Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Jsem rozvedená matka dvou dětí a nyní žiji asi 2 roky s novým přítelem. Včera se mi starší šestnáctiletá dcera svěřila, že můj přítel se k ní chová velmi důvěrně. Pozoruje ji při převlékání a stalo se, že před dvěma dny, že ji sahal na prsa. Mám strach, že se mohlo stát i něco horšího, dcera je vystrašená a pláče. Snažím se ji s mladší dcerou zklidnit. Můžete mi nějak pomoci?

Problematiku lze konzultovat s příslušným pracovníkem OSPOD specializovaným na problematiku dítěte týraného, zneužívaného a zanedbávaného.
Pokud je oddělení sociálně-právní ochrany dětí osloveno matkou, která má po osobním pohovoru s dcerou podezření na její pohlavní zneužívání, je po citlivě vedeném rozhovoru matce s ohledem na situaci v rodině (vždy se jedná o individuální záležitost, od které se odvíjí další postup) doporučeno:

a) Vyhledat se starší dcerou odbornou psychologickou pomoc – předán kontakt ze strany OSPOD na odpovídající zařízení, či konkrétního specialistu. Později případně zapojit do psychologické terapie i mladší dceru, kdy by se mohlo jednat již o rodinnou terapii.

b) Matce je poskytnuta informace, kde může podat trestní oznámení, neboť v tomto případě se jedná o trestný čin (v případě, že matka tuto možnost odmítá, je povinen vyrozumět orgán činný v trestným řízení právě OSPOD). Jakou formou může být učiněno – ústně či písemně a jaké jsou náležitosti oznámení. Oznámení může být podáno na kterékoliv služebně PČR nebo na Okresním státním zastupitelství v Příbrami.

c) Matka je informována o tom, jaký je přibližný postup policie při dokazování takového trestného činu a v jakém postavení bude její dcera (postavení poškozené) a jaká práva a povinnosti z toho plynou. Jaká je pozice kolizního opatrovníka nezletilé, bude-li státním zastupitelstvím ustanoven (zpravidla jím bývá ustanoven OSPOD – Městský úřad Příbram).

d) Zvážit, jak dále řešit partnerský vztah mezi matkou a jejím přítelem, aby nedošlo k opakování trestného činu – zamezit páchání trestné činnosti. Mohla by později nastat situace, že by mohlo dojít k ohrožení se sexuálním zaměřením i vůči mladší dceři.

e) Naváže se úzká a ohleduplná spolupráce s rodinou – zjištění vzájemných vazeb, jaké postavení zaujímá partner matky v rodině apod. Hledají se možné alternativy řešení vzniklé situace především s ohledem na zájem nezletilých dětí.

Související:
Odkazy:

Dětské krizové centrum – Linka důvěry
V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 - Michle
tel.: 241 480 511 - na tomto tel. čísle je poskytováno každý první čtvrtek v měsíci bezplatné právní poradenství v oblasti sociálně-právní ochraně dětí.
Linka důvěry Dětského krizového centra – tel.: 241 484 149 – nonstop provoz
http://www.ditekrize.cz/

Nadace Naše dítě – Linka bezpečí
Linka bezpečí pro děti - tel.: 800 155 555 - nonstop provoz
Rodičovská linka - tel.: 283 852 222 - v provozu pondělí 13:00 – 16:00, středa 16:00 – 19:00
Linka vzkaz domů - tel.: 800 111 113 - nonstop provoz
http://www.linkabezpeci.cz/

Fond ohrožených dětí
tel.: 224 236 655
http://www.fod.cz/

Jahoda – občanské sdružení
Vybíralova 969, Praha 14 – Černý Most, 198 00
tel.: 281 916 352
http://www.jahoda.dobrovolnik.cz/

STŘEP – občanské sdružení
Senovážná 2, 110 00 Praha 1
tel.: 224 232 261
http://www.ranapece.cz/

HESTIA – adresář sociálních služeb
http://www.hestia.ecn.cz/adresar/

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 6025 | Aktualizováno: 29. 09. 2013