Výchovné problémy mladistvého

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Přistihl jsem svého sedmnáctiletého syna jak si píchá drogy, Jsem z toho nešťastný. Vůbec mne neposlouchá. Včera ho domů přivedla policie, že přepadl spolužáka a chtěl po něm peníze. Můžete mi nějak pomoci?

Problematiku lze konzultovat s příslušným kurátorem pro mladistvé.
V tomto konkrétním případě jde pravděpodobně o složitější výchovný problém
Nejprve bude nutné vyslechnutí problému a seznámení se se situací v rodině a zjištění vzájemných rodinných vztahů. V této souvislosti bude ze strany kurátorky proveden pohovor s rodiči i mladistvým a navázána spolupráce se sociální asistentkou pro protidrogovou problematiku MěÚ Příbram a následně na K-centrum – centrum pro lidi ohrožené drogou (tel. 318 622 010). Dle situace pak zdravotnické zařízení – OHS Příbram, případně detoxikační středisko, či oddělení s výchovně-léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí.

V případě, že rodiče nestačí na výchovu syna a syn je nerespektuje jako vychovatele mohou požádat o pomoc kurátorku s podáním návrhu na soudnem uložené výchovné opatření. V situaci, kdy je ohrožen další vývoj mladistvého je možné podat návrh na nařízení ústavní výchovy.

Jestliže je potvrzena spáchaná trestná činnost, je mladistvý poučen o jeho trestní odpovědnosti a v případě zahájení trestního stíhání je poučen o průběhu o náležitostech trestního stíhání již v přípravném řízení až po řízení před soudem. Kurátor pro mladistvé je v úzkém kontaktu s rodinou a mladistvým a účastní se výslechů před orgány činnými v trestním řízení.

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 5477 | Aktualizováno: 29. 09. 2013