Ohlášení tomboly

0 0 0

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tombola dle zákona o hazardních hrách podléhá ohlášení obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 200.000,00 Kč.  

 Počet zobrazení: 3789 | Aktualizováno: 05. 04. 2024