Čistírny odpadních vod do 50 EO

0 0 0

- ohlášení výrobků označených CE

 

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatl, jejíchž podstatnou součástí jsou výrobky označené CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

Postup:

Provedení ohlášené stavby může vodoprávní úřad rozhodnutím zakázat. Lhůta pro zákaz provedení ohlášené stavby činí 30 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
    zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

 Náležitosti žádosti:

Viz příslušný formulář.

Správní (případně jiný) poplatek:

souhlas s ohlášením - 400 Kč

Za správnost návodu odpovídá:  Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 5719 | Aktualizováno: 01. 11. 2018