Podněty,stížnosti týkající se živnostenského podnikání

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Živnostenský úřad MěÚ Příbram, ul. Gen. Tesaříka 19, Příbram I, naproti Sokolovně, 2. patro - kontrolní oddělení,číslo dveří 317, 312

Základní informace:
Podněty, resp. stížnosti, týkající se živnostenského podnikání lze podat v podatelně hlavní budovy Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram I nebo přímo na kontrolním oddělení živnostenského úřadu, Městského úřadu Příbram

Postup se nevztahuje na:
A) osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
B) vyřizování reklamací dle zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Lhůta pro vyřízení:
Nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena, lhůtu lze prodloužit se souhlasem vedoucího organizace

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Osoba zdržující se na území ČR

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Postup ŽÚ při výkonu kontroly se řídí:
A) Živnostenským zákonem
B) Kontrolním řád
C) Správním řádem
D) Zákonem o přestupcích
E) Metodickým pokynem č. 1/2005 (včetně dodatku) pro vyřizování stížností a peticPočet zobrazení: 7720 | Aktualizováno: 02. 04. 2015