Životní prostředí

Povolování kácení dřevin, nakládání s vodami (odběr vody ze studní, vypouštění vod), odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání rybářských lístků, lesů, týrání zvířat, ovzduší a nakládání s odpady. Podněty týkající se údržby veřejné zeleně ve městě Příbram směřujte přímo na Technické služby Příbram.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím s podmínkami odeslání otázky.
Informace o zpracování osobních údajů
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 | 2  
06.11.2019 19:42:32 - Michaela Š.
Dobrý den,

Prosím o informaci, jak postupovat při žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, kvůli stavbě RD. Popřípadě, jaké jsou s tím spojeny poplatky.
Odpověď - 08.11.2019 09:53:45
Žádost o souhlas k odnětí půdy lze najít na stránkách Odboru životního prostředí (https://pribram.eu/potrebuji-vyridit/odneti-pudy-ze-zemedelskeho-pudniho-fondu.html). K žádosti je nutné doložit předepsané přílohy (např. koordinační situaci stavby, výpočet odvodů za odnětí půdy, výsledky pedologického průzkumu, vyhodnocení důsledků záměru na ZPF, atd.). Správní poplatek za vyhotovení souhlasu k odnětí půdy se nestanovuje. Stavebník hradí pouze odvody za odnětí půdy, a to až po zahájení realizace stavby. Pro bližší informace kontaktujte referentky ochrany zemědělského půdního fondu. Marika Lachmanová, 318 402 479, 318 402 475.
18.09.2019 13:01:47 - Miloš N.
Dobrý den,
v zelené lokalitě mezi bytovým domem čp. 588 a čp. 578, ul. Fantova louka, Příbram 2 se nachází Javor klen, který má značně rozložitou korunu vzhledem ke své poloze. Značná část této koruny zasahuje do místní komunikace, kde se pohybují lidé, parkují vozidla, ale hrají si tu i malé děti. Při větrném počasí je slyšet mírné praskání. Doporučuji strom dendrologicky posoudit nezávislým arboristou a provedení bezpečnostních řezů, případně řezů odpovídajícího standardu řezů stromů.
V případě potřeby dalších informací jsem Vám k dispozici.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Odpověď - 18.09.2019 15:03:36
Pane Miloši, děkuji za zprávu. Doplnění informací bude vhodné. Prosím kontaktujte pracovnici OŽP Danielu Wagnerovou, tel. 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
02.08.2019 08:40:19 - Kollert
Dobrý den,
v minulosti jsem využil pro zachytávání dešťovky septiku o objemu 15 m3 a vodu využívám jen k zalévání zahrady a napouštění vody do bazenu.Do nádrže jsem svedl vodu ze střechy RD a dalších zastřešených malých objektů- celkem o ploše cca 200m2.Součástí systému zalévání jsou čerpadla,hadice , trysky apod.Můj dotaz je , zda dosáhnu na dotaci v rámci programu "Dešťovka" vzhledem k existenci seznamu "suchých obcí".
Děkuji předem za reakci na můj dotaz......Kollert Příbram)
Odpověď - 02.08.2019 11:38:00
Doporučuji se s konkrétním dotazem obrátit přímo na donátora - Státní fond životního prostředí - tel. 800 260 500, www.dotacedestovka.cz. Cca od října 2018 na nové realizace není rozhodující zda je obec v suché oblasti. Starší realizace doporučuji projednat na Státním fondu životního prostředí. Pro úplnost dodávám, že město Příbram není uvedeno v seznamu suchých obcí, ve městě nenastaly takové okolnosti, aby mohlo být vydáno souhlasné potvrzení městského úřadu. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474.
26.07.2019 12:37:02 - Alena Kubová
Dobrý den, prosím o informaci, jak mám postupovat ohledně žádosti o povolení kácení dřevin na veřejném pozemku z důvodu, že tyto dřeviny (dva stromy tzv. nálety) ohrožují bezpečnost chodců, přilehlého okolí i mého soukromého pozemku v ulici Pod Struhami na Březových Horách.

Děkuji za odpověď
Odpověď - 29.07.2019 08:37:26
S podrobnostmi, především stran lokalizace a zjištění vlastníka pozemku, se prosím obraťte na kolegyni Danielu Wagnerovou, tel. 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP
03.07.2019 12:17:44 - Blanka
Dobrý den, u domu máme studnu, kterou používáme jen v létě na zalévání. Když jsme včera načerpali vodu, je našedlá a trochu pění. Prosím o radu, kde a jak je možno zjistit, zda voda není závadná pro zalévání například okurek. Děkuji
Odpověď - 03.07.2019 14:25:57
Doporučujeme si nechat udělat rozbor u akreditované laboratoře (v Příbrami např. Státní zdravotní ústav (sídlí v budově bývalé hygienické stanice) nebo 1.SčV, a.s. (sídlí na Nové Hospodě), konkrétní ukazatele rozboru je nutno prokonzultovat přímo s laboratoří. Ladislav Průša, referent OŽP, 318 402 483
20.06.2019 18:27:52 - Zdeněk Velas
Dobrý den

rád bych se touto cestou zeptal, na stanovisko ohledně umístění stavby bližší než 50 m od hranice lesa. Chtěli bychom stavět v Orlově a při měření dle katastrálních map nám vychází hranice pozemku cca na 31m takže dům by reálně stál ve vzdálenosti 34m. Dle urbanistické studie je uvedeno, že nejbližší stavba může být 30m. Rád bych se touto cestou zeptal na postup při řešení této situace. Předem děkuji Velas
Odpověď - 21.06.2019 07:43:45
S konkrétním případem se obraťte na kolegu Petra Bílka, a to nejlépe osobně - tel. 318 402 481. S pozdravem. Petr Walenka, vedoucí OŽP
07.06.2019 13:20:14 - Petr Walenka
Vážený pane Josefe V., jelikož Váš dotaz týkající se manipulace s azbestovou krytinou při rekonstrukci rodinného domu obsahuje několik osobních údajů, nemůžeme jej v zaslané podobě zveřejnit. Proto využívám této formy.
Ohlášení práce s azbestem se neprovádí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, ale na krajské hygienické stanici. Výměna takové střešní krytiny se dále min. ohlašuje příslušnému stavebnímu úřadu. Doporučujeme tedy kontaktovat přímo stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky, při které lze zkontrolovat, zda stavba je prováděna v souladu s rozhodnutím nebo opatřením stavebního úřadu, dle projektové dokumentace, popř. zda není ohrožováno zdraví lidí, apod. s pozdravem. Petr Walenka,vedoucí OŽP 318 402 474
30.05.2019 08:41:08 - Radmila Šedivá
Dobrý den,
Pozoruji již dva roky v okolí našeho bydliště výskyt chráněné koroptve polní. Již vloni vyvedli mláďata a hejno letos v lednu čítalo 12-ti kusů. Chtěla jsem se zeptat jakým způsobem je chráněna a co se pro její ochranu může a naopak nesmí dělat. Děkuji za odpověď.
Odpověď - 31.05.2019 13:37:38
Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. se jedná o zvláště chráněný, resp. ohrožený druh živočicha. V souladu s platnou právní úpravou je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Koroptev doplatila nejvíce ze všech polních ptáků vyskytujících se na našem území na intenzifikaci a chemizaci zemědělské výroby a s tím spojenou ztrátu hnízdních i potravních možností. Cesty ke zlepšení biotopu tohoto druhu v zemědělské krajině jsou popsány např. v článku "Možnosti podpory koroptve polní v zemědělských kulturách" na stránkách České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz). Na úmrtnost koroptví mají také značný vliv přemnožení predátoři (zejména lišky, krkavcovití ptáci a divoká prasata) - v souladu s platnou právní úpravou dochází k redukci těchto predátorů, velký význam však zde hraje i zajištění vyhovujícího prostředí s dostatkem úkrytových příležitostí a potravy, výsledkem je pak silná populace, která je schopna přežít i v přítomnosti predátorů. Tak můžete např. v zimním období zahlédnout na polích tzv. "koroptví boudy" vystavěné z trámků či kůlů ve tvaru jehlanu zakryté klestím. Toto myslivecké zařízení je určené k přikrmování koroptví v zimních měsících. Pokud se chcete aktivně zapojit do ochrany koroptví ve vašem okolí, doporučuji kontaktovat některého člena nejbližšího mysliveckého spolku, který vám poradí, jak se do této ochrany zapojit (informace: Okresní myslivecký spolek Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, 261 01 Příbram; e-mail: myslivci@pb.cz). Laický přístup pomoci (např. přikrmování koroptví v zimním období nevhodnou potravou) má mnohdy spíše negativní dopad. Ing. Lada Krnáčová, OŽP, tel. 318 402 478
14.05.2019 14:22:22 - Lenka Sammoudi
Dobrý den,

prosim o informaci, kam mohu odvazet spaleny potravinarsky tuk (olej). Slevam ho do plastovych nadob, ale nenasla jsem v Pribrami zadny specialni kontejner, do ktereho bych ho mohla vlozit. Pokud ve meste takovy kontejner neni, chysta mesto Pribram takovy kontejner poridit v ramci ochrany zivotniho prostredi? Podotykam, ze bydlim ve vesnici u Pribrami, kde nemame smlouvu se sbernym dvorem Pribram a nekolikrat do roka mame pristaveny kontejner na naklady obce, tam se mi vsak olej hazet opravdu nechce. Dekuji za odpoved.
Odpověď - 14.05.2019 18:46:00
Paní Lenko, nádoby rozmístěné po Příbrami jsou určené výhradně pro potřeby občanů města a nikoli občanům jiných obcí. Stejně tak tomu je u sběrného dvora v Příbrami. Systém nakládání s komunálními odpady dané obce je rozličný a je nutno kontaktovat představitele vaší obce. Ačkoli mají obce povinnost zabezpečit celoročně místa pro oddělení sbírání jedlých tuků až od ledna 2020, řada z nich běžně tyto odpady sbírá při pravidelných svozech nebezpečných složek komunálního odpadů nebo na svých sběrných dvorech. S pozdravem. Petr Walenka
09.05.2019 12:31:41 - Markéta
Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou o řádnou deratizaci potkanů na Dolejší Oboře v Příbrami. Chodí tam spousta maminek s malými dětmi a situace je již neúnosná. Děkuji za pochopení a odpověď.
Odpověď - 14.05.2019 18:33:37
Díky za informaci. Věc prověříme a zajistíme deratizaci. Petr Walenka, vedoucí OŽP
16.04.2019 16:20:54 - Filip
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na náležitosti ohledně zálivky trávníků na stadionu Spartak. Sucho sucho už kolik měsíců, a hřiště se denně zalévá jistě obrovským množstvím vody. Spartak má sice asi studnu, ale je to do očí bijící v kontrastu s velkým suchem všude okolo. Existují nějaká omezení? Nebo je možné prolívat vodu na hřiště neomezeně? Děkuji
Odpověď - 17.04.2019 06:31:03
Dobrý den, obecně - omezení existují v uzavřené smlouvě o odběru vody z vodovodního řadu a v povolení k odběru vody vydané vodoprávním úřadem. Vodu tedy nelze odebírat neomezeně. V případě potřeby se s přesnější specifikací problému, můžete obrátit na náš Odbor životního prostředí. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP
09.04.2019 13:30:52 - Zdenka
Prosím pěkně bylo by možné nějak omezit přístup k labutí která sedí na hnízdě na Novaku aby vejce vyseděla?lidi jsou zlý děkuji za odpoved
Odpověď - 11.04.2019 06:25:07
Labutě jsou v "péči" lidí ze Sportovního zařízení města a Ochrany fauny ČR. Nevím o nikom jiném, kdo by se o ně postaral lépe. Pěkný den. Petr Walenka, vedoucí OŽP.
07.04.2019 09:59:05 - Pavlína
Dobrý den, v předchozích letech bylo možné získat od města domácí komposter. Zajímalo by mě, zda tato možnost trvá, případně jak o něj zažádat. Děkuji
Odpověď - 08.04.2019 08:59:24
Akce domácích kompostérů byla ukončena již na podzim 2018. S pozdravem Petr Walenka, vedoucí OŽP
27.03.2019 15:13:03 - jiří šabata
Dobrý den,
léta odebíráme vodu ze studánky na pozemku v katastrálním území Orlické Zlákovice. Na koho se mám obrátit pro vydání Rozhodnutí k nakládání s vodami?
Děkuji.
Odpověď - 28.03.2019 12:44:35
Orlické Zlákovice jsou součástí obce Milešov - tedy na území obce s rozšířenou působností Sedlčany. Je nutno se obrátit na MěÚ Sedlčany, Odbor životního prostředí. Petr Walenka
25.03.2019 11:51:49 - Milan
Dobrý den,

chci se zeptat jak postupovat a co mohu udělat se sousedkou, které dlouhodobě vychází z komína temný a štiplavý dým ve večerních a nočních hodinách, tak že je jím cítit polovina ulice a nedají se otevírat okna? Dým vychází z domu v ulici Kozičínská 455 na Březových Horách.

Děkuji
Odpověď - 25.03.2019 14:25:02
Pro kvalifikovanou odpověď na Vaši otázku bude pro nás důležité především zjistit, zda příčinou vzniku kouře je pálení odpadků resp. jiného materiálu odlišného od klasického paliva, nebo popisovaný stav je důsledkem špatné obsluhy či údržby kotle resp. kamen, popř. špatný technický stav spalinových cest. Pro urychlení řešení nevyhovující situace nás prosím kontaktujte na tel . čísle 318 402 477, resp. využijte mailovou adresu: petr.milec@pribram.eu Děkujeme za oznámení a případnou další spolupráci. Petr Milec
11.03.2019 09:31:38 - Nada
Dobry den chtela jsem se zeptat ohledně komposteru, ktere mely byt prideleny mestem. Vyplnila jsem zadost a dosud se mi nikdo neozval. Dekuji Fialkova
Odpověď - 28.03.2019 12:41:36
Vážená paní Fialková, z důvodů doplnění nutných podrobností k Vašemu dotazu, kontaktujte přímo pana M. Strnada, marcel.strnad@pribram.eu, 318 402 476. Děkuji Petr Walenka, vedoucí OŽP
27.02.2019 20:10:01 - Zuzana
Dobrý večer, chtěla bych upozornit na projíždění aut přes ,,parčík,, v Březnické ulici u můstku, všude se mluví o ochraně zeleně a tady si kdosi pravidelně zkracuje cestu. Nechtělo by to zkontrolovat ?
Zuzana
Odpověď - 05.03.2019 08:02:24
Dobrý den paní Zuzano, z Vašeho dotazu není zcela jasné, o jaké místo by se mělo jednat. Prosím tedy o přesnější popis na email lubos.rezac@pribram.eu nebo telefonicky na 731609940. Děkuji a jsem s pozdravem Mgr. Luboš Řezáč, zástupce vel. MP Příbram
23.11.2018 17:18:30 - Milan Šebesta
Dobrý den, chci se zeptat,co se dá dělat se sousedem, který před domem rozebírá starý dřevotřískový lakovaný nábytek a ještě mi řekne, že s tím samozřejmě topí.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 28.11.2018 10:10:16
Vážený pane Šebesto, děkujeme za Vaši aktivitu a k věci uvádíme, že takového souseda je vhodné upozornit, že pálením uvedených materiálů dochází k vytváření a uvolňování množství velmi jedovatých látek (především dioxiny, formaldehyd a další rakovinotvorné látky), které následně ohrožují nejen jeho samotného, ale i jeho blízké a zdraví ostatních obyvatel v širokém okolí. Starý nábytek může buď prodat, nebo odvézt zdarma na sběrný dvůr v ulici Mlynářská. Současně se spalováním uvedeného materiálu dopouští přestupku podle odst. 1 písm. d) § 23 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v případě prokázání tohoto přestupku mu může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 tis.Kč. Bude-li v takové činnosti přesto pokračovat, obraťte se na Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí. Pro tento případ je vhodné pořídit případnou fotodokumentaci či jiný záznam neb svědeckou výpověď dokladující uvedenou činnost s uvedením data a času. Ing. Petr Milec Odbor životního prostředí, Tel.: 318402477, E-mail: petr.milec@pribram.eu
05.11.2018 16:39:19 - Pavel Dušek
Dobrý den.Za jakých podmínek bych mohl odbahnit své dva rybníčky používané jako sádky na náhon mlýna?
Děkuji S pozdravem Pavel Dušek
Odpověď - 06.11.2018 08:47:54
Pane Dušku, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz, je nutno záměr doplnit o podrobnosti např. konkrétního místa, způsobu odbahnění a použití sedimentu. Nejlépe bude, když nás budete kontaktovat osobně. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474, petr.walenka@pribram.eu.
19.09.2018 18:26:27 - Iva
V ulici K.H. Máchy jsou 3 suché javory.Bylo by potřeba zhodnotit jejich stav a učinit opatření.
Děkuji
Odpověď - 20.09.2018 07:22:25
Ivo, díky za informaci. Příště doporučuji využít přímý kontakt na sadovníka OŽP paní Danielu Wagnerovou. E: daniela.wagnerova@pribram.eu, T: 318 402 485. Děkuji. Petr Walenka, vedoucí OŽP, 318 402 474
1 | 2