Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Nakládání s pozemky města, věcná břemena

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor správy majetku, 2. patro,  Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I (naproti Sokolovně).

 


Počet zobrazení: 9517 | Aktualizováno: 26. 09. 2013