Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro - pokladna

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Základní informace

Jedná se o poplatek za obecní systém odpadové hospodářství.

Postup

V pokladnách vyplníte formulář a bude Vám přidělen variabilní symbol pro úhradu poplatku.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Každá fyzická osoba trvale bydlící v Příbrami, cizinec pobývající na území ČR, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města Příbram určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

 

Přihlášení fyzické osoby

Formulář

je k dispozici v pokladnách městského úřadu, nebo
ke stažení:

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
  • § 16c zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Náležitosti žádosti

Formulář musí být řádně vyplněn podle skutečnosti a podepsán plátcem poplatku.

Místní poplatek

Sazba místního poplatku činí 720 Kč/osoba/rok.
Místní poplatek je splatný nejpozději 31. 3. daného roku.

Za správnost návodu odpovídá

Alena KolingerováPočet zobrazení: 37988 | Aktualizováno: 10. 12. 2021