Evidence a ohlašování odpadů

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) www.ispop.cz.

Případné dotazy směřujte přímo na technickou podporu ISPOP.

Hlášení souhrnných údajů zasílají právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují více než 600 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu.

Provozovatelé zařízení, včetně obchodníků s odpady jsou povinni zaslat hlášení i v případě, že v zařízení nebylo nakládáno s odpady, aniž by byl provoz přerušen.

Vyplňuje se přímo na webu  http://ispop.cz

Právní předpisy:

  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
  • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, 
  • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů
     

Poznámky:

Za nevedení průběžné evidence, neplnění ohlašovací povinnosti nebo nezaslání ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu údajů lze uložit pokutu v rozsahu do 10 000 000 Kč.

  

Za správnost návodu odpovídá: Marcel StrnadPočet zobrazení: 6207 | Aktualizováno: 13. 05. 2021