Vydání loveckého lístku

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

Občanský průkaz, doklad o složení zkoušky z myslivosti, doklad o pojištění, studenti odborných škol (na kterých je myslivost povin. vyuč. předmětem) doklad o studiu.
Cizinci: cestovní pas, platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, doklad o pojištění, Lovecký lístek pro cizince se vydává pouze na dobu určitou

Základní informace:

Jedná se o řízení zahájené na základě žádosti občana.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě žádosti občana doplněné přílohami.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis - Žádost o vydání loveckého lístku.

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
  • vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Správní (případně jiný) poplatek:

Lze zaplatit v pokladně při podání žádosti, event. složenkou. Správní poplatek při vydání loveckého lístku:

  • na jeden den 30 Kč
  • na pět dní 50 Kč
  • na 30 dní 70 Kč
  • na 6 měsíců 100 Kč
  • na 12 měsíců 150 Kč
  • na dobu neurčitou 1000 Kč

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

Za správnost návodu odpovídá: Alena VilímkováPočet zobrazení: 6244 | Aktualizováno: 29. 09. 2013