Poskytnutí informací z centrální spisovny MěÚ Příbram

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Centrální spisovna, Kpt. Olesinského 41, 42, Příbram II
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Postup:
Jak požádat o informace z centrální spisovny Městského úřadu Příbram?
O informace lze požádat ústně v úředních hodinách v centrální spisovně na adrese Kpt. Olesinského 41, 42, Příbram II, nebo písemně doručením žádosti na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí, Tyršova 108, 261 19 Příbram I.

Žádosti vyřizuje Zora Říhová, zora.rihova@pribram.eu, tel: 318 402 258, 318 402 211.

Úřední hodiny centrální spisovny MěÚ Příbram:
pondělí: 12 - 16 h
středa: 8 - 12 h

Provozní řád spisovny

Formulář ke stažení:
Žádost o vyhledání dokumentace

 

Za správnost návodu odpovídá:
vedoucí odboru vnitřních věcíPočet zobrazení: 6614 | Aktualizováno: 18. 09. 2023