Místní poplatek z ubytovací kapacity

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 206

Další potřebné doklady, informace apod.:
Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, občanský průkaz

Základní informace:
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Postup:
Poplatník je povinnen písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti. Dále viz čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Ubytovatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, jenž přechodné ubytování poskytla.

Formulář

ke stažení zde:

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek:

Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Související:
Osvobození a úlevy čl. 6 vyhlášky č 4/2010
Sankce viz čl. 8 vyhlášky č 4/2010

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 3630 | Aktualizováno: 29. 09. 2013