Čistírny odpadních vod do 50 EO

- ohlášení výrobků označených CE

 

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatl, jejíchž podstatnou součástí jsou výrobky označené CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

Postup:
Provedení ohlášené stavby může vodoprávní úřad rozhodnutím zakázat. Lhůta pro zákaz provedení ohlášené stavby činí 30 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a - stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Náležitosti žádosti:
Viz. příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:
souhlas s ohlášením - 500 Kč

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 2327 | Aktualizováno: 27. 01. 2017