Žádost o výpis z bodového systému

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, přepážka 7 a 8 "Registr řidičských průkazů".

Potřebné doklady: Doklad totožnosti a řidičský průkaz (pokud byl vydán).

Postup: Osobní podání žádosti na  přepážce 7 nebo 8 oddělení řidičských průkazů. V případě nepřítomnosti žadatele musí jeho zástupce disponovat ověřenou písemnou plnou mocí.

Lhůta pro vyřízení: Zpravidla na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost: Každá fyzická osoba.

Formulář ke stažení:        Žádost o výpis z bodového systému

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
 
Správní poplatek: 15 Kč za každou započatou stránku výpisu. 
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
 
Kde získáte další informace: tel. 318 402 508, 509 nebo 510


Počet zobrazení: 6079 | Aktualizováno: 27. 09. 2013