Podnikání v zemědělství

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Živnostenský úřad MěÚ Příbram, ul. Gen. Tesaříka 19, Příbram I, naproti Sokolovně, 2. patro - registrační oddělení

Další potřebné doklady, informace apod.:
Fyzická osoba
- doklad totožnosti
- hotovost na úhradu správního poplatku

Právnická osoba
- doklad o tom, že byla zřízena nebo založena
- doklad totožnosti jednající za právnickou osobu
- doklady totožnosti odpovědného zástupce
- hotovost na úhradu správního poplatku

Základní informace:
Podnikání v zemědělství se rozumí soustavná, samostatná činnost, provozovaná pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem 252/1997 Sb. o zemědělství v platném znění

Lhůta pro vyřízení:
Pokud je podání bez závad a uhrazen správní poplatek, je osvědčení vydáno do 30ti dnů ode dne ohlášení

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
1. Fyzické osoby
2. Právnické osoby (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor)
3. Zmocněnec na základě plné moci

Formulář, kde je k dispozici:
Živnostenský úřad MěÚ Příbram, ul. Gen. Tesaříka 19, Příbram I, naproti Sokolovně, 2. patro - registrační oddělení

ke stažení zde:

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele _FO.pdf
Žádost o zápis do evidence zemědělského p odnikatele_PO.pdf
Oznameni_změny a doplnění.pdf

 

 

Správní (případně jiný) poplatek:
Zákon č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, položka 6
1000,- Kč - zápis zem. podnikatele do evidence
500,- Kč - změna zápisu zem. podnikatele do evidence
100,- Kč - změna zápisu identifikačních údajů do evidence zem. podnikatelePočet zobrazení: 5576 | Aktualizováno: 01. 04. 2015