Životní prostředí

Povolování kácení dřevin, nakládání s vodami (odběr vody ze studní, vypouštění vod), odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských lístků, lesů, týrání zvířat, ovzduší a nakládání s odpady. Podněty týkající se údržby veřejné zeleně ve městě Příbram směřujte přímo na Technické služby Příbram.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 17  
27.02.2019 20:10:01 - Zuzana
Dobrý večer, chtěla bych upozornit na projíždění aut přes ,,parčík,, v Březnické ulici u můstku, všude se mluví o ochraně zeleně a tady si kdosi pravidelně zkracuje cestu. Nechtělo by to zkontrolovat ?
Zuzana
Odpověď - 05.03.2019 08:02:24
Dobrý den paní Zuzano, z Vašeho dotazu není zcela jasné, o jaké místo by se mělo jednat. Prosím tedy o přesnější popis na email lubos.rezac@pribram.eu nebo telefonicky na 731609940. Děkuji a jsem s pozdravem Mgr. Luboš Řezáč, zástupce vel. MP Příbram
23.11.2018 17:18:30 - Milan Šebesta
Dobrý den, chci se zeptat,co se dá dělat se sousedem, který před domem rozebírá starý dřevotřískový lakovaný nábytek a ještě mi řekne, že s tím samozřejmě topí.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 28.11.2018 10:10:16
Vážený pane Šebesto, děkujeme za Vaši aktivitu a k věci uvádíme, že takového souseda je vhodné upozornit, že pálením uvedených materiálů dochází k vytváření a uvolňování množství velmi jedovatých látek (především dioxiny, formaldehyd a další rakovinotvorné látky), které následně ohrožují nejen jeho samotného, ale i jeho blízké a zdraví ostatních obyvatel v širokém okolí. Starý nábytek může buď prodat, nebo odvézt zdarma na sběrný dvůr v ulici Mlynářská. Současně se spalováním uvedeného materiálu dopouští přestupku podle odst. 1 písm. d) § 23 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v případě prokázání tohoto přestupku mu může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 tis.Kč. Bude-li v takové činnosti přesto pokračovat, obraťte se na Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí. Pro tento případ je vhodné pořídit případnou fotodokumentaci či jiný záznam neb svědeckou výpověď dokladující uvedenou činnost s uvedením data a času. Ing. Petr Milec Odbor životního prostředí, Tel.: 318402477, E-mail: petr.milec@pribram.eu
05.11.2018 16:39:19 - Pavel Dušek
Dobrý den.Za jakých podmínek bych mohl odbahnit své dva rybníčky používané jako sádky na náhon mlýna?
Děkuji S pozdravem Pavel Dušek
Odpověď - 06.11.2018 08:47:54
Pane Dušku, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz, je nutno záměr doplnit o podrobnosti např. konkrétního místa, způsobu odbahnění a použití sedimentu. Nejlépe bude, když nás budete kontaktovat osobně. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
19.09.2018 18:26:27 - Iva
V ulici K.H. Máchy jsou 3 suché javory.Bylo by potřeba zhodnotit jejich stav a učinit opatření.
Děkuji
Odpověď - 20.09.2018 07:22:25
Ivo, díky za informaci. Příště doporučuji využít přímý kontakt na sadovníka OŽP paní Danielu Wagnerovou. E: daniela.wagnerova@pribram.eu, T: 318 402 485. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474
12.09.2018 15:55:38 - Jan Vahal
Dobrý den chtěl bych se zeptat kdo je vlastníkem pozemku teď už tzv. hřiště v ulici Prokopská ( U nemocnice ) ? Je to vlastně dvůr této adresy. Hned vedle podařilů. Lidé co bydlí v okrajové části si stěžují že tam svévolně rostou stromy a vůbec jim tam nejde sluníčko. O což defacto v těchto měsících ani nejde. Je to dobře, ale ne druhou stranu při horších klimatických podmínách,zejména větru, se větve stromu až nebezpečně naklání do oken a to si myslím, že není bezpečné !
Odpověď - 12.09.2018 17:11:58
Vlastníka můžete rychle zjistit zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. V případě potřeby nás navštivte - pomůžeme Vám. Petr Walenka, 318 402 474
09.09.2018 23:15:00 - Vlasta Velebilová
Dobrý den. Je ještě možné podat žádost o nádoby na tříděný odpad k domu? Děkuji
Odpověď - 20.09.2018 07:12:46
Paní Vlasto, z důvodu doplnění nutných podrobností Vaší otázky nás kontaktujte osobně. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474
09.09.2018 21:14:01 - Josef K.
Dobrý den,
mám dotaz, zda město Příbram spadá do obcí ohrožených suchem, aby mohla být podána žádost na "dotaci dešťovka"-pro zálivku zahrady, popřípadě zda lze vydat potvrzení nebo uvést odkaz na jiný zveřejněný závazný dokument, který by byl doložen k žádosti o tuto dotaci?
Děkuji za odpověď.

J.K.
Odpověď - 10.09.2018 10:18:43
Město Příbram není obcí ohroženou suchem (ve smyslu pravidel dotace). Dotaci jen na zálivku nelze využít. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
29.08.2018 11:35:31 - D.H.
Dobrý den,

poskytuje město Příbram dotaci pro začínajícího včelaře?

Děkuji za odpověď.
Odpověď - 04.09.2018 09:43:39
Město Příbram dotace pro začínající včelaře neposkytuje. Petr Walenka, vedoucí OŽP MěÚ Příbram, tel. 318 402 474.
21.08.2018 14:48:55 - Eva
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy budou k dispozici přidělené kompostéry, na které byla přislíbena dotace. Děkuji.
Odpověď - 22.08.2018 08:14:06
Paní Evo, dodávka od výrobce se opozdila. O čase a místě budete v předstihu informována. Předpokládám, že k tomu dojde v první polovině září. Petr Walenka, vedoucí OŽP
30.05.2018 22:00:45 - V.M.
Dobrý den,prosím bylo by možno něco udělat se stromy v u.28.října za domem č.6,7,8,?stíní nám to tak,že svítíme i přes den.Předem děkuji za odpověď V.M.
Odpověď - 04.06.2018 10:08:32
Ve Vaší ulici v loňském roce probíhala dotazníková akce a následná probírka lipové aleje kvůli prosvětlení místa a uvolnění prostoru pro zbylé jedince. Stromy za domem jsou na pozemku města. Prosím Vás, aby nás o tomto problému kontaktovalo společenství vlastníků, následně provedeme se správcem zeleně (Technické služby Příbram) prohlídku místa. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu
17.05.2018 19:25:37 - Zdeněk Holý
Má Město Příbram zpracovánu mapu městské zeleně podobně jako nepř. Město Dobříš ? Kde se dozvím kdo o konkretní ploch pečuje.
Z.Holý

viz: http://gis.mestodobris.cz/mapa/mapa-zelene/
Odpověď - 18.05.2018 08:25:26
Město ani správce zeleně bohužel nedisponuje podobným generelem zeleně. V současnosti se však podnikají kroky k získání dotace na jeho pořízení. Co se týká správy nebo péče jednotlivých pozemků lze se celkem jednoduše orientovat podle vlastnických vztahů. S pozdravem Ing. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
04.04.2018 14:58:33 - J. Vlasatá
Dobrý den, můžu na zahradě u domu spálit větve kterýkoliv den? Nebo je nějaká vyhláška, kdy se smí rozdělávat oheň?.
Děkuji
Odpověď - 05.04.2018 11:33:25
V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, suché listí, suché větve a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit kdykoliv. Případné pálení většího množství materiálu - je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.webrex.cz (služby pro veřejnost). Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Z důvodů snížení rizika znečištění ovzduší a vyloučení možných stížností sousedů na obtěžování kouřem (§ 1013 občanského zákoníku), lze doporučit využití kontejnerů na bioodpad, které na území města rozmístily Technické služby města Příbrami. Přehlednou mapu umístění těchto kontejnerů včetně dalších praktických informací lze najít na webové adrese http://www.ts-pb.cz V případě většího množství bioodpadu doporučujeme jeho odvoz přímo do kompostárny v prostoru sběrného dvora v ulici Mlynářská (Za Balonkou). Petr Milec, OŽP, 318 402 477, petr.milec@pribram.eu
14.03.2018 20:44:47 - Jan
Dobrý den,jaké je č.ú.,na který se mají posílat poplatky za komunální odpad?A je třeba var.symbol?
Děkuji
Odpověď - 15.03.2018 08:41:40
Vážený pane Koudelo, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu lze uhradit bankovní převodem na číslo účtu 1783-521689309/0800 vedeného u ČS, a.s. Při platbě je však nutné uvést variabilní symbol, který Vám sdělím po zaslání Vašeho data narození a adresy trvalého pobytu na mou e-mailovou adresu, a to venuse.stochlova@pribram.eu. S pozdravem Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického
14.03.2018 06:49:06 - ul.Podskalí
Dobrý den.Únor 2018.Chceme se zeptat proč byla pokácena borovice na začátku ulice Podskalí,Příbram 1,směrem ke kruhovému objezdu?Strom byl zdraví a nečemu nepřekážel.
Děkujeme za odpověď.
Občané ul. Podskalí
Odpověď - 14.03.2018 12:01:50
Dobrý den, v uvedené lokalitě byla pokácena borovice o obvodu kmene 78 cm. Strom rostl v ochranném pásmu plynovodu, který má být rekonstruován. Vzhledem k velikosti stromu kácení nevyžadovalo naše povolení. Běla Komancová, OŽP, bela.komancova@pribram.eu, tel. 318 402 478.
25.02.2018 17:33:04 - sl.Sobotková
Dobrý den,
bude "město" nějak řešit přemnožené holuby? V obasti nám. Fr. Kučery se holubi nekontrolvaně množí a už je neodradí ani jehly na okapech. Naopak jehly poškodili a nyní jejich peří i výkaly, létají vzduchem a znečišťují okapy, parapety a okna i okolí domů, nehledě na riziko, že je-li okno otevřené, může hulubí odpad zaletět i do bytu. Žádám tedy o nějaké řešení, např. vysazení přirozeného predátora, jak tomu bývalo v minulosti. Děkuji Vám předem za pochopení a brzkou odpověď. Sobotková
Odpověď - 27.02.2018 11:58:38
Paní Sobotková, město řeší regulaci holubů odchytem nebo odstřelem, a to v závislosti na lokalitě. Předpokládám, že v této lokalitě nám. Fráni Kučery bydlíte v některém z bytových domů. Prosím kontaktujte svého předsedu Společenství vlastníků bytových jednotek, aby se s námi spojil s cílem nalezení společného řešení pro Váš dům. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP, tel: 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
05.02.2018 17:06:02 - L.Poslední
Dobrý den,dle Vaší rady z listopadu loňského roku jsem pozvala vlastníka sousedního pozemku na kterém rostou duby které nás ohrožují k projednání situace a odstranění nebezpečných větví.Přišel i s lidmi,kteří se zabývají stromolezeckou technikou prořezávání stromů.Po prohlídce ale prohlásili,že si na to netroufnou,že to je nebezpečné a navíc že ty duby jsou nějakých 300 let staré a že by majiteli hrozila velká pokuta od zelených.
Můžete mi prosím poradit jaké potvrzení a souhlas koho potřebuji sehnat k tomu,aby se mohly odstranit zcela suché větve a zkrátit ty,které k nám přesahují a při větru se lámou ?
Nebo snad jsou stromy cenější než lidské životy?
Nechci těm stromům ublížit,jen chci ochránit naše životy a majetek-již dvakrát nám spadlá větev prarazila střechu na chatě.
O prořezání dubů usilujeme již ředu let,je to opravdu neřešitelný případ a musíme čekat na to až se stane neštěstí?Vím že to je práce nebezpečná a nechtěla bych aby se při ní někomu něco stalo,pozemek je nepřístupný,žádná technika se tam nedostane,zbývá jen řebřík a do koruny vylézt,ale nechci čekat ani na to,až se něco stane někomu z nás.Trávíme tam hodně času s vnoučaty.
Majitel se vyjádřil tak,že on je pojištěný a když se něco stane zaplatí to pojišťovna,takhle že by to musel zaplatit on a že na to nemá peníze.Můžete mi prosím poradit ?
Děkuji L.Poslední
Odpověď - 07.02.2018 11:00:12
Dobrý den, paní Poslední. Nevím, jak vypadají stromy, které zmiňujete, ani nevím o jakou lokalitu se jedná. Ale pokud jsou duby tak staré, jak píšete, jedná se jistě o velmi hodnotné stromy. Pokud jsou v koruně suché větve, které ohrožují Vaši bezpečnost, máte dle mého názoru možnost využít § 1016 odst. 2 občanského zákoníku (OZ) a sama odstranit větve přesahující na Váš pozemek, pokud tak soused neučinil poté, co jste ho o to požádala. Stromy samozřejmě přitom nesmíte poškodit. Proto doporučuji obrátit se na odborníka - certifikovaného arboristu. Pokud byste chtěla konkrétní doporučení, obraťte se na mě mailem. Arborista je schopen strom posoudit, navrhnout typ řezu a ten pak provést, a to samozřejmě i v místech, kam se běžná technika nedostane. V případě, že neexistuje jiné řešení jak zajistit bezpečnost stromu, navrhne a zdůvodní pokácení. K řezu stromů se žádné povolení nevydává, kácení povoluje příslušný obecní úřad, o povolení žádá vlastník. Předpokládám, že existují i jiné možnosti postupu dle občanského zákoníku, ty ale doporučuji konzultovat s právníky - odborníky na danou oblast. Běla Komancová, referentka OŽP, bela.komancova@pribram.eu, tel. 318 402 478.
05.01.2018 13:22:20 - p. Šedivá
Dobrý den,
na úřední desce jsem viděla dokument, který pojednává o povolení k usmrcení kormorána velkého. Můj dotaz zní: kde se kolonie nachází, kolik má kusů, jak velké škody způsobila a kdo je vlastníkem vodní plochy, kde se tato kolonie nachází? Děkuji.
Odpověď - 08.01.2018 10:35:50
Vážená paní Šedivá, Městský úřad Příbram jako příslušný orgán ochrany přírody Vámi zmiňovaným dokumentem vyvěšeným na úřední desce vyhlásil, že nastaly podmínky pro uplatňování odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého (který vydalo Ministerstvo životního prostředí a lze jej dohledat na jejich stránkách). Těmito podmínkami je to, že se v našem správním obvodu vyskytne alespoň jedno hejno kormorána velkého o 5 a více jedincích na tahu nebo při zimování. Nemusí se tedy nutně jednat o kolonii. Vlastnické vztahy či výši škody v tomto případě neposuzujeme. Aktuálně máme hlášený zvýšený výskyt kormorána velkého z oblasti VN Kamýk nad Vltavou (stovky jedinců) a z rybníků v k. ú. Kotenčice a Pičín (desítky jedinců). Běla Komancová, odbor životního prostředí, bela.komancova@pribram.eu, 318 402 478.
02.01.2018 09:11:39 - Ondrej
Dobry den, mel bych otazku ohledne studne. Koupili jsme pozemek, na kterem je vybudovana studna, ktera podle znaleckeho posudku neni povolena (stavba byla tedy predchozim majitelem vybudovana "na cerno", s povolenim se neobtezoval). Podle dodatecneho hydrogeologickeho posudku je studna v poradku. Jedna se o jediny zdroj vody (v obci neni vodovod). Jak bychom meli postupovat pri legalizaci studne a jaka dokumentace nebo dodatecne posudky jsou potreba k jejimu povoleni (jako zdroj pitne vody pro budouci rodinny dum)? Dekuji
Odpověď - 02.01.2018 15:17:25
Vyřešení Vašeho dotazu má několik variant řešení. Doporučuji se dostavit na zdejší odbor a osobně celou záležitost projednat. Ladislav Průša referent OVH, Tel.: 318402483, E-mail: ladislav.prusa@pribram.eu.
27.11.2017 12:11:01 - Eva Fillová
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda se u Vás vyřizují dotace na zateplení rodinného domu. Moc děkuji za informaci,hezký den Eva Fillová
Odpověď - 27.11.2017 13:07:48
Paní Evo, na odboru životního prostředí se dotace nevyřizují. Doporučuji k prostudování: http://www.novazelenausporam.cz. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu
16.11.2017 18:35:57 - Ludmila Poslední
Mohu uřezat suché větve dubů a zkrátit větve které přesahují přes plot naší zahrady na náš pozemek a při větru se lámou,padají a ohrožují zdraví,život a majetek ?Je potřeba k tomu povolení?
Na zahradě trávíme hodně času s vnoučaty a ty duby jsou opravdu nebezpečné.V říjnu k nám spadla velká,suchá větev o průměru 15cm.
Duby rostou asi 1,5 metru od plotu na okraji strouhy ve které je voda takže mají kořeny vlastně ve vodě a proto prosychají a uhnívají.Nechci porazit celé stromy ale aspoň suché větve a ty,které hodně přesahují k nám a jsou nebezpečné.Jedná se o 2 stromy.
Děkuji za odpověď.L. Poslední
Odpověď - 20.11.2017 11:17:39
Vážená paní Poslední, z Vašeho dotazu vyplývá, že stromy nerostou na Vašem pozemku, ale na pozemku souseda. Z toho vyplývají Vaše možnosti dané občanským zákoníkem. Péče o stromy je primárně povinností vlastníků. Pokud na sousedním pozemku rostou stromy, které mají v koruně větší suché větve, jejichž pádu se obáváte, doporučuji vyzvat vlastníka k jejich odstranění. Pokud tak vlastník neučiní v přiměřené době poté, co ho soused (tedy Vy) požádal, "smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu"(§ 1016 odst. 2 občanského zákoníku). K vlastnímu řezu se žádné povolení nevydává, je třeba ale myslet na to, že strom nesmíte řezem poškodit. Rozsáhlejší řezy proto vždy doporučujeme svěřit do rukou odborníků na řez dřevin. V případě zájmu Vám můžu na mail poslat kontakty na arboristické firmy působící v našem regionu. Běla Komancová, OŽP, bela.komancova@pribram.eu, tel. 318402478
1 |…| 17