Ustanovení rybářské stráže

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
- Posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 3 měsíců .
- Osvědčení o vykonané zkoušce pro výkon funkce ryb. stráže, nebo doklad o ukončeném vysokoškolském nebo středoškolském vzdělání ve studijních oborech se zaměřením na rybářství, příp. doklad o složení zkoušek na rybářského hospodáře.
- Fotografii.

Základní informace:
Jedná se o řízení zahájené na základě návrhu uživatele rybářského revíru nebo subjektu hospodařícího na rybochovném zařízení

Lhůta pro vyřízení:
Nejsou uvedeny

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Uživatel rybářského revíru; subjekt hospodařící na rybochovném zařízení.

Další účastníci řízení:
Navrhované osoby na rybářskou stráž.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města
ke stažení zde: Tiskopis - Ustanovení rybářské stráže

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
- vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

Správní (případně jiný) poplatek:
bez poplatku

Poznámky:
Ryb. stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:je starší 21 let, splňuje podmínku bezúhonnosti, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá pro výkon funkce ryb. stráže, prokázala znalost práv a povinností ryb. stráže, složila slib.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena DvořákováPočet zobrazení: 3684 | Aktualizováno: 29. 09. 2013