Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a nebo 119.

Základní informace: Oznámení adresované Dopravnímu úřadu je zaevidováno a po kontrole jeho úplnosti a projednání je vystaven doklad o přidělení evidenčního čísla vozidlu taxislužby.

Lhůta pro vyřízení: Zpravidla do 7 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům s trvalým pobytem ve správním obvodu MěÚ Příbram.

Formulář ke stažení:        Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužby

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se zákon o silniční dopravě provádí.
 

Správní poplatek: Nevyměřuje se.

Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507

Poznámka: V případě nedodržení povinností provozovatele taxislužby stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, mu může být v rámci správního řízení uložena sankce až do výše 750.000 Kč.Počet zobrazení: 6515 | Aktualizováno: 27. 09. 2013