Výchovné problémy dítěte

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Moje dcera, které je 13 let, mne přestává poslouchat a nerespektuje moje příkazy ani rady. Přestala chodit do školy a přichází domů až v pozdních nočních hodinách. Nevím si s ní už rady. Její otec se s námi po rozvodu nestýká a já ani nevím, kde nyní bydlí. Na koho se mám obrátit s pomocí a jak tuto situaci řešit?

Problematiku lze konzultovat s příslušným kurátorem pro děti do 15 let OSPOD.
V tomto konkrétním případě jde pravděpodobně o složitější výchovný problém, který vyžaduje podrobnější pohovor s matkou i samotnou nezletilou.
V dané situaci může být využito pomoci odborného specializované pracoviště, které se věnuje pomoci dětem v obdobných situacích (pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné pomoci, dětský psycholog či psychiatr, dobrovolný pobyt v odborných pracovištích apod.).

Situace je řešena komplexně ve spolupráci s rodinou, opakovanými návštěvami v rodině a škole a odbornými pracovišti.
V případě, že se popsaná situace bude opakovat a dosavadní pomoc bude selhávat, lze ze strany orgánu sociálně-právní ochrany podat návrh na výchovné opatření, kterým je napomenutí nezletilého nebo dohled nad jeho výchovou.
Jestliže však bude ohrožen další řádný vývoj nezletilého dítěte pak bude orgánem sociálně-právní ochrany dětí podán návrh na nařízení ústavní výchovy dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh na nařízení ústavní výchovy mohou podat i rodiče nezletilého dítěte místně příslušnému obecnému soudu (okresní soud). Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 5337 | Aktualizováno: 29. 09. 2013