Stanoviska a vyjádření z hlediska nakládání s odpady

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

Závazné stanovisko se vydává k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

Vyjádření se vydává ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, ke zřízení zařízení určeného k nakládání s odpady.

Potřebné doklady:

Projektová dokumentace.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
  • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání vyjádření není zpoplatněno správním poplatkem

Za správnost návodu odpovídá: Marcel StrnadPočet zobrazení: 5640 | Aktualizováno: 13. 05. 2021