla,jak město problém řeší. Zatím to tedy spíš vypadá, že neřeší vzhledem k jejich množství. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 29.09.2023 07:40:46
Dobrý den, paní Evo, přemnožení potkanů je velmi problematické a v současné době probíhá plošná deratizace ve vytipovaných lokalitách cestou odborně způsobilé osoby. Deratizace by měla být dokončena v měsíci říjen. Pravdou je, že situace je velmi vážná a je nutné se zabývat i dalšími možnostmi včetně prevence. Přemnožení potkanů velmi napomáhá také množství vyhozených potravin v kontejnerech na odpad. Vyvoláme jednání se všemi dotčenými subjekty ke zvýšení efektivnosti deratizace. Lenka Růžičková OŽP
25.09.2023 18:46:08 - Blanka
Dobrý den,
bylo by možné provést deratizaci kolem kontejnerů na odpad ( Plzeňská 77) u Horní Obory? Potkani jsou zde velmi přemnoženi a pobíhají až na parkoviště i za bílého dne. Mají nory i na břehu Obory, kde se na slunci vyhřívají. Večer se neodvažuji jít s odpadky. Potkani jsou i v kontejnerech.
S pozdravem B.H.
Odpověď - 29.09.2023 07:13:34
Dobrý den, paní Blanko, děkujeme za podnět. Horní Obora je zahrnuta do plošné deratizace, která probíhá v současné době a v průběhu měsíce říjen. Situaci je ale potřeba řešit i ve spolupráci s provozovatelem vodovodu a kanalizace. Lenka Růžičková OŽP
27.10.2022 20:05:52 - Miroslav
Dobrý den,v Příbrami Drkolnov v ulici Nad Štolou jsou řadové garáže. Naproti garážím je rodinný dům,u kterého vlastník buduje nové oplocení,vjezd. Zeminu a suť z výkopových prací vozí naproti mezi garáže do lesa kde si dělá skládku. U garáží je vchod do Hornického muzea. Děkuji za sjednání nápravy.
S pozdravem Miroslav.
Odpověď - 31.10.2022 06:52:12
Vážený pane Miroslave, děkujeme za informaci. Ukládání zeminy a suti do lesa se budeme věnovat z důvodu možného porušení zákona o odpadech. S pozdravem Lenka Růžičková, OŽP.
Odpověď - 09.11.2022 08:13:59
Vážený pane Miroslave, k odstranění neoprávněně uloženého odpadu byla ze strany OŽP učiněna příslušná opatření v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a odpad je odstraněn. Lenka Růžičková, OŽP
20.07.2022 14:44:55 - Jan Machuta
Dobrý den . V srpnu má začít vypouštění Orlické přehrady. Již v minulosti jsem aktivně zasahoval při záchraně škeblí při vypouštění přehrady. Je možnost donutit povodí Vltavy, aby upouštělo vodu řízeně? Naposledy upouštělo v některých dnech takové množství, že škeble se nestačily dostat do hlubší vody. Na můj telefonický dotaz , mi bylo zdeleno , že postupují podle manipulačního řádu. Při dotazu kde ho mohu vidět, mi bylo zdeleno, že je tajný. Což mi připadá trochu divné. Byl bych rád kdyby se letošní vypouštění obešlo bez tisíců mrtvých chráněných živočichů jak tomu bylo minule. Dá se v tomto něco dělat? Já budu opět s dalšími dobrovolníky zachraňovat škeble. Je li ve vaší moci něco s tímto udelat, tak vás prosím pomozte a zachraňte kus naší přírody . Děkuji Jan Machuta
Odpověď - 26.07.2022 06:10:03
Od 1. 8.2022 má začít upouštění hladiny Orlické přehrady v souvislosti s vybudováním nového bezpečnostního přelivu za účelem bezpečného převedení desetitisícileté povodně. Povodí Vltavy, s.p. upouští hladinu řízeně v souladu s účely stavby vodního díla. Projednávání a schvalování manipulačního řádu je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Dle veřejně dostupných informací provádí biologický dohled při realizaci stavby bezpečnostního přelivu ZO ČSOP Vlašim. Pro konzultace ohledně přenosu škeblí a koordinaci záchranných transferů proto doporučujeme obrátit se na tuto organizaci. Anna Michálková, OŽP.
16.05.2022 10:33:43 - Petr
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně parku v ulici Aloise Jiráska/Petra Bezruče. Ve spodní části parku v ulici Petra Bezruče byl vybudován nový krásný chodník a povoleno parkování jedním kolem na chodníku. Nejen, že nový chodník již není v dobré kondici,ale vzhledem k tomu, že je tam málo místa, tak se řidiči naučili objíždět zaparkovaná auta přes park. Přijďte se podívat. Je tam vyjeta kolej. Spodní část parku vypadá hrozně, každý strom jiný, okrasný dohromady s jehličnany, dva až tři stařičké ořezané stromy. Nešlo by s tím něco dělat? Není nám jedno jak vypadá veřejný prostor, kde žijeme. Bude-li potřeba, rádi přiložíme ruku k dílu a pomůžeme s výsadbou. Děkuji vám za odpověď. Petr
Odpověď - 23.05.2022 10:21:31
Vážený pane Petře, těší nás, že máte zájem o okolí a zeleň v místě vašeho bydliště. V lokalitě ulice Petra Bezruče se nacházejí sítě technické infrastruktury, zelenou plochou vede plyn, přípojky vody. Sázet se dá tedy jen mimo ochranná území těchto sítí. Nyní se zde nachází stromy ve dvou řadách různých druhů (smrky, javory, hlohy, lípy). Pokud by se obnovovalo stromořadí, bylo by nutné řadu z nich pokácet. Na polovině pozemku směrem k jihu již žádné stromy nezasadíme kvůli přípojkám. Je tedy na zvážení, zda ponechat stávající dřeviny a doplnit je keři a třeba ovocnými nebo okrasnými stromy, vybudovat posezení, nebo založit stromořadí stejných dřevin. O zeleň ve městě se starají technické služby, vše konzultujeme i se správcem střediska zeleně. Co se týká rozjíždění zelené plochy vozidly- zde je možnost zvýšit obrubník a dosít trávu, případně zasadit keře. Myslím, že na projetí kolem zaparkovaných vozidel je na vozovce místa dost. S pozdravem. Daniela Wagnerová, DiS., OŽP, sadovník města tel.: 318 402 485, mobil: 778 538 603, mail: daniela.wagnerova@pribram.eu
15.04.2022 08:55:18 - M.Benčík
Dobrý den. Chci se zeptat jestli budou k dispozici kompostéry na zahradu. Jako bylo dříve. Už jsem se jednou ptal ale nikdo nereaguje.
Odpověď - 19.04.2022 10:41:32
Dobrý den, přestože nevím zda máte na mysli město Příbram nebo jinou obec a nevím zda Vámi uvažovaný kompostér by měl být umístěn ve správním území města sděluji: město ukončilo akci domácích kompostéru již v roce 2018. Po cca 3 výzvách předalo občanům města něco přes 800 ks kompostérů. Zájem sledujeme, je spíše v řádu jednotek. Po vyhodnocení neplánujeme podobnou akci nyní opakovat. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP
26.10.2021 12:55:08 - Naďa
Dobrý den, již na jaře jsem Vás upozorňovala, že v ulici Edvarda Beneše - ve spodní části, jsou stromy, které jsou již v červenci bez listí. V letošním roce se situace ještě zhoršila a těchto stromů bylo více. Chtěla bych proto vědět, jak bude z Vaší strany ohledně této, v současné době již zcela nefunkční zeleně, která navíc působí v létě velmi depresivně, postupováno. Děkuji.
Odpověď - 02.11.2021 14:14:54
V ulici Edvarda Beneše probíhá v měsících září až listopad 2021 revitalizace zeleně. Podle dendrologického průzkumu z roku 2019 byly stanoveny zásahy na stromech pro zajištění jejich dalšího vývoje. Během této doby a vlivem posledních výkyvů počasí některé dřeviny prosychají, jedna lípa odumřela a je povolená ke kácení. Odborná firma, která provádí ošetření stromů, posoudí nutnost zásahů na jednotlivých stromech. Daniela Wagnerová, OŽP
24.10.2021 18:12:36 - J. Malínská
Dobrý den, v současnosti probíhá ve městě průřez stromů. I když je mi líto každého pokáceného stromu, chtěla bych upozornit na strom za plotem Nového rybníka, u cyklostezky, který je už asi 2 roky opřený o plot a zdá se mi to nebezpečné. Nedávno, když silně foukalo jsem se skoro bála tam projít. Prosím mohl by se na to někdo podívat. Děkuji.
Odpověď - 25.10.2021 07:03:21
Paní Malínská, předávám Váš podnět Sportovnímu zařízení města. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP
08.09.2021 18:17:10 - Zdeněk
Dobrý den. Ze sousedova lesa padl na můj plot velký strom a poškodil ho. Prosím poraďte mi, na koho se obrátit, aby donutil souseda plot opravit nebo uhradit opravu. Děkuji.
Odpověď - 09.09.2021 13:31:32
Pane Zdeňku, ačkoli dotaz je mimo kompetenci Odboru životního prostředí, dovolím si odpovědět. Pokud dohoda se sousedem není možná, nezbývá nic jiného než věc řešit žalobou o náhradu škody. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
24.05.2021 21:12:30 - Roman
Dobrý den, chci se zeptat na pokácení 2ks vzrostlých borovic u cyklostezky Příbram-Vysoká pec pod dolními struhami, ke kterému došlo někdy v listopadu 2020, děkuji za odpověď.
Odpověď - 25.05.2021 06:46:23
Dobrý den, prosím o přesnější lokalizaci pozemku - využijte https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Následně můžete využít přímý kontakt: např. ozp@pribram.eu. Děkuji. Petr Walenka, 318 402 474
19.05.2021 00:06:24 - Tomáš Krůpa
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Psí louku - Litavka.
Bylo by možné přidat na louku agility atrakce, které jsou vhodné již pro štěňátka? Jako např. stavitelné hrazdičky, různé lávky, houpačky, tunely apod.
Zároveň dotaz - existuje někde v Pb a okolí podobně zařízená louka, kde by bylo možné zajíždět?
Děkuji. TK
Odpověď - 17.06.2021 16:18:13
Vážený pane Krůpo, v současné době probíhá výstavba psího parku u Nového rybníka, kde budou osazeny herní prvky jak pro větší plemena, tak pro menší plemena psů, dají se tedy využít i pro stěňata. S pozdravem Ing. Markéta Pavlištová Havlová, vedoucí Odboru investic a rozvoje města
19.05.2021 00:06:09 - Tomáš Krůpa
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na Lesopark Březové Hory. Je určen pro veřejnost? Kde je vchod? Objel jsem východní a jižní stranu a několik míst, kde jsem si myslel, že se dá do něj vejít, bylo zamčeno, např. z ulice Pod kovárnami. Navíc celý lesopark je oplocen, nikde ani človíčka.
Budu rád za vysvětlení.
Odpověď - 25.05.2021 06:50:24
Pozemky Lesoparku Odvaly jsou v této době přebírány z Diama do správy města (po zdařilé rekultivaci). Zpřístupnění je jedním bodem úvah města. Jinak oplocen není, vstup je podél Litavky - jak po, tak protiproudu řeky a od cihelny. Díky. Petr Walenka, vedoucí OŽP
17.05.2021 18:23:40 - Milan Míka
Dobrý den,
potřeboval bych se zeptat jek probíhá nahlašování zvířete při koupi zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské péči. Co musím poslat a stačí Vám to zaslat emailem? případně na jakou adresu?
Děkuji za odpověď s pozdravem Milan Míka
Odpověď - 18.05.2021 13:17:09
Dobrý den, pokud se jedná o zvláště chráněného živočicha uvedeného v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., pak se obraťte na orgán ochrany přírody příslušný pro udělování výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Pro náš region je tímto příslušným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sýkora, tel. 257 280 932, e-mail: sykora@kr-s.cz). S pozdravem Lada Krnáčová, OŽP
14.05.2021 12:22:38 - Lenka
Dobrý den, chci se zeptat na Váš názor na použití asfaltového recyklátu na vylepšení lesních a polních cest. Je to vhodné a neškodlivé? Děkuji. Lenka
Odpověď - 18.05.2021 09:38:02
Paní Lenko, obecně bez znalosti bližších podrobností případu - záleží na kvalitě takového materiálu. Za určitých okolností je i takové použití na lesní a polní cesty možné. Petr Walenka, vedoucí OŽP
04.05.2021 14:51:38 - J.Šimková
Dobrý den.Mohu poprosit o info, zda nevíte kam zmizela skupina nutrií z -Drozdáku-.Byla to tam docela pěkná podívaná,nemohu věřit,že jim někdo po 6letém působení ublížil.Děkuji.
Odpověď - 04.05.2021 16:47:08
Dobrý den, opravdu nevíme kam skupinka nutrií z Vokačovského rybníka poděla. Pokud to tak je, jde z hlediska ochrany přírody za potěšující zprávu. Ačkoli jde o roztomilé živočichy, jako invazivní druh svému okolí, ekosystému,... škodí, výskyt ve volné přírodě je v podstatě nežádoucí. Děkuji za zprávu. Petr Walenka, vedoucí OŽP
30.04.2021 22:00:41 - Karel
Dobrý den, rád bych se zeptat. Mám pozemek vedle pole a na pozemku studnu. Zemědělci toto pole hnojí močkou skoro až k plotu. Nepříjemný zápach bych přežil ale zapáchá i voda ve studni. Mám možnost se bránit? Děkuji za odpověď
Odpověď - 02.05.2021 18:59:58
Věc má dle podrobností a detailů případu několik možných řešení - dle zákona o hnojivech (kompetence Ústředního a kontrolního ústavu zemědělského) a zákona o vodách (kompetence ČIŽP, vodoprávního úřadu, popř. soudu). V případě potřeby volejte. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474
24.03.2021 17:37:42 - Milan
Dobrý den, bydlím na Březových Horách a zajímalo by mě jak je to s pálením na zahradách a jestli pamatuje městská vyhláška na nedělní klid ( používání hlučných strojů sekaček, pil apod. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď - 25.03.2021 13:40:13
Dle §16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Ačkoli druhá část otázky se netýká ochrany životního prostředí, ale veřejného pořádku, dovoluji si uvést, že vyhláška o "nedělním klidu" ve městě schválena není. Petr Walenka, vedoucí OŽP
23.03.2021 07:44:52 - Helena
Dobry den, je prosim v planu mesta nejak resit premnozene holuby a to predevsim na sidlisti v okoli nam. 17.listopadu? Napr. likvidace hnizd nebo holubu samotnych? Vyskytuje se zde po nich velke mnozstvi exkrementu na lavickach pod stromy, na parapetech oken bytu apod. Dekuji za odpoved.
Odpověď - 25.03.2021 14:15:51
Holubi v Příbrami systematicky odchytáváme do klecí, které odborná firma instaluje na střechách domů a objektů. Záleží na výskytu holubů a na možnostech umístění klecí. Aktuálně se chytá Ve Dvoře vedle náměstí 17. listopadu. zde jsme v loňském roce odchytli cca 100 ks jedinců. V zimních měsících se ptáci stahují do měst, mnoho lidí je krmí, a tak se vyskytují přímo v centrech. Provádíme také odstřel jedinců, pokud podmínky dovolí. Petr Walenka, vedoucí OŽP
23.02.2021 11:47:12 - Filip
Dobrý den, po městě se masivně kácí stromy. Je možné zveřejnit /zveřejňovat jejich seznam a důvod proč se kácí? Anonymní kácení jen spouští zlobu obyvatel. Například poražený kaštan na Stalingradu budí velké vášně, oprávněně.
A druhá otázka - bude také masivní výsadba náhradní zeleně - stromů? Přijde mi, že se často nahrazují pouze keři nebo takovým nestromy, malými hybridy co za 20 let poporostou o 5 cm. Pokud ještě většinou neuschnou, nepřischnou apod. Sází se vůbec ještě normální stromy, co budou velké? Nebo už ve městě velký strom časem nebude?
Odpověď - 27.02.2021 15:17:20
Seznam stromů veřejné zeleně aktuálně povolených Odborem životního prostředí naleznete na webových stránkách města na odkazu Životního prostředí, v položce Vydaná povolení kácení městské veřejné zeleně. Pokácení zmíněného jírovce a způsob provedení opravy splaškové kanalizace nese znaky přestupku na úseku ochrany přírody, v tomto směru vede náš odbor jako orgán státní správy příslušná šetření. Nic na tom nemění skutečnost, že rostl v ochranném pásmu kanalizace. Co se týká náhradní výsadby, je předepisována v místech, kde je to účelné a možné. Každoročně TS vysazují kolem 80 ks stromů v jarním i podzimním období. Na podzim vysadily alejové stromy u Q klubu, v ulici Boženy Němcové, Drkolnovské, Bratří Čapků, Pod Hladou, Legionářů, Slunné, Na Litavce, apod. S výraznou výsadbou město počítá při realizaci parku u Čekalíkovského rybníka nebo v ul. Gen. Kholla. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
18.02.2021 09:23:01 - Jana
Dobrý den, začínají se zvětšovat počty ručních samoobslužných myček aut, jak je zajištěna jejich bezpečnost a nezávadnost pro životní prostředí. Drobné "vodní" části - mlha se šíří do okolí a v žádném případě to není jen čistá voda, někdy je to dost nepříjemné na dýchání. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď - 18.02.2021 11:36:17
Vážená paní Jano, děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Omlouvám se, ale na tento dotaz neumíme odpovědět. Tato problematika (vliv "vodní" mlhy při samotném mytí na bezpečnost, hygienické požadavky, apod.) je naprosto mimo kompetenci našeho odboru. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP.