Poplatek za odstraňování komunálního odpadu

Kde můžete záležitost vyřídit:
MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna

Základní informace:
Jedná se o poplatek za svoz komunálního odpadu.

Postup:
V pokladnách vyplníte formulář a bude Vám přidělen variabilní symbol pro úhradu poplatku.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Každá fyzická osoba trvale bydlící v Příbrami, cizinec pobývající na území ČR, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města Příbram určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Formulář je k dispozici v pokladnách městského úřadu, nebo
ke stažení:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 ze dne 16. prosince 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 ze dne 13. listopadu 2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za kalendářní rok 2017

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 ze dne 10. října 2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 ze dne 16. prosince 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti:

Formulář musí být řádně vyplněn podle skutečnosti a podepsán plátcem poplatku.

Místní poplatek:
Sazba místního poplatku činí 600 Kč/osoba/rok.
Místní poplatek je splatný nejpozději 31. 3. daného roku.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 24381 | Aktualizováno: 12. 01. 2021