Žádost o výpis z bodového systému

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, přepážka 7 a 8 "Registr řidičských průkazů".

Potřebné doklady: Platný občanský průkaz nebo pas společně s náhradním dokladem za občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastníte).

Postup: Osobní podání žádosti na adrese Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, oddělení registru řidičů, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, přízemí vlevo, okénka "Registr řidičských průkazů". V případě nepřítomnosti žadatele musí zástupce disponovat jeho ověřenou písemnou plnou mocí.

Lhůta pro vyřízení: Zpravidla na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost: Každá fyzická osoba vedená v registru řidičů.

Formulář ke stažení:        Žádost o výpis z bodového systému

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
 
Náležitosti žádosti: Vyplněnou žádost je nutno doložit platným občanským průkazem nebo pasem společně s náhradním dokladem za občanský průkaz a řidičským průkazem (pokud jej vlastníte). 
 
Správní poplatek: 15 Kč za každou započatou stránku výpisu. Správní poplatek je nutno uhradit před vydáním výpisu v pokladně MěÚ Příbram. 
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
 
Kde získáte další informace: tel. 318 402 508, 509 nebo 510


Počet zobrazení: 3222 | Aktualizováno: 27. 09. 2013