Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, přepážka 7 a 8 "Registr řidičských průkazů".

Potřebné doklady: Doklad totožnosti, 1 ks standardní průkazové fotografie a platný řidičský průkaz.

Postup: Písemná žádost je zaevidována a po kontrole její úplnosti je vydán mezinárodní řidičský průkaz.

Lhůta pro vyřízení: Zpravidla na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost: Každý držitel řidičského průkazu.

Formulář ke stažení:        Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.
 
Správní poplatek: 50 Kč 
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 
Kde získáte další informace: 318 402 508, 509 nebo 510


Počet zobrazení: 11364 | Aktualizováno: 27. 09. 2013